<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | december 2017
Mikuláš v ROSE

Aj k nám zavítal Mikuláš... 

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Čokoládovňa Hauswirth

Dňa 28.11.2017 mali naši klienti z PS možnosť zúčastniť sa exkurzie do Čokoládovne rodiny Hauswirth v rakúskom meste Kittsee. Celú exkurziu organizovalo Odborné učilište v našom areáli. Do mesta Kittsee sme sa dopravili autobusom za pomerne krátky čas, veď to nie je z Bratislavy ďaleko. Vystúpili sme priamo pred továrňou na výrobu čokolády. Čakal nás pracovník, ktorý nás celou exkurziou sprevádzal. Najprv nám premietol krátky film o histórii továrne, o tom z čoho sa vyrába čokoláda a ako sa zberajú plody kakaovníka. Vo filme sme tiež videli ukážky výroby čokolády a sortiment, ktorý dodávajú do obchodov. Po zhliadnutí filmu sme prešli do výroby. Tu sme mali možnosť cez presklenú stenu vidieť ako sa mieša čokoláda vo veľkých kotloch. Ako sa vyrába ovocie v čokoláde – pomaranče, slivky, marhule. Na záver sme videli ako pracovníčka balí čokoládové figúrky do staniolu – teraz už veľkonočné, keďže vianočné sa práve predávajú v obchodoch. Na záver našej exkurzie sme si mali možnosť čokoládové sladkosti zakúpiť v podnikovej predajni.

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Návšteva na Úrade vlády

Kde pracuje naša vlády? Aké má podmienky na svoju prácu? Na to sme sa boli pozrieť dňa 24.11.2017 na námestí Slobody, kde sídli Úrad vlády. Exkurziou nás sprevádzal Ján Matis, ktorý nám priblížil históriu budovy Úradu vlády, ktorý bol pôvodne sídlom arcibiskupov a neskôr aj nemocnicou. Úrad vlády má dve budovy jednu historickú a novšiu postavenú v 70. rokoch 20. storočia. Prehliadku sme začali v nádherných priestoroch kaplnky umiestnenej v ľavom krídle historickej budovy Úradu vlády. Táto je aj prakticky využívaná na bohoslužby, každú stredu o 16:00 hodine. Širokým schodiskom sme prešli na I. poschodie, kde sme si pozreli veľkú zasadaciu sálu, v ktorej sa uskutočňujú aj rôzne prijatia predsedom vlády. Oproti tejto sále sa nachádza žltý salónik, za ním nasleduje zelený salónik a posledným je ružový salónik. O každom salóniku, ktorý má svoje konkrétne využitie nám náš sprievodca porozprával. Dlhou chodbou sme popri pracovni predsedu vlády p. Róberta Fica, kde sme sa mohli vyfotografovať. Prešli sme späť ku schodisku a potom cez park do novšej budovy. Tu sme si prezreli miestnosť Press centra, kde vláda odpovedá na otázky novinárov. Na prvom poschodí sa nachádza zasadacia miestnosť vlády, kde nám dovolili sadnúť si na jednotlivé kreslá niektorých ministrov a predsedníctva vlády. Tu naša exkurzia skončila. Teraz už poznáme odpovede na naše otázky, kde pracuje naša vláda a aké má podmienky na prácu. Na záver nám p. Matis odovzdal malé darčeky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Úspech našich plavcov na 9. ročníku Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením

Už 9. ročník Regionálnych plaveckých pretekov ľudí s mentálnym znevýhodnením,ktoré sa uskutočnili 24.11.2017, zorganizovali Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a FTVŠ UK Katedrou športov v prírode a plávania, Bratislava.Preteky sa uskutočnili v bazéne FTVŠ UK na Lafranconi na Nábreží gen. L. Svobodu v Bratislave. Okrem klasických plaveckých disciplín sa plavci mohli zúčastniť aj disciplíny s pomôckou a štafety.Naši plavci z terapeutických skupín pracovnej terapie, ktorí nás reprezentovali v kategórii do 35 rokov, mali na plaveckých pretekoch úspech. Milan Šimek obsadil 1. miesto na 25 m voľný spôsob a 2. miesto v disciplíne 4x25 m integrovaná štafeta, Viktor Pomšahár obsadil 6. miesto na 16 m plávanie s pomôckou (slíž) muži a Mariana Šutá obsadila 5.miesto na 25 m prsia. Darina Krihová, ktorá reprezentovala svoj plavecký oddiel, získala na plaveckých pretekoch 1. miesto na 50 m prsia ženy do 35 rokov, 1. miesto na 100 m prsia ženy do 35 rokov, a 1. miesto v disciplíne 4x25 m zmiešaná štafeta voľný spôsob.Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie krásne športové úspechy!

