<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 15.4.2019
FLÓRA 2019

Aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy FLÓRA na výstavisku Incheba. Táto výstava plná kvetov nám zase priniesla plno pekných dojmov.

Expozície rôznych vystavovateľov boli plné kvetov no i moderných záhradníckych kompozícií. Mali sme možnosť vidieť veľa inšpirácií ako by záhradná úprava mala vyzerať. Zaujali nás nielen jednotlivé stánky, ale aj materiály, ktoré sme si mohli vziať so sebou.

            Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Tvorivé dielne s gymnazistami

V stredu 3. apríla 2019 nás navštívili šudenti Spojenej školy sv. Františka, ktorí si pre našich klientov pripravili jarné tvorivé dielne. Spolu sme sa nasmiali, porozprávali, zabavili a pravdaže j vyrobili krásne výtvory. Ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Exkurzia vo Vojenskom útvare Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 02.04.2019 sme mali možnosť navštíviť Vojenský útvar Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.

Tento vojenský útvar sídli v priestoroch Dukelských kasární na ulici Za kasárňou. Sem sme sa dostali MHD. Po príchode sme sa museli zahlásiť na vrátnici a boli sme ohlásení našej sprievodkyni kpt. Ing. Andrei Šantorovej. Pani kapitánka nás zaviedla na parkovisko, kde mali vojaci pripravený program, výzbroj, výstroj, oblečenie a rádiovú techniku. Vojaci Čestnej stráže v slávnostnej uniforme nám predviedli nacvičený program – pochodové cvičenie so zbraňou a hudbou. Toto vystúpenie sa nám veľmi páčilo.

Vojaci pri stolíkoch nám predviedli výzbroj Čestnej stráže. Mali sme možnosť podržať si samopal a meč. Vyskúšali sme si maskovacie oblečenie a klobúk slávnostnej uniformy s perom. Radisti nám predviedli ako vojaci komunikujú pomocou vysielačky. Mohli sme si to sami vyskúšať.

Pani kapitánka nás zaviedla aj do veľkého hangáru, ktorý bol pôvodne ustajnením pre vojenské kone. Práve tam vojaci nacvičovali pochodové cvičenie, ktoré predvedú na inaugurácii našej novej prezidentky. Prešli sme do budovy, kde sú kancelárie vojenského útvaru a tiež Izba úspechov. Tu sme si prezreli makety Bratislavského hradu, Prezidentského paláca a letiska pri oficiálnej návšteve hláv štátov, ktoré vytvorili vojaci vo svojom voľnom čase. Vojaci tu majú množstvo pohárov, medailí, ocenení za športové aj vojenské úspechy. Tiež sú tu vystavené uniformy čestnej stráže, ktoré sa používali v minulosti a aj tie, ktoré používajú v súčasnosti. Na stenách viseli fotografie všetkých veliteľov Vojenského útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Prezreli sme si tiež pamätnú knihu Vojenského útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.

Našu exkurziu sme ukončili v garáži vojenského útvaru. Prezreli sme si autopark, ktorý využívajú. Videli sme aj autobus, ktorým sa vojaci každé ráno a večer presúvajú do a z prezidentského paláca, aby plnili svoje čestné povinnosti pri ochrane hlavy štátu a prezidentského paláca.

Návšteva vo vojenskom útvare sa nám veľmi páčila a zanechala v nás neoceniteľné zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Návšteva u hasičov v Dúbravke

            Dňa 26.03.2019 sme mali možnosť navštíviť Hasičský a záchranný zbor Dúbravka, Bratislava. V Dúbravke je sústredené aj pracovisko chemikov HaZZ v Bratislave.

            Hasiči, ktorí boli práve v službe, nám poukazovali svoju technickú výbavu a hasičské autá zvnútra aj zvonka. Klienti mali možnosť vyskúšať si aký ťažký je vzduchový zásobník, ktorý používajú pri zásahu na dýchanie. Po prehliadke zásahového vozidla si mohli vyskúšať aj hasičské ohňovzdorné prilby. Jeden z našich sprievodcov si obliekol nehorľavý oblek, aby nám ukázal ako zasahujú v horiacich objektoch.

            Na záver nám hasiči predviedli vyhlásenie požiarneho poplachu. Po hlásení sa rozbehli k nehorľavým oblekom, rýchlo sa obliekli a nastúpili do hasičského auta, ktoré už medzitým vyšlo z garáže a bolo pripravené vyraziť k požiaru.

            Ešte sme si zopakovali na aké telefónne číslo treba volať v prípade požiaru – 150 alebo 112, že je potrebné zachovať pokoj a rozvahu.

