<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 5.6.2017
MDD v Rose

Vo štvrtok 1. júna 2017 sme si tak ako každý rok pripomenuli MDD s heslom „Vieme spolu súťažiť.“ Popoludnie sa začalo kultúrnym programom a po ňom si už všetci zúčastnení mohli zmerať sily v športových disciplínach. Za každú disciplínu dostali pečiatku. Nazberané pečiatky si mohli zameniť za vecné ceny. Potom si už naplno mohli využívať svoj deň na atrakciách, ktoré boli pripravené – skákaci hrad, mäkký kopec, kolotoče, jazda na motorke a diskotéka. Popri tom stánky s občerstvením a na záver chutná večera....

Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli toto popoludnie zorganizovať. Magistrát hlavného mesta SR, mestká časť - Karlova Ves, BERTO, SEMEZ JZ, MAXI FRUIT, PICADO CZ, GASTROM, DORSA, p. Kvapek

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.6.2017
Na kolesách proti rakovine

V stredu 31. mája 2017 sa stretli  klienti nášho domova, žiaci Odborného učilišťa i Spojenej školy, aby spolu ukázali, ako sa bojuje proti rakovine - pohybom na kolesách. Popri bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach žiaci priniesli aj iné kolesá - vozíky pre nechodiacich a chodítka, dokonca i nákupné vozíky a fúriky. Po tom, ako sa nám prihovorili sčítací komisári, sme sa ešte chvíľu zabavili a vrátili na vyučovanie. Účastníkom zostali na pamiatku zelené papierové náramky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.5.2017
FLÓRA 2017

Aj tento rok (04.05.2017) sme sa zúčastnili výstavy FLÓRA na výstavisku Incheba. Táto výstava plná kvetov nám zase priniesla plno pekných dojmov. Expozície rôznych vystavovateľov boli plné kvetov no ich moderných záhradníckych kompozícií. Mali sme možnosť vidieť veľa inšpirácií ako by záhradná úprava mala vyzerať. Zaujali nás nielen jednotlivé stánky, ale aj materiály, ktoré sme si mohli vziať so sebou. Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.5.2017
Vzdelávanie pod hviezdnou oblohou ....

Vo štvrtok, 27.4.2017  sa 15 klientov DSS a RS ROSA spoločne so žiakmi z  Odborného učilišťa Dúbravská cesta 1, Bratislava zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci. Toto zariadenie slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť.  Dozvedeli sme sa, že Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium  ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie sú aj audiovizuálne programy (projekcia  planetária, videoprojekcie, zvukové záznamy, diapozitívy). Po ukončení projekcie bol priestor aj na otázky, ktoré sa týkali zverokruhov a postavenia hviezd v nich. Niektorí z nás si ešte prezreli  ďalekohľad, s ktorým sa pozoruje nočná obloha. Na záver sme si našli ešte trochu času na krátku prehliadku mesta, hlavne jej sakrálnych pamiatok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.11.2015
Jesenný mini-Biliardový turnaj jednotlivcov.

V dňoch 26. 10. – 26. 11. 2015 sa na školskom internáte uskutočnil jesenný mini-bilardový turnaj jednotlivcov. Zúčastnili sa ho aj učni ubytovaní v DSS a to menovite: Juraj Bólya, Martin Buzalka, Peter Noga, Martin Tahotný a Ján Kolenič z RS. Marieta Kováčová bola prihlásená s Veronikou Mirza, tak sa súťaž dievčat neuskutočnila pre malý počet. Do druhého kola sa prebojovali Ján Kolenič, Peter Noga a Martin Tahotný. Ďalej až do finále postúpil Janko Kolenič kde zabojoval o víťazstvo s Andrejom Farkasom, ale neúspešne.

Výsledky jesenného mini-Bilardového turnaja: 1. miesto     Andrej Farkas

                                                                            2. miesto     Ján Kolenič

                                                                            3. miesto     Ján Fratrič

Chlapcom sa turnaj páčil a držali sa hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa.“ A už sa tešia na vianočný turnaj v stolnom futbale.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2015
Precvičenie tela na Kuchajde

Dňa 10.11.2015 sme sa vybrali na zdravotnú vychádzku k bratislavskému jazeru Kuchajda. Objavili sme tam stacionárne cvičebné zariadenia, ktoré si klienti s radosťou vyskúšali a precvičili si svoje telá. Takéto cvičenie v prírode s nám veľmi páčio. Vychádzku sme spojili s nácvikom cestovania MHD, keďže sme sa na miesto premiestnili autobusom a naspäť do DSS sme prišli električkou a následne autobusom. Určite si toto cvičenie ešte zopakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.10.2015
Športovo-zábavné dopoludnie

