<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 21.5.2019
Deň Zeme

Keďže „bláznivé aprílové, aj májové “ počasie sa tento rok premenilo na chladné a daždivé, 14.5.2019 sme sa  stretli v jedálni, aby sme si pripomenuli  Deň Zeme rôznymi zaujímavými aktivitami...

Toto popoludnie sa klienti  zabavili zábavnými, aj didaktickými  hrami a úlohami  vyrobenými z odpadového materiálu.... ochutnali  zdravé nátierky z plodov zeme, bio- tvarohový koláčik, pagáčiky... vyrobili  si obrázky z plastových vrchnáčikov,  vtáčiky z papiera, zabavili  sa vlastnoručne vyrobeným puzzle , pexesom,  vyskúšali si separovanie odpadu do vhodných kontajnerov,  zarybárčili si ...na emblém Dňa Zeme si mohli vlastnoručne vyrobiť svoju značku...emblém bude skrášľovať interiér zariadenia...

Počas celého popoludnia nás sprevádzala  príjemná relaxačná hudba....klienti si z akcie odniesli veľa dojmov a vedomostí...

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.5.2019
Janka Kucharíková je víťazkou výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenskou filharmóniou pod názvom „Namaľuj obrázok na bulletin“

Viacerí naši prijímatelia sa zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenskou filharmóniou pod názvom „Šeherezáda a humor v hudbe – Namaľuj obrázok na bulletin“.

            Odmenou za víťazné výtvarné dielo malo byť jeho uverejnenie v bulletine Hudobnej akadémie v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2018/2019, ktorá sa týkala príbehu Šeherezády.

 

Dňa 10.05.2019 sme sa zúčastnili na poslednom koncerte z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie. Hudobná akadémia zaradila ako svoj posledný koncert slávnu symfonickú suitu „Šeherezáda“ op. 35, z roku 1888, ktorú skomponoval ruský hudobný skladateľ Nikolaj Rimskij-Korsakov.

V úvode koncertu moderátor Martin Vanek vyhlásil víťazku výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenskou filharmóniou pod názvom „Šeherezáda a humor v hudbe – Namaľuj obrázok na bulletin“. Stala sa ňou naša prijímateľka Janka Kucharíková. Ako odmenu získala krásnu knižnú publikáciu s názvom „Prefíkané bájky“. Jej kresba bola uverejnená v bulletine Hudobnej akadémie v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2018/2019, ktorá sa týkala príbehu Šeherezády v symfonickej suite „Šeherezáda“ op. 35, z roku 1888, ktorú skomponoval ruský hudobný skladateľ Nikolaj Rimskij-Korsakov.

 

Janke Kucharíkovej srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa tvorivej fantázie pri ďalších výtvarných dielach.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.5.2019
V Slovenskej filharmónii zneli tóny „Šeherezády“

            Dňa 10.05.2019 sme sa zúčastnili na poslednom koncerte z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

Hudobná akadémia zaradila ako svoj posledný koncert slávnu symfonickú suitu „Šeherezáda“ op. 35, z roku 1888, ktorú skomponoval ruský hudobný skladateľ Nikolaj Rimskij-Korsakov. Hudobné dielo nám sprostredkovala Slovenská filharmónia pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera a sólo na husliach predniesol Jarolím Emmanuel Ružička. Okrem nezabudnuteľného hudobného zážitku sme mali aj zrakový. Orientálny príbeh z rozprávok Tisíc a jednej noci o Aladinovi pred našimi očami ožil v podobe fantastických bábok v ľudskej veľkosti, ktorý nám predviedol Bábkoherecký súbor Teátro Neline pod vedením Petronely Dušovej, ktorá je jeho umeleckou vedúcou.

Zaujímavosťou v živote Nikolaja Rimského-Korsakova je, že v duchu rodinnej tradície najskôr študoval na Námorníckej akadémii a jeho predsavzatím bolo venovať sa vojenskej kariére. No jeho záujem o hudbu bol veľký. Na dlhých plavbách na lodi mal možnosť sa jej venovať. A na jednej takejto plavbe vznikla symfonická suita Šeherezáda, ktorej motívom bol príbeh o krutom sultánovi Šahriarovi, ktorý hneď po prvej noci dáva usmrtiť každú novú manželku, aby tak predišiel jej možnej nevere. A o krásnej a múdrej Šeherezáde, ktorá tomuto osudu unikne vďaka svojmu rozprávačskému talentu.

