<<
>>


Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava
Tel.: 02/5477 3400, 02/54773440
Fax: 02/54791051
Web: www.domovrosa.sk
Ing. Martin Tekula, vedúci ekonóm, dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa
Tel.: 02/5477 1448
Fax: 02/5479 1051
Mobil: 0903/770 979
e-mail: martin.tekula@domovrosa.sk

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov:
Peter Jurák
e-mail: dpo@webpomoc.sk