<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 21.6.2021
Naše mesto je späť

Po ročnej pauze sme aj tento rok mohli v našom zariadení privítať dobrovoľníkov, ktorí sa prostredníctvom Nadácie Pontis zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše mesto.  Piatok, 11.06.2021, sme privítali zamestnancov a zamestnankyne z Poisťovne Generali , ktorí nám ochotne pomohli s revitalizáciou vonkajšieho areálu.  Vymaľované lavičky či vonkajšie osvetlenie,  pokosené trávniky a vyčistené chodníky je len pár aktivít, za ktoré sme my a naši klienti dobrovoľníkom nesmierne  vďační.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.6.2021
Pekný výlet do ZOO Bratislava

            Dňa 10.06.2021 sme sa rozhodli, že po čase dodržiavania pandemických opatrení navštívime našu starú dobre známu Zoologickú záhradu Bratislava.

            Naše vzrušenie sa stupňovalo. Mohli sme znova opustiť areál nášho ZSS ROSA. Po prejdení cesty po chodníku k ZOO a zakúpení vstupeniek sme vošli do jej areálu. Hneď na začiatku prehliadkovej trasy nás vítal medveď, ktorý sedel pri pletive svojho výbehu.

            Rozdelili sme sa do skupiniek a rozišli sa pozdraviť zvieratká. Prehliadka nás veľmi tešila a napĺňala. No zažili sme menšie – väčšie sklamanie. Dinopark je uzavretý a možno už nebude v prevádzke. Ešte pozdrav plameniakom a stretli sme sa pri bufete, kde sme si dali kofolu, takú osviežujúcu v horúcom júnovom počasí.

            Na spiatočnú cestu sme sa vybrali unavení, ale veľmi spokojní a povzbudení, že naše výlety a akcie môžu pokračovať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.6.2021
Disco, disco, disco...

Začína leto...

A postupne sa uvoľňujú opatrenia, ktoré nás chránili, ale tiež udržiavali na našich oddeleniach. A práve 08.06.2021 nám aj počasie umožnilo vyjsť do nášho rozkvitnutého areálu a zúčastniť sa našej prvej diskotéky po dlhom čase.

Mgr. Tomáš Kollár rozložil aparatúru a pozval nás do tanca, aby sme tancom oslávili aj Medzinárodný deň detí. Zneli nové pesničky, ale aj staré známe hity od Abby, Boney – M, Elánu.

Spoločne sme to roztočili. Samozrejme boli aj hudobné priania, ktoré sme venovali našim kamarátom a láskam a p. Tomáš nám zakaždým ochotne vyhovel. Po tanci sme sa občerstvili chutným čajom a perníčkami. Zlatým klincom bol spoločný vláčik na pesničku „Jede, jede mašinka...“.

Ešte posledné hudobné priania a s poďakovaním p. Tomášovi sme našu prvú diskotéku po dlhom čase ukončili. Boli sme veľmi radi, že sme si mohli zatancovať vonku spolu s našimi kamarátmi.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 25.3.2021
Maľovaný obraz pre Cambridge

Začiatok roka v našom zariadení sa niesol v znamení plnenia snov. Naši klienti si vďaka priateľom z Cambridgu splnili svoje tajné priania a dostali darčeky, po ktorých túžili. Radosť bola obrovská a nás mrzelo, že sme sa s týmto šťastím nevedeli podeliť aj naživo. Snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako preniesť aspoň trochu radosti z ROSY priamo do Cambridgu. 

A preto sme vytvorili ručne maľovaný obraz doplnený fotkami klientov, ktoré zachytávali ich radosť pri otváraní darčekov. Okrem toho, sme každému žiakovi, študentovi, učiteľovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa do projektu zapojili urobili ručne zdobený medovník v tvare srdca. S krátkym, no o to výstižnejším odkazom: Ďakujeme.

Aj týmto spôsobom sme chceli vyjadriť ako veľmi sme vďační, za ochotu a obrovské odhodlanie pri realizácií projektu, vďaka ktorému sa nám podarilo vyčarovať toľko úsmevov! 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.3.2021
Veľká vďaka Cambridge!

