<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 5.5.2023

Dňa 28.4. nás do zariadenia prišli návštiviť futbalisti z rakúskeho futbalového klubu Sc Schrattenberg/Herrnbaumgarten. Športový deň začal krátkou prezentáciou hráčov, nasledovali všeobecné informácie o futbale a taktiež kvíz a diskusia. Potom sme sa presunuli do areálu, na futbalové ihrisko, kde si klienti vyskúšali profesionálnu rozcvičku a zahrali  modelovaný zápas spolu s futbalistami a zamestnancami. Po zápase sa konal rozstrel zo značky pokutového kopu na profesionálneho brankára. Hlavnou cenou boli nové brankárske rukavice. Víťazom sa stal Mário Kelo, ktorému sa podarilo skórovať zo všetkých pokusov. Po penaltách nasledovalo vyhodnotenie, každý klient dostal špeciálnu sladkú odmenu a potom na záver sa konala autogramiáda. Futbalový deň sme si všetci spoločne užili a tešíme sa na ďalšie športové podujatia v našom zariadení.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.5.2023

                 Aprílový dáždnik poézie

 

Dňa 26.4.2023 sme sa s klientom ZSS ROSA Tomášom Labátom zúčastnili inkluzívneho literárneho projektu pod názvom „Aprílový dáždnik poézie“ organizovaného DSS KAMPINO, ktorého hlavnou myšlienkou je prednes poézie a prózy prijímateľov zariadení sociálnych služieb, žiakov základných škôl a študentov gymnázia. Literárny prednes sa uskutočnil v kníhkupectve Panta Rhei v nákupnom centre AUPARK. Záštitu nad projektom prevzal slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež pán Daniel Hevier. Zámerom projektu bolo spájať zdravotne znevýhodnené osoby a zdravú populáciu a to prostredníctvom prednesu poézie a prózy. Účastníci projektu predniesli jednu či viac básní, alebo prózu. Po skončení vystúpenia im bol odovzdaný diplom za účasť. Na konci akcie kto mal záujem mohol sa odfotiť s pánom Hevierom. Keďže sa nám tento projekt veľmi páčil dúfame, že naši priatelia z DSS KAMPINO ho zorganizujú znovu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.4.2023

Jazdecká polícia v "ROSE"

... 26.4.2023 v dopoludňajších hodinách sme mali v našom areáli možnosť vidieť ukážky práce Jazdeckej polície z Pezinka. Predstavili sa nám policajti tohto oddelenia na dvoch nádherných valachoch a pán veliteľ nás oboznámil o tom ako prebieha výcvik koní, ako musia kone  v rámci výcviku čeliť rôznym simuláciám hrozieb a následne sme mohli vidieť  kone v akcii - ich pokojné zvládanie rôznych situácií - odolávanie rôznych zvukovým efektom, ohňu, dymu, hluku.

Ukážky a informácie nás fascinovali a vyjadrujeme veľký obdiv nad ich prácou a výcvikmi. Ďakujeme príslušníkom Jazdeckej polície za možnosť stráviť spoločne čas, za informácie, ukážky, odpovede na naše zvedavé otázky a enormne ľudský prístup... 

 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.4.2023

Deň Zeme 2023

Medzinárodný deň Zeme oslavujeme od roku 1970. Svet si pripomín,a aké dôležité je chrániť našu Matku Zem. Dňa 26.4. 2023 sme hravým spôsobom strávili príjemné popoludnie, pri ktorom sme mohli overiť a zúročiť vedomosti spojené s našou planétou. Naše deti a mladí dospelí prijímatelia si mohli vyskúšať, či vedia správne separovať odpad. Na Strom života si mohli popripínať srdiečka s pozitívnym odkazom pre životné prostredie a upozorniť aké správanie má negatívny dopad na fungovanie ekosystému.  Obrázky poskladané z dreveného puzzle nám pripomenuli, aká je príroda krásna, farebná a rôznorodá. Výtvarné práce klientov a žiakov  v podobe planéty zdobia nielen oddelenia, ale skrášľujú aj priestory vestibulu. Maškrty a koláčiky nemohli chýbať ani na tohtoročnom ročníku. Za správnu odpoveď v ekokvízoch čakala každého sladká odmena. Na počesť Modrej planéty si klient Janko Mordavský pripravil referát. Akciu ako obvykle hudobne dotváral Tomáš, ktorý svojou harmonikou a piesňami o prírode vytvoril skvelú atmosféru. Cieľom tohto dňa bolo pripomenúť našu závislosť od cenných darov, ktoré nám Zem každodenne dáva. Uvedomiť si aké dôležité je si ju chrániť a venovať životnému prostrediu ešte viac pozornosti. Pamätajme si preto, že: „Príroda pre nás maľuje, deň za dňom obrázky nekonečnej krásy.´´ (John Ruskin)

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.4.2023

APRÍLOVÉ TANEČKY

 

19.4. 2023 sa ZSS Rosa roztancovala do spokojna...Nechýbala kapela prijímateľov sociálnych služieb ZSS Rosa pod taktovkou výborného muzikoterapeuta Tomáša, úvodný tanec tancachtivých ROSÁCKYCH klientov pod vedením šikovnej "choreografky" Zuzky, prijatie pozval i jedinečný Emeri z Turecka, ktorý nám netradičným  hudobným nástrojom vytvoril magickú atmosféru...podávala sa kávička z našej kaviarničky s koláčikmi a zneli skvelé piesne...pozvanie prijali i priatelia z Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, z GAUDEAMUSu - zariadenia komunitnej rehabilitácie, zo Zariadenia sociálnych služieb Pod hradom z Plaveckého Podhradia a Domova sociálnych služieb Rozsutec. Tancovalo sa výborne všetkým zúčastneným a veríme, že každý odchádzal s fajn pocitom z posilnených priateľských vzťahov a s miernou, ale príjemnou únavou z tanečného vybláznenia sa...už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia (nielen) na parkete...