 
>>> viac

udialo sa u nás | november 2017
Čína –bolo to rozprávanie nielen o Veľkom čínskom múre....

Ďaleký ázijský svetadiel – Čínu,  nám vo svojom rozprávaní priblížil p. Martin, ktorý dlhodobo  pracuje v tejto krajine ako IT odborník. Formou besedy sa podelil s nami o svoje skúsenosti a zážitky, keď dňa   9.11.2017 prijal pozvanie  do nášho zariadenia   DSS a RS ROSA . O stretnutie prejavilo záujem 16 internátnych klientov, ktorí si veľmi pozorne a so záujmom  vypočuli krátku demografickú históriu tejto krajiny, jej kultúru, k čomu patrí náboženstvo, Veľký čínsky múr, vzdelávanie a samozrejme aj jedlo. Otázky rôzneho charakteru sa len tak sypali...každý z účastníkov besedy sa chcel spýtať, čo ho zaujímalo. Napríklad všetci poznali aj do nás  tzv. čínsku kuchyňu, ale pri pohľade na niektoré špeciálne upravené  živočíchy (chrobáky, hady, žaby, hlava kučaťa, či kačky a pod.) ktoré boli pripravené na konzumáciu, sa  úsmev na tvári niektorým  z nás stratil...ale  bolo aj veselo a smiechu sme sa neubránili pri tom, ako sme sa pokúšali popasovať sa s čínskymi paličkami na jedlo. Vypočuli sme si, že Veľký čínsky múr meria 6700 km, v minulosti slúžil ako obranný systém proti nepriateľom ale v súčasnosti je navštevovaný turistami z celého sveta ako atrakcia a dokonca je viditeľný aj z vesmíru. Zaujímalo nás tiež, čím sa platí v Číne? Oficiálnou menou Číny je Ľudová mena –hovorovo sa nazýva yuan. Vzhľadom na vzdialenosť, rozlohu Číny a jej rôzne časové pásma,  ďalšie otázky sa týkali časového posunu (6 až 9 hodín), oproti Európe, tiež padli aj otázky od Janky Kováčovej ohľadne sociálneho systému v Číne. Tu sme sa dozvedeli, že hoci je v krajine komunistický režim, sociálny systém je iný ako u nás a za sociálne a zdravotné služby sa platí. Väčšina hendikepovaných ľudí  žije doma, vo viacgeneračných rodinách. Vo veľkých mestách je situácia trochu iná  a bezbariérový prístup je samozrejmosťou. Otázok by bolo ešte veľa, ale čas stretnutia sa naplnil. Poďakovali sme sa Martinovi za jeho čas a pútavé rozprávanie, ktoré  sám ukončil myšlienkou známeho čínskeho filozofa Konfucia: „Učiť sa a nerozmýšľať je zbytočná námaha; rozmýšľať a neučiť sa je však nebezpečné.“ Myslíme si, že sme tento odkaz naplnili už len tým, že sme si naživo v besede vyskúšali  svoje sociálne zručnosti ako sú  počúvanie, kladenie otázok a komunikácia. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | október 2017
Skalica je pjekné mjesto

Skalica je pjekné mjesto – spieva sa v známej ľudovej piesni....ale presvedčili sa o tom aj klienti DSS a RS ROSA, keď sa dňa 26.10. 217 vybrali na exkurziu  a prehliadku  tohto starého kráľovského mesta. Na staré priateľstvá sa nezabúda a tak návštevu Skalice  sme spojili aj s návštevou chránenej dielne Mikádo a hlavne  sme sa stretli tiež so svojimi kamarátmi a bývalými klientmi DSS ROSA – Ivkou Deákovou, Lukášom Hlaváčom, Zuzkou Pekárovou a Ondrejom Machom. Privítala nás p. riaditeľka Mgr. Mária  Kubová, ktorá nám zabezpečila aj  návštevu dielne,  kde sa vyrába Skalický trdelník podľa tradičným receptúr, ktorý sa pečie na priamom ohni. Dielňa je umiestnená v priestoroch Františkánskeho kláštora. Exkurzia bola spojená nielen s odborným výkladom  a prehliadkou týchto  priestorov, ktoré sa využívajú aj v súčasnosti na rôzne kultúrne aktivity v rámci miestneho regiónu, ale aj s ochutnávkou tejto miestnej špeciality. Treba dodať, že v rámci prehliadky mesta sme si našli čas aj na krátke  zastavenie sa a rozhovory pri  kávičke, ktorú si každý mohol nielen objednať sám, ale aj zaplatiť. Takto sme si vyskúšali všetko to, čo sa trénujeme v rámci individuálnych plánov a plánov sociálnej rehabilitácie. Spoločné zážitky, ktoré nás spájali v DSS ROSA sme opätovne oživili v rozhovoroch a pri lúčení sa, niektorí z nás aj vyronili slzu. Tiež sme našim priateľom odovzdali darčeky, ktoré sme pre nich osobne  pripravili – maľované hrnčeky a skupinka šikovných dievčat z Kuchyňky p. Šimkovej napiekla strúhaný tvarohový koláč. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí nám umožnili absolvovať túto exkurziu, či výlet, ktorý bude v nás  ešte dlho doznievať a bude témou našich rozhovorov. Zážitková forma učenia sa, spoznávanie života mimo segregovaných priestorov, udržiavanie sociálnych kontaktov,   je najlepšou cestou integrácie klienta do širšieho sociálneho priestoru.

