<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 24.1.2023
Dopravná výchova

 Dňa  8. 12.2022 Nás navštívil z PZ BA preventista, ktorý našim poberateľom sociálnych služieb hravou formou priblížil základy dopravnej výchovy. Boli im ukázané základné dopravné značky a bezpečnostné prvky a pravidlá pri chodcoch, cyklistov a kolo bežkárov. Preventista interaktívne zapojil všetkých poberateľov sociálnych služieb do rôznych dopravných aktivít a diskusiu. Nakoľko to našich PSS mimoriadne zaujalo, dohodli sme si ďalšie spoločné stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.12.2022
Mikuláš

6.12.2022 nás v zariadení sociálnych služieb ROSA navštívili vzácni hostia. Mikuláš s anjelom, ktorí rozdávali sladkosti aj vitamíny bohatou nádielkou. Sprevádzal ich aj čert, ktorý rozdával pohladenia a úsmevy, lebo naši klienti boli po celý rok milí a poslušní. Až na niektoré výnimky, no tým čert odpustil, lebo všetky neplechy vždy napravili. Spoločne sme im zaspievali koledy a naši koledníci ich sprevádzali po ostatných oddeleniach. Klienti sa z návštevy tešili a poďakovali za dary. Veríme, že aj na budúci rok sa takto spoločne stretneme a obdaríme sa navzájom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 3.12.2022
Župné vianočné trhy

Neoddeliteľnou súčasťou adventu sú vianočné trhy. Tento rok sa tým inšpiroval aj Bratislavský samosprávny kraj a pripravil netradičné podujetie. V stánkoch si mohli návštevníci nájsť výrobky klientov župných zariadení sociálnych služieb a žiakov stredných odborných škôl. Na týchto trhoch sme odprezentovali aj naše zariadenie. 

 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
návšteva gymnazistov z Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa.

Dnes, 24.11.2022 k nám do zariadenia prišli na návštevu študenti z Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. Pripravili si pre nás jednoduchý tanečný program. Naši klienti spoločne s týmito študentami hrali spoločenské hry, kartovú hru UNO, človeče nehnevaj sa, dámu, stolný hokej a futbal. Strávili spolu príjemné popoludnie a nadobudli nové priateľstvá. Veríme, že spolupráca medzi ZSS ROSA a študentami z tohto gymnázia bude aj naďalej pokračovať v tak priateľskej atmosfére, ako dnešné stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
Katarína na blate a Vianoce na ľade

Na svätú Katarínu, schovajme sa pod perinu...

Na svätú Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú svoju domovinu...

Takéto, aj iné pranostiky sa vzťahujú na deň svätej Kataríny....takisto týmto dňom končí obdobie zábav a nastáva obdobie adventu, čas pokoja a rozjímania...

Preto sme sa rozhodli, že sa ešte " zabavíme" ...A tak sme si v stredu 23.11.2022 užili vo veľkej jedálni

" Katarínsku zábavu"...

Tancovali mladí, starí, malí, aj veľkí v rytme známych retro, aj moderných melódií...všetci veselí zo spoločného stretnutia...ďakujeme za krásny zážitok...

Článok napísali dospelí klienti z 2.p., Z. Sabršúlová

Prajeme pokojný advent...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
Vianočné stretnutie u gymnazistov

Dnes, 22.11.2022 sme navštívili gymnazistov z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Priniesli sme im adventný veniec, mafiny, ktoré sme sami vyrobili a plný košík sladkostí. Privítali nás a ponúkli nám malé občerstvenie. Gymnazisti nám zaspievali a spoločne s našimi klientami vyrábali dekoračné vianočné stromčeky. Spoločne sme si zatancovali a niektorí naši klienti mali veľmi úspešné sóla. Spoločné stretnutie sme si veľmi užili a veríme, že naša dlhoročná spolupráca bude aj naďalej pokračovať. Gymnazisti nás pozvali aj na budúci rok a my ich tiež radi privítame. Klienti odchádzali s výbornou náladou a nadobudli nové priateľstvá. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.11.2022
Slovenský rozhlas

Dnes, 15.11.2022 sme boli na exkurzii v Rozhlase a televízii Slovenska – v obrátenej pyramíde. Pani soprievodkyňa nás povodila po budove a zaviedla nás aj so suterénu – špicu obrátenej pyramídy. Videli sme živé vysielanie a vnútornú pyramídu. Budovu navrhol architekt Štefan Svetko a v súčastnosti má 37 rokov. Boli sme aj v koncertnej sále a počúvali sme ticho. Videli sme výhľady z 10.poschodia a dozvedeli sme sa, že takúto budovu nemajú nikde vo svete, kde je aj vnútorná pyramída. Obrátenú pyramídu majú tiež v Amerike a Číne. Exkurzia sa nám veľmi páčila. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.11.2022
Dobrovoľníci z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa

Dnes, 14.11.2022 nás boli navštíviť študenti z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. Boli sme spolu upravovať pozemok v našom zariadení, pomáhali nám hrabať, zametať a odvážať lístie na kompost. Po dobre vykonanej práci sme ich pozvali k nám na oddelenie, na malé občerstvenie, kde sme sa navzájom zoznámili a povedali sme si o sebe. Klienti so študentami sa zahrali spolu stolný hokej, stolný futbal a šípky. Bola dobrá nálada a pozvali sme ich na ďalšie spoločné stretnutie. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.11.2022
Biblioteka – Pedagogika – Minerály

Spoločnú výstavu kníh, nielen zábavných, ale aj poučných a vzdelávacích spojenú s ukážkou minerálov sme si prezreli dňa 10.11.2022 na výstavisku Incheba.

Veľmi nás zaujali expozície jednotlivých knižných vydavateľstiev, ktoré ponúkali mnoho pekných kníh, ale aj veľa námetov na vianočné darčeky. Vo výstavných stánkoch tiež prebiehali rozhovory s o spisovateľmi a malé interaktívne rozprávanie o knihách. Knihy o matematike, slovenčine a ďalších predmetoch našich školákov ponúkali pedagogické vydavateľstvá.

Veľmi sa nám páčili aj vystavené minerály v rôznych farbách a štruktúrach. Hoci aj vo forme šperkov – náramkov a náhrdelníkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.11.2022
Boccia

Dňa 8.11.2022 sa v našom zariadení konal turnaj v menej známom športe s názvom Boccia. Boccia je šport podobný petangu a klientom sa veľmi páčil. Oboznámili sme ich s pravidlami a rozdelili do dvojíc. Po turnaji nasledovalo slávnostne odovzdávanie cien. Za ceny a vybavenie potrebné pre realizáciu turnaja veľmi pekne dakujeme mamine Števka Barteka. Števko je aktívnym hráčom Boccie a zaznamenal už aj mnohé úspechy. Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným klientom, ktorí si celý turnaj náramne užívali.

 
>>> viac