<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 23.10.2015
Drobné cukrárske umenie

Dňa 22. októbra 2015 nás v terapeutickej skupine pracovnej pterapie navštívili učnice Odborného účilišťa z odboru cukrárska výroba. Prišli spolu s pani majsterkou, aby nám ukázali ako sa z marcipánu vyrábajú drobné ozdoby na rôzne torty a zákusky. Dozvedeli sme sa z čoho sa taká marcipánová hmota vhodná na výrobu ozdôb vyrába a ako je potrebné ju spracovať. Každý dostal kúsok marcipánovej hmoty a mohol ju vlastnoručne spracovať, rozvaľkať a vykrajovať si jednotlivé ozdôbky – trojlístky, kvetinky, lístky alebo hviezdičky. Nakoniec nám pani majsterka ukázala ako sa vyrába marcipánová ružička. Všetky tieto ozdôbky sú jedlé a po rozkrojení torty sa môžu zjesť. Stretnutie s mladými cukrárkami bolo pre nás veľmi príjemné, ale aj prínosné. Rozhýbali sme si našu jemnú motoriku prstov a dlaní a vyrobili sme si nečo pekné aj chutné pre mlsné jazýčky. Spoznali sme ďalšiu krásnu profesiu  a teraz už o nej vieme o niečo viac.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2015
Deň zdravej výživy

Každý rok si na jeseň pripomíname Deň zdravej výživy. Dňa 20.10.2015 sme prichystali milé, tvorivé a chutné popoludnie plné dobrôt a umeleckých výtvorov. Chlapci a dievčatá mali možnosť ochutnať výborné šalátiky a jednohubky s novými nátierkami. Po nich sme sa mohli občerstviť zdravými čajíkmi. Klienti si mohli cvičiť zručnosť prštekov v súťažiach a tvorivých dielňach.  Náladu celého popoludnia dotvorila príjemná hudba. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.5.2015
Beh za zdravím.

V pondelok 25. mája 2015 sa  uskutočnil dlho pripravovaný a dvakrát preložený beh pod názvom: „Beh za zdravím“. Tento školský rok sme začali už štvrtý ročník. Beh máme rozdelený na dve obdobia : jarný beh za zdravím a jesenný beh za zdravím. Podstata tohto behu spočíva: pobyt na čerstvom vzduchu,absolvovanie bežeckého kolečka formou chôdze, behu, alebo kombinácia behu a chôdze. Už sme absolvovali beh okolo vodnej nádrže Kuchajda, neskôr sme sa zamerali na beh okolo štrkoveckej vodnej nádrže. Kolečko okolo Kuchajdy je väčšie, no našim športovcom vyhovuje aj štrkovecké kolečko. V pondelok aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa vybrali behať za zdravím. Výchovná skupina  chlapcov ubytovaných v ubytovacej časti DSS a skupina zo školského internátu. Silnejší dážď sme prečkali na trestnej lavici zimného štadióna Vladimíra Dzurilu, nakoľko je po sezóne ľadové plochy boli vypustené a všade tma. Akurát sa využíva telocvičňa na tréning na suchu. Po prečkaní silného lejaku sme sa presunuli k štrkoveckému jazeru, kde si naši športovci zabehli, odkráčali športové kolečko. Umiestnili sa nasledovne:

1.                  miesto    Martin Kročko         5,11 min.

2.                  miesto    Martin Buzalka        8,12 min.

3.                  miesto    Juraj Bolya               8,15 min.

4.                  miesto    Lukáš Nový              8,30 min.

5.                  miesto    Jozef Chovanec        8,31 min.

6.                  miesto    Martin Tahotný       10,30 min.

7.                  miesto    Blanka Polková       11,32 min.

Všetci boli spokojní s aktivitou na čerstvom vzduchu  ani im neprekážalo mrholenie dažďa.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.5.2015
Cestujeme ďalej po Slovensku ale spoznávame aj seba....

Dňa 29.4.2015 sa dospelí  klienti DSS Rosa opäť vybrali na cestu.....tento krát sme navštívili kúpeľné mesto Piešťany...známe termálnou minerálnouvodou a liečivým bahnom, ktorého účinky poznajú ľudia takmer na celom svete. Pomáha pri liečbe ochorení pohybového ústrojenstva a reumatických chorôb.

