<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 26.8.2021
Ocenenia v sociálnej oblasti

 Bratislavská župa už po siedmykrát oceňovala tých, ktorý prispeli k zvýšeniu kvality sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Z nášho zariadenia si dňa 19.08.2021 slávnostne prevzali ocenenie z rúk župana Juraja Drobu a riaditeľky odboru sociálnych vecí Marici Šikovej v kategórii zamestnanec zariadenia sociálnych služieb naše kolegyne, 

Oľga Čermáková, Zdenka Gaálová a Dana Šimková

Ocenenie je poďakovaním za ich dlhoročnú svedomitú prácu, za ľudský prístup, každodenné pracovné ale aj osobné nasadenie a za ochotu pomáhať iným.

 Srdečne blahoželáme!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.2.2022
Lednice na Morave nás stále lákajú

Aj napriek obmedzeniam, ktoré nám prináša ochorenie COVID – 19, je tu obdobie výletov. Z dostupných možností nás stále veľmi lákajú Lednice na Morave a ich historický zámok s anglickým parkom.

Táto voľba bola spontánna. Ale tento výlet sme mohli, na 30.06. 2021, naplánovať aj vďaka podpore Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá nám to umožnila formou projektu.

Po príjazde do Ledníc na Morave sme si mohli prezrieť okruh reprezentačných miestností v štátnom zámku Lednice. Prehliadka začala vo vstupnej hale s točitým dreveným schodiskom, ktoré bolo vyrezané z jedného kusu dreva. Ďalej to boli miestnosti s reprezentačným nábytkom, maľbami nad portálmi dverí a dobovými doplnkami. Ako sú parožie a rôzne trofeje na stenách, maľby a porcelán v jedálni. Vrátili sme sa v čase na začiatok 20. storočia, kedy tu naposledy prebývali Lichtenštajnovci.

Náš výlet pokračoval plavbou lodičkou po umelom vodnom kanáli v anglickom parku. Lodičkou sme sa dostali až k minaretu, ktorý sa týči v priehľade stromov na vzdialenom konci parku.

Naspäť k autobusu sme sa vrátili prechádzkou cez park. V reštaurácii sme si pochutili na veľmi chutnom obede. Ešte nákup suvenírov a magnetiek. A vydali sme sa na spiatočnú cestu. Počasie nám prialo a aj preto sa nám výlet veľmi páčil. Ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ktorá nám umožnila tento pekný výlet zorganizovať. Tešíme sa na ďalšie naše výlety.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.6.2021
Naše mesto je späť

Po ročnej pauze sme aj tento rok mohli v našom zariadení privítať dobrovoľníkov, ktorí sa prostredníctvom Nadácie Pontis zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše mesto.  Piatok, 11.06.2021, sme privítali zamestnancov a zamestnankyne z Poisťovne Generali , ktorí nám ochotne pomohli s revitalizáciou vonkajšieho areálu.  Vymaľované lavičky či vonkajšie osvetlenie,  pokosené trávniky a vyčistené chodníky je len pár aktivít, za ktoré sme my a naši klienti dobrovoľníkom nesmierne  vďační.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.6.2021
Pekný výlet do ZOO Bratislava

            Dňa 10.06.2021 sme sa rozhodli, že po čase dodržiavania pandemických opatrení navštívime našu starú dobre známu Zoologickú záhradu Bratislava.

            Naše vzrušenie sa stupňovalo. Mohli sme znova opustiť areál nášho ZSS ROSA. Po prejdení cesty po chodníku k ZOO a zakúpení vstupeniek sme vošli do jej areálu. Hneď na začiatku prehliadkovej trasy nás vítal medveď, ktorý sedel pri pletive svojho výbehu.

            Rozdelili sme sa do skupiniek a rozišli sa pozdraviť zvieratká. Prehliadka nás veľmi tešila a napĺňala. No zažili sme menšie – väčšie sklamanie. Dinopark je uzavretý a možno už nebude v prevádzke. Ešte pozdrav plameniakom a stretli sme sa pri bufete, kde sme si dali kofolu, takú osviežujúcu v horúcom júnovom počasí.

            Na spiatočnú cestu sme sa vybrali unavení, ale veľmi spokojní a povzbudení, že naše výlety a akcie môžu pokračovať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.6.2021
Disco, disco, disco...

Začína leto...

A postupne sa uvoľňujú opatrenia, ktoré nás chránili, ale tiež udržiavali na našich oddeleniach. A práve 08.06.2021 nám aj počasie umožnilo vyjsť do nášho rozkvitnutého areálu a zúčastniť sa našej prvej diskotéky po dlhom čase.

Mgr. Tomáš Kollár rozložil aparatúru a pozval nás do tanca, aby sme tancom oslávili aj Medzinárodný deň detí. Zneli nové pesničky, ale aj staré známe hity od Abby, Boney – M, Elánu.

