<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 29.5.2014
Aj od nás sa môžete veľa naučiť

V stredu sme mali u nás v Rose návštevu. Boli to deti zo Spojenej školy sv. Františka. Spolupráca s touto školou nie je pre nás nič nové, nakoľko sme už mali niekoľko spoločných aktivít (futbalový či flórbalový turnaj, kultúrne vystúpenia na MDD, tvorivé dielne). Tentoraz však bolo toto stretnutie zamerané inak. Teraz si aj naši klienti mohli právom povedať: “Aj my vás vieme niečo naučiť.“

Po úvodnom stretnutí a zhliadnutí dokumentu o živote našich klientov, deti mali možnosť vyskúšať si činnosti, ktoré sa našim klientom daria veľmi dobre. A síce výrobu ručného papiera a prácu s hlinou. Popri tom ich sprevádzali naši klienti, ktorí im rozprávali a učili ich to, čo sa už sami naučili.

Veríme, že aj vďaka tomuto peknému dopoludniu sa nie len že deti zo školy sv. Františka naučili, ako sa vyrába ručný papier, či ako najlepšie spraviť darček z hliny, ale že sa naučili, že aj deti z Rosy sú obdarené mnohými darmi, ktoré veríme, že budeme ešte môcť spolu rozvíjať. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.6.2014
MDD u nás...

Medzinárodný deň detí je jedným z najkrajších dní v roku, ktorý môžu spolu prežiť klienti DSS a RS Rosa, bývalí klienti, ich rodinní príslušníci, priatelia, zamestnanci s rodinami. Tento rok sa tento sviatok v DSS a RS Rosa oslavoval v utorok 3.6.2014.

Pred štrnástou hodinou sa začali v areáli zhromažďovať klienti v doprovode so zamestnancami či rodinnými príslušníkmi. Všetkých nás privítali moderátori z radov klientov, následne vystúpili klienti v pripravených tanečných číslach. Tancom nás prišli pozdraviť, tak ako každý rok, aj deti zo ZUŠ Jozefa Kresánka.

Po kultúrnom programe sa klienti rozpŕchli súťažiť na pripravené stanovištia a pokiaľ ich úspešne zvládli (čo sa podarilo snáď každému J), mohli si vybrať z pripravených odmien: z hračiek, papierenských odmien, ale aj zo športových či hygienických potrieb.

Bolo tiež pripravené množstvo atrakcií ako kolotoče, skákací hrad, nafukovací kopec, vozenie na koníkoch či na motorkách, diskotéka. Nechýbalo ani dobré občerstvenie v podobe hot-dogu, nanukov, sladkostí, malinoviek...

Počas celého popoludnia sa celým areálom rozliehala veselá hudba. Bolo vidieť množstvo rozprávajúcich sa ľudí, ktorým nechýbal na tvárach úsmev a dobrá nálada. Veď tento deň, bol na smiech, spomienky, zážitky i na nové plány ako stvorený. Len škoda, že MDD je len raz za rok....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.2.2014
Fašiangová veselica

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude... Touto najznámejšou slovenskou fašiangovou pesničkou sme začali fašiangovú zábavu. Fašiangy sa od dávnej minulosti na Slovensku spájali s veselosťou, ľudovými zvykmi, hrami, zábavami... My sme v našom programe tiež pokračovali humorom, o ktorý sa postarali Michal Blaho, Juraj Bólya, Martin Buzalka, Patrik Havlík a Lukáš Nový originálnymi vtipmi. Pripomenuli sme si niekoľko pranostík a ľudových múdrostí, Lenka Pivolusková a náš spevácky Big Band zaspievali pesničky a ozajstná fašiangová zábava sa mohla začať. Samozrejme, počas nej nechýbali ani fašiangové dobroty, o ktoré sa postarali naše pani vychovávateľky. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.2.2014
Tvorivé dielne v PaSA v Bratislave

13. 1. 2014 sme sa v rámci Dňa otvorených dverí Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Dúbravke zúčastnili tvorivých dielní, ktoré si pripravili študenti 1. až 3. ročníka akadémie. Tí mali pre našich klientov pripravených 13 stanovíšť s rôznymi aktivitami zameranými na zmyslové poznávanie, rozvoj jemnej motoriky, fantázie a kreativity. Na dielňach sa modelovalo zo slaného cesta, vyrábali sa pozdravy z darov našej kuchyne a všemožné darčeky či dekorácie. Čo však zožalo u našich klientov najväčší úspech, bola práca s jedlým materiálom. Dobrote, ktorú si pripravoval každý sám a podľa svojej chuti, málokto odolal. Na dielňach vládla príjemná atmosféra a naši klienti spoločne s mladými budúcimi pedagogičkami a menšími deťmi zo ZŠ Pri Kríži a ZŠ Beňovského spolu na chvíľu vytvorili krásny príklad integrácie v praxi.  

