<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 23.11.2018
Práca dobrovoľníkov

Tak ako už po viaceré roky aj tento rok sa DSS a RS Rosa zapojil do výzvy nadácie Pontis a v piatok 8.6.2018 sme v našom zariadení privítali dobrovoľníkov. Boli to zamestnanci firiem Adient Slovakia s.r.o., Tatra banka, a.s., IBM-SK, ktorým aj touto cestou chcem poďakovať za ich odhodlanie, energiu, ochotu. Vďaka nim máme umyté okná v herniach u najmladších klientov, vďaka nim nám rozkvitli naše terasy, kde klienti trávia veľa času najmä v týchto teplých dňoch a tiež vďaka nim máme oživené a natreté preliezky a hojdačky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.11.2018
Celodenný výlet do Česka

V utorok 5.6.2018 sa 20 našich klientov zúčastnili celodenného výletu do Česka. Pozreli sme si krásny zámok Lešná, následne strávili veľa času v nádhernej ZOO Zlín. Nezabudli sme ani na dobrý obed či zmrzlinu. Po celý čas boli s nami aj dobrovoľníci - študenti bratislavského gymnázia Spojenej školy sv. Františka. Tým boli naše zážitky ešte viac obohatené, máme predsa nových kamarátov. A že sme sa mohli tohto výletu zúčastniť, ďakujeme najmä Mestskej časti Bratislava Karlova Ves, ktorá nám odsúhlasila dotáciu na prepravu na tento výlet.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.5.2018
Sadenie byliniek

V mesiaci máj sa klienti učili sadiť liečivé a kuchynské bylinky. Na terase oddelenia imobilných klientov sme zriadili malú bylinkovú záhradku. Klienti sa budú starať o bylinky, pozorovať ako rastú a zalievať ich. Sadili sme bazalku, mätu, šalviu, pažítku, oregano a iné. Bylinky budeme používať na prípravu čajov a dochucovanie jednoduchých jedál. Klienti zároveň získajú základné znalosti o jednotlivých bylinkách. Už teraz sa tešíme na bohatý zber. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.11.2018
Návšteva z onkológie

V máji k nám zavítala návšteva z detskej onkológie. Bola ňou dlhoročná vychovávateľka, ktorá pracuje s deťmi trpiacimi onkologickým ochorením hospitalizovanými v nemocnici. Pripravila pre nás zaujímavú prezentáciu, v ktorej nás oboznámila so základnou charakteristikou ochorenia, možnosťami pomoci ako aj aktivitami realizovanými v nemocnici, ktoré napomáhajú k zvyšovaniu kvality života hospitalizovaných detí. Prezentáciu doplnila fotografiami a konkrétnymi zážitkami. Po skončení prezentácie klienti dostali možnosť opýtať sa na to, čo ich zaujíma. Pani vychovávateľka bola milo prekvapená aktivitou našich klientov, čím si vyslúžili pochvalu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.11.2018
Návšteva v Skalici

Dňa 24.05.2018 sme navštívili slobodné kráľovské mesto Skalica. Krásne slnečné počasie nám prialo, tak sme sa pustili naplniť plán nášho výletu. Na miesto sme sa dopravili služobnými autami nášho zariadenia, čo nám veľmi pomohlo, aby náš výlet bol plynulý a príjemný. Našou prvou zastávkou bol Baťov kanál. Táto vnútrozemská vodná cesta sa nachádza za mestom Skalica, v krásnom prírodnom prostredí. Pôvodne slúžila na zavlažovanie okolitých polí, neskôr na dopravu ťaženého uhlia. V súčasnosti si tu turisti môžu prenajať lodičky alebo lode a plaviť sa po celom jej toku. My sme si prezreli prístav, ktorý je ešte na slovenskej strane hranice. Vyšli sme na vyhliadkovú vežu odkiaľ sme mali krásny výhľad na celé okolie. Po nadesiatovaní v prírode sme pokračovali v našej ceste. Po príchode do slobodného kráľovského mesta Skalica sme navštívili technickú pamiatku Mlyn bratov Pilárikov. Mlyn bol uvedený do prevádzky v roku 1927 a múku mlel ešte v roku 1962, kedy bola jeho činnosť ukončená. V súčasnosti má funkciu múzea. Technické zariadenia na mletie múky, napĺňanie vriec, preosievanie múky je úplne zachované a dodnes funkčné. V sklade na prízemí sme si tiež mohli pozrieť veterány – autá z tridsiatych rokov minulého storočia. Z mlynu sme vyšli do ulíc krásnej Skalice a prezreli sme si toto malebné mestečko. Zakúpili sme si magnetky, pohľadnice a suveníry. Zašli sme na obed, kde sme si každý sám vybrali z dennej ponuky. Náš príjemný výlet sme ukončili fotografiou pri mestskej studni a so slobodným kráľovským mestom Skalica a jeho pamätihodnosťami sme sa v dobrej nálade rozlúčili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 14.5.2018
Poznáte Beethovena ?

