<<
>>

Individuálny plán

 

Dôležitým aspektom zákona o sociálnych službách – Zákon 448/2008 je dôraz na individualizáciu služieb. Kľúčovým nástrojom tohto prístupu k občanovi so špeciálnymi potrebami je „Individuálny plán rozvoja“. Cieľom DSS a RS Rosa, ako poskytovateľa sociálnych služieb, je integrácia klienta do bežného života. Služby sú postavené tak, aby umožnili klientovi čo najplnohodnotnejšiu účasť na sociálnom, kultúrnom, ekonomickom živote spoločnosti. Vedieme klienta k rozvoju jeho samostatnosti, podporujeme kontakty a vzťahy klientov s prirodzeným sociálnym prostredím. Individuálne plánovanie vnímame ako proces, ktorého centrom je samotný klient so špeciálnymi potrebami bez ohľadu na mieru jeho postihnutia.

Individuálny plán rozvoja osobnosti  (IPRO)obsahuje ciele, zdroje a potrebné služby pre klienta. Sám klient je ten, kto vie najlepšie, čo potrebuje a chce. Odborní pracovnici DSS a RS Rosa majú prehľad o možnostiach a alternatívnych riešeniach individuálneho plánu. V prípade ak sa jedna o individuálny plán dieťaťa, je zabezpečené služby nielen preň, ale aj pre celu jeho rodinu.