Hoc momentálne počasie v Bratislave veľmi nepraje vonkajším športovým aktivitám, rozhodli sme sa predsa len usporiadať športovo-zábavné popoludnie, ktoré sme zorganizovali ako v areáli  tak aj v telocvični DSS a RS Rosa. V stredu 21.10.2015 sa stretli klienti z DSS Rozsutec, DSS prof. K. Matulaya, DSS pre deti a dospelých Javorinská, žiaci Odborného učilišťa Dúbravská cesta a klienti z DSS a RS Rosa, aby sa spolu zabavili, zašportovali, zasúťažili, no predovšetkým, aby spolu prežili príjemné dopoludnie, ktoré bolo doprevádzané vzájomným povzbudzovaním a rozhovormi nových kamarátov. Súťažilo sa v disciplínach ako je hod do basketbalového koša, zhadzovanie plechoviek, hod krúžkov na kužel, hod mincou do vedra s vodou či streľba hokejkou do bránky. Každý pravdaže chcel dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Ale nakoniec na tom až tak veľmi nezáležalo,  keďže boli ocenení všetci súťažiaci a spolu sme si posedeli pri koláčiku a čaji. Bolo to veľmi milé dopoludnie, ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na odvetu na jar.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.10.2015
Drobné cukrárske umenie

Dňa 22. októbra 2015 nás v terapeutickej skupine pracovnej pterapie navštívili učnice Odborného účilišťa z odboru cukrárska výroba. Prišli spolu s pani majsterkou, aby nám ukázali ako sa z marcipánu vyrábajú drobné ozdoby na rôzne torty a zákusky. Dozvedeli sme sa z čoho sa taká marcipánová hmota vhodná na výrobu ozdôb vyrába a ako je potrebné ju spracovať. Každý dostal kúsok marcipánovej hmoty a mohol ju vlastnoručne spracovať, rozvaľkať a vykrajovať si jednotlivé ozdôbky – trojlístky, kvetinky, lístky alebo hviezdičky. Nakoniec nám pani majsterka ukázala ako sa vyrába marcipánová ružička. Všetky tieto ozdôbky sú jedlé a po rozkrojení torty sa môžu zjesť. Stretnutie s mladými cukrárkami bolo pre nás veľmi príjemné, ale aj prínosné. Rozhýbali sme si našu jemnú motoriku prstov a dlaní a vyrobili sme si nečo pekné aj chutné pre mlsné jazýčky. Spoznali sme ďalšiu krásnu profesiu  a teraz už o nej vieme o niečo viac.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2015
Deň zdravej výživy

Každý rok si na jeseň pripomíname Deň zdravej výživy. Dňa 20.10.2015 sme prichystali milé, tvorivé a chutné popoludnie plné dobrôt a umeleckých výtvorov. Chlapci a dievčatá mali možnosť ochutnať výborné šalátiky a jednohubky s novými nátierkami. Po nich sme sa mohli občerstviť zdravými čajíkmi. Klienti si mohli cvičiť zručnosť prštekov v súťažiach a tvorivých dielňach.  Náladu celého popoludnia dotvorila príjemná hudba. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.5.2015
Beh za zdravím.

V pondelok 25. mája 2015 sa  uskutočnil dlho pripravovaný a dvakrát preložený beh pod názvom: „Beh za zdravím“. Tento školský rok sme začali už štvrtý ročník. Beh máme rozdelený na dve obdobia : jarný beh za zdravím a jesenný beh za zdravím. Podstata tohto behu spočíva: pobyt na čerstvom vzduchu,absolvovanie bežeckého kolečka formou chôdze, behu, alebo kombinácia behu a chôdze. Už sme absolvovali beh okolo vodnej nádrže Kuchajda, neskôr sme sa zamerali na beh okolo štrkoveckej vodnej nádrže. Kolečko okolo Kuchajdy je väčšie, no našim športovcom vyhovuje aj štrkovecké kolečko. V pondelok aj napriek nepriaznivému počasiu sme sa vybrali behať za zdravím. Výchovná skupina  chlapcov ubytovaných v ubytovacej časti DSS a skupina zo školského internátu. Silnejší dážď sme prečkali na trestnej lavici zimného štadióna Vladimíra Dzurilu, nakoľko je po sezóne ľadové plochy boli vypustené a všade tma. Akurát sa využíva telocvičňa na tréning na suchu. Po prečkaní silného lejaku sme sa presunuli k štrkoveckému jazeru, kde si naši športovci zabehli, odkráčali športové kolečko. Umiestnili sa nasledovne:

1.                  miesto    Martin Kročko         5,11 min.

2.                  miesto    Martin Buzalka        8,12 min.

3.                  miesto    Juraj Bolya               8,15 min.

4.                  miesto    Lukáš Nový              8,30 min.

5.                  miesto    Jozef Chovanec        8,31 min.

6.                  miesto    Martin Tahotný       10,30 min.

7.                  miesto    Blanka Polková       11,32 min.

Všetci boli spokojní s aktivitou na čerstvom vzduchu  ani im neprekážalo mrholenie dažďa.

 
>>> viac