<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 3.3.2020
Ako sa dá využiť voľný čas aj počas nepriaznivého počasia?

V rámci voľnočasových aktivít sme v jedno popoludnie  navštívili  akvaristickú predajňu s najväčšou ponukou morských, aj sladkovodných  rýb a živočíchov v Bratislave. Okrem toho nám personál predajne rád odpovedal na naše zvedavé otázky. Takže opäť sme spojili príjemné s užitočným...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.2.2020
Viete, že máme Múzeum obchodu ?

Áno, a nachádza sa priamo v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Nájdete ho na Linzbothovej ulici 16, v dome na rohu.

Aj nás zaujímalo čo by tam mohlo byť vystavené. Preto sme sa tam dňa 06.02.2020 vybrali. Mali sme možnosť mať aj výklad k vystaveným exponátom. Videli sme expozíciu obchodného zariadenia z konca 19. až začiatku 20. storočia. Dobovo zariadený obchodík – krám, kde boli všetky súčasti od regálov, cez zásuvky na koreniny a liečivé bylinky, stojan na šunku, váhy až po pokladnicu.

V expozícii sú tiež vo vitrínach vystavené zásobníky na kávu, pivo, petrolej. Sú tu vystavené krásne plechové dózy na čaj a rôzne obaly na tovar. Dobové pokladnice, z ktorých má múzeum najbohatšiu zbierku v Európe, sú dodnes funkčné. Videli sme tiež vtedajšie reklamné tabule zo smaltovaného plechu a kartónu. V rohu stojí ešte stále funkčný orchestrión.

Súčasťou Múzea obchodu je aj Múzejný pivovar, ktorý je umiestnený v samostatnej budove. Je zariadený v secesnom štýle a na stene visí obraz vtedajšieho panovníka Františka Jozefa. Funguje ako hostinec pre verejnosť od 17:00 do 22:00 hod. a podáva sa tu dovážané pivo z Plzne.

Múzeum obchodu aj Múzejný pivovar sa nám veľmi páčili. Zaspomínali sme si na časy minulé, ktoré máme možnosť vidieť už len vo filmoch pre pamätníkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.2.2020
Obrázky z výstavy v Redute

Dňa 24.01.2020 sme mali možnosť zúčastniť sa druhého koncertu v rámci cyklu Hudobná akadémia v budove Slovenskej filharmónie – Redute. Nový kultúrny zážitok nám opäť sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

Obrázky z výstavy však neboli skutočné obrazy či už kreslené alebo maľované. Boli to hudobné dielka. Skomponoval ich ruský hudobný skladateľa Modest Petrovič Musorgskij ako spomienku na svojho priateľa, ruského architekta a výtvarníka Viktora Hartmanna. Bolo to v roku 1874, kedy sa v Petrohrade uskutočnila pamätná výstava jeho prác.

Modest Petrovič Musorgskij ich pôvodne skomponoval ako miniatúry pre klavír. No my sme mali možnosť si vypočuť ich orchestrálnu verziu. Celý cyklus spája motív Promenády, ktorý spája jednotlivé skladby, ako prechádzku od obrazu k obrazu. Obrázky z výstavy, v inštrumentálnej verzii od francúzskeho skladateľa Muricea Ravela, nám predniesol orchester Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Lukáša Pohůnka.

Jednotlivými skladbami nás sprevádzal moderátor Martin Vanek. Vypočuli sme si skladby Škriatok, Starý hrad, Park v Tuilleries, Bydlo, Samuel Goldenberg a Schmuyle, Trh v Limoges, Katakomby, Cum Mortuis In Lingua Mortua, Baba – Jaga a Veľká brána kyjevská. Každú skladbu dotvorili kresbou, ktorú mali nakresliť počas trvania skladby na pódiu, deti – diváci vyvolaní z hľadiska.

Aj dnešné hudobné stretnutie sa nám veľmi páčilo. Náš úžasný kultúrny zážitok nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.2.2020
Kam možno zájsť, keď nám počasie nepraje??

Tento týždeň navštívili klienti DSS USK ROSA v Bibiane  interaktívnu výstavu s názvom Šperkopríbeh...

Výstava  skutočne predstaví príbeh ako šperky uzrú svetlo sveta tak, ako ich poznáme.

Je v tom trochu zemepisu, geológie, aj histórie...Skúste sa ísť pozrieť...

Na záver  vychádzky sme si ešte posedeli v známom zariadení a porozprávali sa o nielen výstave, ale aj o tom, že náš dlhoročný kamarát Ľubko budúci týždeň už z nášho zariadenia odchádza.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2020
Priateľské adventné stretnutie s gymnazistami

Postupom času sa stáva tradíciou naša adventná návšteva u študentov z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.