Zvukovo a bábkovo zobrazený príbeh o Aladinovi bol pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Páčila sa nám prekrásna hudba, ktorá nás vtiahla do deja odohrávajúceho sa príbehu stvárneného bábkami. Aj tento posledný koncert z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie nás utvrdil v tom, že hudba je krásna a dá sa aj náročnejším skladbám porozumieť a vychutnať si ich. Za účasť na koncertoch z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2018/2019 obdržal každý z nás Diplom za absolvovanie.

Za možnosť zúčastniť sa Hudobnej akadémie v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie 2018/2019 ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život. JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.5.2019
Prvý a ôsmy máj v DSS

Dní voľna sme strávili v domove sociálnych služieb. Učiť sme sa neučili, strávili sme príjemné dni vychádzkami.

 Sviatok práce (1. máj ) bolo krásne počasie a my sme to využili a poznávali okolie Patrónky konkrétne sme navštívili bratislavskú Kalváriu, ktorá predstavuje pozostatky z pôvodnej krížovej cesty z roku 1694. Prešli sme sa aj okolo katolíckeho kostola Panny Márie Snežnej. Občerstvili sme sa cestou  naspäť v pohostinstve Funus, kde nás na kofolu pozvala pani Hipíková. Po návrate do DSS sme sa naobedovali a popoludní sme relaxovali spánkom, hrou na play station a maľovaním obrázkov.

Deň víťazstva nad fašizmom ( 8 máj) sme si spravili výlet do Viedne, mali sme pekné počasie svietilo slnko a trochu pofukoval vetrík. Naše „dobrodružstvo“ začalo cestou na hlavnú stanicu  v ranných hodinách. Vlakom sme sa presunuli do Viedne, poprechádzali v parku Schlosbelveder,kde sme sa stretli aj so slovenskými turistkami, skonzumovali obedové balíčky  pokochali sa aj kvetinovou výzdobou, kultúrnymi pamiatkami. Cestou na stanicu sme sa občerstvili v cukrárni, dali sme si zmrzlinu, kávičku so zákuskom, oddýchli si. Po krásne strávenom dni sme sa vlakom vrátili naspäť do Bratislavy.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.5.2019
Burza šatstva

2.5.2019 sa konala v našom zariadení už tradičná burza šatstva. Tak ako po minulé roky, aj tento rok zamestnanci Poštovej banky a.s. prostredníctvom Nadácie Poštovej banky uskutočnili zbierku šatstva. Naši klienti sa tak vďaka ochote a štedrosti zamestnancov Poštovej banky môžu tešiť z nových, veľmi pekných, kúskov oblečenia.

Aj touto cestou sa chceme spomínaným zamestnancom veľmi pekne poďakovať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.5.2019
Dobrovoľníctvo zamestnancov DSS a RS Rosa

1.máj 2019 sa rozhodli zamestnanci DSS a RS Rosa venovať dobrovoľníckej práci. V tento deň venovali úprave a revitalizácii areálu, v ktorom denne pracujú s klientmi. Sadilo sa, plelo sa, strihali sa konáre, pokládala sa nová mulčovacia kôra... Pre väčšinu to bola úplne iná práca, akú denne vykonávajú v tomto zariadení. A aj touto formou trávenia voľného dňa dali zamestnanci najavo, že im záleží na tom, v akom prostredí pracujú, v akom prostredí denne trávia klienti veľa hodín.

Všetkým dobrovoľníkom aj touto cestou veľmi ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.4.2019
Ocenenie v sociálnej oblasti BSK

Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani tento rok. 16.4.2019 sa v reštauráciu Biviou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie už deviateho ročníka Ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018, počas ktorého bolo ocenení aj zamestnaci DSS a RS Rosa. Ocenenie nominovaným odovzdal predseda BSK Mgr. Juraj Droba.

V kategórii zamestnanec v sociálnych službách boli ocenené aj zamestnankyne DSS a RS Rosa: Mgr. Eva Kľučovská a Mgr. Eva Picková za dlhoročnú prácu, osobný prínos a rozvoj sociálnych služieb.

