<<
>>

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 28. 02. 2013
Dobrovoľníci v domove ROSA
Posledný februárový deň k nám prišli dobrovoľníci a spolu so svojimi kamarátmi pre nás pripravili pestrý program. Od začiatku panovala dobrá nálada, ktorá každou minútou narastala. Herec Maťo Žák nám zahral dve scénky, ktoré boli nielen zábavné ale aj poučné. Potom nastúpili tanečníci BREAK DANCE. Bolo sa veru načo pozerať! Mnohé detská nevydržali len tak sedieť a pridali sa k ním svojím tancom. Na záver zaspieval pár piesní spevák zo Superstar – Denis Lacho.  
>>> viac

udialo sa u nás | 11. 02. 2013
Karneval
Viete, čo majú spoločné ježibaba, vodník, čert, motýlik, duch, arab, koleso šťastia a batman? Spolu s ďalšími rozprávkovými postavami sa stretli na našom maškarnom plese. A viete, čo tam robili? Šantili, spievali svoje obľúbené hity, tancovali a súťažili o sladké pokušenia. Popredvádzali sa aj niektoré vlastnoručne vyrobené masky, ktoré fakt nemali chybu. Zábava vyvrcholila veselou svadbou Nevesty a Ženícha, samozrejme nie ozajstnou, ale karnevalovou. Ozajstná bola len výborná svadobná karnevalová torta. U nás v DSS a RS ROSA sme takto zakončili fašiangové obdobie. Nastáva to predveľkonočné – pôstne. A my sme už dnes zvedaví, aké masky na náš karneval prídu o rok.  
>>> viac

udialo sa u nás | 13. 02. 2013
Moja rodina
V rámci preventívnych aktivít v DSS a RS ROSA každoročne organizujeme výtvarnú súťaž v spolupráci s OU. Tento rok sme sa rozhodli pre tému ,,Moja rodina,, , ktorá bola zameraná na podporu pozitívnych hodnôt a posilnenie vedomia klientov o tom, že rodina je pre ich rast tým najlepším prostredím. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré. Víťazmi sa stali: 1.miesto: Adriana Pobočíková (17 rokov) 2.miesto: Miroslava Tkáčiková (15 rokov) 3.miesto: Nikola Žigová (19 rokov) a Xhevad Demiri (18 rokov) Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Ostatných zúčastnených sme taktiež obdarili malou odmenou.  
>>> viac

udialo sa u nás | 21. 01 2013
Potulky po Slovensku
Kamarát neznámy, obuj sa, poď s nami, na druhú dedinu, navštíviť rodinu.... S takouto veselou pesničkou sme sa zišli všetci, ktorých oslovila zábavno-vzdelávacia súťaž „Potulky po Slovensku.“ Naši klienti mali za úlohu prezentovať svoj región, kraj, domov, mesto, z ktorého pochádzajú. Keďže máme klientov z rôznych kútov Slovenska, o pestrosť bolo postarané. Marek Lomen si pripravil záhorácky jazykový slovníček i rázovitú pieseň „Išiel Macek do Malacek.“ Jurko Bolya vyrozprával zaujímavú povesť o vzniku Banskej Štiavnice. Dominik Markovič prezentoval Senicu z pohľadu šoféra autobusu. Mišo Brindzák nám rozpovedal o stĺpe hanby, ktorý sa nachádza v Bernolákove. Ondrej Mach nás prostredníctvom internetových máp povodil krížom – krážom po Skalici. Použil fotografie aj prospekty, ktorými nás nalákal na návštevu mesta typického výrobou trdelníkov. Milým nesúťažným príspevkom bola prezentácia Spišsej Starej Vsi, Pienín a Dunajca pánom vychovávateľom Koňuchom. Porotcovia nakoniec rozhodli, že víťazom sa stal Ondrík Mach a jeho potulky Záhorím. Hlavná cena , kufor na kolieskach, sa mu určite pri cestovaní do rodného mesta zíde.  
>>> viac

