<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 9.10.2017
Múzeum Polície

Dňa 05.10.2017 sme mali možnosť navštíviť priestory Múzea Polície, ktoré sídli na Gunduličovej ulici v Bratislave. Mali sme možnosť vidieť stálu expozíciu, ktorá začínala históriou. Mohli sme vidieť uniformy pandúrov, četníkov, žandárov, príslušníkov ZNB a súčasných policajtov. Naša sprievodkyňa nám rozprávala o vzniku bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989 a o súčasnej činnosti Policajného zboru v SR. Videli sme nástroje kriminalistického vyšetrovateľa, oboznámili sme sa so súčasnými vyšetrovacími metódami. Dozvedeli sme sa, že aj Slovenská republika je súčasťou medzinárodnej organizácie Interpol. Vo vitrínach boli vystavené uniformy policajtov takmer z celého sveta. V záverečnej časti múzea sme mali možnosť vidieť nainštalované miesto trestného činu. Exkurzia bola pre nás poučná a zaujímavá. Na záver sme sa poprechádzali v blízkej prezidentskej záhrade.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.11.2017
Dnes otvárame...

Viete, že v Rose máme Zelenú kaviareň?

My áno! Presvedčili sme sa o tom dnes – v utorok 3.10.2017, kedy o 14:30 bolo jej slávnostné otvorenie. Za našu Zelenú kaviareň ďakujeme najmä nadácii Volkswagen, ktorý podporil našu žiadosť v rámci svojej grantovej výzvy Vzdelaním k integrácii. Tiež sa chceme poďakovať dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri maľovaní priestorov.

Zelená kaviareň bude otvorená každý utorok popoludní a pozývame všetkých klientov i rodičov na posedenie v príjemnom prostredí. Veríme, že od najbližšieho utorku nás už budú obsluhovať čašníci z radov našich klientov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.10.2017
Stolno-hokejový turnaj v Hestii

Dňa 28.09.2017 vo štvrtok zorganizoval DSS Hestia v Pezinku v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom stolno-hokjový turnaj. Naše zariadenie reprezentoval Peter Bukový, Mário Keló a Lucia Oláhová. V príjemnom prostredí s veselými kamarátmi priniesla táto hra našim hráčom veľa zážitkov a nových priateľstiev. Podarilo sa im obsadiť 1. miesto. Srdečne gratulujeme!!! Zároveň sa stretli s našimi bývalými klientmi a kamarátmi Ľubošom Kollárom a Riškom Tomaškovičom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.10.2017
Exkurzia v Slovenskej televízii

Dňa 26.09.2017 sme mali možnosť navštíviť priestory Slovenskej televízie v Mlynskej doline. Do Slovenskej televízie sme sa vybrali pešo, keďže nie je ďaleko od našej DSS a RS. Na vrátnici televízie nás už čakala naša sprievodkyňa pani Barbora Ružová. Uviedla nás do šatne, kde sme si odložili kabáty a vetrovky. Upozornila nás na bezpečnosť pri prehliadke, kedy je potrebné dávať pozor na techniku, káble a aj rekvizity rozmiestnené v jednotlivých štúdiách. Najprv sme navštívili štúdio Dámskeho klubu, kde sa nakrúca táto predpoludňajšia relácia. Videli sme jednotlivé časti štúdia, kde sa varí, robia sa rozhovory s pozvanými hosťami alebo kozmetickými a módnymi poradkyňami. Odtiaľ sme sa presunuli do srdca STV, ktorým je spravodajské štúdio. Je to virtuálne, novozariadené štúdio, celé natreté na zeleno. Po dlhých chodbách sme prešli do štúdia kde sa už nakrúcalo vydanie relácie Fidli Bum a jeho kamaráti. Videli sme kulisy, rekvizity aj spôsob práce celého štábu. Mali sme možnosť vyfotografovať sa s Miškou, Radomírom, ktorí predstavujú kamarátov škriatka Fidli Buma. Nasledovalo najväčšie štúdio v STV a aj v strednej Európe, kde boli momentálne postavené kulisy programu „Milujem Slovensko“. Tu zvukári práve skúšali techniku na večerné nakrúcanie. Tu sme našu exkurziu aj ukončili. Poďakovali sme sa pani Ružovej a s peknými zážitkami sme odchádzali do DSS a RS.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.10.2017
Naša terasa. . . je znova krásna