V Kategórii dobrovoľníctvo a filantropia bola ocenená Nadácia poštovej banky, s ktorou DSS a RS Rosa dlhoronče spolupracuje.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme aj do ďalšej činnosti veľa osbných i pracovných úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
„Aprílové tanečky“ už po druhýkrát

Už po druhýkrát sa nám v našej jedálni podarilo dňa 10.04.2019 zorganizovať tanečné predpoludnie s už príznačným názvom „Aprílové tanečky“. Na toto príjemné tanečno-spoločenské stretnutie prijali pozvanie aj naši kamaráti z DSS prof. K. Matulaya, DSS Kampino, Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie, DSS Rozsutec a DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava. No a pridali sa k nim tiež tancachtiví klienti z našej ROSY.

V úvode vystúpili členovia tanečného krúžku pod vedením Mgr. Zuzany Cagáňovej, ktorí nacvičili a predviedli nám veselý tanec, ktorý bol inšpirovaný českým extravagantným umelcom Danom Nekonečným. Samozrejme k nášmu tanečnému predpoludniu bola potrebná aj hudba. O túto sa staral dídžej Mgr. Tomáš Kollár, ktorý sa púšťal staré dobré hity, na ktoré sa výborne tancovalo. Po úvodnom tanci boli na parket pozvaní všetci tanečníci, ktorí si s chuťou zatancovali.

Na našom stretnutí nemohli chýbať ani staré známe hry. Záujem o Stoličkový tanec bol veľký, ale stoličiek bolo len toľko, aby hra bola zábavná. Toľko smiechu naša jedáleň už dávno nepočula. Ďalším tancom bol Metlový tanec, ktorý prilákal do tanca staré aj nové tanečné páry. Hra prebehla pri veselej hudbe a smiechu akosi veľmi rýchlo. Mgr. Cagáňová mala pripravený ešte jeden tanec – tanec s balónikmi. Tanečné páry mali medzi čelami balónik a tancovali, pokým im balónik nevypadol.

Všetkých tanečníkov i netancujúcich sme pozvali do Zelenej kaviarne na kávičku, minerálku a príjemné posedenie pri rozhovore. Každý si objednal svoju obľúbenú kávu, či už to bolo presso, cappuccino, latte alebo čaj či čokoláda. Kávičky pomáhala pripravovať Mgr. Edita Murgašová, p. Dana Šimková a Mgr. Stanislav Vajda s pomocníkmi. Ku každej kávičke sme ponúkli našim hosťom aj koláčik. Bolo ich viac druhov a napiekli ich klientky v spolupráci s p. Danou Šimkovou, Mgr. Katarínou Korčekovou a Mgr. Silviou Vráblovou.

Po príjemnom posedení sme tanečníkov pozvali do ďalšieho tanečného kola. Zábava bola v plnom prúde, no čas sa naplnil. A tak Mgr. Zuzana Cagáňová uviedla posledný tanec a to Kačací tanec. Tento pozná snáď každý z nás. Všetci sme si ho s radosťou zatancovali. Týmto tancom sa naše predpoludnie ukončilo a naši hostia pomaly odchádzali do svojich zariadení.

Veríme, že sa tanečno-spoločenské predpoludnie „Aprílové tanečky“ všetkým zúčastneným páčilo a možno sa stretneme znova o rok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.4.2019
Veľkonočné trhy na SŠ Novohradská

V priestoroch Spojenej školy Novohradská sa aj tento rok dňa 10. apríla konali trhy, kde sa prezentoval  DSS a RS Rosa výrobkami našich klientov. Pohľadnice, kraslice, sviečky, ozdoby na dvere i do kvetináčov... Bolo si z čoho vyberať. Touto cestou sa chceme poďakovať Spojenej škole Novohradská za možnosť priblíženia sa aj touto formou k študentom a širokej verejnosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Maľovanie vajíčok s rodičmi

Už sa blíži, už sa blíži

Veľkonočný pondelok,

už sa vajcia obliekajú,

do farebných košieľok...

 

A preto sme sa rozhodli pozvať mamičky, oteckov na tvorivé dielne, aby sme si „vajíčka“ vyobliekali, vyzdobili „ voskovou technikou“, bavlnkami, samolepkami a skrášlili nimi naše príbytky...

Utorkové popoludnie bolo veľmi milé, tvorivé, nápadité a veselé!

Šťastné sviatky všetkým....

 
>>> viac