<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 9.4.2018
Bratislavský hrad

Jar priniesla krásne jarné počasie a my sme sa 28.03.2018 rozhodli navštíviť Bratislavský hrad. Okrem stálej expozície, umiestnenej na prízemí, ktorá prezentovala celý proces opravy a archeologického výskumu na Bratislavskom hrade sme si v podzemí hradu mohli pozrieť výstavu „Kelti z Bratislavy“. Boli tu vystavené nájdené predmety dennej potreby, mince, šperky. Tiež tu premietali film o nachádzaní týchto predmetov a dobe keltov. V zadnej časti podzemia boli odhalené staré múry Bratislavského hradu. Na prvom poschodí sme si prezreli výstavu „Bratislavský hrad v grafike“. Na obrazoch bol zachytený Bratislavský hrad z rôznych pohľadov. Na druhom poschodí nás čakala výstava reklamných tabúľ a predmetov z obchodov na začiatku 20. - teho storočia. Táto výstava nás preniesla do obdobia pultového predaja a snahy získať svojho zákazníka peknými sloganmi. Po prehliadke expozícií sme si pozreli aj novozriadenú barokovú záhradu. Znova sme sa na vlastné oči presvedčili, že náš Bratislavský hrad skrýva vždy niečo krásne.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.4.2018
Motocykle 2018

Dňa 15.03.2018 sme navštívili výstavisko Incheba, kde sme mohli vidieť výstavu MOTOCYKEL 2018. Bol to už 18. ročník medzinárodnej výstavy motocyklov a príslušenstva. Mohli sme vidieť krásne motocykle od rôznych výrobcov a aj veľmi dôležité príslušenstvo. Na prízemí vystavovatelia umiestnili aj autá a motocykle – veterány. Bol to krátky výlet do minulosti motorizmu. Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.2.2018
Karneval

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude... A viete, čo majú spoločné čarodejník, nevesta, šermiarka, Snehulienka, Avatar, havajská tanečnica? Spolu s ďalšími rozprávkovými postavami sa stretli vo štvrtok 8.2. na našom maškarnom plese. A viete, čo tam robili? Šantili, spievali svoje obľúbené hity a tancovali. Samozrejme, nechýbali ani fašiangové dobroty, výborné šišky, tombola - vrecúško prekvapení a nakoniec sladké torty pre krásne masky a za snahu pri ich vymýšľaní a tvorení. U nás v DSS a RS ROSA na Dubravskej ulici sme takto zakončili fašiangové obdobie. Nastáva to predveľkonočné – pôstne.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.2.2018
Trocha umeleckej inšpirácie z Galérie

V každom z nás je ukrytý umelec s talentom. Aby sme sa trocha inšpirovali a prebudili naše talenty rozhodli sme sa navštíviť miesto pre to najvhodnejšie – Galériu. Dňa 06.02.2018 sme navštívili Galériu mesta Bratislavy, ktorá sídli v Pálffyho paláci na Panskej ulici číslo 19. Je tu vystavená stála expozícia s názvom „Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1950“. Táto budova má zachované pôvodné múry z čias Keltov a v suteréne je v nej umiestnená expozícia „Keltskej mincovne v Bratislave“. Na najvyššom treťom poschodí sme si mohli prezrieť aktuálnu výstavu z cyklu „Slovenské výtvarné umenie 20. storočia II.“. Všetky vystavované diela sa nám veľmi páčili niečo sme sa aj dozvedeli od pracovníčok, ktoré na zbierky dohliadajú a odchádzali sme plní príjemných zážitkov, dojmov a inšpirácií. Určite ešte navštívime aj ďalšie bratislavské galérie, ktoré sú umiestnené v historických palácoch bratislavského starého mesta.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.2.2018
Múzeum školstva a pedagogiky

V bratislavskej Petržalke, medzi činžiakmi a v areáli Strednej elektrotechnickej školy sa nachádza Múzeum školstva a pedagogiky. Tam sme sa dňa 01.02.2018 vybrali. Čakala nás pani sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala celou expozíciou. Mali sme možnosť vidieť rôzne školské predmety, učebnice, šlabikáre, čítanky a aj obávané vysvedčenia. Na stenách viseli školské aktovky, náučné obrázky o čistení zubov a správnom sedení v lavici. Mali sme veľa otázok, na ktoré naša sprievodkyňa trpezlivo odpovedala. Prešli sme do ďalšej miestnosti, ktorá bola zariadená ako trieda. Sú v nej umiestnené školské lavice z roku 1918, 1948 a 1968. Tu sme si mohli sadnúť a vyskúšať ako sa sedelo žiakom v minulosti. V triede bola aj školská tabuľa a pri nej položená trstenica, ktorá sa v minulosti v škole skutočne používala. Výstava nám pripomenula aj naše školské časy, zážitky a priateľstvá. . .

