<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 13.12.2018
365 pieklo aj pre ROSU

Ďakujeme zamestnancom a klientom 365 banky, ktorí našim klientom priniesli kúsok Vianoc prostredníctvom koláčikov. Ďakujeme, veľmi nám chutili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Adventné stretnutie s gymnazistami

V tomto adventnom období plnom očakávaní a peknej atmosféry sme dňa 07.12.2018 na oplátku navštívili študentov III. B s pani triednou profesorkou Mgr. Ľubicou Szedlákovou – Gažovičovou z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Gymnazisti nám v lete zorganizovali Športové predpoludnie, u nás v našom areáli, a príjemne sme si s nimi posedeli a porozprávali sa na našej terase.

Rozhodli sme sa, že im ako darček prinesieme adventný veniec, ktorý sme vyrobili. Gymnazistov to veľmi potešilo. No nezostalo len pri ňom. Lukáš Vosátko odovzdal pani profesorke krásny obraz anjela a Tomáš Labát medovníkové srdce, ako milé darčeky.

Naši hostitelia nám pripravili okrem občerstvenia aj aktivitu – maľovanie obrázka s témou „Čo ti napadne pri slove Vianoce“. Pri našej tvorbe nám pomáhali naši kamaráti gymnazisti, s ktorými sme sa pri tom aj príjemne porozprávali. Maľovanie sa nám veľmi páčilo. Gymnazisti vymysleli, že obrazy vydražia a získané peniaze nám odovzdajú.

V príjemnej atmosfére rozhovorov, tvorby a chrumkania chrumiek sme sa cítili veľmi dobre. Zaspievali sme si vianočné pesničky a spoločne najznámejšiu z nich Tichú noc.

Stretnutie sa nám veľmi páčilo a dohodli sme sa, že v našich stretnutiach budeme pokračovať aj v budúcom kalendárnom roku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Zdobenie medovníkov s maminami

Hovorí sa, že do tretice všetko najlepšie. Toto pravidlo sa na 100% potvrdilo pri ďalšom, v poradí treťom stretnutí s mamičkami a oteckami našich klientov. Dňa 11.12. 2018 sme pozvali mamičky na zdobenie medovníčkov, ktoré sme piekli v spolupráci s ich ratolesťami.

Za znenia vianočných kolied a pri voňavej borovici vytvárali všetci spoločne krásne, maľované kreácie, aj keď to viacerí robili po prvý krát.

Počas práce sme koštovali vianočné koláčiky a vianočný punč. Všetci sme si zaspievali známe vianočné koledy. Vyzdobenými medovníčkami si mamičky ozdobia sviatočný stôl. Ďakujeme za darčeky, ktorými nás obdarovali.

Prajeme všetkým pokojné a milostiplné sviatky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Súťaž v pretláčaní rukou „Silná ruka“

V utorok 11.12. sa uskutočnil druhý ročník súťaže „Silná ruka“ v pretláčaní rukou. Samotná súťaž sa uskutočnila v jedálni DSS a zúčastnili sa jej športovci

zo školského internátu: Dávid Máhr, Eduard Panáček, Dávid Rátz

zo spojenej školy : Filip Raffaj   jediná dievčina z OU: Marieta Kováčová

dospelí klienti z pracovnej skupiny: Mário Kelo, Milan Šimek, Ján Mordavský

Súťaž prebiehala pod rozhodcovským dozorom p. Martina Lukáča vychovávateľa zo školského internátu a p. Marty Hipíkovej vychovávateľky z DSS.

Samotných športovcov sme rozdelili do dvoch skupín slabšia : 1. miesto Dávid Máhr,  2. miesto   Marietka Kováčová  3. miesto   Eduard Panáček

v silnejšej skupine bolo umiestnenie nasledovné:   1. miesto    Milan Šimek, 2. miesto    Mário Kelo, 3. miesto    Ján Mordavský, 4. miesto    Filip Raffaj,  5. miesto    Dávid Rátz

Na tvárach našich silných športovcoch pri pretláčaní bolo vidieť snahu a chuť poraziť toho druhého, no víťaz môže byť len jeden. Súťaž prebehla v rámci pravidiel fair play. Všetci športovci boli odmenení sladkými odmenami. Už teraz sa tešíme na tretí ročník.  

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.12.2018
Vystúpenie dua Kollárovci

Túto milú predvianočnú akciu organizovala pre nás spojená škola na Dúbravskej ceste 1. Deťom sa vystúpenie veľmi páčilo a mnohé si zatancovali a zaspievali spolu s účinkujúcimi. Vystúpenie bolo popretkávané aj kvizovymi otázkami, za ktoré mohli deti vyhrať malé ceny.

Veľmi pekne ĎAKUJEME.

 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 3.12.2018
Divadielko „Tri prasiatka“

Úžasné predstavenie nám "Teáter komika" z Levíc pripravil dňa 28.11.2018 v našej veľkej jedálni.

Bol to príbeh o prasiatku, ktoré ušlo zo svojej rozprávky a hľadalo tú správnu, tú lepšiu, tú dobrú, kde by sa cítilo bezpečne a dobre a kde by mohlo nažívať so svojimi kamarátmi. Vybralo sa naprieč rozprávkovými príbehmi, kde spisovateľ a rozprávač (herec Roman) a Prasiatko (herec Peťo) rozprávali jeho putovanie. Na pomoc si zavolali ako hercov aj našich klientov. Napríklad do role kráľa, rytiera, princeznej Ruženky, hudobníkov a ďalších dvoch prasiatok. . .

