<<
>>

Fyzioterapia (rehabilitácia)

V rámci zdravotno-liečebného procesu ZSS Rosa poskytuje svojim klientom na základe ich postihnutia rehabilitáciu, ktorá prostredníctvom nových metodík vedie klientov k čo najväčšej samostatnosti a sebestačnosti, prispieva k zlepšeniu kvality života s vyhliadkou ich postupného zaradenia do spoločnosti.

Poskytovaná starostlivosť a procedúry:

 • individuálna liečebná telesná výchova
 • cvičenie na instabilných plošinách
 • aktívne asistované cvičenia v správnom pohybovom vzorci
 • termoterapia (terapia teplom): rašelina, parafín, lavatherm
 • elektroterapia: phyaction, ultrazvuk, magnet, bioptron, solux
 • hydroterapia – vírivka, nožná vírivka, perličkový kúpeľ, subaquálna masáž
 • hydrokinezioterapia – cvičenia v bazéne, plávanie
 • mechanoterapia – mäkké techniky, mobilizácia kĺbov, klasická masáž, relaxačná masáž
 • taping
 • ergoterapia (liečba  prácou) – nácvik jemnej a hrubej motoriky, úchopovej činnosti a bežných denných činností
 • nácvik vertikalizácie v parapódiách
 • nácvik chôdze v stropnom závesnom systéme
 • poradenstvo a konzultácie s rodičmi a fyzioterapeutmi podľa potreby
 • relaxácia v guličkovom bazéne
 • polohovanie a nakladanie ortopedických pomôcok na lôžkovom oddelení


Video Snoezelen miestnosti