<<
>>

Duchovná starostlivosť

Duchovnú starostlivosť, pravidelné nedeľné bohoslužby či bohoslužby na cirkevný sviatok nám v kaplnke poskytujú pátri dominikáni. V spolupráci s nimi poskytujeme tiež prípravu tých našich klientov, ktorí prejavia záujem o prijatie sviatostí.