<<
>>

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je dôležitým nástrojom k zabezpečeniu kvalitnejšieho a zmysluplnejšieho života zdravotne znevýhodnených občanov. 

V našom zariadení kladieme dôraz na individuálny potenciál každého klienta, ktorý sa snažíme rozvíjať. Nezastupiteľnú úlohu v tomto kontinuálnom procese má klientova rodina a samozrejme, klient samotný, jeho aktivita, snaha posúvať sa, učiť sa a rozvíjať svoje schopnosti. Sociálna rehabilitácia je proces, ktorý vychádza z dôkladnej diagnostiky a poznania každého klienta.

Snažíme sa sprostredkovať klientom možnosť účasti na aktivitách, ktoré sú súčasťou každodenného života ako je starostlivosť o domácnosť, obsluha bežných domácich spotrebičov, príprava jednoduchých jedál a nakupovanie. Zameriavame sa na nácvik samostatného pohybu vrátane orientácie vo vnútornom i vonkajšom priestore, na nácvik schopnosti využívať dopravné prostriedky a na nácvik správania sa v rôznych spoločenských situáciách.

V rámci sociálnej rehabilitácie prebieha v našom zariadení poradenský a výcvikový program určený mladým dospelým klientom „ Moja cesta k samostatnosti “, ktorý je zameraný na podporu sociálnych a komunikačných zručností, najmä na nácvik zručností potrebných k vybavovaniu úradným  záležitostí.