<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 4.2.2014
Mikuláš

Na ktorý deň v roku sa tešia poslušné deti a tie neposlušné sa ho boja? No predsa na sviatok sv. Mikuláša, ktorý dobré deti odmeňuje a na zlé deti posiela čerta. U nás v DSS a RS ROSA máme asi len samé dobré detičky, lebo aj keď si sv. Mikuláš priniesol so sebou čerta a dvoch anjelikov, čert veľa roboty nemal. Zato anjeli mali plné ruky práce! Rozdať toľko sladkostí je predsa len fuška. Za odmenu si vypočuli krásne hudobné predstavenie, ktoré s deťmi nacvičili Tomáš Kollár a Milan Golis. Tanečné číslo viedla Monika Dekanová. Tak to vyzerá, že na budúci rok si asi Mikuláš bude musieť namiesto čerta priniesť ďalšieho anjela na pomoc. Ďakujeme dobrým anjelom za naplnenie balíčkov 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2014
Baletné predstavenie „Luskáčik“
Dňa 17.12.2013 sa naši klienti zúčastnili na predstavení baletnej rozprávky v dvoch dejstvách od Piotra Iľjiča Čajkovského „Luskáčik“. Predstavenie sa uskutočnilo v historickej budove Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Krásne predstavenie bolo sponzorským darom nadácie pani Šalgovičovej, ktorá nás na predstavení sprevádzala.  
>>> viac

udialo sa u nás | 13.12.2013
KOMka – komunikačná miestnosť
Našim dlhodobým cieľom bolo vytvorenie útulnej no funkčnej miestnosti na komunikačné skupinové aktivity, kde by bola príjemná i dôverná atmosféra. Vďaka podpore Nadácie SPP sa nám podarilo v týchto dňoch zrealizovať tento náš cieľ. V KOMke sa už uskutočňujú stretnutia s našimi klientmi. Náplňou týchto stretnutí je v skupinách riešenie situácií, v ktorých sa naši klienti ocitli či už vlastnou vinou alebo vplyvom prostredia, z ktorého vychádzajú. Očakávame, že aj vďaka skupinovej práci s klientmi, ktorá sa bude konávať v KOMke, príde k pozitívnej zmene správania, na základe ktorej bude eliminované sociálno-patologické správanie, naši klienti budú mať väčšiu šancu sa začleniť do bežného života, nájsť si zamestnanie a žiť tak plnohodnotným životom.  
>>> viac

udialo sa u nás | 10.10.2013
Exkurzia v Smolenickom zámku
Za príjemného slnečného počasia sme sa s našimi klientmi z pracovných skupín zúčastnili exkurzie v Smolenickom zámku. Z Bratislavy sme cestovali bežnou linkou – smer Myjava. Naši klienti si nacvičovali samostatné kupovanie cestovného lístka – od pozdravu, cez udanie cieľa cesty až po zaplatenie. Cvičili si tiež cestovanie s bežnými cestujúcimi a správanie sa v hromadnom dopravnom prostriedku a cudzom prostredí. Do Smoleníc sme dorazili okolo 10-tej hodiny. Prešli sme ešte krátku cestu pešo a pred zámockou bránou nás čakala naša sprievodkyňa p. Jajcayová, ktorá dlhé roky pracovala na zámku. Spolu s ňou sme sa zúčastnili prehliadky, kedy sme mali možnosť prezrieť si nádvorie s krásnou záhradníckou výsadbou. Postupne sme prešli do interiéru zámku. Prezreli sme si vstupnú halu s klenbou spolu s recepciou, ďalej Modrý salón, Červený salón kde sme si z balkóna pozreli krásne okolie zámku, Žltý salón. Postupne sme prešli po prejdení 99-tich schodov na vežu zámku odkiaľ sme dovideli až do Jaslovských Bohuníc. Historický Smolenický zámok bol pôvodne zrúcaninou, ktorú zrekonštruovali Pálfyovci. V súčasnosti slúži ako Kongresové centrum SAV. Po príjemnej prehliadke nám pracovníci zámku pripravili malé príjemné občerstvenie v jednej z raňajkových jedální s okrúhlym stolom. Po občerstvení sme si ešte pozreli ďalšiu časť nádvoria a s poďakovaním sme sa rozlúčili s našou milou sprievodkyňou. Do Bratislavy sme cestovali opäť bežnou linkou smer - Bratislava.  
>>> viac

