<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha – detský autizmus. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | jún 2017
Pestrý deň – 8. ročník

Dňa 15.06.2017 sa naše družstvo zložené z klientov Marta Vojtišková, Marcela Majorošová, Peter Tichý a Denis Lalka zúčastnilo 8. ročníka vedomostno – športovej súťaže Pestrý deň, ktorý sa uskutočnil na Železnej studienke. Organizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj, DSS Rozsutec, Miestny úrad Lamač, Mestské lesy, Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor a dobrovoľníci. Pestrý deň obsahoval rôzne disciplíny, poskytovanie prvej pomoci, hod petangovou guľou na cieľ, orientácia v teréne, spoznávanie prírody a hasenie vodou. Súťažiaci obdržali medaile a diplom za účasť. Celý deň sa nám veľmi páčil a určite sa zúčastníme aj na ďalšom ročníku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún 2017
Počítačová bezpečnosť

Dňa 22.06.2017 naše pracovné skupiny navštívili Mestskú knižnicu pre deti a mládež na Kapucínskej ulici, kde sa zúčastnili besedy o „Počítačovej bezpečnosti“. Privítal ich pán Michal Beňo, ktorý sa v knižnici stará o počítače a celú počítačovú sieť. Zároveň viedol celú besedu. Vysvetlil nám čo je to harddisk a ďalšie súčasti počítača. Vysvetlil nám aké má byť bezpečné heslo k našim e-mailovým schránkam. Tiež hovoril o tom, ako komunikovať na sociálnych sieťach. Povedal, že je veľmi dôležité rozmyslieť si o čom píšeme, čo prezrádzame o sebe a aké fotografie zverejňujeme na sociálnych sieťach. Tieto vedia hackeri zneužiť proti nám. V závere pán Beňo odpovedal na naše otázky, ktoré sa týkali hesla, alebo praktického používania počítača a internetu. Radi sa podobnej besedy zúčastníme aj v budúcnosti. Sú to veľmi cenné informácie, ktoré nám pomáhajú bezpečne využívať počítač.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún 2017
Blízka návšteva z ďalekej Kanady.... Vitaj Michal

V prvý letný deň,  dňa 21.6.2017 sme spolu s klientmi DSS a RS Rosa privítali medzi sebou návštevu až z ďalekej Kanady .  Na terase sa nás zišlo veľa, možno aj 20 klientov,  ktorí prejavili záujem o besedu s Michalom Bell. Krátko po privítaní nás Michal, ktorý hovoril výborne po slovensky, krátko oboznámil so svojím životným príbehom, ako sa ocitol tak ďaleko od Slovenska, prečo tam žije a prečo sa rád na Slovensko vracia. Tiež nám priblížil Kanadu nielen geograficky,  ale aj  históriu a zároveň  jej  súčasnosť. Stretnutie bolo veľmi srdečné, spontánne, otázky od klientov sa len tak sypali na Michala... Klientov zaujímalo všetko, od spôsobu života v tejto krajine, pýtali sa na jeho prácu, trávenie voľného času, cestovanie, dokonca aj na to, aké sú Kanaďanky dievčatá.... Ale padli aj otázky zamerané na sociálny systém, aký je v Kanade, či spôsob pomoci handicapovaným. Skutočne sa dá povedať, že diskusia bola veľmi bohatá a srdečná. Najaktívnejšími diskutérmi boli Michal Vanek, Adam Klas, Janka Kováčová, Tomáš Labát,  ale aj  mnoho ďalších. Tiež treba poďakovať dievčatám, Lenke  a Marcelke  za pomoc pri príprave prostredia a kolegyniam pri príprave malého občerstvenia. Na záver stretnutia  sa Janka Kováčová  veľmi pekne poďakovala Michalovi za všetkých prítomných, že prišiel medzi nás, za jeho čas a záujem  podeliť sa s nami o svoj životný príbeh a tiež za informácie, ktoré získali pri tomto stretnutí. V mene všetkých  mu odovzdala malé darčeky, výrobky, na ktorých pracovali klienti v rámci svojich terapií. Michal prisľúbil, že nás navštívi aj na budúci rok. Ako viackrát spomenul, má síce kanadský pas, ale srdce mu zostalo na Slovensku...spoločné stretnutie ukončil slovami:

„See you next year my friends  -  dovidenia o rok priatelia“

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.6.2017
Naše mesto

Rande s naším mestom

Vďaka nadácii Pontis aj tento rok mohli 9.6.2017 dobrovoľníci z rôznych organizácii pomáhať tam, kde naozaj bolo treba. V našom zariadení tak pomáhalo 55 dobrovoľníkov zo 6. organizácii. Vďaka nim máme teraz poumývané okná v ubytovacej časti ako aj v jedálňach, máme revitalizované záhony v areáli, upratané okolie Vydrice i upravenú oddychovú zónu pripravenú na opekanie.

