<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 11.3.2024

Naše jarné potulky...

           Jarné slniečko nás vylákalo von. Trošku sa prejsť, popozerať sa a užiť si prvé lúče príjemného slniečka. Tak sme sa v pondelok 4.marca vybrali na vychádzku do Starého mesta. Spod Mosta SNP sme sa vydali cez Hviezdoslavovo námestie k Čumilovi a potom k Schone Nácimu Na Hlavnom námestí sme pozdravili francúzskeho vojaka. Pozreli si radnicu, Kaviareň Radničku a prešli sme k magistrátu, aby sme sa pokochali majestátnosťou Primaciálneho paláca.

Krásne počasie sme si veľmi vychutnávali a nakoniec sme našu vychádzku zakončili kapučínkom. Tešíme sa na ďalšie pekné dni a príjemné vychádzky

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.3.2024

Dobrovoľníci z 365 bank

          Posledný februárový deň sme strávili s dobrovoľníkmi z 365 bank a bolo nám spolu veľmi príjemne... Kávička, čaj, zoznamovanie sa  a hor sa do exteriéru plniť úlohy pri stanovištiach orientovaných na pohyb, zmysly, orientáciu v čase, či vo svete filmu a rozprávok.  Ak prídu skvelí ľudia k nám a spojí sa fajn energia s pohodou, slniečkom nič iné ako krásne dopoludnie vzniknúť nemôže... Sme bohatší o nové zážitky, o nové tváre a úsmevy ... úprimne ĎAKUJEME za spoločne strávený čas...

Radi Vás uvítame znova, priatelia J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 1.3.2024

Hudobné popoludnie 

         Je streda popoludní a do Rosy prichádza pre nás neznáma hudobná skupina s prezentáciou známych slovenských hitov populárnej hudby.  Toto spestrenie dňa  sprostredkovala  koordinátorka bratislavského dobrovoľníckeho centra Lucia Uhrínová. Hoc skupina ešte nemá svoje meno,  pre prijímateľov pripravila vynikajúcu zábavu, do ktorej sa všetci s radosťou zapojili. Spontánne spoločne spievali a tancovali, tlieskali  a atmosféra bola nabitá vynikajúcou pozitívnou energiou.

Za príjemne strávený čas všetkým ďakujeme a veríme, že sa budeme stretávať a spoločne sa zabávať častejšie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.2.2024

ZSS ROSA ĎAKUJE SPOLOČNOSTI UNILEVER

          Veľké a úprimné ďakujeme patrí spoločnosti UNILEVER a jej skvelým pracovníkom, ktorí sa rozhodli venovať nám materiálne darčeky, a to pre úplne všetkých klientov nášho zariadenia... Pripravili sme im z darovaného materiálu krásne a bohaté balíčky plné úžasných a praktických vecí a pár momentiek z ich odovzdávania a prijatia sme sa rozhodli zverejniť...ĎAKUJEME 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.2.2024

Ľudské práva v praxi - Múzeum holokaustu v Seredi

          Dňa 20.2.2024 sme s klientmi Rehabilitačného strediska  ZSS Rosa uchopili tému základných ľudských práv pevne do rúk a absolvovali sme exkurziu do Múzea holokaustu,  ktoré sa nachádza v meste Sereď. Táto aktivita bola súčasťou zážitkovej, a teda efektívnej a cielenej prevencie prejavov rasizmu, xenofóbie, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie. Na zvýšenie odbornosti sme si zabezpečili výklad lektora, ktorý nás trpezlivo a odborne sprevádzal počas celej prehliadky. Toto miesto v nás vyvolalo zmiešané pocity… úcty, rešpektu voči všetkým obetiam holokaustu, ale i strachu, smútku, zmätenosti…Obete holokaustu boli zbavené svojich základných občianskych a politických práv,  aby následne boli zbavené i základného - absolutného - práva - práva na život. Niekedy človeku dochádzajú slová, a taká situácia nastala i u nás…zvláštne ticho a veľa myšlienok, či slzy na krajíčku…pochopili sme však, čo to znamená právo na život, čo znamená sloboda…a pocítili sme vďaku, za naše dni… cestovanie vlakom, spoločný obed, priatelia,  všetko prešlo fajn, ale exkurzia v Seredi nás prinútila zamyslieť sa a k myšlienkam spojeným k tomuto miestu, sa stále vraciame…

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.2.2024

Koncert pri príležitosti 75. výročia vzniku Slovenskej filharmónie

 

         Slovenská filharmónia oslavuje !

         Oslavuje už 75. výročie svojho vzniku. A pri tejto príležitosti sme mali možnosť 15. februára 2024 vypočuť si koncert „Príbeh hudby“, ktorej autorom je Gabriel Rovňák, dirigent a zbormajster Bratislavského chlapčenského zboru, ako súčasť Hudobnej akadémie. I tento koncert nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na životKoncert otvoril Slovenský filharmonický zbor pod vedením zbormajstra Jana Rozehnala, skladbou Dolu Váhom, ktorej autorom je Alexander Moyzes. Na jubilejnom koncerte nám predviedli svoje umenie aj Symfonický orchester Slovenskej filharmónie, Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou. Sólisti Anabela Patkoló, ktorá nám zahrala na husliach, speváci Barbara Braunová, alt, Alexander Fellmayer, soprán.

         Celým programom nás sprevádzali Gabriel Rovňák dirigent a moderátor a Vladimír Kobielsky.

