<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 4.11.2019
Návšteva príslušníkov Mestskej polície Bratislava

Dňa 22.10.2019 nás do areálu nášho zariadenia prišli navštíviť príslušníci Mestskej polície Bratislava.

Priviezli so sebou aj služobných psov. Po krátkom úvode, kedy nám porozprávali o tom ako sa starajú o bezpečnosť občanov v Bratislave. Rozprávali tiež o tom ako prebiehajú rôzne zásahy pri trestných činoch alebo záchranných akciách. Ako riešia rôzne podnety občanov a aká je úloha Mestskej polície.

Nasledovala ukážka výcviku služobných psov. Príslušníci so sebou priviezli mladú sučku plemena Belgický ovčiak, ktorá je práve vo výcviku. Mohli sme vidieť ako pomáha príslušníkovi pri zadržaní páchateľa. Ďalej nám ukázali aj jej útok na rukáv, ktorý mal oblečený figurant. Pri výcviku mladého psa je dôležité, aby to bola pre neho hra a neskôr sa z hry vyvinie ochota pomáhať.

Nakoniec sme mohli pohladiť nemeckého ovčiaka, už vo výslužbe. Teraz je na dôchodku, a dôstojne sa o neho starajú na stanici Mestskej polície.

Návšteva príslušníkov Mestskej polície aj spolu s ich služobnými psami sa nám veľmi páčila. Stretnutie bolo pre nás poučné a videli sme praktickú činnosť Mestskej polície.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.10.2019
Vernisáž výstavy "Deti Patrónky"

V stredu 09. 10. 2019 vo výstavnej sieni Domu Quo Vadis na Hodžovom námestí sa konala vernisáž výstavy Deti Patrónky. Fotografie nafotili študenti VŠVU pod vedením doc. Jozefa Sedláka v priebehu 10 rokov spolupráce so Zariadením sociálnych služieb ROSA a Odborným učilišťom. Súčasťou vernisáže bolo aj predstavenia rovnomennej knihy. Projekt výstavy a knižná publikácia vyšiel vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rady rodičov pri Odbornom učilišti. Výstava potrvá do 31. októbra.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.10.2019
Spievajme na ľudovú nôtu (Sološnica)

9. októbra sa v kultúrnom dome v Sološnici konalo medzinárodné hudobné podujatie „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na pozvánku zúčastniť sa speváckej súťaže zareagovali naši poberatelia soc. služieb Andrej Hofmann a Ján Kolenič. Ľudovými piesňami „Hájičku zelený...“ a  „Keď mi prišla karta narukovať“ prispeli k bohatému celodennému programu. Organizátor podujatia DSS Plavecké Podhradie vytvoril jedinečný priestor pre stretnutie milovníkov ľudovej piesne z okolitých DSS, pozval hostí z Čiech a Poľska. Čísla programu -  spevácka súťaž, koncert folkovej skupiny „Kabrňáci“ z Tloskova, diskotéka, hojné pohostenie a stretnutia – zanechali hlboký dojem a zážitok ku ktorému sa Andrej a Ján radi vracajú a tešia sa do budúcnosti na podobné podujatia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.10.2019
Aj pre nás je dôležitá Finančná gramotnosť

Dňa 03.10.2019 mali naši klienti možnosť zúčastniť školiaceho programu „Finančná gramotnosť“ v budove centrály Poštovej banky na Dvořákovom nábreží, vďaka skontaktovaniu pani Evy Krihovej, mamičky Dariny Krihovej.

Našou návštevou nás sprevádzala pani Andrea Kocová. Najprv nám niečo porozprávala o platobných kartách, ktoré väčšina z nás používa pri platení za tovar alebo služby. Vysvetlila nám tiež, že prístupové heslá na účet pri internet bankingu majú byť originálne. V žiadnom prípade by sa nemalo používať rodné číslo, dátum narodenia, naše meno, priezvisko alebo názov ulice kde bývame. Tieto údaje sú ľahko vystopovateľné a zneužiteľné.

Ďalšou dôležitou témou hospodárenia s peniazmi je šetrenie. Pani Andrea nám vysvetlila, aké je dôležité šetrenie peňazí na rôzne účely, ale aj ako istá rezerva. Je to vlastne výsledok správneho hospodárenia s naším príjmom.