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom za ich čas, elán  a pracovné nasadenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | jún 2017
MDD v Rose

Vo štvrtok 1. júna 2017 sme si tak ako každý rok pripomenuli MDD s heslom „Vieme spolu súťažiť.“ Popoludnie sa začalo kultúrnym programom a po ňom si už všetci zúčastnení mohli zmerať sily v športových disciplínach. Za každú disciplínu dostali pečiatku. Nazberané pečiatky si mohli zameniť za vecné ceny. Potom si už naplno mohli využívať svoj deň na atrakciách, ktoré boli pripravené – skákaci hrad, mäkký kopec, kolotoče, jazda na motorke a diskotéka. Popri tom stánky s občerstvením a na záver chutná večera....

Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom, vďaka ktorým sme mohli toto popoludnie zorganizovať. Magistrát hlavného mesta SR, mestká časť - Karlova Ves, BERTO, SEMEZ JZ, MAXI FRUIT, PICADO CZ, GASTROM, DORSA, p. Kvapek

 
>>> viac

udialo sa u nás | máj 2017
Na kolesách proti rakovine

V stredu 31. mája 2017 sa stretli  klienti nášho domova, žiaci Odborného učilišťa i Spojenej školy, aby spolu ukázali, ako sa bojuje proti rakovine - pohybom na kolesách. Popri bicykloch, kolobežkách a kolieskových korčuliach žiaci priniesli aj iné kolesá - vozíky pre nechodiacich a chodítka, dokonca i nákupné vozíky a fúriky. Po tom, ako sa nám prihovorili sčítací komisári, sme sa ešte chvíľu zabavili a vrátili na vyučovanie. Účastníkom zostali na pamiatku zelené papierové náramky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | máj 2017
FLÓRA 2017

Aj tento rok (04.05.2017) sme sa zúčastnili výstavy FLÓRA na výstavisku Incheba. Táto výstava plná kvetov nám zase priniesla plno pekných dojmov. Expozície rôznych vystavovateľov boli plné kvetov no ich moderných záhradníckych kompozícií. Mali sme možnosť vidieť veľa inšpirácií ako by záhradná úprava mala vyzerať. Zaujali nás nielen jednotlivé stánky, ale aj materiály, ktoré sme si mohli vziať so sebou. Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 
>>> viac

udialo sa u nás | apríl 2017
Vzdelávanie pod hviezdnou oblohou ....

Vo štvrtok, 27.4.2017  sa 15 klientov DSS a RS ROSA spoločne so žiakmi z  Odborného učilišťa Dúbravská cesta 1, Bratislava zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci. Toto zariadenie slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť.  Dozvedeli sme sa, že Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium  ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie sú aj audiovizuálne programy (projekcia  planetária, videoprojekcie, zvukové záznamy, diapozitívy). Po ukončení projekcie bol priestor aj na otázky, ktoré sa týkali zverokruhov a postavenia hviezd v nich. Niektorí z nás si ešte prezreli  ďalekohľad, s ktorým sa pozoruje nočná obloha. Na záver sme si našli ešte trochu času na krátku prehliadku mesta, hlavne jej sakrálnych pamiatok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.11.2015
Jesenný mini-Biliardový turnaj jednotlivcov.

V dňoch 26. 10. – 26. 11. 2015 sa na školskom internáte uskutočnil jesenný mini-bilardový turnaj jednotlivcov. Zúčastnili sa ho aj učni ubytovaní v DSS a to menovite: Juraj Bólya, Martin Buzalka, Peter Noga, Martin Tahotný a Ján Kolenič z RS. Marieta Kováčová bola prihlásená s Veronikou Mirza, tak sa súťaž dievčat neuskutočnila pre malý počet. Do druhého kola sa prebojovali Ján Kolenič, Peter Noga a Martin Tahotný. Ďalej až do finále postúpil Janko Kolenič kde zabojoval o víťazstvo s Andrejom Farkasom, ale neúspešne.

Výsledky jesenného mini-Bilardového turnaja: 1. miesto     Andrej Farkas

                                                                            2. miesto     Ján Kolenič

                                                                            3. miesto     Ján Fratrič

Chlapcom sa turnaj páčil a držali sa hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť ale zúčastniť sa.“ A už sa tešia na vianočný turnaj v stolnom futbale.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.11.2015
Precvičenie tela na Kuchajde

Dňa 10.11.2015 sme sa vybrali na zdravotnú vychádzku k bratislavskému jazeru Kuchajda. Objavili sme tam stacionárne cvičebné zariadenia, ktoré si klienti s radosťou vyskúšali a precvičili si svoje telá. Takéto cvičenie v prírode s nám veľmi páčio. Vychádzku sme spojili s nácvikom cestovania MHD, keďže sme sa na miesto premiestnili autobusom a naspäť do DSS sme prišli električkou a následne autobusom. Určite si toto cvičenie ešte zopakujeme.

 
>>> viac