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.2.2014
Prezident SR ocenil riaditeľa DSS a RS ROSA

Prezident SR Ivan Gašparovič udelil v utorok 7. januára 2014 pri príležitosti 21. výročia vzniku Slovenskej republiky najvyššie štátne vyznamenania 16 osobnostiam z rôznych sfér spoločenského života. Bol medzi nimi aj riaditeľ nášho Domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska ROSA PhDr. Miroslav Kuric. Medailu prezidenta Slovenskej republiky získal za celoživotné významné zásluhy o rozvoj špeciálneho školstva. V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa na slávnostnom ceremoniáli zúčastnili predseda Národnej rady SR, predseda vlády, členovia vlády, Národnej rady SR, šéfovia samosprávnych krajov, diplomati. Ku gratulantom sa pripájame aj my, kolegovia i klienti domova.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.2.2014
Koledovanie

Koledníci nás tento rok navštívili už v stredu 18. decembra. Pásmo vianočných piesní a vinšov si tucet klientov DSS a RS ROSA pripravil - tak ako každý rok - pod vedením T. Kollára. Obišli všetky pracoviská a všade sa im potešili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.2.2014
Predvianočný stolnotenisový turnaj

Predvianočný stolnotenisový turnaj sa uskutočnil v dvoch termínoch: v pondelok 16. decembra súťažili začiatočníci, vo štvrtok 19. decembra zápolili pokročilí.

V pondelok sa umiestnili na prvom mieste L. Olahová a L. Nový , druhí boli S. Šenková a T. Labát , tretí skončili D. Moravčíková a M. Buzalka, ďalej L. Pivolusková, M. Blaho, L. Hlavatý, M. Kadlíček, J. Kolenič, M. Šimek, D. Kelemen, P. Kuchárik. Rozhodovali: P. Čaputa a T. Moravčík.

Vo štvrtok sa umiestnil na prvom mieste bez straty setu D. Martinec, druhý bol J. Pálik, tretí skončil vlaňajší víťaz L. Čeremšák , ďalej J. Jankovich a T. Moravčík. Rozhodovali: P. Čaputa a M. Hipíková.

Víťazom gratulujeme, všetkým hráčom, hráčkam i rozhodcom ďakujeme za účasť a P. Čaputovi za organizáciu tohto pravidelného predvianočného pingpongového merania síl.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.2.2014
Mikuláš

Na ktorý deň v roku sa tešia poslušné deti a tie neposlušné sa ho boja? No predsa na sviatok sv. Mikuláša, ktorý dobré deti odmeňuje a na zlé deti posiela čerta. U nás v DSS a RS ROSA máme asi len samé dobré detičky, lebo aj keď si sv. Mikuláš priniesol so sebou čerta a dvoch anjelikov, čert veľa roboty nemal. Zato anjeli mali plné ruky práce! Rozdať toľko sladkostí je predsa len fuška. Za odmenu si vypočuli krásne hudobné predstavenie, ktoré s deťmi nacvičili Tomáš Kollár a Milan Golis. Tanečné číslo viedla Monika Dekanová. Tak to vyzerá, že na budúci rok si asi Mikuláš bude musieť namiesto čerta priniesť ďalšieho anjela na pomoc. Ďakujeme dobrým anjelom za naplnenie balíčkov 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2014
Baletné predstavenie „Luskáčik“
Dňa 17.12.2013 sa naši klienti zúčastnili na predstavení baletnej rozprávky v dvoch dejstvách od Piotra Iľjiča Čajkovského „Luskáčik“. Predstavenie sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Krásne predstavenie bolo sponzorským darom nadácie pani Šalgovičovej, ktorá nás na predstavení sprevádzala.  
>>> viac

udialo sa u nás | 13.12.2013
KOMka – komunikačná miestnosť
Našim dlhodobým cieľom bolo vytvorenie útulnej no funkčnej miestnosti na komunikačné skupinové aktivity, kde by bola príjemná i dôverná atmosféra. Vďaka podpore Nadácie SPP sa nám podarilo v týchto dňoch zrealizovať tento náš cieľ. V KOMke sa už uskutočňujú stretnutia s našimi klientmi. Náplňou týchto stretnutí je v skupinách riešenie situácií, v ktorých sa naši klienti ocitli či už vlastnou vinou alebo vplyvom prostredia, z ktorého vychádzajú. Očakávame, že aj vďaka skupinovej práci s klientmi, ktorá sa bude konávať v KOMke, príde k pozitívnej zmene správania, na základe ktorej bude eliminované sociálno-patologické správanie, naši klienti budú mať väčšiu šancu sa začleniť do bežného života, nájsť si zamestnanie a žiť tak plnohodnotným životom.  
>>> viac