<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 6.10.2022
Náš výlet do Španej doliny a Banskej Bystrice

Dňa 27.09.2022 (utorok) sme pripravili výlet do Španej doliny a Banskej Bystrice.

         Náš pekný výlet sme začali v Španej doline, kde sme najprv navštívili Historickú ľudovú školu prof. Jozefa Mistríka. Škola sa nachádza v budove Lavandória. Pani riaditeľka PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD. nás srdečne privítala a pozvala nás na ukážku vyučovacej hodiny z minulých dôb, konca 19. storočia. Posadali sme si do drevených lavíc a dostali sme papier a husie brko. S týmto sme si atramentom napísali svoje meno. Prihovoril sa nám aj Permoník – bábka. Permoníci žijú v podzemí. Pomáhajú baníkom v ich práci a ochraňujú ich. Nakoniec sme na náš papier dostali pečiatku Historickej ľudovej školy. Pani riaditeľka nám ešte ukázala štôlňu, v ktorej sa ťažila meď. V Španej doline sme navštívili aj kostol Premenenia Pána, kde nás sprevádzal pán farár ICLic. Pavol Lojan. Rozprával nám o histórii kostola a jeho výzdobe. S pánom farárom sme sa rozlúčili a pokračovali v našom výlete.

         Autobusom sa sme sa presunuli do Banskej Bystrice, srdca Slovenska. Tu sme sa naobedovali v reštaurácii Beniczky restaurant. Po výbornom obede sme navštívili Múzeum Slovenského národného povstania. Prezreli sme si stálu expozíciu venovanú Slovenskému národnému povstaniu, kde sú vystavené historické uniformy, vyznamenania a zbrane. Po prehliadke a zakúpení magnetiek a suvenírov sme si na záver nášho pekného výletu prezreli aj Skanzen ťažkej bojovej techniky. Nachádza sa v areáli Múzea Slovenského národného povstania. Mohli sme si pozrieť československé a sovietske tanky, nemecké útočné delo a pechotný voz, a vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.

Výlet sa nám veľmi páčil. Videli sme niečo nové a veľmi zaujímavé a tiež sme videli krásnu stredoslovenskú krajinu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.9.2022
futbal

V piatok sa odohral majstrovský futbalový zápas, v našej telocvični na oddelení rehabilitácie. Zúčastnili sa ho klienti z 2. a 4. poschodia. Takúto futbalovú tradíciu sme sa rozhodli zaviesť každý piatok, nakoľko záujem o šport je v našom zariadení obrovský a pohyb pre klientov veľmi dôležitý. Klienti aj zamestnanci si viedli veľmi dobre, všetci sa výborne zabavili a zašportovali si. Publikum bolo taktiež početné a hnalo hráčov vpred. Divákom a hráčom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie športové podujatia v našom zariadení. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.9.2022
Dobrý trh

Sobotňajší 24 september sme dopoludnia prežili na Dobrom trhu, kde sme ukážkou paličkovania a ponukou medovníkov prezentovali naše zariadenie.

Potešil nás záujem návštevníkov o paličkovanie a taktiež o krásne vlastnoručne upečené a vyzdobené medovníky.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.9.2022
otvorenie novej herne

Vo štvrtok sa u nás v zariadení konal turnaj v menej známom, no napriek tomu populárnom športe, v šípkach. Turnaj sa konal na počesť otvorenia novej miestnosti, ktorá bude slúžiť pre klientov ako herňa. Turnaja sa zúčastnilo cez 30 klientov z rôznych poschodí a súťažilo sa v ženskej a mužskej kategórií. Čerešničkou na torte bola aj účasť klientov na vozíku, ktorí si vôbec neviedli zle. V piatok sa konalo slávnostné vyhodnotenie, pričom každý účastník obdržal odmenu. Zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie športové udalosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.9.2022
Divadelné predstavenie „Kráska a zviera“ na našom pódiu

Vo štvrtok 08.09.2022 nás navštívili herci s Downovým syndrómom z Občianskeho združenia ARTEST, ktoré sídli v Košiciach.

Na naše pódium vo veľkej jedálni zavítali s predstavením o zlých vlastnostiach ľudí. Mladí herci bravúrne zvládli dialógy, tak apelujúce na ľudskú chamtivosť, márnomyseľnosť, sebectvo a závisť. Umelecký zážitok dotvorili aj, síce skromné, ale o to výpovednejšie, kostýmové doplnky, šperky. A ich farebnosť – v protiklade čiernej, bielej a zlatej. Každý z nás sa zamyslel nad pomenovanými negatívnymi vlastnosťami ľudí.