udialo sa u nás | 28.10.2013
Mário Keló nás úspešne reprezentoval
Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave v spolupráci s FTVŠ UK – Katedra športov v prírode a plávania usporiadali dňa 25. októbra 2013 5. Ročník Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením. Náš domov reprezentoval Mário Keló. Mário nastúpil v plaveckej disciplíne plávanie na 25 m voľný spôsob muži do 25 rokov. Podaril sa mu vynikajúci výkon, ktorým dosiahol I. miesto v tejto disciplíne. Organizátori ho ocenili zlatou medailou, diplomom a vecným darom. Gratulujeme a tešíme sa spolu s Máriom z jeho krásneho športového výkonu a zároveň ďakujeme za úspešnú reprezentáciu DSS a RS ROSA.  
>>> viac

udialo sa u nás | 3.10.2013
Potulky mestom
V spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania - krúžkom Mladých sprievodcov pod vedením RNDr. Márii Královej sme sa dňa 25.09.2013 vypravili na zaujímavú púť po Starom meste. Mladí nadšenci spojili sily s Bratislavským okrášľovacím spolkom a ponúkajú pre školy i širokú verejnosť bezplatné sprevádzanie historickým centrom Bratislavy pod hlavičkou projektu „Poznaj svoje hlavné mesto“. Spoznávanie známych i menej známych kútov začalo na Rybnom námestí, spoznali sme históriu Dómu sv. Martina, objavili niektoré kuriózne miesta ako stredovekú plastiku posmievajúceho sa škriatka z vikiera domu – posmievačik na Panskej ulici, 150 kilový železný kardinálsky klobúk na Primacionálnom paláci, obraz muža v čiernom na fasáde Starej radnice či najužší doma v Bratislave. Mladí sprievodcovia veľmi pútavo a zaujímavo priblížili našim klientom miesta, okolo ktorých sme veľa krát prechádzali, no prakticky sme o ich histórii nič nevedeli. Veľmi pekne im za to ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.  
>>> viac

