<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 4.11.2022
Talianske ilustrácie v Univerzitnej knižnici

Milú výstavu ilustrácií sme mohli zhliadnuť vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice v Starom meste.

Mali sme možnosť vidieť diela talianskych ilustrátorov kníh pre deti aj dospelých. Malé dielka, zdanlivo vytrhnuté z kontextu, boli veľmi konkrétne a všetci sme hneď spoznali o ktorý rozprávkový príbeh ide. Páčila sa nám výtvarná rozmanitosť a jednotlivý autorský náhľad na zobrazovanú tému.

Výstava nás veľmi potešila svojou sviežosťou, modernosťou podania príbehov, ktoré už veľmi dávno poznáme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2022
Deň zdravej výživy

Začiatok jesene nie je len o škole, zábave, športe, ale aj o krásne sfarbenej prírode, vychádzkach a " zdravej výžive"....

Rozhodli sme sa urobiť si zaujímavý deň s rôznymi aktivitami a ochutnávkami zdravých dobrôt...

Namaľovali sme farebné obrázky plodov jesene, v kvízoch sme určovali druhy ovocných stromov, zeleniny, strukovín, mäsa, byliniek, čajov....

Ochutnali sme rôzne pomazánky/ šošovicovú, mrkvovo- cesnakovú, z tofu syra/, cuketové pagáčiky, cuketovú haruľu, kuraciu paellu, cestovinový šalát s paradajkami, olivami, mozzarellou, tvarohový, strúhaný a jablkovo- mrkvový koláčik...

K zábave prispela dobrá hudba...

Všetci sme sa dobre zabavili a hlavne stretli sme sa s kamarátmi z iných oddelení...

Ďakujeme všetkým za ochotu nám pomôcť v tento deň...🤩🤩🤩

 

Článok napísala Anička Minarovičová, Riško Rakovský, Pavli Komarová a Zdenka Sabršúlová

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2022
BURZA ŠATSTVA

Každoročne sa v ROSE snažíme usporiadať Burzu šatstva. V tomto roku sa nám to podarilo až na jeseň 24.10.2022.

Veľkou pomocou nám bola „365.nadácia“. Je to nadácia 365.banky, ktorá sa premenovala, vznikom novej banky, z Nadácie Poštovej banky. 365. nadácia s nami spolupracuje už veľa rokov. Zorganizovala zbierku šatstva, ktorú nám doručili do ROSY.

V miestnosti č. 104 sme mohli oblečenie vystaviť a uložiť. Pozvali sme všetkých záujemcov, ktorí mali záujem o nové kúsky do svojho šatníka. Každý si mohol oblečenie prezrieť, vyskúšať a predviesť, či mu dobre sedí.

Veríme, že sme uspokojili každého. Srdečne ďakujeme 365.nadácii a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.11.2022
Cosmos v Inchebe

Dňa 27.10.2022 sme navštívili veľmi zaujímavú interaktívnu výstavu Cosmos v Inchebe v Bratislave. Naši klienti si ju užili. Veľmi zaujímavé bolo vojsť do časti rakety, kde mali astronauti kuchyňu. Veľmi zaujímavý bol tiež ovládací panel rakety s množstvom tlačítok, svetielok  a páčiek. Dozvedeli sa veľa zaujímavého napríklad o astronautoch, o Lajke, videli Lunochod, jedlá pre kozmonautov. Klienti mali možnosť si vyskúšať interaktívnu miestnosť, kde boli rôzne atrakcie. Mali možnosť si zakúpiť upomienkové predmety ako magnetky a podobne. Výstava sa nám veľmi páčila.
 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.10.2022
tanečné vystúpenie v ROSE

Včera 20.10.2022 nás navštívili a potešili svojím tanečným vystúpením gymnazistky z cirkevného, bilingválneho gymnázia.

Dievčatá nám zatancovali moderné choreografie za zvukov známych skladieb...

