<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 22.9.2023

V Bratislave znela hudba vždy

          Slovenská filharmónia sa s nami rozlúčila posledným koncertom z cyklu Hudobná akadémia v 74. koncertnej sezóne 2022/2023, ktorý sme navštívili dňa 02.06.2023 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. I tento koncert nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Koncert s názvom Hudba v Bratislave nám priblížila svetoznámych skladateľov, ktorých dvorným mestom bola Bratislava. A naznačil nám, že v našom hlavnom meste hudba a najmä kvalitná hudba znela vždy, bez ohľadu na spoločenské prostredie. V podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela zazneli mnohým známe skladby. Aj posledným koncertom Hudobnej akadémie nás sprevádzal moderátor Martin Vanek.Od autora Johanna Sigismunda Kussera to bola Ouvertúra C dur Marche. Wolfgang Amadeus Mozart zložil skladbu Rondo Alla turca. Bratislavský rodák Johann Nepomuk Hummel zasa skladbu Kinder – Zukerbäcker – tänze.

Uhorským folklórom sa inšpiroval skladateľ Johannes Brahms v diele Uhorský tanec č. 5. Béla Bartók zložil skladbu Deťom, Sz. 42. Od českého dirigenta pôsobiaceho v Slovenskom národnom divadle Oskara Nedbala zaznela skladba Valse triste.

V dnešnom koncerte zazneli aj skladby od Alexandra AlbrechtaScherzo pre komorný orchester, od Ľudovíta Rajtera skladba Tri slovenské tance: Tanec č. 2.

Záverečnou skladbou bolo dielo prvého slovenského autora slovenskej opery Krútňava – Eugena SuchoňaObrázky zo Slovenska: Keď sa vlci zišli, Hlboký jarčok.

Krásne hudobné diela nás previedli Bratislavou, na miesta kde skladatelia tvorili, žili alebo sa zdržiavali pri pobyte v Bratislave a ukázali nám aká je hudba čarovná a plná fantázie.

Dnešné hudobné stretnutie nám opäť sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

Arborétum Mlyňany – Zámok Topoľčianky

         V príjemný slnečný deň 30.05.2023 sme sa zúčastnili výletu do Arboréta Mlyňany SAV a Zámku Topoľčianky. Výlet nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život. Výletu sa zúčastnili aj žiaci zo Špeciálnej základnej školy na Hálkovej ulici v Bratislave. Naše putovanie sme začali v krásnom prostredí Arboréta Mlyňany SAV, ktoré sa nachádza v obci Tesárske Mlyňany. Mali sme možnosť pod vedením našej sprievodkyne dozvedieť sa niečo o vzniku a výsadbe Arboréta jeho zakladateľom grófom Ambrózym. Videli sme najstarší strom a celú škálu cudzokrajných drevín, no aj drevín zo Slovenska. Po prehliadke a nákupe suvenírov a rastliniek v záhradníckej predajni Arboréta sme sa presunuli na obed. Po obede sme navštívili Zámok Topoľčianky. V klasicistickej časti Zámku je umiestnené Múzeum historického nábytku. V druhej renesančnej sa nachádza hotel, ktorý ponúka služby pre rôzne príležitosti.

V národnej kultúrnej pamiatke sme si mohli pozrieť pôvodný nábytok Zámku, pani sprievodkyňa nám vysvetlila načo sa používal a tiež nám porozprávala o jednotlivých spôsoboch výroby krásneho historického nábytku. Našu návštevu Zámku sme zakončili v pracovni prvého československého prezidenta T. G. Masaryka, ktorý tu pracoval, prijímal politikov či zahraničné návštevy.

Náš príjemný a poučný výlet sme zakončili pri kapučínku a vybrali sa na spiatočnú cestu.

Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život, že sme sa mohli zúčastniťvýletu so spoznávaním dendroflóry Slovenska a zároveň aj slovenskej histórie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.9.2023

