<<
>>

Muzikoterapia a hudobné aktivity

Priestor na pravidelné hudobné aktivity vychádzajúce z muzikoterapie a hudobnej pedagogiky slúži našim klientom na sprostredkovanie zážitku z aktívneho muzicírovania a pomáha spoznávať hudbu osobnou skúsenosťou.

Umožňujeme klientom prístup k rozmanitým hudobným nástrojom a spoznávaniu techniky hry. V súčasnosti vedieme pravidelne 5 spevokolov, krúžok hry na ľudové píšťaly, band popovej hudby a hudobný klub pre dospelých klientov.

Spev ľudových piesní má okrem kultúrnovýchovnej funkcie tiež funkciu fyzioterapeutickú, najmä u viacnásobne postihnutých, kde je z dôvodu narušenia pohybového ústrojenstva nedostatočne stimulované správne dýchanie. Výber vhodných piesní či umelá tvorba piesní a nápevov napomáha rozvoju reči.

Skupinová improvizácia na jednoduché dychové nástroje taktiež vychádza z potreby stimulovať prácu s dychom. Využívame ľudové koncové píšťalky, ústne harmoniky, fúkaciu klávesovú harmoniku, kazzoo, okaríny.

Skupinová improvizácia na melodické bicie nástroje je ďalšou obľúbenou činnosťou. Hrá sa  na jednoducho ovládateľných hudobných nástrojoch navzájom zladených tak, aby vytvárali príjemný súzvuk - atmosféru harmonickej aktívnej spoločnej činnosti. Neverbálnou komunikáciou tak klient vytvára niečo pekné pre ostatných v skupine a taktiež potrebuje k celkovému dojmu hru ostatných členov. Improvizácia je obohacovaná hrami s jednoduchými pravidlami.

Jednoducho ovládatelné nástroje tiež vytvárajú priestor na umeleckú sebarealizáciu našich klientov. Niekoľkokrát v roku nacvičíme malý hudobný program pre príležitostné kultúrne podujatia. Verejné vystúpenie je často hlboký zážitok pre našich klientov.