Aby sme sa otestovali prakticky, rozdelili sme sa do troch skupín. Jedna mala z obrázkov vybrať čo je „DÔLEŽITÉ“, druhá čo je „NEDÔLEŽITÉ“ a tretia čo „POČKÁ“. Na obrázkoch boli potraviny, oblečenie, nábytok, energie a rôzne maličkosti a zábavné predmety. Vybrané obrázky každá skupina po porade nalepila na veľký papier a mala ostatným zdôvodniť, prečo sa tak rozhodli. Aktivita bola zábavná, ale aj poučná. Veľmi sa nám páčila.

Keď posledná skupina ukázala svoju prácu nastal čas rozlúčenia. Pani Andrea sa  s nami ešte na rozlúčku odfotografovala. Na dnešnom školení sme si niektoré informácie a vedomosti utvrdili iné boli pre nás novými a dôležitými.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.10.2019
Plavba po Dunaji

Dňa 25.09.2019 sa naši klienti mali možnosť zúčastniť spoločnej plavby po Dunaji, ktorú zorganizoval Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Bratislavským samosprávnym krajom. S cieľom dať možnosť hendicapovaným občanom zažiť niečo výnimočné, nezvyčajné a pritom sa stretnúť s priateľmi.

Spoločnej plavby po Dunaji sa zúčastnilo 100 osôb z dvanástich domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zástupcov.

Na loď Kriváň sme sa nalodili o 9:30 hod. pri pontóne č. 8 Bratislavského osobného prístavu. Plavili sme sa po Dunaji smer River park, kde sme sa otočili a pokračovali smerom do Čunova a potom späť do prístavu.

Plavbu otvoril predseda samosprávneho kraja Mgr. Juraj Droba spolu so zástupcom Slovenského vodohospodárskeho podniku a kapitánom lode. Privítali nás na palube a popriali šťastnú plavbu. Na palube bola s nami aj pani riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK PhDr. Marica Šiková so svojimi spolupracovníkmi. Veľmi rada sa s nami na pamiatku odfotografovala. Tiež tu bola aj hlavná organizátorka pani riaditeľka DSS pre deti a dospelých INTEGRA PaedDr. Renáta Balážová.

Súčasťou plavby bol aj hudobný sprievod v podaní pána Milana Baxu a speváčky pani Heleny Mackurovej. Na palube sme sa stretli s mnohými našimi známymi a kamarátmi z iných zariadení, ktoré spravuje BSK, s ktorými sme si s radosťou zaspievali veľa ľudových piesní. Príjemným bolo tiež pripravené občerstvenie vo forme balíčkov, pagáčikov, drobných čokolád a koláčika, ktoré nám pri plavbe dobre padli.

Celá plavba bola veľmi príjemná, počasie nám vyšlo a videli sme dominanty Bratislavy. Hrad, mosty cez Dunaj, hausbóty a rybárske chatky a aj Čunovskú časť Dunaja. Veľmi sa nám to páčilo. Do prístavu sme sa vrátili o 13:00 hod. Pri lúčení sme poďakovali a vedeli by sme si predstaviť, keby sa podobná plavba konala aj v budúcnosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2019
Príjemný večer operiet na trase Bratislava - Kyjev

V stredu dňa 11.09.2019 mali možnosť naši klienti opäť navštíviť historickú budovu Slovenského národného divadla. Tentoraz to bol koncert venovaný oslave výročia partnerských vzťahov dvoch metropol Kyjeva a Bratislavy.

Naši klienti si mohli vypočuť úžasné majstrovské melódie v žánri – opereta. Opereta je neodmysliteľnou súčasťou histórie bratislavskej hudobnej scény. A na koncerte odzneli melódie zo známych diel autorov Franza Lehára, Emmericha Kálmána, Richarda Straussa ml., Gejzu Dusíka no i ukrajinských skladateľov.

Árie, valčíky a predohry k dielam predniesli speváci Kyjevskej národnej operety v súznení so sólistami Opery Slovenského národného divadla a ďalšími hosťami. Tanečne program doplnili kyjevskí tanečníci. O hudobný doprovod pod vedením dirigenta Dušana Štefánka sa postaral orchester opery Slovenského národného divadla.

Príjemný večer plný veselých melódií, tohto ľahkovážneho žánru, pri ktorom sme pookriali sa nám veľmi páčil. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život. Ďakujeme. JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.9.2019
Divadelné predstavenie „Who am I?“

Divadlo Ticho a spol., ktoré sídli v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej ulici 14, nás pozvalo na minifestival pod názvom „Stopy snov“ - „Uhol pohľadu“, ktorý predstavuje tému zdravotného znevýhodnenia v divadelnom a filmovom podaní.

