<<
>>

Nenahraditeľnou aktivitou je dobrovoľnícka činnosť ľudí, ktorí venujú svoj čas a schopnosti službe našim klientom, bez nároku na odmenu. Ďakujeme.