<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 21.1.2019
Hudobný „Karneval zvierat“

Už druhé stretnutie v poradí, z cyklu Hudobná akadémia, sa  rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie konalo v historickej budove Reduty, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť dňa 18.01.2019 vďaka našej kultúrnej patrónke pani Anne ŠalgovičovejObčianskemu združeniu Nádej na život. Tentoraz s názvom „Karneval zvierat“.

Karneval zvierat je hudobným dielom francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saens. V podaní komorného zoskupenia Quasars Ensemble s umeleckým vedúcim Ivanom Buffom, sme si mohli vypočuť ako vníma zvuky zvierat francúzsky skladateľ. Bol to napríklad Kráľovský leví pochod, Sliepky a kohúty, Divoké somáre, Korytnačky, Slon, ktoré nám predniesli rôzne hudobné nástroje.

Moderátor Martin Vanek nás pred každou skladbou básničkou uviedol do hudobného zážitku – zvukov zvieraťa, ktoré budeme počuť. Všetky hudobné ukážky boli výstižné a hneď sme spoznali koho nám majú pripomenúť.

„Zvierací koncert“ – Karneval zvierat sa nám veľmi páčil. Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život, ktorí nám umožnili návštevu Slovenskej filharmónie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Vianočná atmosféra v Rose

Vďaka Nadácii Poštovej banky tento rok mali možnosť naši klienti si užiť pravú vianočnú atmosféru. Vianočné stromčeky, nová výzdoba, veľa svetielok to všetko ich sprevádzalo nie len počas vianočných večierkov, ale aj na jednotlivých oddeleniach v priestoroch, kde každodenne trávia veľa času.

Ale mohlo by byť vianočné posedenie bez občerstvenia? Nemohlo! A ani nebolo: kapustnica, oblátky, koláče, pagáče, čaj, punč, nealko nápoje... to všetko sa nachádzalo na našich vianočných stoloch. K tomu sme si spolu zaspievali, zakoledovali ba i zatancovali.

Preto aj touto cestou sa chceme poďakovať zamestnancom Poštovej banky ako aj celej Nadácii Poštovej banky za ich priateľskosť a štedrosť.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Ďakujeme

Naše veľké ďakujeme patrí zamestnancom Železničných telekomunikácii, ktorí zorganizovali internú zbierku financií. Vďaka nej DSS a RS Rosa dostal finančný dar vo výške 1 111,-€. Tieto financie využijeme v najbližšom čase na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre našich klientov ako sú karneval, fašiangy či deň priateľstva.

Milí zamestnanci Železničných telekomunikácii, ďakujeme vám, že máte veľké srdcia, ktoré myslia aj na ľudí, ako sú naši klienti a aj v ich mene vám všetkým ešte raz ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Ďakujeme za darčeky

Aj tento rok spoločnosť Microsoft potešila 30 našich klientov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii alebo pochádzajú zo sociálne slabého prostredia. Zamestnanci spoločnosti Microsoft pre nich zaobstarali, krásne pobalili a priniesli darčeky, po ktorých naši klienti túžili. Či už to boli slúchatká k PC, myška k PC, čapica, šál, hračky, farbičky, hygiena...

Ďakujeme, že aj vďaka vám a vašej štedrosti, milí zamestnanci Microsoftu, mohli sa tieto Vianoce rozžiariť oči aj našich klientov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Bizón víťazí

Vo štvrtok 20.12.2018 nás prišli navštíviť skautky zo 70. zboru „Bizón víťazí!“ z Bratislavy – Karlovej Vsi pod vedením svojej vedúcej, t. j. radkyne družiny „líšky“ (10-12 ročné dievčatá).

V úvode besedy nám postupne predstavili skautskú šatku a skautské rovnošaty so všetkými nášivkami (napr. názov zboru, štátna príslušnosť, znak svetového skautingu...). Potom nám mladé skautky zanietene porozprávali o svojom programe: stretávajú sa 1x týždenne (toto stretnutie sa volá „družinovka“), o víkendových výletoch a letnom tábore, kde spávajú v karimatkách v  „podsade“ – v špeciálnom stane s dreveným podstavcom. Na spoločných stretnutiach plnia rôzne náročné úlohy, aby stali sa odborníkmi v určitej oblasti (napr. bylinkár, hvezdár, atlét...) a ako odmenu získali nášivku – tzv. „odborku“, ktorú nosia na pravom rukáve skautskej košele.