Aby sme sa trošku rozveselili hereckí hostia nám zahrali aj spevohru „Kráska a zviera“. Klasický námet o potrebe rešpektovania ľudských kvalít aj napriek veľmi škaredému výzoru nám ukázal ako sa môžeme stále učiť zbavovať sa predsudkov, ktoré sa nás ľudí so zdravotným obmedzením bytostne dotýkajú. Hovorený text hercov doplnený pekným spevom, ktorý uvádzal dej príbehu, nás veľmi potešil a pohladil naše umelecké vnútro.

Mladí herci so zdravotným handikepom nám ukázali, že ak sa niečomu so zápalom venujeme, môže to napĺňať nielen nás, ale môžeme potešiť aj naše okolie. Odohrané predstavenia, ktoré sme sledovali so zatajeným dychom, sa nám veľmi páčili a radi mladých hercov privítame aj v budúcnosti.

Hercom prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov a Občianskemu združeniu ARTEST množstvo trpezlivosti a námetov na tvorivú činnosť.

Divadelné predstavenia sme mohli zhliadnuť aj vďaka Nadácii Pomoc druhému z Hlohovca.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.10.2022
Ocenenie v sociálnej oblasti

Bratislavský samosprávny kraj aj tento  rok udelil ocenenia v sociálnej oblasti tým, ktorí prispeli k zvýšeniu kvality sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a zvýšeniu kvality života prijímateľov sociálnej služby. Predseda BSK Juraj Droba vyzdvihol obetavosť, profesionalitu a predovšetkým ľudský prístup ocenených. Z nášho zariadenia  prevzali ocenenie  Magdaléna Dulanská a Marta Eliášová za  dlhoročnú a svedomitú prácu, za každodenné pracovné nasadenie a ochotu pomáhať.    V kategórii  dobrovoľníctvo v sociálnych službách si ocenenie prevzala  Ing. Anna  Šalgovičová  z OZ Nádej na život, s ktorým spolupracujeme v oblasti kultúrneho a spoločenského života.

 Ďakujeme. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.7.2022
kino

V rámci voľnočasových aktivít sme  s klientmi RS ROSA  navštívili filmové  predstavenie  "Hafťan a traja mušketieri".

Vtipnou formou a cez animovane zvieracie postavičky bol zdokumentovaný známy dobrodružný príbeh o statočnom a odvážnom Haftanovi a jeho troch priateľov v boji proti nepriateľom.

Odvaha, čest, úprimnosť to sú hodnoty ktoré zdobia hrdinov.

Klienti si tiež precvičili samostatnosť pri nakúpe cestovných lístkov na MHD, či lístkov na filmové predstavenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.7.2022
Športové dopoludnie s kamarátmi z Odborného učilišťa

Aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať už naše tradičné športové dopoludnie s našimi kamarátmi z Odborného učilišťa, v rámci ktorého si vzájomne meriame sily vo florbale a futbale.

Počasie nám prialo a tak si na tribúny našlo cestu aj veľa fanúšikov z oboch táborov, ktorí hlasno povzbudzovali tých svojich a hnali ich k čo najlepšiemu výkonu.

Oba tímy (ROSA a OU) obhájili svoje trofeje z minulého roku a potvrdili svoju dominanciu v jednotlivých športoch, čo znamená že my sme vyhrali vo florbale a naši kamoši z učilišťa boli šikovnejší vo futbale.

To čo je ale hlavné, všetci sme sa dobre zabavili a tešíme sa už o rok na ďalší ročník.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.7.2022
Kúzelník

Posledné pred prázdninové chvíle nám prišiel k nám do ROSI spestriť a spríjemniť kúzelník. Počasie nám prialo a tak sme si ho mohli pozrieť pri príjemnom vyhrievaní sa na slniečku v našom areály.

Vystúpenie bolo veľmi krásne, ohuroval nás veľkým množstvom kúziel ale hlavne nám všetkým vykúzlil na tvárach úsmev a dobrú náladu.

Ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.7.2022
Opekačka – rozlúčka pred letnými dovolenkami

Naši prijímatelia majú veľmi radi opekačky. Aj my sme uskutočnili 30.06.2022 našu poslednú opekačku pred letnými dovolenkami a prázdninami.

         Pripravili sme si špekáčky, ktoré sme narezali, aby sa lepšie prepiekli. A tiež sme si pripravili zeleninový šalát so syrom. Pripravili sme si plastové taniere a poháre a všetko sme si preniesli k Arte - domčeku, kde sa už konala samotná opekačka.

         Na tanieriky sme si naložili vypečené špekáčky, šalát a zajedali sme ich chlebíkom. Samozrejme nezabudli sme ani na letné osvieženie vo forme kofoly.

         Pri veselej hudbe - starých známych šlágrov sme si príjemne posedeli. Slniečko už začalo piecť a tak nastal čas na návrat na oddelenie. Pozbierali sme riady a upratali sme po sebe. Bola to príjemná, veselá rozlúčka pred letom, na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Tiež sa tešíme na prvú opekačku po lete, keď nám to počasie dovolí.

 
>>> viac