Spoločne sme to roztočili. Samozrejme boli aj hudobné priania, ktoré sme venovali našim kamarátom a láskam a p. Tomáš nám zakaždým ochotne vyhovel. Po tanci sme sa občerstvili chutným čajom a perníčkami. Zlatým klincom bol spoločný vláčik na pesničku „Jede, jede mašinka...“.

Ešte posledné hudobné priania a s poďakovaním p. Tomášovi sme našu prvú diskotéku po dlhom čase ukončili. Boli sme veľmi radi, že sme si mohli zatancovať vonku spolu s našimi kamarátmi.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.3.2021
Maľovaný obraz pre Cambridge

Začiatok roka v našom zariadení sa niesol v znamení plnenia snov. Naši klienti si vďaka priateľom z Cambridgu splnili svoje tajné priania a dostali darčeky, po ktorých túžili. Radosť bola obrovská a nás mrzelo, že sme sa s týmto šťastím nevedeli podeliť aj naživo. Snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako preniesť aspoň trochu radosti z ROSY priamo do Cambridgu. 

A preto sme vytvorili ručne maľovaný obraz doplnený fotkami klientov, ktoré zachytávali ich radosť pri otváraní darčekov. Okrem toho, sme každému žiakovi, študentovi, učiteľovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa do projektu zapojili urobili ručne zdobený medovník v tvare srdca. S krátkym, no o to výstižnejším odkazom: Ďakujeme.

Aj týmto spôsobom sme chceli vyjadriť ako veľmi sme vďační, za ochotu a obrovské odhodlanie pri realizácií projektu, vďaka ktorému sa nám podarilo vyčarovať toľko úsmevov! 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.3.2021
Veľká vďaka Cambridge!

Uplynulý rok 2020 bol azda najnáročnejším rokom pre každého jedného z nás. V období, kedy sme si od svojich priateľov a známych museli držať odstup,  podarilo sa nám, naopak jedného nového priateľa získať. Ešte koncom minulého roku sme nadviazali spoluprácu s Cambridge International School v Bratislave, ktorá si v jeho závere pripravila pre našich klientov obrovské prekvapenie.

Koniec roka tradične patrí jednému z najkrajších a najočakávanejších sviatkov. Tieto Vianoce sa Cambridge zahral na Ježiška a rozhodol sa splniť najtajnejšie priania našich klientov. A veru mu to aj vyšlo! Zapojili sa všetci - žiaci, študenti, rodičia, ale aj učitelia, či zamestnanci školy. Každý jeden klient nášho zariadenia si našiel pod stromčekom to, čo si najviac prial. Obrovská radosť a šťastie sa len ťažko dajú opísať slovami.

Milí priatelia z CIS, aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za neuveriteľnú dávku ľudskosti a veľkorysosti, ktorú ste aj napriek ťažkým časom prejavili a rovnako aj  za radosť, ktorú sme mohli spoločne vďaka Vám prežiť.

 

Takže ešte raz,  ĎAKUJEME Cambridge a čoskoro sa vidíme!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.2.2021
Čarovné Vianoce

V mesiaci november bola  v rámci ZSS ROSA vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čarovné Vianoce“, ktorej cieľom bolo zachytiť tradície a vnímanie Vianoc očami prijímateľov sociálnej služby. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré.Do súťaže sa zapojilo 39 prijímateľov sociálnej služby. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Kategória A: 1. miesto: Andrej Hoffmann

                      2. miesto: Lukáš Vosátko

                      3. miesto: Ester Szabóová

 Kategória B: 1. miesto: Barbora Tóthová

                      2. miesto: Mária Baránková

                      3. miesto: Sára Madarászová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.9.2020
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.7.2020
opekačka

 Tento školský rok bol poznačený pandémiou koronavirusu COVID – 19, od 10. marca sa v škole nevyučovalo až do 22. júna . V danom čase prebiehalo vyučovanie online prostredníctvom e- mailovej korešpondencie a internetu v domovoch našich PSS.  Brány zariadenia sociálnych služieb sa otvorili pre prijímateľov sociálnych služieb 4. júna. Naši študenti po dňoch strávených v školských laviciach s osobitým vyučovacím procesom sa dopracovali k odovzdaniu vysvedčení 30. júna a to bol podnet k zorganizovaniu „opekačky“ pri tejto príležitosti.

Prvým krokom bola príprava dreva, ktoré sme ponachádzali v priestoroch areálu nášho zariadenia. Schopné drevo  sme popílili  a popresúvali ku krbu. Druhý deň sme si zadovážili suroviny na opekanie: klobásky, špekačky, slaninu, chleba, cibuľu a samozrejme aj pitný režim sme dodržali. Kečup a horčicu zasponzoroval Nick Lang (poslala jeho mama). Potom nastal deň „D“  založili sme oheň a chlapci si opekali na ražni v ohnisku podľa svojho výberu. Filipovi Raffajovi sa podarilo prepáliť ražeň a vzácne suroviny skončili v ohnisku. Užili sme si pekné a teplé popoludnie. Po konzumácii týchto dobrôt sme aj poupratovali a zanechali priestor v naprostom poriadku. 

 
>>> viac