Dňa 04.05.2018 sme sa v Slovenskej filharmónii zúčastnili koncertu v rámci cyklu „Hudobná akadémia“. V 69. koncertnej sezóne to bol v poradí posledný koncert, ktorého hlavným motívom bola otázka: „Poznáte Beethovena?“. Na tomto koncerte vystúpil Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave, ktorý vedie dirigent Juraj Jartim, no na koncerte dirigoval študent Tomáš Köppl. V ich podaní zazneli úryvky zo Symfónie č. 7 A dur, op. 92 Ludwiga van Beethovena. Sóla na klavíri nám zahrala Radka Kováčová. Celý koncert už štvrtýkrát moderoval Martin Vanek. Aby nás hudba úplne nepohltila v programe vystúpili aj mímovia. Mímovia s červenými nosmi a flautou, saxofónom a činelkami. Stvárali na javisku smiešne kusy, ktoré nás pobavili. Mímovia boli tiež študenti Konzervatória Bratislava a to Klára Dingová, Laura Petersen a Jakub Vajda. Pri poslednej ukážke zo symfónie Ludwiga van Beethovena vystúpili tanečnice, ktoré tiež navštevujú bratislavské Konzervatórium Kristína Botíková, Ema Hurníková, Ráchel Matejovičová, Katarína Nogeová a Martina Žembová. Ich vystúpenie krásne doplnilo počutú hudbu. Opäť sme mali krásny hudobný, no tentoraz aj zrakový zážitok. Účasť na všetkých koncertoch tejto sezóny v Slovenskej filharmónii nám umožnilo Občianske združenie „Nádej na život“ a naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová, ktorej zo srdca ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.5.2018
Tvorivé dielne s gymnazistami ku dňu Matiek

Na sviatok, ktorý budú mnohí z nás oslavovať najbližšiu nedeľu sa naši klienti pripravovali v stredu 9.5.2018 . Veď kto by si rád nespomenul na svoju mamu. A pre mamy sú najkrajším darčekom ich usmiate deti. A keď k tomu pridajú aj niečo vlastnoručne vyrobené. Veru, niet nič krajšieho. Naši klienti vyrábali pozdravy a kytice z papiera, ktoré s nimi vyrábali študenti gymnázia zo SpŠ sv. Františka v Bratislave. Okrem krásnych výrobkov sa vytvorili nové priateľstvá. Veríme, že s týmito kamarátmi študentmi sa naši klienti stretnú ešte na nejednej spoločnej akcii.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.5.2018
„Aprílové tanečky“

