<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 20.11.2023

Zdravý životný štýl v Rose... POĎAKOVANIE

          Odborná prednáška externých hostí, pečenie a varenie s podporou rodín a zmesou všetkých skvelých darov prírody z našich domácich záhrad, aktivity a vlastná participácia klientov na prednáškach ... aj také boli dni v Rose Naše ĎAKUJEME patrí vedeniu Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave, Ing. Janke Trebulovej a študentke Bronislave Kovaľovej z odboru Asistent výživy, ktoré s nami strávili popoludnie pri zaujímavej a nášmu zdraviu veľmi prospešnej téme venovanej zdravej výžive, pohybu, pitnému režimu i pozitívnemu mysleniu. Prezentáciu a odborný výklad výborne doplnila živá debata s mnohými zvedavými otázkami a fundovanými odpoveďami. Sme veľmi vďační nielen za obsahový prínos a pozitívne myšlienky, ale i veľmi ľudský a príjemný prístup našich hostiek...

ĎAKUJEME patrí i rodičom za perfektnú podporu a ovocno – zeleninové dary... aj vďaka Vám vieme tvoriť a osvojovať si pracovné zručnosti z kvalitných domácich surovín J ...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.11.2023

Ranč Lieskovec

          Všetci máme radi kone. Niektorí viac iní menej. No a my v Rose ich máme veľmi radi. Hľadali sme možnosti ako sa znova s koníkmi stretnúť a poprípade si na nich aj zajazdiť. A dňa 08.11.2023 (streda) sme mali možnosť navštíviť OZ HIPERKA na Ranči Lieskovec. Veľmi milo nás privítala a počas našej návštevy sa nám venovala pani Bc. Michaela Ľudmová, ktorá nám s láskou predstavila ustajnené kone a tiež vysvetlila ako funguje OZ HIPERKA. Na úvod sme si povinne prečítali pravidlá, ktoré musíme dodržiavať na Ranči a najmä v prítomnosti koní.

Ukázala nám ako sa koník vedie, potom nám ukázala ako sa koník hrebelcuje. Čistenie koníka sme si mohli aj vlastnoručne vyskúšať. Tiež sme si vyskúšali čistenie kopýt, čo je pomerne náročné a je dôležitá spolupráca koníka. Po očistení koníka nám vysvetlila ako sa osedláva a ako sa mu zakladá ohlávka so zubadlom.

No a teraz prišla tá najočakávanejšia časť našej návštevy - samotné jazdenie. Každý si, s pomocou, nasadol na koníka a hipoterapeutka viedla koníka po jazdiarni spolu s jazdcom. Jazdenie sa nám veľmi páčilo. Veď výhľad z chrbta koníka je nádherný. Pani Miška sa každému venovala individuálne a profesionálne vzhľadom na jeho zdravotné obmedzenie. Koník po dojazdení dostal od každého z nás jabĺčkovú a mrkvovú odmenu. Na záver našej návštevy sme si v krátkom kvíze zopakovali, čo sme sa o koníkoch dozvedeli.

Máme radi koníky a preto sme využili túto ponuku, ktorá nám opätovne umožnila stretnúť sa s koníkmi a zajazdiť si na nich. Toto stretnutie bolo veľmi pekné a príjemné.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.11.2023

Veselé Tekvice

          Jeseň patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Svojou farebnosťou vie skrášliť aj sychravé dni, ktoré sú jej súčasťou. Medzi ozdoby jesenného obdobia patria aj tekvice, z ktorých sa už tradične vyrezávajú svetlonosi a strašidlá. Možno ich vidieť za oknami domov, v záhradkách. Dňa 23. 10. 2023 sme sa všetci spolu stretli vo veľkej jedálni, kde klienti zariadenia dostali úlohu, vyrezať svetlonosa. Mali sme možnosť vidieť krásne výtvory. Fantázii medze rozhodne nekládli.  Záver podujatia patril hodnoteniu všetkých tekvíc, z ktorých sa vybrali traja najkrajší svetlonosi. Naj tekvice poputovali na Bratislavský samosprávny kraj, kde budú zaradené do súťaže o sladké ceny. Na konci podujatia sme zvyšné tekvice poroznášali po areáli, kde zdobia záhony a okolie. Spoločne sme opäť strávili príjemné popoludnie a teraz si už len držme palce, aby sme vyhrali.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2023

Deň zdravej výživy 2023

          Krásna farebná jeseň nám pripomenula aj svetový Deň zdravej výživy, ktorý pripadá na  šestnásteho októbra. Rôznymi interaktívnymi aktivitami sme sa rozhodli,  pripomenúť si tento deň u nás  v zariadení 26.10.2023 s našimi prijímateľmi . Celý deň bol pretkaný zaujímavými aktivitami. Vytvorili sme farebnú dúhu z ovocia a zeleniny zostavovali sme ovocno-zeleninové puzzle, vytvárali sme obrazy z ovocia, na ktorých sme si aj okamžite pochutnali. Vynikajúco sa vydaril aj „zelňák“ . Bol ozaj veľmi chutný a konzumovali sme ho s ovocnými a zeleninovými džúsmi.O zdravej výžive , správnom životnom štýle a o dôležitosti pravidelného pohybu nám porozprávala aj naša kamarátka z rehabilitačného strediska influencerka Marianna.

            Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrej nálade.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 23.10.2023

Návšteva divadelného predstavenia.

          Dňa 20.10.2023 sme s našimi klientmi navštívili Slovenské národné divadlo, kde sme si pozreli známe dielo  Antonína Dvořáka. Vo svojom opernom diele autor využíva nové kompozičné postupy. Typickým znakom v diele  Čert a Káča  sú bravúrne inštrumentované tanečné štylizácie, ktoré sa vinú celou operou. Autor tiež využíva pochodové, gajdošské, groteskné, či mysteriózne žánrové štylizácie. S mimoriadnym divadelným citom sú kontrastne charakterizované ľudové, pekelné a vznešené scény. Nová inscenácia Čerta a Káče mladej režisérky Zuzany Fischer je rodinným operným titulom plným dynamiky a pohybu. Vďaka výnimočnému modernému spracovaniu diela sme si veľmi užili predstavenie plné hudby, tanca a spevu a domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a s umeleckým zážitkom, ktorý vyvolal pozitívne emócie u našich klientov, ktoré im budú ešte dlho doznievať.Dňa 20.10.2023 sme s navštívili Slovenské národné divadlo, kde sme si pozreli známe dielo  Antonína Dvořáka. Vo svojom opernom diele autor využíva nové kompozičné postupy. Typickým znakom v diele  Čert a Káča  sú bravúrne inštrumentované tanečné štylizácie, ktoré sa vinú celou operou. Autor tiež využíva pochodové, gajdošské, groteskné, či mysteriózne žánrové štylizácie. S mimoriadnym divadelným citom sú kontrastne charakterizované ľudové, pekelné a vznešené scény. Nová inscenácia Čerta a Káče mladej režisérky Zuzany Fischer je rodinným operným titulom plným dynamiky a pohybu. Vďaka výnimočnému modernému spracovaniu diela sme si veľmi užili predstavenie plné hudby, tanca a spevu a domov sme odchádzali s úsmevom na tvári a s umeleckým zážitkom, ktorý vyvolal pozitívne emócie u našich klientov, ktoré im budú ešte dlho doznievať.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.10.2023

Návšteva ZOO

          Návšteva zoologickej záhrady je vždy dobrý nápad. My sme sa rozhodli stráviť popoludnie práve na mieste, ktoré je rozmanité a ponúka nám možnosť prežiť nové zážitky a dobrodružstvá. Inak tomu nebolo ani utorok 17. 10. 2023. Mohli sme vidieť a počuť ručiaceho leva, túliace sa papagáje s krásnym pestrým sfarbením. Navštívili sme pavilón opíc, kde sme pozorovali orangutana z úplnej blízkosti aj spolu s jeho mláďatkom. Nosorožce si brúsili kly na kameňoch a žirafy sa preháňali po výbehu. Obzreli sme si  hady v teráriách, malé krokodíly ležiace v jazierku. Občerstvili sme sa v bufete, kde sme si kúpili rôzne maškrty, teplú kávičku. Zhodnotili sme si celú návštevu a viedli sme diskusiu, ktoré zo zvierat sa klientom páčilo najviac. Opice boli pre väčšinu naj, ale nezaostával ani lev, kone, žirafy či hady. Po ukončení debaty sme sa pobrali späť do zariadenia. Cestou sme sa zhodli, že to bolo príjemne strávené popoludnie . 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

ŠPORTOVÝ DEŇ

          Dňa 12.10.2023 sme strávili spoločné slnečné popoludnie na čerstvom vzduchu. Pre našich prijímateľov sme zorganizovali športový deň, ktorý prebiehal v areáli zariadenia. Naladili sme sa na  športové výkony a následne  absolvovali rôzne športové aktivity aj zábavného charakteru. Prijímatelia absolvovali štyri stanovištia. Za úspešné absolvovanie športových aktivít si prebrali svoju zaslúženú sladkú odmenu.

Prijímatelia tak mali možnosť porovnať si svoje športové výkony. Ale napokon zvíťazili všetci súťažiaci pretože „ nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, zabaviť sa a zlepšiť kondíciu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Morava a pokorné ĎAKUJEME...