udialo sa u nás | 16.4.2013
Kremnica - Mincovňa
Po dôkladnom naplánovaní sa dňa 11.04.2013 naše pracovné skupiny pod vedením pracovných terapeutov Bc. Anny Bednárikovej, Ing. Jána Červenku a Vladimíra Horeckého vybrali na výlet do stredovekého mesta Kremnica, kde sme sa zúčastnili prehliadky expozície „Raziareň mincí v premenách času“ v š. p. Mincovňa Kremnica. Z Bratislavy sme vychádzali o 8:30 hod v príjemnej, pohodovej nálade, ktorá sa šírila celým autobusom. Naša trasa viedla z DSS ROSA Bratislava cez Nitru, Žiar nad Hronom, kde sme sa zastavili a natiahli si nohy a trošku sa vyvetrali a nakoniec Kremnica. V Kremnici nás privítala pokojná stredoveká atmosféra. Mesto Kremnica je totiž zaradené do pamiatkovej rezervácie. Mesto je obkolesené hradbami s hradnou bránou. Na námestí sa nachádza morový stĺp a stredoveké domy, kde v jednom z nich sídli Mestský úrad. Do mincovne sme mali objednaný vstup o 12:30 hod. Predtým sme si prezreli predajňu, kde sme si mohli zakúpiť mince, prívesky na kľúče, aj vo forme srdiečok či znamení zverokruhu na retiazku. Pani sprievodkyňa nám rozdala vstupenky vo forme mince, kde je vyrazená podobizeň budovy Mincovne a na druhej strane raziaci stroj. Po úvodných slovách nám premietla dva krátke filmy. Prvý bol historický o výrobe mincí z dvadsiatych rokov 20. Storočia. Druhý bol zo súčasnoti o výrobe pamätnej mince „Bimilenium 2012“, ktorá má osemuhoľníkový tvar a hrúbku 6 mm, a jej razbu zadala Národná banka Slovenska. Keď sme si pozreli filmy, prešli sme po točitom schodisku do presklenej terasy nad výrobňou mincí v novej časti raziarne. Videli sme ako sa mince razia, vážia, balia a ukladajú do drevených paliet. Tieto konkrétne mince boli razené pre Národnú banku Guatemaly. Po točitých schodoch sme sa vrátili späť do starej budovy, kde nám sprievodkyňa ukázala staré stroje typu Vulkan, ktoré sú prvými, ktorými sa tu razili mince. Videli sme aj veľký skriňový trezor vyrobený vo Viedni na začiatku 20. Storočia. Názorne sme videli razidlo – jeho rubovú a lícnu časť na razenie vojenských hviezdičiek na hodnosti vojakov a dôstojníkov. V závere nám ukázali ako sa v minulosti razili mince a sprievodkyňa sa s nami rozlúčila. Na námestí stredovekej Kremnice sme sa odfotografovali pri morovom stĺpe a prešli sme k autobusu. Naša spiatočná trasa bola rovnaká, cesta nám ubiehla rýchlo a v dobrej nálade. V DSS nás už očakávali rodičia a vedeli sme, že náš výlet sa nám vydaril, bol poučný a príjemný.  
>>> viac

udialo sa u nás | 3.4.2013
Dobrovoľníci v domove ROSA
Posledný februárový deň k nám prišli dobrovoľníci a spolu so svojimi kamarátmi pre nás pripravili pestrý program. Od začiatku panovala dobrá nálada, ktorá každou minútou narastala. Herec Maťo Žák nám zahral dve scénky, ktoré boli nielen zábavné ale aj poučné. Potom nastúpili tanečníci BREAK DANCE. Bolo sa veru načo pozerať! Mnohé detská nevydržali len tak sedieť a pridali sa k ním svojím tancom. Na záver zaspieval pár piesní spevák zo Superstar – Denis Lacho.  
>>> viac

udialo sa u nás | 12.2.2013
Karneval
Viete, čo majú spoločné ježibaba, vodník, čert, motýlik, duch, arab, koleso šťastia a batman? Spolu s ďalšími rozprávkovými postavami sa stretli na našom maškarnom plese. A viete, čo tam robili? Šantili, spievali svoje obľúbené hity, tancovali a súťažili o sladké pokušenia. Popredvádzali sa aj niektoré vlastnoručne vyrobené masky, ktoré fakt nemali chybu. Zábava vyvrcholila veselou svadbou Nevesty a Ženícha, samozrejme nie ozajstnou, ale karnevalovou. Ozajstná bola len výborná svadobná karnevalová torta. U nás v DSS a RS ROSA sme takto zakončili fašiangové obdobie. Nastáva to predveľkonočné – pôstne. A my sme už dnes zvedaví, aké masky na náš karneval prídu o rok.  
>>> viac

udialo sa u nás | 18.2.2013
Moja rodina
V rámci preventívnych aktivít v DSS a RS ROSA každoročne organizujeme výtvarnú súťaž v spolupráci s OU. Tento rok sme sa rozhodli pre tému ,,Moja rodina,, , ktorá bola zameraná na podporu pozitívnych hodnôt a posilnenie vedomia klientov o tom, že rodina je pre ich rast tým najlepším prostredím. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré. Víťazmi sa stali: 1.miesto: Adriana Pobočíková (17 rokov) 2.miesto: Miroslava Tkáčiková (15 rokov) 3.miesto: Nikola Žigová (19 rokov) a Xhevad Demiri (18 rokov) Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Ostatných zúčastnených sme taktiež obdarili malou odmenou.  
>>> viac