<<
>>

Krúžky

 

Klienti ZSS Rosa si môžu vybrať z bohatej ponuky kurzov a krúžkov:

  • základy práce s počítačom a internetom
  • tvorivé dielne
  • výroba ručného papiera 
  • paličkovanie
  • spevokol
  • športový krúžok
  • plavecký krúžok
  • tanečný krúžok
  • ekologický krúžok