Ale  poďme po poriadku:

Najskôr sme si každý sám zabezpečili cestovné lístky na vlak. Cesta vlakom trvala asi hodinu.  Sprievodcu mestom nám robil Wiliam Nedorost, ktorý z tohto mesta aj pochádza.  Najskôr sme sa dozvedeli niečo o histórii Piešťan....

Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch (pod názvom Pescan) nachádzame v Zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. Mestečko Piešťany patrilo viacerým šľachtickým rodinám, poslední boli Erdődyovci, ktorí dali vybudovať prvé murované kúpeľné budovy  a  založili aj kúpeľný park. Najväčší rozvoj  kúpeľov nastal po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala rodina Winterovcov. Medzi známych návštevníkov Piešťan patrili cisár František Jozef s manželkou Alžbetou, populárnou Sisi, bulharský cár Ferdinand I., nemecký cisár Wilhelm II., maharadžovia z Indie a Malajska, prezidenti a diplomati z najrozličnejších štátov sveta.

Ďalej sme dozvedeli, že mestskú časť Piešťan s kúpeľným ostrovom spájajú dva mosty. Peším slúži zaujímavý Kolonádový most, Krajinský most  slúži pre cestnú dopravu. Odfotili sme sa pod známou sochou barlolámača, ktorá je aj erbom mesta. Poprechádzali sme sa  po krásnom, udržiavanom parku a  odvážnejší sa napili aj  minerálnej vody z termálneho prameňa. Prešli sme sa po pešej zóne starého mesta a posedeli v miestnej cukrárni pri zmrzline..

Našou poslednou zastávkou bola návšteva Domu rehoľných sestier De Notre Dame, alebo školských sestier, ktoré pôsobili aj v našom zariadení. Privítala nás sestra Zuzana Šimková, ktorá nám ukázala ich záhradu, i dom a v kaplnke  nám porozprávala o tom, čomu sa ako rehoľa venujú- je to činnosť zameraná na apoštolát detí a mládež, rôzne voľnočasové aktivity pre deti, ale aj pedagogickú a misionársku činnosť. Treba spomenúť, že sestry pre nás pripravili aj malé občerstvenie a všetci spoločne sme si v kaplnke zaspievali, takže  odchádzali sme posilnení aj duchovne. Spiatočná cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo, lebo mnohí z nás ju prespali......

Do DSS Rosa sme sa vrátili síce unavení, ale s novými zážitkami a skúsenosťami. Opäť sme si vyskúšali naostro  samostatnosť, orientáciu v cudzom prostredí, stretnutia s novými ľuďmi,  teda všetko to, čo budeme v živote potrebovať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 7.5.2015
"Svet okolo nás" Vernisáž výstavy

Fakt, že mnohí z našich klientov radi a veľmi pekne maľujú, je známy už dávno. No okrem samotnej radosti z maľovania poteší každého umelca aj záujem o jeho diela a ocenenie od iných ľudí. A práve z tohto dôvodu usporadúvame výstavy výtvarných prác našich klientov. Jedna takáto výstava bola otvorená na slávnostnej vernisáži priamo v priestoroch DSS a RS Rosa.  Vernisáž výstavy diel našich klientov pod názvom „Svet okolo nás“ sa uskutočnila 6.5.2015. Vernisáže sa zúčastnili aj naši priatelia z DSS Javorinská, DSS Báhoň a DSS Hestia. Program začal hudobnými skladbami a pesničkami v podaní klientov DSS Rosa, nasledovalo predstavenie autorov vystavených výtvarných diel a na záver boli všetci pozvaní k prehliadke obrazov a k malému občerstveniu.