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.2.2018
„Talent v hudbe“ v Slovenskej filharmónii

Dňa 19.01.2018 sme mali možnosť navštíviť Slovenskú filharmóniu. V rámci 69. koncertnej sezóny pripravila Cyklus „Hudobná akadémia“. Účasť nám umožnila naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová, ktorej sme odovzdali malý darček. V tento pekný štvrtok sme sa zúčastnili prvého koncertu z tohto cyklu pod názvom „Talent v hudbe“. Na koncerte vystúpili mladí huslisti Teo Gertler, Martina Výbohová a Ferdinand Slezák v doprovode Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Daniela. Moderátorom programu bol nám známy kakaovník Martin Vanek. Ako hosť vystúpil slovenský virtuóz Dalibor Karvay. Dalibor nám umožnil, aby sme si s ním po koncerte spravili spoločnú fotografiu. Tiež sme tu stretli aj pani Noru Beňačkovú, moderátorku bývalej československej televízie, ktorá si s nami tiež spravila spoločnú fotografiu. Na krásnom koncerte sme si mohli vypočuť diela od rôznych autorov Henryk Wieniawski, Tomaso Antonio Vitali, Niccoló Paganini, Joseph Haydn, Ladislav Kupkovič a Antonio Vivaldi. Okrem toho sme sa dozvedeli z akých častí sa skladajú sláčikové nástroje a ktoré nástroje sú súčasťou sláčikového orchestra. Koncert z cyklu Hudobnej akadémie sa nám veľmi páčil a tešíme sa na ďalšie pripravené koncerty, ktorých sa radi zúčastníme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.2.2018
Múzeum dopravy

Dňa 16.01.2018 sme navštívili Múzeum dopravy, ktoré sa nachádza v areáli Hlavnej železničnej stanice a vchod má od zastávky MHD s názvom SAV. V stálej expozícii sme mohli vidieť historické modely áut z 30.-tych rokov dvadsiateho storočia spolu s dobovými reklamnými plagátmi. Tiež tu sú vystavené motorky od československých aj zahraničných výrobcov. V ďalších miestnostiach stálej expozície sú vystavené železničné zariadenia, ktoré boli umiestnené v miestnosti výpravcu. Keď sme prešli cez perón vstúpili sme do expozície vojenskej techniky z obdobia druhej svetovej vojny, lodí a tiež prototypov Bratislavských automobilových závodov. V zadnej časti je umiestnená expozícia súčasných automobilov vyrábaných vo Volkswagene v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Prezreli sme si tiež aktuálnu expozíciu, ktorá bola venovaná 60.-tym rokom dvadsiateho storočia. Videli sme tu automobily, ale aj predmety do domácnosti ako porcelán, hodiny, sifónovú fľašu a nábytok. Výstava bola veľmi zaujímavá a videli sme ten rozdiel medzi minulými a súčasnými automobilmi.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.2.2018
Návšteva Prírodovedného múzea - Slovenského národného múzea

Dňa 25.01.2018 sme navštívili Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja. V expozícii stálych exponátov sme mohli vidieť živočíchy, ich životné prostredie a podmienky v ktorých žijú. Na druhom poschodí sme videli rastlinstvo a prehistorickú dobu vývoja života na planéte Zem. O poschodie nižšie sú vystavené minerály a horniny. Na prízemí sme mali možnosť vidieť aktuálnu výstavu o srbských Slovákoch, o ich tradíciách a živote v novej domovine. Návšteva Slovenského národného múzea bola príjemná a určite sa sem ešte vrátime.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2018
Pretláčanie rukou.

Počas predvianočnej nálady sme v DSS a RS zorganizovali súťaž v pretláčaní rukou. Do súťaže sa zapojili športovci navštevujúci odborné učilište ubytovaní v školskom internáte,  v ubytovacej časti DSS, z rehabilitačného strediska a pracovnej skupiny. Samotná súťaž bola novinkou pre našich športovcov, no zhostili sa jej bravúrne a s radosťou si zašportovali. Do zápolenia dali plno energie a nasadenia. K silným športovcom sa pridala aj silná športovkyňa.  1. Martin Buzalka        2. Milan Šimek    3. Dávid Máhr     4. Dávid Rácz     5. Ján Kolenič     6. Marieta Kováčová       7. Eduard Panáček Na dodržiavanie pravidiel dozerali rozhodcovia p. Martin Lukáč a p. Marta Hipíková. Všetci športovci boli odmenení sladkosťami. 

 

 
>>> viac