Tento rok sme k nim zavítali na priateľské stretnutie dňa 28.11.2019. Navštívili sme, teraz už štvrtákov zo IV. B., ktorým je triednou profesorkou pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová.

Pripravili sme si pre nich adventný veniec, ktorý bude zdobiť ich stôl až do Vianoc. Tiež náramky a vianočné pozdravy vlastnej výroby. Po príchode a milom privítaní, nás naši kamaráti usadili. Naši speváci Andrej Hoffmann a Ján Mordavský zaspievali a hudobník Ján Kolenič zahral koledy, ku ktorým sa všetci pripojili a spoločným spevom sme si vytvorili tú pravú predvianočnú atmosféru.

Naši kamaráti nám na oplátku zahrali hudobné časti z ich programu, ktorý predviedli na svojej stužkovej. Nastala chvíľka na občerstvenie a spoločné rozhovory. Milým prekvapením bol návrh gymnazistov na vytvorenie spoločných obrazov, ktoré by pripomínali naše priateľstvo. Na jednom obrázku je nakreslený ihličnatý strom a na druhom listnatý. Zaujímavosťou týchto stromov však je, že na ihličnatom sú odtlačky našich palcov a na listnatom zase odtlačky palcov gymnazistov. Obrázok listnatého stromu si ponecháme my a obrázok ihličnatého stromu zase gymnazisti. Budú milou spomienkou.

Spoločné stretnutie pokračovalo spevom hitov od Elánu a Mira Žbirku. Na gitare sprevádzal gymnazista Gorazd.

Naše príjemne strávené predpoludnie sa nám veľmi vydarilo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi, kamarátmi z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v budúcom roku. Ako nám prisľúbila pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová, budú to noví kamaráti, keďže štvrtáci svoje Gymnázium opúšťajú.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2020
Viete kto je hudobný skladateľ ?

Slovenská filharmónia otvorila už svoju 71. koncertnú sezónu 2019/2020. V rámci cyklu Hudobná akadémia sme sa mali dňa 29.11.2019 možnosť zúčastniť na prvom koncerte s názvom Skladateľ. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

            Viete kto je hudobný skladateľ? Viete, alebo len tušíte? Aj my sme pri tejto otázke moderátora Martina Vaneka zachmúrili tváre a tuho rozmýšľali. Pýtali sme sa v duchu: „Ako vyzerá?“, „Koľko már rokov?„ No naše odpovede boli rôzne a každý z nás má o hudobnom skladateľovi rôzne predstavy.

            Moderátor Martin Vanek nám však pomohol. Postupne nám predstavil niektorých hudobných skladateľov. Prvým bol Juraj Jartim. Je to súčasný skladateľ a skomponoval skladbu Električkou cez Dunaj. Slovenský komorný orchester pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela zahral túto skladbu v premiére. Pri počúvaní sme mali možnosť na plátne vidieť cestu električkou č. 1 až do Petržalky.

Druhým hudobným skladateľom bol Martin Petrík. Tento hudobný skladateľ je členom Slovenského komorného orchestra. Martin Petrík vystúpil s violou v ruke. Videli sme naživo skutočného hudobného skladateľa.  Moderátor ho vyspovedal. Ako tvorí, kedy tvorí, čo k tomu potrebuje. Keď sme sa už všetko dozvedeli Slovenský komorný orchester zahral jeho skladbu s názvom Leto.

            Posledným dnes predstaveným hudobným skladateľom bol Marián Kittner. Marián Kittner bol tiež prítomný a tiež ho Martin Vanek vyspovedal. Skomponoval hudobnú skladbu Sinfonietta. Aj táto skladba mala dnes premiéru.

Už vieme k to je hudobný skladateľ. Vieme si ho aj predstaviť. Dnešné hudobné stretnutie nám ho predstavilo, čo sa nám veľmi páčilo. Náš úžasný kultúrny zážitok nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2019
Socha „Vítanie“ nás privítala v Národnej rade Slovenskej republiky

            Dňa 21.11.2019 (štvrtok) sme mali možnosť navštíviť budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Nachádza sa pri Bratislavskom hrade a z jej terasy je krásny výhľad na Petržalku a most Slovenského národného povstania so známou kaviarňou Ufo.

Na hlavnom schodisku pred vstupom do budovy nás privítala socha „Vítanie“. Je to socha mladej ženy, ktorá má v náručí kyticu kvetov. Po vstupe do budovy sme prešli bezpečnostnou kontrolou.

Náš sprievodca p. Adamišin, nám priblížil históriu národných rád v Slovenskej republike. Videli sme bustu prvého predsedu národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, tiež Milana Rastislava Štefánika v uniforme československých légií. Vo vitrínach sme si prezreli kópiu Ústavy slovenskej republiky, súčasné aj historické pečatidlá. Videli sme pôvodný text národnej hymny vyrytý do kovovej platne.