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.4.2023

Dňa 21.4.2023 sme u nás v zariadení zahájili našu futbalovú jar - zápasy medzi zamestnancami a klientami. Počasie nám prialo a všetci sme si futbalový zápas užili a spolu si zašportovali. Tešíme sa na ďalšie zápasy a športové podujatia v našom zariadení.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.4.2023

Debatníček v ROSE

J... čo potrebuje k tomu, aby sme mali pekný deň ?  Priateľov, kávu, horúcu čokoládu či malé sladké drobnosti pre potešenie jazýčkov ? My sme si zvolili všetko a naraz J 

Po Covidovom období, ktoré nám eliminovalo možnosti stretávať sa, vnímať sa a byť spolu, sme opäť dali príležitosť rozhovorom, prítomnosti, spontánnosti, hravosti a ľudskému teplu... takému ozajstnému, ktoré potrebuje každý z nás... na základe návrhov Rady klientov sme uskutočnili dňa 13.04.2023 neformálne stretnutie klientov ZSS ROSA pod názvom Debatníček. Pretože klienti vedia, čo je dobré a čo potrebujú...tešíme sa na ďalšie a ďalšie spoločné stretnutia, diskusie a zážitky....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.4.2023

Organ – kráľ hudobných nástrojov

V Slovenskej filharmónii pokračuje cyklus Hudobná akadémia, ktorý je súčasťou jej 74. koncertnej sezóny.

Dňa 14.04.2023 sme v budove Reduty mali možnosť počuť hudobný nástroj – organ, ktorý je považovaný za kráľa hudobných nástrojov. Vznikol v oriente a postupne ho zdokonaľovali aj Gréci. Tak ako ho poznáme dnes, je klávesový a dychový hudobný nástroj súčasne. Je najväčším a najzložitejším hudobným nástrojom na svete.

Organ Slovenskej filharmónie je nový nástroj, bol vyrobený v roku 2011. Najmenšia píšťala má dĺžku 8 mm, najväčšia 10 m a váži 200 kg. Je vyrobený z dvanástich druhov dreva. Na dnešnom koncerte na organ hral organista Marek Vrábel. Koncertom nás sprevádzal Martin Vanek.

Veľmi pekným úvodom bola skladba od autora Richarda Straussa s názvom Tak riekol Zarathustra. Nasledovala skladba autora Johanna Sebastiana Bacha – Toccata D mol.

O tom, že organ vie zahrať aj zvuky zvonov sme sa mohli presvedčiť v skladbe autora Luisa Vierneho – Zvony z kaplnky v Longpont, op. 31.

         Asi najznámejšou organovou skladbou je Svadobný pochod (Sen noci svätojánskej) od autora Felixa Mendelssohna Barthodyho. Je súčasťou takmer každého svadobného obradu.

         Na organovom koncerte sme si mohli, v úžasnom podaní organistu Mareka Vrábela, ešte vypočuť skladby autorov Luisa Vierneho – Pieseň op. 31, Alexandra Guilmanta – Sonáta D mol op. 42, Felixa Mendelssohna Bartholdyho – Sonáta D mol – Finále, op. 65 č. 6. Krásnym záverom bola skladba Toccata z 5. Symfónie pre organ, op. 42.

Na dnešnom koncerte sme sa dozvedeli čo je organ, z čoho sa skladá a ako sa na organe hrá. Všetky prednesené skladby sa nám veľmi páčili.

         Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.4.2023
Veľkonočná výstava

Koncom marca sme v spolupráci s odborným učilišťom zorganizovali tvorivé dielne tematicky zamerané k blížiacim sa veľkonočným sviatkom. Naši klienti  s podporou  a pomocou odborných zamestnancov vytvorili vlastnoručne zaujímavé jarné dekorácie a ozdoby, pri zdobení kraslíc použili viaceré techniky.  Z vyrobených dekorácií a ozdôb spojených s prichádzajúcou sa jarou sme  začiatkom apríla pripravili  vo vstupnej budove výstavu, ktorá bola spojená s vyhodnotením najzaujímavejších výrobkov. Nechýbali ani sladké odmeny.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2023

MODRÝ DEŇ – deň povedomia o autizme

2. apríl bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Symbolom je modrá farba. Svetový deň povedomia o autizme pomáha nielen autistom a ich rodinám, ale aj celej spoločnosti. Autizmus je okolo nás. Niektorí s ním žijeme každodenne, niektorí ho vnímame len z počutia.

 

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave nám pri tejto príležitosti pripravil aktívny športový program, ktorého boli súčasťou deti zariadení sociálnych služieb. Zúčastnilo sa aj naše Zariadenie sociálnych služieb ROSA, ktoré reprezentovali deti zo Špecializovaného zariadenia pre deti s PAS, spolu aj so svojimi terapeutmi. Naše deti sa aktívne zúčastnili jednotlivých športových aktivít, ktoré mali pripravené zamestnanci Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Naši klienti sa zúčastnili bublinkovej aktivity, zbierania loptičiek do nádoby, tanca pri hudbe či dráhy, ktorú bolo treba prejsť pomocou kolobežky.

Deti si z tohto dňa odniesli dobrú náladu a úsmev na tvári. Veľmi radi sa zúčastnime tejto udalosti aj nasledujúci rok a zároveň ďakujeme za pozvanie.

 
>>> viac