Zub času i počasie sa neúprosne podpísal na farbách, stenách i nábytku na našej terase, ktorú máme v pracovných skupinách v Budove „A“ – kláštore. Terasa bola ošumelá a nepekná. To sa však teraz zmenilo. Našu terasu, v jej pôvodnom stave, si všimla mamička Viktora Pomšahára, pani Ing. Pomšahárová spolu so skupinou kolegov - dobrovoľníkov z jej práce, Slovenskej sporiteľne, keď u nás v areáli natierali lavičky. Chceli nám ju pomôcť zrekonštruovať. Celej renovácii však musel predchádzať návrh vo forme projektu. Tento projekt s názvom „Oživme starú terasu“ vypracovali pani Mgr. Murgašová vedúca oddelenia VTSP, Mgr. Pavol Orlovský a Mgr. Eva Poláková v spolupráci s Ing. Pomšahárovou, ktorá ho predložila Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá celý projekt zastrešila. Na praktickú realizáciu celého projektu starostlivo dohliadal pracovný terapeut Vladimír Horecký. Na rekonštrukciu terasy bol potrebný materiál. Farby, brúsne papiere, štetce, špachtle a riedidlá. S ich výberom nám pomohol otecko Marcely Majorošovej pán Majoroš, ktorý pracuje v takejto predajni. Rekonštrukcia našej terasy prebiehala postupne. Najprv bolo potrebné očistiť od starej farby konštrukciu, ktorá nesie zastrešenie terasy a rámy okien. Tiež starý záhradný nábytok, ktorý sme mali zatiaľ na terase a zábradlie terasy. Tohto sa ujali dobrovoľníci zo Slovenskej sporiteľne. Po očistení, obrúsení natreli konštrukciu sivou farbou, nábytok a rámy okien bielou a zábradlie oranžovou farbou. Ďalšou časťou rekonštrukcie terasy bola oprava a vymaľovanie stien budovy, ktoré obkolesujú našu terasu. O opravu opadanej fasády, začistenie prasklín a natretie oranžovou farbou sme požiadali učňov z učebného odboru – maliarske a natieračské práce Odborného učilišťa v našom areáli. Učňov viedli páni majstri Ján Pavlovič a Adrián Vlčko. Našu terasu pekne vymaľovali a ozdobili farebným ornamentom. Na terasu sme zakúpili aj zástenu z dreva, ktorá oddeľuje pracovnú časť terasy od časti s posedením. Zástenu bolo potrebné natrieť lakom. Do natierania sa aktívne zapojili naši klienti a po uschnutí ju namontoval pán Horecký Aby bola terasa naozaj úplne vynovená, súčasťou projektu bolo aj zakúpenie nového záhradného nábytku. Vybrali sme si sedenie s kresielkami a stolíkmi. Nábytok zmontoval pán Horecký v spolupráci s našimi klientami. Naši autori projektu mysleli aj na detaily ako je výsadba kvietkov – letničiek do zakúpených kvetináčov, ktoré sme tiež vysadili spolu s klientami. Posledným krokom bolo zakúpenie a inštalácia grilu. Je to pekný a moderný gril s krytom. Gril sme vyskúšali pri spoločnej grilovačke s posedením na terase. Opiekli sme si špekáčiky a slaninku a zapili sme ich kofolou. Naša terasa ... je znova krásna. Ale je potrebné, aby sme sa o ňu starali, aby nám vydržala krásna čo najdlhšie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.6.2017
Petang

Tak neuveriteľne rýchlo ubehol jeden rok a opäť sme boli pozvaní na turnaj v pétangu. Usporiadateľom je každoročne DSS Merema v Modre v spolupráci s BSK... Počas horúceho letného dňa 28. 6. 2016 si naši klienti v zrekonštruovanom športovo-rekreačnom zariadení Modra Harmónia, neďaleko hotela Lipa  zmerali sily s hráčmi iných zariadení...naša taktika hry bola výborná, ale nestačila do finálových kôl medzi najlepších. Dôležitejšie boli dobrá nálada, športové nasadenie a veľa dobrých priateľov. Športu zdar!!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.6.2017
Pestrý deň – 8. ročník