Vo vzdialenejšej časti vestibulu je inštalovaná aktuálna výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie s dobovými písomnosťami, fotografiami, preukazmi a tiež zapožičanou čiapkou „budajkou“.

Na prvom medziposchodí sme mali možnosť vidieť sedem unikátnych obrazov od autora Albína Brunovského na drevených doskách. Naša exkurzia pokračovala do rokovacej sály, kde sme mali množstvo otázok. Pôvodný luster bol nahradený novou svetelnou technológiou imitujúcou denné svetlo. Z rokovacej sály sme odišli po opačnom schodisku a vo vestibule sa naša exkurzia skončila. Návšteva Národnej rady sa nám veľmi páčila a bol to pre nás poučný zážitok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.11.2019
Úrad vlády

Dňa 05.11.2019 sme mali možnosť navštíviť Úrad vlády. Exkurzia v jeho priestoroch je možná len v čase, keď vláda nerokuje.

Naším sprievodcom bol p. Ján Matis z tlačového odboru Úradu vlády. Po absolvovaní bezpečnostnej prehliadky sme v jeho sprievode prešli do kaplnky, ktorá jediná sa zachovala v pôvodnom stave.

Tu nám porozprával o histórii budovy Úradu vlády. Podľa dochovaných archívnych zdrojov bol pôvodne sídlom arcibiskupov a v čase vojny aj nemocnicou. V súčasnosti má Úrad vlády dve budovy. Jednu historickú a druhú novšiu, postavenú v 70. rokoch 20. storočia.

Po prehliadke kaplnky sme sa vrátili do vstupného foyer. Po širokom schodisku sme prešli na I. poschodie. Tu sa nachádza veľká zasadacia sála. Uskutočňujú sa tu rôzne stretnutia predstaviteľov vlády a prijatých návštev. Na I. poschodí sa tiež nachádza žltý salónik. Historickými zrekonštruovanými dverami sme prešli do zeleného salónika a ďalej do ružového salónika. Svoje mená dostali podľa farebného ladenia stien a zariadenia. Každý salónik má svoje konkrétne využitie. Prešli sme na chodbu ku pracovni predsedu vlády p. Petra Pellegirniho. Mohli sme sa vyfotografovať pri jeho menovke na stene. Znova sme sa vrátili do vstupnej haly.

Cez park sme prešli sme do novšej budovy. Na I. poschodí sme si prezreli zrekonštruované priestory zasadacej miestnosti vlády. Mohli sme sa posadiť do kresla predsedu vlády aj jednotlivých ministrov. Vo vstupnej hale sme sa mohli odfotografovať pri fotografiách všetkých doterajších predsedov vlády. Na prízemí sme si prezreli tiež vynovenú miestnosť Press centra, kde sa konajú tlačové konferencie. Tu naša exkurzia skončila.

Návšteva na úrade vlády sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa nové informácie o práci našej vlády.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.11.2019
Slovenský folklór v obrazoch

Dňa 29.10.2019 sme sa vybrali pozrieť si výstavu „Slovenský folklór v obrazoch“ v Nákupnom centre Centrál.

            Výstava je inštalovaná od 7.10. do 3.11.2019 v pasážach nákupného centra. Videli sme jedinečnú výstavu umenia, ktorá vznikla v spolupráci s projektom „Party v 21. storočí“. Parta bola ozdobná čelenka, znak dospelého slobodného dievčaťa. Základ party tvoril pás lepenky, stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ktorý bol doplnený našitými korálkami, bortňami a kovovými čipkami.

            V interiéri nákupného centra sme mali možnosť vidieť tradičné slovenské party zapracované do nádherných umeleckých obrazov. Limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt je veľkolepým spoločným projektom fotografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašiovej a etnologičky Kataríny Chabrečekovej, ktorí si prizvali do tímu spoluautorov obrazov dve umelecké maliarky Sarah Avni a Ivanu Mintálovú a facepainterov Andreu Ľubockú a Patrika Raga. Zámerom tohto projektu je pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov a atraktívnym spracovaním ich priblížiť aj súčasnej generácii. Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu. Doposiaľ autori vytvorili 50 originálnych obrazov a zároveň „vzkriesili“ a zdokumentovali 44 párt zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj 6 párt zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny.

Zároveň sme mohli vidieť aj oblečené figuríny v ženských svadobných krojoch.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.11.2019
Deň zdravej výživy

23. 10. sme sa po roku opäť stretli na našej obľúbenej akcii : „DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“.

Čakali nás zaujímavé aktivity zamerané na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL a pomaškrtili sme si na ZDRAVÝCH DOBROTÁCH.

Chute a zmysly sa premiešali, my sme boli bohatší o ďalšie zážitky a vedomosti. Obrázky v galérii vypovedajú o vynikajúcej atmosfére.

 
>>> viac