Keďže sa nám to veľmi páčilo, tak sme ich poprosili o " repete".

Čiže dievčatá nám to zatancovali ešte raz, ale už za burácajúceho potlesku našich klientov.

Prežili sme s nimi veselú zábavu...

 

Článok napísal Maťko Karas a Zdenka Sabršúlová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 27.10.2022
Stanovisko k tvrdeniam o ZSS ROSA

Chceme ubezpečiť všetkých klientov nášho Zariadenia sociálnych služieb ROSA ako aj rodičov a zákonných zástupcov, žiakov Špeciálnej základnej a praktickej školy a Spojenej školy internátnej, že z areálu Patrónky nebudú žiadnym spôsobom vysťahovaní.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) sa dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim a nepravdivým tvrdeniam, ktoré padli vo verejnom priestore v uplynulých dňoch, podľa ktorých Bratislavský samosprávny kraj plánuje z areálu Patrónky vysťahovať deti a dospelých s nepriaznivým zdravotným stavom.

Fakty sú úplne iné:

Župné Zariadenie sociálnych služieb ROSA (ďalej len „ZSS ROSA“) nebolo nikdy v pláne na zrušenie. Takýto prešľap by si Úrad BSK nikdy nedovolil. Naopak, celý areál má prejsť absolútnou rekonštrukciou. Vďaka tomuto projektu dôjde k rekonštrukcii budovy ZSS ROSA a vybudovaniu funkčných priestorov hipoterapie pre klientov ZSS ROSA. Zároveň bude vybudované špeciálne detské ihrisko na rozvoj hrubej motoriky a kompletne bezbariérový prístup do areálu práve v záujme skvalitnenia služieb pre klientov tohto ZSS. To isté sa týka aj dvoch špeciálnych škôl štátom zriaďovaných v areáli Patrónky. Modernizácia uvedených školských zariadení je spojená s vybudovaním úplne nového multifunkčného športového ihriska, ktoré bude slúžiť aj širokej verejnosti. Urobíme z nich výkladnú skriňu inklúzie. To znamená, že dôjde k jedinečnému kontaktu žiakov škôl a klientov ZSS s návštevníkmi kultúrnych a iných podujatí v areáli tak, aby klienti získavali čo najväčšiu mieru spojenia s priestorom a boli viac včlenení do spoločnosti. Celý areál Patrónky sa stane novým, krásnym a moderným miestom na území kraja, ktorý ponúkne spájanie a bude konečne prinavrátený verejnosti po desiatkach rokoch jeho chátrania.

V pláne je aj oživenie historického odkazu na temnú dobu našej minulosti. V areáli vznikne unikátny pamätník holokaustu, ktorého návrh pripravila župná Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru.  V tomto priestore bude vybudovaný  zelený park a verejné kultúrne centrum, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúcej budovy továrne „Patrónky“. Patrónka, ktorá dnes neponúka obyvateľom mesta a kraja ani kúsok komfortu, sa zmení na zážitkové miesto v meste, po akých moderný život doslova volá.

Úrad BSK chce všetkých dotknutých touto cestou uistiť, že tvrdenia o rušení zariadenia ZSS ROSA, v ktorom sa poskytuje sociálna služba deťom a dospelým s nepriaznivým zdravotným stavom v areáli Patrónka sú výmyslami, nakoľko tieto tvrdenia sú v priamom rozpore so skutočnosťou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.10.2022
Jeseň plná hier

Dňa 19.10. sme boli pozvaný na peknú akciu, ktorú organizovali naši kamaráti z GAUDEAMUSu na Mokrohájskej ulici. Okrem nás tam boli aj ďalší naši kamoši z iných zariadení z BSK. Akcia bola plná zaujímavých hier a spestrili nám ju taktiež hasiči zo Starého mesta. Zakončená bola super diskotékou na ktorej sme minuli posledné zásoby energie.

Veľmi sme si to užili a preto ešte raz ĎAKUJEME, a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 31.10.2022
Ako prebieha výcvik psov v Mestskej polícii Bratislava ?