Vo štvrtok 19.09.2019 sa naši klienti zúčastnili jedného z uvádzaných predstavení pod názvom „Who am I?“ Pripravili ho herci s Downovým syndrómom i bez neho z Divadla Aldente z Brna, Česká republika pod režijným vedením Jitky Vrbkovej.

Predstavenie nám ukázalo aký je dnešný svet uponáhľaný, kričiaci, strachujúci sa a takmer nezrozumiteľný – akoby ani nehovoril našou rečou. Herci nás pozvali a vravia: Tak poďte! Vezmeme vás za ruku, zatvorte oči a snívajte, pretože teraz ste tu, vo svete, kde sa môže ... byť tým, kým chcem.

Hlučný úvod nás trocha ohúril, no postupne nás to čo sme videli, vťahovalo stále viac a viac do deja. Náš ostych, konvencie a zábrany sa rozplývali a stávali sme sa súčasťou príbehu a scény. Najprv to boli len niektorí naši klienti, ktorí mali odvahu vstúpiť na „pľac“, kde sa divadelná hra odohrávala. No postupne protagonisti zapájali aj ostatné publikum. Bolo to nečakané, ale nové a zábavné. Páčilo sa nám to.

Súčasťou zhliadnutého predstavenia bol aj workshop v podaní všetkých hercov. Oslovili každého, aby sa k nim pridal, pýtal sa, alebo si s nimi kreslil. Pre chlapcov bolo zaujímavé zmerať si sily v pretláčaní sa rukou s jedným hercom Divadla Aldente.

Toto akčné, do deja vťahujúce, aktivizujúce a ľahko pochopiteľné divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo a naplnilo nás príjemnými zážitkami.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Nový druh poskytovanej sociálnej služby v ZSS ROSA

Dňa 2.9.2019 zástupcovia bratislavského samosprávneho kraja spolu so zamestnancami ZSS ROSA, s rodičmi klientov a samotnými klientmi otvorili Špecializované zariadenie, ktoré je určené deťom vo veku 6 – 18 rokov s diagnózou detský autizmus. Služba je realizovaná ambulantnou formou a bude poskytovaná 8. klientom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Pomoc dobrovoľníkov

6. a 20.8.2019 naše zariadenie navštívili dobrovoľníci - zamestnanci Poštovej banky, aby nám pomohli pri sťahovaní nábytku, maľovaní hracích prvkov či revitalizácii zelene, aby sme mohli našich klientov po prázdninách privítať v krajších, útulnejších priestoroch. Aj touto cestou im chceme naozaj veľmi poďakovať, lebo bez ich pomoci, by sme to len veľmi ťažko stihli.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Ozdravno-relaxačný pobyt klientov Igea Marina, Taliansko 2019

            Každoročne sa máme možnosť - naši klienti, ich rodičia, súrodenci a zamestnanci DSS a RS ROSA zúčastniť úžasného ozdravno-relaxačného pobytu pri mori. Tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa ho v  termíne 14. až 23. júna. Navštívili sme Taliansko, letovisko Bellaria Igea Marina, ktoré sa nachádza neďaleko mesta Rimini.

Ubytovaní sme boli v v hoteli Paper Moon, ktorý vedie milá rodina hotelierov, ktorí nám vyvárali talianske špeciality vo forme plnej penzie.

Okrem ozdravného plávania a šantenia v mori sme sa zúčastnili príjemných fakultatívnych výletov do okolia. Navštívili sme mini štát San Marino, kde je krásny výhľad na okolité vrchy aj časť Talianska. Tiež to bola plavba loďou, kde sa podávali smažené morské príšery a drobné rybičky s pohárom vína alebo minerálky. Ďalej to bol výlet do Italia in miniatura. Čo je prírodné múzeum miniatúrnych stavieb, ktoré sa nachádzajú po celom Taliansku. Naši klienti tiež využili aj štvorkolesové bicykle a vláčik, aby sa povozili po celom mestečku. Príjemné zážitky prežívali v krásnej rodinnej atmosfére, ktorá ich obklopovala počas celého pobytu.

Ozdravno-relaxačný pobyt výrazne napomáha regenerácii, oddychu a načerpaniu nových síl po celoročnom vyťažení a povinnostiach. Všetci si pobyt vychutnávali a oceňovali jeho pohodu a atmosféru.

 
>>> viac