Dňa 15.06.2017 sa naše družstvo zložené z klientov Marta Vojtišková, Marcela Majorošová, Peter Tichý a Denis Lalka zúčastnilo 8. ročníka vedomostno – športovej súťaže Pestrý deň, ktorý sa uskutočnil na Železnej studienke. Organizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj, DSS Rozsutec, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor a dobrovoľníci. Pestrý deň obsahoval rôzne disciplíny, poskytovanie prvej pomoci, hod petangovou guľou na cieľ, orientácia v teréne, spoznávanie prírody a hasenie vodou. Súťažiaci obdržali medaile a diplom za účasť. Celý deň sa nám veľmi páčil a určite sa zúčastníme aj na ďalšom ročníku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.6.2017
Počítačová bezpečnosť

Dňa 22.06.2017 naše pracovné skupiny navštívili Mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici, kde sa zúčastnili besedy o „Počítačovej bezpečnosti“. Privítal ich pán Michal Beňo, ktorý sa v knižnici stará o počítače a celú počítačovú sieť. Zároveň viedol celú besedu. Vysvetlil nám čo je to harddisk a ďalšie súčasti počítača. Vysvetlil nám aké má byť bezpečné heslo k našim e-mailovým schránkam. Tiež hovoril o tom, ako komunikovať na sociálnych sieťach. Povedal, že je veľmi dôležité rozmyslieť si o čom píšeme, čo prezrádzame o sebe a aké fotografie zverejňujeme na sociálnych sieťach. Tieto vedia hackeri zneužiť proti nám. V závere pán Beňo odpovedal na naše otázky, ktoré sa týkali hesla, alebo praktického používania počítača a internetu. Radi sa podobnej besedy zúčastníme aj v budúcnosti. Sú to veľmi cenné informácie, ktoré nám pomáhajú bezpečne využívať počítač.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.6.2017
Blízka návšteva z ďalekej Kanady.... Vitaj Michal

V prvý letný deň,  dňa 21.6.2017 sme spolu s klientmi DSS a RS Rosa privítali medzi sebou návštevu až z ďalekej Kanady .  Na terase sa nás zišlo veľa, možno aj 20 klientov,  ktorí prejavili záujem o besedu s Michalom Bell. Krátko po privítaní nás Michal, ktorý hovoril výborne po slovensky, krátko oboznámil so svojím životným príbehom, ako sa ocitol tak ďaleko od Slovenska, prečo tam žije a prečo sa rád na Slovensko vracia. Tiež nám priblížil Kanadu nielen geograficky,  ale aj  históriu a zároveň  jej  súčasnosť. Stretnutie bolo veľmi srdečné, spontánne, otázky od klientov sa len tak sypali na Michala... Klientov zaujímalo všetko, od spôsobu života v tejto krajine, pýtali sa na jeho prácu, trávenie voľného času, cestovanie, dokonca aj na to, aké sú Kanaďanky dievčatá.... Ale padli aj otázky zamerané na sociálny systém, aký je v Kanade, či spôsob pomoci handicapovaným. Skutočne sa dá povedať, že diskusia bola veľmi bohatá a srdečná. Najaktívnejšími diskutérmi boli Michal Vanek, Adam Klas, Janka Kováčová, Tomáš Labát,  ale aj  mnoho ďalších. Tiež treba poďakovať dievčatám, Lenke  a Marcelke  za pomoc pri príprave prostredia a kolegyniam pri príprave malého občerstvenia. Na záver stretnutia  sa Janka Kováčová  veľmi pekne poďakovala Michalovi za všetkých prítomných, že prišiel medzi nás, za jeho čas a záujem  podeliť sa s nami o svoj životný príbeh a tiež za informácie, ktoré získali pri tomto stretnutí. V mene všetkých  mu odovzdala malé darčeky, výrobky, na ktorých pracovali klienti v rámci svojich terapií. Michal prisľúbil, že nás navštívi aj na budúci rok. Ako viackrát spomenul, má síce kanadský pas, ale srdce mu zostalo na Slovensku...spoločné stretnutie ukončil slovami:

„See you next year my friends  -  dovidenia o rok priatelia“

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.6.2017
Naše mesto

Rande s naším mestom

Vďaka nadácii Pontis aj tento rok mohli 9.6.2017 dobrovoľníci z rôznych organizácii pomáhať tam, kde naozaj bolo treba. V našom zariadení tak pomáhalo 55 dobrovoľníkov zo 6. organizácii. Vďaka nim máme teraz poumývané okná v ubytovacej časti ako aj v jedálňach, máme revitalizované záhony v areáli, upratané okolie Vydrice i upravenú oddychovú zónu pripravenú na opekanie.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich čas, elán  a pracovné nasadenie.

 
>>> viac