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE

          po roku sme opäť zažili spoločný krásny deň... 31. máj 2023 sa v Zariadení sociálnych služieb Rosa konal  Deň otvorených dverí, bohatý na skvelých ľudí a úsmevy... úprimne sa tomu tešíme a viac Vám o tejto krásnej akcii prezradíme v samostatnom podrobnom článku... mali sme šťastie na ochotných a skvelých vystupujúcich, ktorí prijali naše pozvanie, odovzdali nám seba a pozitívnu energiu... Marcelka, FS Čečina, Konzervatórium na Tolstého ulici, dobrovoľník Emeri, špeciálny hosť Martin Jakubec a mnohí iní perfektní ľudia... pri DJ pulte,  na motorkách, pri kolotočoch,  stánkoch... o všetkom Vás budeme s radosťou informovať už čoskoro....ďakujeme za každú usmiatu tvár všetkých zúčastnených... špeciálne poďakovanie  patrí pánovi Martinovi Jakubcovi, ktorý sa zhostil mikrofónu a rozprúdil skvelú zábavu... roztancoval prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia, zamestnancov, rodinných príslušníkov, hostí ...s citom, energiou a zmyslom pre inakosť osôb so zdravotným znevýhodnením....zabával sa skutočne každý... veľmi pekne ďakujeme za srdečné slová, dynamiku, fyzický kontakt, odpovede na zvedavé otázky, skutočnú zábavu, ľudskosť, ochotu a krásne spoločné okamihy ... pán Jakubec, ceníme si Vašu prácu a prístup...srdečne ďakujeme za Vašu účasť na našom DOD ZSS Rosa...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.5.2023

Dňa 25. 5.2023 nás navštívil preventista  z PZ BA , ktorý našim prijímateľom sociálnych služieb hravou formou priblížil základy dopravnej výchovy. Tentokrát sa stretnutie uskutočnilo v našom kine, nakoľko prijímateľom  bol premietnutý náučný film o bezpečnosti a správaní sa na železnici a železničných koľajniciach.  Zároveň im boli ukázané základné dopravné značky a bezpečnostné prvky a opäť sme si pripomenuli pravidlá, ktoré musia dodržiavať chodci, cyklisti a kolobežkári. Niektoré  pravidlá si  hravou formou naši klienti aj vyskúšali.  Preventista sa snažil postupne zapojiť do  pripravených aktivít  a diskusie všetkých zúčastnených. Na záver sme si   dohodli ďalšie stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.5.2023

INTERAKTÍVNA PREDNÁŠKA O LETECTVE

 

Dňa 26.5.2023 nás navštívila letuška z leteckej spoločnosti Air Explore, Mgr. Kristína Kubalcová. Naši klienti mali možnosť nahliadnuť do života letušky a dozvedieť sa o zákulisí a príprave letu z pohľadu stewardov. Taktiež mali možnosť vyskúšať si niektoré záchranné pomôcky, bežne používané na palubách lietadiel, ako napríklad záchranná vesta či kyslíková maska. Veľká vďaka patrí letuške Kristíne Kubalcovej, ktorá prednášku pútavou formou zrealizovala a taktiež spoločnosti Air Explore, ktorá poskytla materiály na zrealizovanie prednášky a obdarovala našich klientov zaujímavými darčekmi. Klientom sa prednáška veľmi páčila a tešíme sa na ďalšie podujatia.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.5.2023

OZ ArtEst – Divadlo Hopi hope z Košíc a my

Skvelé predstavenie Snehová kráľovná v Pistoriho paláci v Bratislave, 19. máj 2023, podpora Nádácie Pomoc druhému a naša účasť ... predstavenie hercov /nielen/ so zdravotným znevýhodnením pre divákov /nielen/ so zdravotným znevýhodnením... nadšenie, potlesky, radosť... Divadlo Hopi hope je úžasným zoskupením ľudí, ktorí svojou aktivitou, láskou k umeniu a životu búrajú predsudky a mýty ... ukázali nám, že aj nemožné môže byť možné...že existujú cesty a priestor pre rast...že veci nie sú vždy také, aké na prvý pohľad vyzerajú byť...dá sa... treba chcieť a vykročiť...tak kráčajme...rovno vpred...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.5.2023
Výtvarná súťaž na tému Deň zeme
  Naším cieľom bolo pripomenúť si deň zeme . Farbičky a štetce nám poslúžili k pretaveniu myšlienky o ochrane našej planéty. Vytvorili sme dielka vyjadrujúce tento dôležitý odkaz  a tak sa aspoň štipkou pričinili šírenie posolstva: Naša planéta je nám domovom o ktorý sa potrebujeme starať aby sme sa v ňom cítili pohodlne a bezpečne. Tvorcovia samozrejme dostali za svoju prácu chutnú odmenu. Najkrajšie diela si môžete pozrieť v našej galérii.
 