Divadielko plné nečakaných zvratov, prezliekania, hudby a piesní sa nám veľmi páčilo. Bolo to veselé predpoludnie vyplnené smiechom a veselou náladou. Veríme, že „Teáter Komika“ u nás nebol naposledy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 3.12.2018
Hudobná detektívka v Slovenskej filharmónii

          V rámci 70. koncertnej sezóny pripravila Slovenská filharmónia cyklus štyroch koncertov: „Hudobná akadémia“, ktorej sme mali možnosť sa dňa 23.11.2018 zúčastniť vďaka našej kultúrnej patrónke pani Anne ŠalgovičovejObčianskemu združeniu Nádej na život.

V koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sme si vypočuli hudobné dielo na tému „Hudobná detektívka“. Hudbu zložil Nathaniel Stookey na text Lemonyho Stiketa. My sme mohli počuť text v slovenčine vďaka prekladu Michala Vincenta. Na koncerte nás privítal moderátor Martin Vanek, ktorý nás aj celým koncertom sprevádzal slovom. V jeho podaní sme počuli ako vyšetrovateľ hľadá páchateľa – keďže skladateľ bol mŕtvy. Hudobný zážitok nám pripravil Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, ktorý dirigoval Juraj Jartim.

Aby vyšetrovateľ mohol pracovať a hľadať páchateľa musel postupne vypočuť všetkých podozrivých. Podozrivými v tomto detektívnom prípade boli hudobné nástroje celého symfonického orchestra. Každá skupina nástrojov sa hájila hudobne a pri tom sme spoznávali ako znejú jednotlivé nástroje samostatne a aj ako znejú v hre celého orchestra. Pátranie bolo veľmi napínavé, vzrušujúce a veľmi hudobné.

I tento koncert sa nám veľmi páčil. Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život, ktorí nám umožnili návštevu Slovenskej filharmónie aj v jej 70. jubilejnej koncertnej sezóne.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2018
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Viete čo je úlohou Európskej Komisie?

            Ani my sme to presne nevedeli, preto sme sa dňa 20.11.2018, rozhodli navštíviť Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré sídli na Palisádach.

Našou exkurziou nás sprevádzal pán Krchňavý. Dozvedeli sme sa, že Európska komisia je výkonným orgánom Európskej únie a presadzuje jej všeobecné záujmy. Tých záujmov je veľmi veľa no spomenieme najmä - energetiku, vzdelávanie, mobilitu, dane, colnú úniu.

            Pri návšteve budovy Zastúpenia EK na Slovensku nám náš sprievodca premietol prezentáciu o Európskej únii a Európskej komisii. O jej vzniku, dôvodoch jej vzniku a ako sa ďalej rozširovala o ďalšie štáty až do dnešnej podoby 28 štátov. Vo veľkej spoločenskej miestnosti sú vystavené vlajky všetkých členských krajín. Tiež sem tam mali možnosť vidieť fotografie našich európskych poslancov. Mali sme veľké šťastie mohli sme si prezrieť aj pracovňu vedúceho zastúpenia EK na Slovensku pána Ladislava Mika. Práve počas našej návštevy však nebol prítomný.

Prezreli sme si priestory zastúpenia na IV. poschodí a potom sme sa vrátili do spoločenskej miestnosti, kde nám náš sprievodca pripravil malý kvíz. Hádali sme pamätihodnosti jednotlivých členských krajín podľa fotografií. Keďže sme boli v kvíze úspešní, každý obdržal modré pero s hviezdičkami Európskej únie.

Dozvedeli sme sa, že v máji 2019 budú voľby poslancov do Európskej únie a preto je potrebné ísť voliť, aby sme tam mali tých správnych zástupcov.

Exkurzia bola veľmi zaujímavá a dozvedeli sme sa čo je úlohou Európskej komisie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.11.2018
Manikúra v našej dielni

Už sa stalo tradíciou, že nás navštevujú manikérky. Dnes 16.11.2018 to boli dievčatá I. ročníka z Odborného učilišťa, ktoré navštevujú odbor manikúra. Prišli nám spolu s pani majsterkou Elenou Baričičovou urobiť manikúru. Potešili sa najmä naše dievčatá. No aj chlapci sa nechali chvíľku rozmaznávať, keďže súčasťou manikúry bola aj masáž rúk.

Každému nechty pekne obrúsili pilníkom, prváčky ešte podľa osnov nemôžu strihať nechty. Potom nasledovala príjemná masáž rúk.

Pravidelná manikúra už dnes patrí k bežnému životnému štandardu a preto nám predvedená manikúra znova poskytla nové informácie ako sa správne o nechty starať, ale bola aj príjemná. Boli sme spokojní a nadšení. Manikérky si určite pozveme aj inokedy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.11.2018
Artefakty z Peterhofu na Bratislavskom hrade

Bratislava sa stala hostiteľkou multimediálnej výstavy „Zlatý vek Peterhofu“. Jej exponáty sú vystavené v Zimnej jazdiarni  na Bratislavskom hrade. Výstavu sme navštívili dňa 13.11.2018 na podnet nášho klienta Michala Vaneka s veľkým záujmom a očakávaním.

Na výstave je vystavených 181 predmetov, zo sídla ruských panovníkov Petra I. a Kataríny II., ktoré je v súčasnosti Štátnym múzeom. Videli sme originálne odevy panovníkov, orientálny porcelán a ďalšie osobné predmety ruských vládcov. Ďalej to bol tiež trón Petra II. alebo soška psa Kataríny II.

Výstava s názvom Zlatý vek Peterhofu - od Petra I. po Katarínu II., ktorú prináša Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v spolupráci so Štátnym múzeom Peterhof sa nám veľmi páčila. Priniesla nám pohľad na kultúru, umenie a spôsob života ruských vládcov v ich období najväčšieho rozkvetu krajiny.

 
>>> viac