         Úžasným koncertom zneli skladby významných autorov. Slovenská suita Jána Cikkera, Koncert pre husle a orchester E Mol Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Skladba Ružový panter autorov Henryho Manciniho v aranžmáne Mariána Kittnera. Pieseň Bodaj by vás, vy mládenci Eugena Suchoňa. Symfónia č. 3, V. časť, Gustáva Mahlera v aranžmáne Simona Klausa. Tiež skladby Mille cherubini in coro Franza Schuberta, Hromy a blesky Johanna Straussa ml., Libertango Astora Piazzolu.

         Záverečnou skladbou jubilejného koncertu bola Symfónia č. 9 „s Ódou na radosť“ Lidwiga van Beethovena.

         Sme veľmi radi, že aj my sme mohli byť súčasťou elegantnej jubilejnej oslavy 75. výročia vzniku Slovenskej filharmónie. Koncert sa nám veľmi páčil a odniesli sme si bohaté hudobné zážitky.

         Aj dnešné hudobné stretnutie nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.2.2024

Vojna a mier

          Lev Nikolajevič Tolstoj celým svetom známy spisovateľ, autor románovej epopeje Vojna a mier, ktorá opisuje obdobie napoleonských vojen,  život v čase vojny, utrpenie a bolesť ľudí  vo vojnových časoch. Príbeh o hľadaní lásky, šťastia, vlastného životného poslania, plný romantických prvkov s dávkou dramatickosti. Dielo prenesené z knižnej podoby na divadelné dosky, vtiahne do deja každého diváka. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Opäť sme mali možnosť navštíviť Slovenské národné divadlo, konkrétne sa zúčastniť predstavenia Vojna a mier režírované Mariánom Amslerom s úžasným hereckým obsadením. Klienti zariadenia boli očarení dych berúcimi scénami, výstrelmi a skvelými hereckými výkonmi. Predstavenie si náramne užili a označili ho za jedno z najlepších, na ktorých doposiaľ boli. Svedčil o tom aj búrlivý potlesk na konci divadelnej inscenácie. Ďakujeme, že máme možnosť navštevovať kultúrne podujatia a zažívať neopakovateľné emócie, ktoré sa dotýkajú našich sŕdc prostredníctvom hudobných či divadelných zážitkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.2.2024

Nultý ročník Rosáckeho plesu

          7.2.2024 sme zahájili plesanie v Rose... nechýbali motýliky, kravaty, šaty, valčík a priatelia z rôznych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja... Vyzdobená sála, slávnostná hudba, úvodný tanec našich klientov, prípitok, švédsky stôl a ladné pohyby nás vymanili z všedných dní a mohli sme si spoločne zatancovať klasické spoločenské tance, ale samozrejme nechýbali na playliste ani tie modernejšie... Ples nám pošteklil  zmysly a obohatil nás  o nové skúsenosti, zážitky, chvíle o netradičnosť, ktorá sa zapíše do našich pekných spomienok...... ďakujeme za účasť, za podporu, úsmevy, prípravu,  mlsnôtky na spoločnom stole a hlavne za pekné spoločné chvíle... dámy a páni, tešíme sa na spoločný ples znova o rok...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.2.2024

Cestovateľská prednáška o Portugalsku

Vedeli by ste, kde na mape hľadať Portugalsko? Aký oceán obmýva západné a južné brehy polostrova? My sme veľa informácii rovnako nevedeli, až kým k nám do zariadenia sociálnych služieb nezavítala vzácna návšteva. Lucia Uhrinová patrí medzi dobrovoľníčky, ktorá navštevujú klientov dlhšiu dobu. Aktívne sa im venuje, berie ich na prechádzky, spríjemňuje im voľný čas. Tentokrát prizvala aj svoju známu priamo z Portugalska, s ktorou nám porozprávali o krajine ako takej, kultúre, jedle, zvykoch. Rozmanitosťou, ktorou je krajina obdarovaná je vo veľa prípadoch až dych vyrážajúca. Napríklad Madeira ako súčasť Portugalska, je ostrovom v Atlantickom oceáne s bohatou a veľkolepou krásou prírodných úkazov. Patrí k vyhľadávaným turistickým destináciám aj kvôli vyšívaným prácam či vínu. Prednáška nám rozšírila obzory, priniesla nové informácie a preniesla do krajiny nádherných pláži, skvelého jedla, historických miest ktoré možno vidieť len na tomto mieste. Ďakujeme dobrovoľníčkam za čas a chuť nám sprostredkovane priblížiť svet nám tak vzdialený.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.2.2024

POPOLUŠKA

Rozprávkový príbeh milovaný a poznaný celým svetom uchvátil hudobného velikána Sergeja Prokofieva natoľko, že skomponoval jedno z najkrajších baletných diel 20. storočia. Predstavenie plné emócii, melanchólie, nežnosti, tanečných figúr priťahuje stále množstvo pozornosti, divákov a ďalej podnecuje umelcov v tvorbe po celom svete. Priaznivcov si zmieňované baletné dielo získalo aj z radov klientov nášho zariadenia sociálnych služieb. Podmanivá farebná hudobná scéna, kostýmové prevedenie a dejová línia známej rozprávky si získala pozornosť klientov, ktorí boli inscenáciou očarení, priam vtiahnutí do deja. Posedenie po predstavení nám dalo priestor vzájomne sa podeliť o dojmy, pocity čo v nás balet zanechal. Bez pochyby sme boli súčasťou ďalšieho divadelného predstavenia, ktoré v nás zanechalo krásne emócie a už teraz sa nevieme dočkať budúceho zážitku v Slovenskom národnom divadle. Zároveň nám nedá nepoďakovať sa pani Anne Šalgovičovej za sprostredkovanie nezabudnuteľného umeleckého zážitku a srdečnú spoločnosť.

 

 
>>> viac