 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.5.2023

Paralympionik v ZSS Rosa

 

Vďaka spolupráci Úradu BSK a Slovenského paralympijského výboru sme dňa 15.5.2023 srdečne privítali v našich priestoroch  Róberta Ďurkoviča, ktorý svoj život zasvätil boccii. „Robo“ si priniesol v roku 2016 z Paralympijských hier, ktoré sa konali v Riu de Janeiro, zaslúženú zlatú medailu. Nie je to však jediný cenný kov v jeho zbierke. Róbert je držiteľom mnohých významných ocenení /napr. z ME v Portugalsku, Anglicku, Paralympijských hier z Atén, Svetového pohára v Portugalsku, Kolumbii a skutočne veľkého počtu ďalších/. V rámci debaty sme spoločne nerozoberali len bocciu, sebadisciplínu, tréningy, koncentráciu a veľký „chtíč“,  ale i život na invalidnom vozíku, život s telesným postihnutím,  každodenné radosti a strasti, životné krízy a smerovania, či veľké potreby zmeniť a eliminovať  mnohé bariéry v našej spoločnosti.  Sme veľmi radi, že sme mohli spoločne s ním stráviť čas a vidieť, že život plynie... po búrkach a chvíľach, kedy siahame na dno,  vychádza slnko...bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme zdravotné znevýhodnenie...ďakujeme Robovi za čas, názory, skúsenosti, vnútorný drive a  iskru v očiach...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.5.2023

Ľúbim svoju mamičku, radosti jej urobím trošičku...

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 9.5.2023

Návšteva Prezidentského paláca

 

         Grassalkovičov palác, Ústredný dom pionierov a mládeže a nakoniec Prezidentský palác je stále tá istá budova na Hodžovom námestí, ktorú sme mohli navštíviť dňa 05.05.2023.

         Na základe povolenia riaditeľa Prezidentskej kancelárie sme vstúpili hlavnou bránou z Hodžovho námestia na nádvorie prekrásnej historickej budovy, v ktorej od roku 1996 sídlia prezidenti a prezidentka Slovenskej republiky.

         Po povinnej vstupnej kontrole pracovníkov bezpečnosti nás privítala naša sprievodkyňa Eva, ktorá nás Prezidentským palácom sprevádzala. Prvou zastávkou bola Zlatá sála na poschodí, kde sa odohrávajú všetky prijatia, ktoré prezident Slovenskej republiky uskutočňuje. Či už sú tu prijatí politici, členovia vlády, športovci alebo zahraničné návštevy. Krásnu pozlátenú štukovú výzdobu dopĺňaju veľké zrkadlá a kryštálové lustre. Po spoločnej fotografii pri vlajkách Slovenskej republiky a Európskej únie sme prešli do Zeleného salónika. Tu sa konajú komornejšie stretnutia alebo pani prezidentka podáva spoločný obed.

         Zo Zeleného salónika sa dá prejsť do pracovne, z ktorej sa uskutočňujú novoročné príhovory prezidentov. Nachádza sa tu vitrína s vyznamenaniami, ktoré udeľuje prezident osobnostiam Slovenskej republiky. Na druhej strane zeleného salónika sme si mohli prezrieť Dámsky salónik, kde sa stretávajú dámy. Prvé dámy alebo zástupkyne ženských organizácií pri stretnutí s prezidentkou alebo prezidentom. Pani Eve sme kládli množstvo zvedavých otázok, na ktoré rada a trpezlivo odpovedala.

         Na prízemie sme zišli po historickom schodisku, ktoré zdobí prekrásny drevený, pozlátený luster, teraz už s elektrickými žiarovkami. V rohoch schodiska sa nachádzajú alegórie štyroch ročných období a na začiatku dvojitého schodiska sú umiestnené sochy Putov. Z  haly sme mohli prejsť do Zimnej záhrady, kde sa v súčasnosti odohrávajú stretnutia so zástupcami tlače. Či už slovenských politikov, ktorí sa stretli s pani prezidentkou alebo zahraničných návštev, ktoré navštívili Slovenskú republiku.

         Aj Prezidentský palác má svoju kaplnku. Je zasvätená Svätej Barbore a pôvodne to bola samostatná stavba, ku ktorej bol pristavaný celý palác. Má krásnu výzdobu vo forme fresiek a obrazov. Tu sa naša príjemná návšteva Prezidentského paláca skončila. Dozvedeli sme sa veľa nového o tejto krásnej historickej budove a o jej minulom aj súčasnom využití.

 
>>> viac