Uplynulý rok 2020 bol azda najnáročnejším rokom pre každého jedného z nás. V období, kedy sme si od svojich priateľov a známych museli držať odstup,  podarilo sa nám, naopak jedného nového priateľa získať. Ešte koncom minulého roku sme nadviazali spoluprácu s Cambridge International School v Bratislave, ktorá si v jeho závere pripravila pre našich klientov obrovské prekvapenie.

Koniec roka tradične patrí jednému z najkrajších a najočakávanejších sviatkov. Tieto Vianoce sa Cambridge zahral na Ježiška a rozhodol sa splniť najtajnejšie priania našich klientov. A veru mu to aj vyšlo! Zapojili sa všetci - žiaci, študenti, rodičia, ale aj učitelia, či zamestnanci školy. Každý jeden klient nášho zariadenia si našiel pod stromčekom to, čo si najviac prial. Obrovská radosť a šťastie sa len ťažko dajú opísať slovami.

Milí priatelia z CIS, aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za neuveriteľnú dávku ľudskosti a veľkorysosti, ktorú ste aj napriek ťažkým časom prejavili a rovnako aj  za radosť, ktorú sme mohli spoločne vďaka Vám prežiť.

 

Takže ešte raz,  ĎAKUJEME Cambridge a čoskoro sa vidíme!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.2.2021
Čarovné Vianoce

V mesiaci november bola  v rámci ZSS ROSA vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čarovné Vianoce“, ktorej cieľom bolo zachytiť tradície a vnímanie Vianoc očami prijímateľov sociálnej služby. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré.Do súťaže sa zapojilo 39 prijímateľov sociálnej služby. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Kategória A: 1. miesto: Andrej Hoffmann

                      2. miesto: Lukáš Vosátko

                      3. miesto: Ester Szabóová

 Kategória B: 1. miesto: Barbora Tóthová

                      2. miesto: Mária Baránková

                      3. miesto: Sára Madarászová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.9.2020
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.7.2020
opekačka

 Tento školský rok bol poznačený pandémiou koronavirusu COVID – 19, od 10. marca sa v škole nevyučovalo až do 22. júna . V danom čase prebiehalo vyučovanie online prostredníctvom e- mailovej korešpondencie a internetu v domovoch našich PSS.  Brány zariadenia sociálnych služieb sa otvorili pre prijímateľov sociálnych služieb 4. júna. Naši študenti po dňoch strávených v školských laviciach s osobitým vyučovacím procesom sa dopracovali k odovzdaniu vysvedčení 30. júna a to bol podnet k zorganizovaniu „opekačky“ pri tejto príležitosti.

Prvým krokom bola príprava dreva, ktoré sme ponachádzali v priestoroch areálu nášho zariadenia. Schopné drevo  sme popílili  a popresúvali ku krbu. Druhý deň sme si zadovážili suroviny na opekanie: klobásky, špekačky, slaninu, chleba, cibuľu a samozrejme aj pitný režim sme dodržali. Kečup a horčicu zasponzoroval Nick Lang (poslala jeho mama). Potom nastal deň „D“  založili sme oheň a chlapci si opekali na ražni v ohnisku podľa svojho výberu. Filipovi Raffajovi sa podarilo prepáliť ražeň a vzácne suroviny skončili v ohnisku. Užili sme si pekné a teplé popoludnie. Po konzumácii týchto dobrôt sme aj poupratovali a zanechali priestor v naprostom poriadku. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.6.2020

Vážení rodičia/opatrovníci,

týmto Vám oznamujem, že dňom 29.5.2020 sa v našom zariadení rušia
karanténne miesta a po dôkladnej dezinfekcii sa opätovne budú
poskytovať sociálne služby pre celoročný a týždenný pobyt PSS od 1. 6.
2020
podľa nariadenie Vlády SR zo dňa 7. mája 2020.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.3.2020
PRERUŠENIE PREVÁDZKY V ZSS ROSA

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby  od 11.03.2020 do odvolania.

 

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.  

 

Sledujte webové sídlo ZSS ROSA www.domovrosa.sk , kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Informácie môžete získať aj na telefónnom čísle  0903 242 048 - Pavol Orlovský

 
>>> viac