V našej jedálni sa nám podarilo dňa 25.04.2018 zorganizovať tanečné predpoludnie s pekným názvom „Aprílové tanečky“. Na toto príjemné tanečno-spoločenské stretnutie prijali pozvanie aj naši kamaráti z DSS Integra, DSS prof. K. Matulaya, DSS Kampino, Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie a DSS Rozsutec. A tiež tancachtiví klienti z našej ROSY. Na úvod vystúpili členovia nášho tanečného krúžku pod vedením Mgr. Zuzany Cagáňovej, ktorí nacvičili a predviedli nám krásny jarný tanec. Samozrejme k nášmu tanečnému predpoludniu bola potrebná aj hudba. O túto sa staral dídžej Mgr. Tomáš Kollár, ktorý sa púšťal staré dobré hity, na ktoré sa výborne tancovalo. Po úvodnom tanci boli na parket pozvaní všetci tanečníci, ktorí si s chuťou zatancovali. Na našom stretnutí nemohli chýbať ani staré známe hry. Záujem o Stoličkový tanec bol veľký, ale stoličiek bolo len toľko, aby hra bola zábavná. Toľko smiechu naša jedáleň už dávno nepočula. Ďalším tancom bol Metlový tanec, ktorý prilákal do tanca staré aj nové tanečné páry. Hra prebehla pri veselej hudbe a smiechu akosi veľmi rýchlo. Našich tanečníkov sme pozvali do Zelenej kaviarne na kávičku a príjemné posedenie pri rozhovore. Každý si objednal svoju obľúbenú kávu, či už to bolo presso, cappuccino, latte alebo čaj či čokoláda. Kávičky pomáhala pripravovať Mgr. Edita Murgašová a p. Vladimír Horecký s pomocníkmi. Ku každej kávičke sme ponúkli našim hosťom aj koláčik. Bolo ich viac druhov a napiekli ich klientky v spolupráci s p. Danou Šimkovou. Po príjemnom posedení sme tanečníkov pozvali do ďalšieho tanečného kola. Zábava bola v plnom prúde, no čas sa naplnil. A tak Mgr. Zuzana Cagáňová uviedla posledný tanec a to Kačací tanec. Tento pozná snáď každý z nás. Všetci sme si ho s radosťou zatancovali. Týmto tancom sa naše predpoludnie ukončilo a naši hostia pomaly odchádzali do svojich zariadení. Veríme, že sa tanečno-spoločenské predpoludnie „Aprílové tanečky“ všetkým zúčastneným páčilo a možno sa stretneme aj o rok....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.4.2018
Deň Zeme

Keďže „bláznivé aprílové“ počasie sa tento rok premenilo na letné,  doprialo nám osláviť Deň Zeme 24.4. 2018 vonku na ihrisku v objatí krásnych rozkvitnutých stromov. Klienti sa mohli zabaviť súťažnými, aj vedomostnými kvízmi, ochutnávali zdravé ovocno- zeleninové šťavy z plodov zeme, bio  tvarohové koláčiky, dobroty s medvedím cesnakom, pagáčiky, muffinky s bylinkami, vyrábali a maľovali magnetky, ozdobovali eko črepníčky na sadenie semienok z odpadového materiálu, zabavili sa vlastnoručne vyrobeným puzzle a pexesom, skúšali separovať odpad do vhodných kontajnerov, pomojkali sa so zajačikmi a morčatami. Bonbónikom celej akcie bola záverečná diskotéka.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.4.2018
Slovenská filharmónia uvádza: „Hudbu z filmov“

Dňa 06.04.2018 sme sa zúčastnili ďalšieho koncertu v Slovenskej filharmónii. Bol to ďalší koncert v rámci cyklu „Hudobná akadémia“. Tentoraz sme si mohli vypočuť orchestrálne ukážky hudby zo svetoznámych filmov. Mohli sme si vypočuť ukážku z večerníčka Jurošík, ktorej autorom je Vladimír Godár. Ďalšou rozprávkou bola Perinbaba, ktorej peknú hudbu skomponoval český hudobný skladateľ Petr Hapka. Nasledovali ukážky zo svetových filmov ako James Bond, ktorej autorom je John Barry, Ružový Panter, autorom bol Henry Mancini a Sedem statočných kde hudbu skomponoval Elmer Bernstein. Za hudbou zo svetových filmov nasledovala hudba z oskarového českého filmu Kolja. Túto hudbu skomponoval Ondřej Soukup. Opäť sme si mohli vypočuť hudbu z ďalších slávnych filmov ako sú Da Vinciho kód, autorom je Hans Zimmer, Mission: Impossibile, hudbu skomponoval Lalo Schifrin. Mohli sme tiež počuť hudbu z Hviezdnych vojen od skladateľa Johna Williamsa a z filmu Piráti z Karibiku, ktorej autorom je Klaus Badelt. Krásny hudobný zážitok umocnila ešte vo filmoch často používaná hudba od Antonína Dvořáka a to Sláčikové kvarteto F Dur, op. 96, Americké časť Andante. Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej, ktorá nám umožnila návštevu ďalšieho koncertu v Slovenskej filharmónii.

 
>>> viac