<<
>>

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 23.5.2011
Divadelné predstavenie
Jedno májové popoludnie nás navštívili známi herci, Katka A. a Ľubo P., z divadielka PIKI. V našej "kultúrke" nám zahrali veselý a tiež poučný príbeh o troch teliatkach. Dobre sme sa zabavili, zasmiali a potešili peknými pesničkami. Predstavenie sa všetkým páčilo a hercom ešte raz srdečne ďakujeme.  
>>> viac