Aspoň krátke ukážky spôsobu výcviku služobných psov v Mestskej polícii Bratislava sme mohli zhliadnuť dňa 11.10.2022 v našom areáli.

Navštíviť nás prišli psovodka Gabika so psom Esom, psovod Ľuboš so psom Adim a strážnička Nikol z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie. Psovodi so psami nám predviedli poslušnosť psov na povely: sadni, ľahni, plazenie, zostaň na mieste. Po statických poveloch predviedli tiež zadržanie páchateľa pri úteku psom zahryznutím do rukáva.

Strážnička Nikol nám po praktických ukážkach porozprávala aké sú úlohy Mestskej polície Bratislava. Jej ochrannú a podpornú úlohu pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Tiež hovorila o uskutočnených zásahoch pri športových podujatiach a demonštráciách na území mesta. Psovodka Gabika hovorila o úlohách a využití psov v práci Mestskej polície. Nasledovalo množstvo zvedavých otázok, na ktoré všetci traja príslušníci s trpezlivosťou odpovedali, aby uspokojili našu zvedavosť.

Po krátkom oddychu psov, na záver ich návštevy, sme mohli psíka Esa pohladkať. Návšteva príslušníkov Mestskej polície so služobnými psami v našom areáli sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa veľa užitočných a dôležitých informácií o úlohe Mestskej polície Bratislava.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.10.2022
Futbalové dresy z SG Schrattenbergu/Herrnbaumgartenu

Veľkú radosť nám urobil sponzorský dar športového klubu SG Schrattenberg/Herrnbaumgartenu v Rakúskej republike.

Obdržali sme futbalové dresy z tohto futbalového klubu prostredníctvom nášho kolegu Mgr. Viktora Kubalu. Viktor je aktívnym hráčom klubu a sprostredkoval darovanie dresov pre našich prijímateľov - futbalistov.

Dresy sa nám veľmi páčia a tešíme sa na všetky športové zážitky a úspechy, ktoré v nich zažijeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20.10.2022
Výstava kostýmov k 65. výročiu televízneho vysielania na Slovensku

Televízia sa stala nedeliteľnou súčasťou života každého z nás. Na Slovensku už vysiela neuveriteľných 65 rokov.

My sme si mohli dňa 13.10.2022 pozrieť „Výstavu kostýmov k 65. výročiu vysielania na Slovensku“. Výstava je inštalovaná vo vestibule výškovej budovy Slovenskej televízie v Mlynskej doline. Sú to kostýmy z inscenácií, ktoré produkovala Slovenská televízia v rámci známych Bratislavských pondelkov ako súčasť Československej televízie. No tiež kostýmy z rozprávok a seriálov. Výstavou nás sprevádzala kostýmová výtvarníčka Ľubica Jarjabková a Mgr. Daniela Čarná, PhD., galerijná pedagogička.

Mohli sme vidieť kostýmy z inscenácií Staroružová dráma, Dnes večer hrám ja, Prstene pre dámu, Piata pečať, Útrapy z rozumu, Sesternica Beta, Z môjho denníka, Letiace tiene, Ideálny manžel, Dvaja muži pod posteľou,, Jakubov rebrík. Zo seriálu Vivat Beňovský! A rozprávok Čaro múdrosti a lásky, Zlatý kolovrátok, O hlúpej žene.

Krásny výklad pani kostýmovej výtvarníčky o šikovnosti, zručnosti a odbornosti krajčírov a ďalších profesií potrebných pri tvorbe a výrobe kostýmov nás veľmi zaujal. Mali sme veľa otázok, ktoré trpezlivo zodpovedala.

Na záver našej exkurzie sme si mohli prezrieť sklad všetkých kostýmov. Bol plný pekne uložených kostýmov z rôznych inscenácií a tiež z rôznych historických období. Výstava sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa veľa nového.

 
>>> viac