<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 35 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 35 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha – detský autizmus. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | február 2018
Múzeum školstva a pedagogiky

V bratislavskej Petržalke, medzi činžiakmi a v areáli Strednej elektrotechnickej školy sa nachádza Múzeum školstva a pedagogiky. Tam sme sa dňa 01.02.2018 vybrali. Čakala nás pani sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala celou expozíciou. Mali sme možnosť vidieť rôzne školské predmety, učebnice, šlabikáre, čítanky a aj obávané vysvedčenia. Na stenách viseli školské aktovky, náučné obrázky o čistení zubov a správnom sedení v lavici. Mali sme veľa otázok, na ktoré naša sprievodkyňa trpezlivo odpovedala. Prešli sme do ďalšej miestnosti, ktorá bola zariadená ako trieda. Sú v nej umiestnené školské lavice z roku 1918, 1948 a 1968. Tu sme si mohli sadnúť a vyskúšať ako sa sedelo žiakom v minulosti. V triede bola aj školská tabuľa a pri nej položená trstenica, ktorá sa v minulosti v škole skutočne používala. Výstava nám pripomenula aj naše školské časy, zážitky a priateľstvá. . .

 
>>> viac

udialo sa u nás | január 2018
„Talent v hudbe“ v Slovenskej filharmónii

Dňa 19.01.2018 sme mali možnosť navštíviť Slovenskú filharmóniu. V rámci 69. koncertnej sezóny pripravila Cyklus „Hudobná akadémia“. Účasť nám umožnila naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová, ktorej sme odovzdali malý darček. V tento pekný štvrtok sme sa zúčastnili prvého koncertu z tohto cyklu pod názvom „Talent v hudbe“. Na koncerte vystúpili mladí huslisti Teo Gertler, Martina Výbohová a Ferdinand Slezák v doprovode Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Daniela. Moderátorom programu bol nám známy kakaovník Martin Vanek. Ako hosť vystúpil slovenský virtuóz Dalibor Karvay. Dalibor nám umožnil, aby sme si s ním po koncerte spravili spoločnú fotografiu. Tiež sme tu stretli aj pani Noru Beňačkovú, moderátorku bývalej československej televízie, ktorá si s nami tiež spravila spoločnú fotografiu. Na krásnom koncerte sme si mohli vypočuť diela od rôznych autorov Henryk Wieniawski, Tomaso Antonio Vitali, Niccoló Paganini, Joseph Haydn, Ladislav Kupkovič a Antonio Vivaldi. Okrem toho sme sa dozvedeli z akých častí sa skladajú sláčikové nástroje a ktoré nástroje sú súčasťou sláčikového orchestra. Koncert z cyklu Hudobnej akadémie sa nám veľmi páčil a tešíme sa na ďalšie pripravené koncerty, ktorých sa radi zúčastníme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | január 2018
Múzeum dopravy

Dňa 16.01.2018 sme navštívili Múzeum dopravy, ktoré sa nachádza v areáli Hlavnej železničnej stanice a vchod má od zastávky MHD s názvom SAV. V stálej expozícii sme mohli vidieť historické modely áut z 30.-tych rokov dvadsiateho storočia spolu s dobovými reklamnými plagátmi. Tiež tu sú vystavené motorky od československých aj zahraničných výrobcov. V ďalších miestnostiach stálej expozície sú vystavené železničné zariadenia, ktoré boli umiestnené v miestnosti výpravcu. Keď sme prešli cez perón vstúpili sme do expozície vojenskej techniky z obdobia druhej svetovej vojny, lodí a tiež prototypov Bratislavských automobilových závodov. V zadnej časti je umiestnená expozícia súčasných automobilov vyrábaných vo Volkswagene v Devínskej Novej Vsi v Bratislave. Prezreli sme si tiež aktuálnu expozíciu, ktorá bola venovaná 60.-tym rokom dvadsiateho storočia. Videli sme tu automobily, ale aj predmety do domácnosti ako porcelán, hodiny, sifónovú fľašu a nábytok. Výstava bola veľmi zaujímavá a videli sme ten rozdiel medzi minulými a súčasnými automobilmi.

 
>>> viac

udialo sa u nás | január 2018
Návšteva Prírodovedného múzea - Slovenského národného múzea

Dňa 25.01.2018 sme navštívili Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja. V expozícii stálych exponátov sme mohli vidieť živočíchy, ich životné prostredie a podmienky v ktorých žijú. Na druhom poschodí sme videli rastlinstvo a prehistorickú dobu vývoja života na planéte Zem. O poschodie nižšie sú vystavené minerály a horniny. Na prízemí sme mali možnosť vidieť aktuálnu výstavu o srbských Slovákoch, o ich tradíciách a živote v novej domovine. Návšteva Slovenského národného múzea bola príjemná a určite sa sem ešte vrátime.

 
>>> viac

udialo sa u nás | december 2017
Vianoce s Microsoftom

Aj tento rok mnohí naši klienti majú vďaka zamestnancom firmy Microsoft a.s., Vianoce ako majú byť: radostné, s pocitom, že niekto na mňa myslí, plné očakávaní a prekvapení. Zamestnanci tejto firmy už každoročne pripravujú adrsne darčeky podľa želaní našich klientov. A vždy k nim pribalia aj čo-to navyše. Milí Mickrosofťáci, ďakujeme, že máte tak veľké srdcia!