Príjemná atmosféra, milí hostia, šťastní mladí umelci – to všetko vytvorilo krásny zážitok pre všetkých prítomných.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14.4.2015
"Obchodovanie s ľuďmi“

Vo štvrtok 26.3.2015 sa u nás v DSS v rámci prevencie konala beseda na tému "Obchodovanie s ľuďmi“ (násilie na ženách), ktorej cieľom bolo informovať klientov, ako sa nestať obeťou obchodovania, či iného násilného trestného činu. Klienti boli oboznámení s pravidlami pri vycestovaní do zahraničia (ísť cez agentúru, preveriť si licenciu agentúry, vypýtať si kontakt na budúceho zamestnávateľa, nepodpisovať nič, čomu nerozumejú - zmluvy, neodovzdať osobné doklady neznámej osobe....). Okrem teoretických informácií bol klientom premietaný dokumentárny film pod názvom 0800 800 818, v ktorom im boli sprostredkované osudy ľudí, ktorí sa stali obeťami (predaná mladá žena na prostitúciu, nútenú prácu, žobranie...).

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.3.2015
Lyžiarsky úspech Dariny Krihovej v Ždiari

V dňoch 13. až 15.marca 2015 sa v Monkovej doline v Ždiari uskutočnili v rámci Špeciálnych olympiád „Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní“. Zúčastnila sa na nich aj naša úspešná lyžiarka Darinka Krihová. Preteky pozostávali z viacerých lyžiarskych disciplín. Naša lyžiarka súťažila v alapskom lyžovaní a to v disciplínach zjazd, slalom a obrovský slalom. V pretekoch získala dve strieborné a jednu zlatú medailu.Darinke srdečne gratulujeme a prajeme jej ešte veľa podobných krásnych úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.3.2015
"Nenechaj sa zlomiť obmedzeniami v tvojom živote. Dokážeš všetko, čo si zaumieniš.... "

V dňoch  25.-26. februára 2015 sa v Incheba Expo Bratislava konal v poradí už šiesty ročník Medzinárodného veľtrhu práce – Profesia days 2015. Na výstavu sa prišiel inšpirovať aj  Wiliam, klient DSS ROSA, ktorý  sa aj napriek prekážkam nevzdáva svojho sna a hľadá si prácu v oblasti, ktorá mu je blízka a v ktorej má potrebné vzdelanie. Zameral sa  teda sa na Zónu Bez hraníc,  ktorá bola  pre všetkých, ktorí chceli vedieť, ako sa rovnocenne uchádzať o pracovné uplatnenie v Chránených dielňach, či  v organizáciách, ktoré hľadajú pre klientov osobných asistentov. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.2.2015
Spiaca krasavica

24. 2. 2015 sme si pozreli krásne baletné predstavenie „ Spiaca krásavica“. Ďakujeme za lístky a pozvanie p. A. Šalgovičovej. Dokonca nás zoznámila aj so známou herečkou Soňou Valentovou. Tešíme sa na ďalšie predstavenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 3.2.2015
Návšteva Slovenského plynárenského múzea

Dňa 27.01.2015 sa klienti pracovných skupín zúčastnili exkurzie v Slovenskom plynárenskom múzeu, ktoré sa nachádza v areáli akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel na Mlynských Nivách. Slovenské plynárenské múzeum patrí k najmaldším technickým múzeám na Slovensku. Múzeum mapuje históriu, ale aj súčasnosť slovenského plynárenstva od roku 1996. Múzeum je rozčlenené na päť expozícií: Pavilón histórie, Kancelária prokuristu, Expozícia laboratória, Pavilón súčasnosti a Vonkajšia expozícia. Exkurziou nás sprevádzal pán Peter Hrádek, ktorý bol dlhoročným zamestnancom plynárne. Po zhliadnutí krátkeho filmu o počiatkoch plynárenstva na Slovesnku až po jeho súčasnosť, nám porozprával odkiaľ k nám plyn prichádza, ako sa dostáva do domácností a prečo tak zapácha. Prešli sme do Pavilónu histórie, kde sme videli plynové lampy, ktoré osvetľovali ulice, ale aj plynové lampy v domácnosti a rôzne hostorické spotrebiče do domácnosti, ktoré fungovali na plyn. Spoznali sme figurínu „Ďuri báčiho“, ktorý znázorňoval zažínača a zhasínača pouličných plynových lámp. Po zodpovedaní zvedavých otázok sme dostali malé darčeky a pánom Hrádekom sme sa rozlúčili.

 
>>> viac