Exkurzia sa nám veľmi páčila a odniesli sme si zážitky z videného, vyskúšaného a tiež pripomenutie si ako reagovať pri vzniku požiaru.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Medzinárodný „Týždeň mozgu“ v DSS Stupava

Dňa 12.03.2019 sa naši klienti mali možnosť zúčastniť spoločného trénovania pamäti pri príležitosti medzinárodného „Týždňa mozgu“, ktorý zorganizovali v DSS a zariadení pre seniorov KAŠTIEĽ v Stupave.

Stretli sme sa v príjemnom prostredí spoločenskej miestnosti, kde okrem nás boli aj klienti z iných zariadení. Po príjemnom osviežení kapučínom a koláčikom sme si posadali do pohodlných kresielok a rozcvičili sa. Mozog totiž potrebuje pre svoju činnosť prekrvenie, preto pár cvikov. Tiež potrebuje dostatok kyslíka, preto pár dýchacích cvikov.

Každý dostal niekoľko písomných pracovných listov a ceruzku, aby mohol pracovať. V doplňovačkách si klienti mohli osviežiť vedomosti z oblasti poznania zákuskov, hercov, zeleniny, značiek áut. Každý pracoval samostatne no pri ťažkých úlohách sme sa na ne vrhli spoločne.

Toto stretnutie v rámci medzinárodného „Týždňa mozgu“ sa nám veľmi páčilo. Bolo zaujímavé vyskúšať si našu pamäť, ktorá vekom stráca niektoré informácie. Povzbudilo nás to k ďalšiemu cvičeniu nášho mozgu, aby bol stále fit a v pohotovosti. JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2019
Ako sa dopĺňa klasická hudba a folklór?

Dňa 08.03.2019 sa uskutočnil tretí koncert z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť vďaka našej kultúrnej patrónke pani Anne ŠalgovičovejObčianskemu združeniu Nádej na život. V historickej budove Reduty sme si tentoraz mohli vypočuť nezvyčajné hudobné spojenie Klasickej hudby a folklóru.

Tak ako sa dopĺňala klasická hudba v podaní Slovenského komorného orchestra, pod vedením Ewalda Danela a folklórna hudba a piesne v podaní Nebeskej muziky z Terchovej? Veľmi príjemne a zaujímavo. Tento umelecký zážitok bol naozaj plný rytmov, nápadu a ľudovej vášne.

Mali sme možnosť vypočuť si autentickú ľudovú hudbu a následne ľudovú hudbu v spracovaní hudobných skladateľov. Boli to diela Johanna Sigismunda Kussera – Ouvertúra C dur – Marche, Marca-Antoine Charpentiera – Te Deum – Preludium in D, Witolda Lutoslawského – Päť ľudových melódií, Bélu Bartóka – Rumunské ľudové tance tiež Wojciecha Kilara – Orawa a nakoniec slovenského autora Ilju Zelienku – Musica slovaca, ktoré predniesol Slovenský komorný orchester. A tradičné ľudové piesne z Terchovej, ktoré nám zahrala Nebeská muzika. Celým ľudovo – klasickým programom nás sprevádzal moderátor Martin Vanek, ktorý nás sprievodným slovom naladil na tú ktorú počúvanú skladbu. Zaujímavou bola prednesená pieseň Kopala studienku, ktorá je základom našej slovenskej štátnej hymny, oboma orchestrami vo svojom podaní.

I tento koncert bo pre nás veľkým hudobným a umeleckým zážitkom. Za možnosť vypočuť si ho ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život. Zároveň sa naši klienti svojimi obrázkami zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenskou filharmóniou pod názvom „Šeherezáda a humor v hudbe“.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2019
Turnaj v hádzaní šípok na terč

            V našej telocvični sme dňa 19.02.2019 (utorok) zorganizovali „Turnaj v hádzaní šípok na terč“. Na tento turnaj sme pozvali klientov z bratislavských zariadení. Pozvanie prijali súťažné družstvá z DSS Kampino a DSS Javorinská. Z DSS Kampino prišli aj diváci, ktorí spolu s našimi klientami výdatne povzbudzovali súťažiacich.

DSS ROSA postavilo štyri družstvá – ROSA 1 (Mário Keló, Milan Šimek, Ján Mordavský), ROSA 2 (Michaela Broczká, Lukáš Vosátko, Ľubomír Kollár), ROSA 3 (Nick Lang, Silvester Kulov, Oliver Csonka), a ROSA 4 (Andrej Hoffmann, Jana Kucharíková, Darina Krihová).

Súťažné družstvá mali troch členov. Každý z hráčov každého družstva mal desať hodov a body sa mu spočítavali. Nakoniec sa spočítali body celého družstva. Turnaj mal príjemnú, priateľskú atmosféru. Po dohádzaní každého hráča a družstva sa jednotlivé družstvá presunuli do našej Zelenej kaviarničky na malé občerstvenie s koláčikom, kávičkou, čajíkom a malinovkou. Rozhodcovia zatiaľ spočítali body a prišli vyhlásiť výsledky.