Všetci sme pozorne počúvali tieto zaujímavosti, ktoré nám spríjemnili štvrtkové predvianočné popoludnie. Na záver nám skautky podarovali doma upečené vianočné pečivo a my sme im na pamiatku venovali spoločne namaľovaný obrázok. Prisľúbili nám návštevu aj v novom roku, kedy by nás chceli naučiť zábavnú skautskú hru. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.12.2018
365 pieklo aj pre ROSU

Ďakujeme zamestnancom a klientom 365 banky, ktorí našim klientom priniesli kúsok Vianoc prostredníctvom koláčikov. Ďakujeme, veľmi nám chutili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Adventné stretnutie s gymnazistami

V tomto adventnom období plnom očakávaní a peknej atmosféry sme dňa 07.12.2018 na oplátku navštívili študentov III. B s pani triednou profesorkou Mgr. Ľubicou Szedlákovou – Gažovičovou z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Gymnazisti nám v lete zorganizovali Športové predpoludnie, u nás v našom areáli, a príjemne sme si s nimi posedeli a porozprávali sa na našej terase.

Rozhodli sme sa, že im ako darček prinesieme adventný veniec, ktorý sme vyrobili. Gymnazistov to veľmi potešilo. No nezostalo len pri ňom. Lukáš Vosátko odovzdal pani profesorke krásny obraz anjela a Tomáš Labát medovníkové srdce, ako milé darčeky.

Naši hostitelia nám pripravili okrem občerstvenia aj aktivitu – maľovanie obrázka s témou „Čo ti napadne pri slove Vianoce“. Pri našej tvorbe nám pomáhali naši kamaráti gymnazisti, s ktorými sme sa pri tom aj príjemne porozprávali. Maľovanie sa nám veľmi páčilo. Gymnazisti vymysleli, že obrazy vydražia a získané peniaze nám odovzdajú.

V príjemnej atmosfére rozhovorov, tvorby a chrumkania chrumiek sme sa cítili veľmi dobre. Zaspievali sme si vianočné pesničky a spoločne najznámejšiu z nich Tichú noc.

Stretnutie sa nám veľmi páčilo a dohodli sme sa, že v našich stretnutiach budeme pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Zdobenie medovníkov s maminami

Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Toto pravidlo sa na 100% potvrdilo pri ďalšom, v poradí treťom stretnutí s mamičkami a oteckami našich klientov. Dňa 11.12. 2018 sme pozvali mamičky na zdobenie medovníčkov, ktoré sme piekli v spolupráci s ich ratolesťami.

Za znenia vianočných kolied a pri voňavej borovici vytvárali všetci spoločne krásne, maľované kreácie, aj keď to viacerí robili po prvý krát.

Počas práce sme koštovali vianočné koláčiky a vianočný punč. Všetci sme si zaspievali známe vianočné koledy. Vyzdobenými medovníčkami si mamičky ozdobia sviatočný stôl. Ďakujeme za darčeky, ktorými nás obdarovali.

Prajeme všetkým pokojné a milostiplné sviatky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Súťaž v pretláčaní rukou „Silná ruka“

V utorok 11.12. sa uskutočnil druhý ročník súťaže „Silná ruka“ v pretláčaní rukou. Samotná súťaž sa uskutočnila v jedálni DSS a zúčastnili sa jej športovci

zo školského internátu: Dávid Máhr, Eduard Panáček, Dávid Rátz

zo spojenej školy : Filip Raffaj   jediná dievčina z OU: Marieta Kováčová

dospelí klienti z pracovnej skupiny: Mário Kelo, Milan Šimek, Ján Mordavský

Súťaž prebiehala pod rozhodcovským dozorom p. Martina Lukáča vychovávateľa zo školského internátu a p. Marty Hipíkovej vychovávateľky z DSS.

Samotných športovcov sme rozdelili do dvoch skupín slabšia : 1. miesto Dávid Máhr,  2. miesto   Marietka Kováčová  3. miesto   Eduard Panáček

v silnejšej skupine bolo umiestnenie nasledovné:   1. miesto    Milan Šimek, 2. miesto    Mário Kelo, 3. miesto    Ján Mordavský, 4. miesto    Filip Raffaj,  5. miesto    Dávid Rátz

Na tvárach našich silných športovcoch pri pretláčaní bolo vidieť snahu a chuť poraziť toho druhého, no víťaz môže byť len jeden. Súťaž prebehla v rámci pravidiel fair play. Všetci športovci boli odmenení sladkými odmenami. Už teraz sa tešíme na tretí ročník.  

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Vystúpenie dua Kollárovci

Túto milú predvianočnú akciu organizovala pre nás spojená škola na Dúbravskej ceste 1. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a mnohé si zatancovali a zaspievali spolu s účinkujúcimi. Vystúpenie bolo popretkávané aj kvizovymi otázkami, za ktoré mohli deti vyhrať malé ceny.

Veľmi pekne ĎAKUJEME.

 

 

 
>>> viac