          Krása jesenných dní sa nedá opísať... príroda hrá všetkými farbami...a ak k tomuto éterickému obdobiu pridáme skvelých ľudí, plavbu loďou, či zámok a jeho park v Miloticiach, je jasné, že vzniká niečo veľmi pekné, čo nás nenechá chladnými a vryje sa do príjemných spomienok, ....takým bol náš pohodový a usmiaty výlet na Moravu, ktorý sa uskutočnil 10. októbra 2023 aj vďaka Neinvestičnému fondu Rosy...

Počas dňa nás prinútilo spomaliť a zamyslieť sa nad mnohými  peknými maličkosťami, skrytých i viditeľných krás prírody, či histórie,  vôňa kávy, chuť koláčika, ale i jedno obrovské hrejivé prekvapenie, o ktoré sa chceme podeliť... prajeme si, aby tento článok o našich potulkách bol plný vďaky adresovanej VEĽKÉMU ČLOVEKU... a ktovie...možno sa raz dostane práve do tých správnych rúk, voči ktorým cítime vďaku...

ĎAKUJEMEneznámej osôbke za pozvanie, nás všetkých, na chutný obed v Reštaurácii „UKalendů“... ĎAKUJEME, že žijú medzi nami ľudia ako ste Vy.... bez toho, aby sme poznali Vašu identitu ste sa rozhodli vyčariť nám úsmev na tvári a zaplatili ste za nás celý obedový účet...nie, nejde primárne len o peniaze...  ide o Vaše rozhodnutie, ktoré je nádherným a neobyčajným gestom ľudskosti....nesmierne si to  vážime ... ĎAKUJEME Vám, neznámy darca, a prajeme Vám krásne, zdravé, láskyplné a zmyselné dni....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky

          Dňa 03.10.2023 sme mali možnosť navštíviť priestory Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže o exkurzie v týchto priestoroch je veľký záujem, objednali sme sa už v predstihu. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly a kontroly osobných vecí sme prešli do vestibulu priestorov Národnej rady. Našou sprievodkyňou bola PhDr. Lujza Kittlerová. Prehliadku sme začali pri bustách významných slovenských dejateľov Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Milana Rastislava Štefánika, ktorí sa významne podieľali na vzniku a tvorbe slovenskej štátnosti a aj Národnej rady Slovákov.

Naša sprievodkyňa nám ukázala štátne symboly – vlajku, pečať, ústavu a tiež text slovenskej národnej hymny. Bohužiaľ priestory hlavnej rokovacej sály boli uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie, nemohli sme ju teda navštíviť. Našou ďalšou zastávkou bolo poschodie. Tu sme mohli vidieť krásny výhľad na dve krajiny, ktoré susedia so Slovenskou republikou Maďarsko a Rakúsku republiku.

V týchto priestoroch sú vystavené fotografie všetkých predsedov Národnej rady Slovenskej republiky. Tiež sme tu mohli vidieť vitrínku s darmi pre predsedu Národnej rady od iných štátnych predstaviteľov. Videli sme tiež originálny luster zaujímavého dizajnu.

Najzaujímavejšou expozíciou sú obrazy národného umelca Albína Brunovského, ktoré sú vystavené priamo oproti schodisku. Túto sériu siedmych obrazov autor daroval Národnej rade Slovenskej republiky ako symbol jeho úcty.

Pri týchto prekrásnych obrazoch sa naša exkurzia skončila. Poďakovali sme sa našej sprievodkyni a rozlúčili sme sa. Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky sa nám veľmi páčila a odniesli sme si veľmi pekné zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.10.2023

Guláš

          Príjemné jesenné počasie nám praje a tak sme sa rozhodli, že si pripravíme kotlíkový guláš. Voľba padla na 27.september 2023. Každý z nás sa do príprav zapojil. Boli sme nakúpiť suroviny, pripravili sme si drevo na podkúrenie v kotline, spoločne sme očistili a nakrájali zeleninu, nakrájali sme mäso. Guláš sme varili pri Arte domčeku, kde sme si pripravili stoly a stoličky. A už sa začalo varenie. Zapáliť oheň a do kotla pridávať jednotlivé suroviny. Samozrejme nemohla chýbať hudba, ktorá nám čakanie na výborný obed spríjemnila. Spoločne sme si zatancovali na známe slovenské hity.

         Guláš je uvarený a tak sme si posadali a pustili sa do jedla. Bol vynikajúci. Toto posedenie bolo veľmi príjemné a zábavné. Tešíme sa na ďalšie spoločné varenie.

 
>>> viac