 
>>> viac

udialo sa u nás | október 2017
Návšteva v Televízii Markíza

Dňa 17.10.2017 sme sa s našimi klientami vybrali na návštevu Televízie Markíza.  Do Záhorskej Bystrice sme cestovali MHD, pravidelnou linkou číslo 37. Zastávka sa volá rovnako - TV Markíza, no museli sme dávať pozor, lebo je to zastávka „na znamenie“. Všetko sa vydarilo, dorazili sme pred budovu televízie. Museli sme sa ohlásiť na vrátnici a chvíľku počkať, kým príde náš sprievodca. Mali sme možnosť pozrieť si moderné spravodajské štúdio, kde sú inštalované dve veľkoplošné obrazovky. Jedna slúži pre spravodajstvo a druhá pre vysielanie športu. Toto štúdio je multifunkčné, pretože sa z neho vysiela aj Reflex. Náš sprievodca odpovedal na zvedavé otázky a potom nás zaviedol do ďalšieho multifunkčného štúdia, kde sa hlavne vysiela relácia Teleráno. Mohli sme vidieť gauč pre hostí, kuchynku, kde sa každé ráno varí a aj tabuľu, kde sa podpisujú návštevy Telerána. Na záver sme mohli vidieť miestnosť réžie. Tu sa nachádza veľa obrazoviek, pultov s rôznymi páčkami a mikrofónmi. A tu vlastne naša návšteva TV Markíza končila. Štúdiá sa nám veľmi páčili a možno prídeme znova. Ešte sme sa odfotografovali pri jazierku a išli sme na autobus.

 
>>> viac

udialo sa u nás | október 2017
Múzeum Polície

Dňa 05.10.2017 sme mali možnosť navštíviť priestory Múzea Polície, ktoré sídli na Gunduličovej ulici v Bratislave. Mali sme možnosť vidieť stálu expozíciu, ktorá začínala históriou. Mohli sme vidieť uniformy pandúrov, četníkov, žandárov, príslušníkov ZNB a súčasných policajtov. Naša sprievodkyňa nám rozprávala o vzniku bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989 a o súčasnej činnosti Policajného zboru v SR. Videli sme nástroje kriminalistického vyšetrovateľa, oboznámili sme sa so súčasnými vyšetrovacími metódami. Dozvedeli sme sa, že aj Slovenská republika je súčasťou medzinárodnej organizácie Interpol. Vo vitrínach boli vystavené uniformy policajtov takmer z celého sveta. V záverečnej časti múzea sme mali možnosť vidieť nainštalované miesto trestného činu. Exkurzia bola pre nás poučná a zaujímavá. Na záver sme sa poprechádzali v blízkej prezidentskej záhrade.

 
>>> viac

udialo sa u nás | október 2017
Dnes otvárame...

Viete, že v Rose máme Zelenú kaviareň?

My áno! Presvedčili sme sa o tom dnes – v utorok 3.10.2017, kedy o 14:30 bolo jej slávnostné otvorenie. Za našu Zelenú kaviareň ďakujeme najmä nadácii Volkswagen, ktorý podporil našu žiadosť v rámci svojej grantovej výzvy Vzdelaním k integrácii. Tiež sa chceme poďakovať dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri maľovaní priestorov.

Zelená kaviareň bude otvorená každý utorok popoludní a pozývame všetkých klientov i rodičov na posedenie v príjemnom prostredí. Veríme, že od najbližšieho utorku nás už budú obsluhovať čašníci z radov našich klientov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | september 2017
Stolno-hokejový turnaj v Hestii

Dňa 28.09.2017 vo štvrtok zorganizoval DSS Hestia v Pezinku v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom stolno-hokjový turnaj. Naše zariadenie reprezentoval Peter Bukový, Mário Keló a Lucia Oláhová. V príjemnom prostredí s veselými kamarátmi priniesla táto hra našim hráčom veľa zážitkov a nových priateľstiev. Podarilo sa im obsadiť 1. miesto. Srdečne gratulujeme!!! Zároveň sa stretli s našimi bývalými klientmi a kamarátmi Ľubošom Kollárom a Riškom Tomaškovičom.

 
>>> viac