 
>>> viac

udialo sa u nás | december 2017
Vianočné trhy v Rose

Vôňa kapustnice, punču, medovníkov. K tomu koledy, rolničky, či toľkokrát počuté Merry christmas. To všetko sme mohli chutnať či započuť počas Vianočných trhov, ktoré sa konali vo vestibule DSS a RS Rosa v dňoch 19. – 20.12.2017. Pravdaže nechýbal ani predaj množstva výrobkov našich klientov. A o čo bol tento rok najväčší záujem? Svietniky, ikebany, štóly na stôl, darčekové obálky, anjeli zo špagátov, ozdobné medovníky, levanduľové vrecúška či pohľadnice. A čo bolo na týchto trhoch najkrajšie? Jednoznačne stretanie ľudí. Klientov, rodinných príslušníkov, zamestnancov... Spoločné rozhovory, smiech, slová povzbudenia, jednoducho spoločne strávený čas. Čas očakávania, čas nádejí, čas radosti. A také nech sú pre všetkých aj nasledujúce dni – dni najkrajších sviatkov, sviatkov Vianoc.

 
>>> viac

udialo sa u nás | december 2017
Pretláčanie rukou.

Počas predvianočnej nálady sme v DSS a RS zorganizovali súťaž v pretláčaní rukou. Do súťaže sa zapojili športovci navštevujúci odborné učilište ubytovaní v školskom internáte,  v ubytovacej časti DSS, z rehabilitačného strediska a pracovnej skupiny. Samotná súťaž bola novinkou pre našich športovcov, no zhostili sa jej bravúrne a s radosťou si zašportovali. Do zápolenia dali plno energie a nasadenia. K silným športovcom sa pridala aj silná športovkyňa.  1. Martin Buzalka        2. Milan Šimek    3. Dávid Máhr     4. Dávid Rácz     5. Ján Kolenič     6. Marieta Kováčová       7. Eduard Panáček Na dodržiavanie pravidiel dozerali rozhodcovia p. Martin Lukáč a p. Marta Hipíková. Všetci športovci boli odmenení sladkosťami. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | december 2017
Mikuláš v ROSE

Aj k nám zavítal Mikuláš... 

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Čokoládovňa Hauswirth

Dňa 28.11.2017 mali naši klienti z PS možnosť zúčastniť sa exkurzie do Čokoládovne rodiny Hauswirth v rakúskom meste Kittsee. Celú exkurziu organizovalo Odborné učilište v našom areáli. Do mesta Kittsee sme sa dopravili autobusom za pomerne krátky čas, veď to nie je z Bratislavy ďaleko. Vystúpili sme priamo pred továrňou na výrobu čokolády. Čakal nás pracovník, ktorý nás celou exkurziou sprevádzal. Najprv nám premietol krátky film o histórii továrne, o tom z čoho sa vyrába čokoláda a ako sa zberajú plody kakaovníka. Vo filme sme tiež videli ukážky výroby čokolády a sortiment, ktorý dodávajú do obchodov. Po zhliadnutí filmu sme prešli do výroby. Tu sme mali možnosť cez presklenú stenu vidieť ako sa mieša čokoláda vo veľkých kotloch. Ako sa vyrába ovocie v čokoláde – pomaranče, slivky, marhule. Na záver sme videli ako pracovníčka balí čokoládové figúrky do staniolu – teraz už veľkonočné, keďže vianočné sa práve predávajú v obchodoch. Na záver našej exkurzie sme si mali možnosť čokoládové sladkosti zakúpiť v podnikovej predajni.

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Návšteva na Úrade vlády

Kde pracuje naša vlády? Aké má podmienky na svoju prácu? Na to sme sa boli pozrieť dňa 24.11.2017 na námestí Slobody, kde sídli Úrad vlády. Exkurziou nás sprevádzal Ján Matis, ktorý nám priblížil históriu budovy Úradu vlády, ktorý bol pôvodne sídlom arcibiskupov a neskôr aj nemocnicou. Úrad vlády má dve budovy jednu historickú a novšiu postavenú v 70. rokoch 20. storočia. Prehliadku sme začali v nádherných priestoroch kaplnky umiestnenej v ľavom krídle historickej budovy Úradu vlády. Táto je aj prakticky využívaná na bohoslužby, každú stredu o 16:00 hodine. Širokým schodiskom sme prešli na I. poschodie, kde sme si pozreli veľkú zasadaciu sálu, v ktorej sa uskutočňujú aj rôzne prijatia predsedom vlády. Oproti tejto sále sa nachádza žltý salónik, za ním nasleduje zelený salónik a posledným je ružový salónik. O každom salóniku, ktorý má svoje konkrétne využitie nám náš sprievodca porozprával. Dlhou chodbou sme popri pracovni predsedu vlády p. Róberta Fica, kde sme sa mohli vyfotografovať. Prešli sme späť ku schodisku a potom cez park do novšej budovy. Tu sme si prezreli miestnosť Press centra, kde vláda odpovedá na otázky novinárov. Na prvom poschodí sa nachádza zasadacia miestnosť vlády, kde nám dovolili sadnúť si na jednotlivé kreslá niektorých ministrov a predsedníctva vlády. Tu naša exkurzia skončila. Teraz už poznáme odpovede na naše otázky, kde pracuje naša vláda a aké má podmienky na prácu. Na záver nám p. Matis odovzdal malé darčeky.

 
>>> viac