Na I. mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 1 s počtom bodov 1 273. Na II. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z DSS Javorinská s počtom bodov 1 141. Na III. mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 4 s počtom bodov 828. Štvrté miesto obsadilo družstvo ROSA 2 s počtom bodov 796. Na piatom mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 3, ktoré nahádzalo 718 bodov a na šiestom mieste družstvo DSS Kampino s počtom bodov 708.

Každé družstvo získalo pohár a všetci súťažiaci obdržali diplom. Ocenenia odovzdávali a súťažiacim srdečne zagratulovali pán riaditeľ Mgr. Pavol Orlovský a vedúca VTSP Mgr. Edita Murgašová.

Náš turnaj sme ukončili poďakovaním za účasť všetkým súťažným družstvám a každému jednotlivcovi. Veríme, že sa na turnaji v hádzaní šípok určite stretneme aj niekedy nabudúce.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2019
Domovským štadiónom HC Slovan je Zimný štadión Ondreja Nepelu

Domovským štadiónom HC Slovan je Zimný štadión Ondreja Nepelu

            Hokejovým dňom bol pre našich klientov 12.február 2019. Vďaka hokejovému klubu HC Slovan Bratislava sme mali možnosť nahliadnuť do útrob zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Zimný štadión Ondreja Nepelu je domovským štadiónom tohto hokejového klubu. Tu prebiehajú prípravné tréningy aj rehabilitácia hokejistov. Útroby zimného štadióna ukrývajú okrem šatne hokejového klubu, dôležitého zázemia a troch hokejových plôch aj reprezentačné priestory. Jenou z nich je „Sieň slávy slovenského hokeja“. Na tabuli sú tu vyryté mená všetkých úspešných hokejistov a tiež ich fotografie.

Prehliadka začala na chodbách pred hlavnou halou. Tu sú vystavené fotografie zobrazujúce minulosť zimného štadióna podľa rokov. Prešli sme pri turniketoch aj pri hydraulických schodoch, ktoré sa pred zápasmi sklápajú. Vyfotografovali sme sa vo fotokútiku s maketami hokejistov. Prešli sme do hlavnej haly kde prebiehal tréning. Mohli sme si sadnúť na striedačku a zblízka pozorovať tréning. Nad hokejovou plochou visia fotografie s číslami našich najslávnejších hokejistov. S veľkým záujmom sme nazreli do hokejovej šatne HC Slovan, kde majú hokejisti k dispozícii všetko potrebné. Tréningové stacionárne bicykle, oddychový kútik aj práčovňu.

Našu exkurziu sme ukončili v „press kútiku“ kde hokejisti dávajú rozhovory novinárom, bezprostredne po zápase. Exkurzia sa nám veľmi páčila a držíme palce našim hokejistom na nastávajúcich Majstrovstvách sveta, ktoré budú prebiehať aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.2.2019
Vernisáž

Po celomesačnej mravčej práci našich klientov nad výtvarnými prácami sme včera 7.2.2019 mohli zúročiť ich snahu...

Prostredníctvom výstavky, malej vernisáže a vyhodnotenia nám naši žiaci a klienti dokázali, že výtvarné umenie im nie je cudzie. Pod vedením terapeutov, vychovávateľov vznikli krásne diela na tému: „Kde sa vzal, tu sa vzal.“

Našu výstavku si môžete pozrieť vo veľkej jedálni do konca februára...

Blahoželáme všetkým víťazom!!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.1.2019
100 rokov lodiarstva v Československu v Múzeu dopravy

Dňa 22.01.2019 sme navštívili Múzeum dopravy, ktoré sa nachádza v areáli Hlavnej železničnej stanice.

Aktuálne je tam expozícia s názvom 100 rokov lodiarstva v Československu. Je to zaujímavá výstava o lodiach, stavbe lodí, lodnej prevádzke, námorných školách a námorníkoch v bývalom Československu. Mohli sme vidieť makety lodí z flotily Československej plavby Dunajskej, ukážku kancelárie lodných pracovníkov. Autori výstavy tu vystavili aj skutočné lodné kormidlo a lodný zvon.

V stálej expozícii sme si mohli prezrieť historické modely áut z 30.-tych rokov dvadsiateho storočia spolu s dobovými reklamnými plagátmi. Tiež sú tu vystavené motorky od československých aj zahraničných výrobcov. V ďalších miestnostiach stálej expozície sú zase vystavené železničné zariadenia, ktoré boli umiestnené v miestnosti výpravcu.

 
>>> viac