udialo sa u nás | 17. 01. 2013
Kŕmenie vtáčikov
Po inšpiráciu k výrobe pochúťok pre vtáky sme nemuseli chodiť ďaleko. Pri prechádzke po našom zasneženom areáli, ktorý vyzeral akoby ho Perinbaba zakryla svojou perinou, sme zbadali na konáriku stromu sýkorku. Vytŕčala svoje žlté bruško, zasneženú hlavičku. Zrazu nazrela do kŕmidla a hľadala čosi pod zub. Hneď sme vedeli, že je hladná. Pripravili sme pre ňu malé prekvapenie. Kúpili sme bravčovú masť, slnečnicové semienka, ovos a proso. Zohnali sme šišky, ktoré sme nechali v teple, aby sa otvorili. Zo zmesi masti a slnečnicových semienok sme vyrobili dobrotu, ktorou sme šišky naplnili. Aby bol vtáčí jedálny lístok pestrejší, ušili sme vrecká z juty, do ktorých sme dali zmes ostatných surovín. Najväčšími pomocníkmi boli Dominik Studienka, Miška Izakovičová, Peter Noga, Marek Lomen ale zapojili sa aj ďalší. Podvečer sme pochúťky rozvešali. Brodili sme sa snehom, no hrial nás dobrý pocit, že sme pre vtáčiky spravili niečo užitočné.  
>>> viac

udialo sa u nás | 15. 01. 2013
Prevencia kriminality mládeže
V utorok 15. 1. 2013 sa v našom DSS pre deti a RS ROSA uskutočnila beseda s npor. PaedDr. Martinou Kočišovou z OR PZ Bratislava IV na tému trestno-právnej zodpovednosti. Jej postrehy ako aj sprostredkované skúsenosti jej kolegov si klienti vypočuli s veľkým záujmom. Dozvedeli sa, za aké priestupky či trestné činy je páchateľ zodpovedný a akú rolu pri posudzovaní zohráva vek. Keďže veľa našich klientov ešte nie je plnoletých, téma ich mimoriadne zaujala, čoho dôkazom bolo aj množstvo kladených otázok.  
>>> viac

udialo sa u nás | 17. 12. 2012
Burza kníh
Okrem už tradičnej burzy odevov a obuvi zavádzame pomerne novú tradíciu burzu kníh. Po prvom ročníku, ktorý mal veľký ohlas, sme sa rozhodli akciu po roku zopakovať. Okrem kníh a časopisov si mohli deti odniesť veľa milých drobností pre potešenie seba, kamarátov či rodičov. Knihy poskytla Mestská knižnica ale do burzy mohol prispieť ktokoľvek či už knihami alebo vecami, ktoré chcú darovať. Samozrejme, tak ako pri oblečení a obuvi, aj veci na tejto burze boli darmi a obdarovanými boli naši klienti.  
>>> viac

udialo sa u nás | 12.11.2012
Exkurzia PS na Okresnom súde Bratislava 1, sídliaceho v Justičnom paláci
Dňa 12.11.2012 sa klienti pracovných skupín mali možnosť zúčastniť exkurzie na Okresnom súde Bratislava 1 sídliaceho v Justičnom paláci na Záhradníckej ulici. Exkurzia sa uskutočnila v rámci prevencie kriminality a nadobudnutia informácií v trestnoprávnej oblasti. Pri našej návšteve sa nám v príjemnej atmosfére naplno venovali, okrem povereného pána hovorcu Mgr. Pavla Adamčiaka, aj pani predsedníčka Okresného súdu Bratislava 1 JUDr. Anna Kaššajová a pani sudkyňa Okresného súdu Bratislava 1 JUDr. Otília Doláková, ktoré nám odovzdali svoje praktické skúsenosti k téme zneužitia osobných dokladov, šikany a rád ako sa v podobných situáciách správať, alebo s kým sa poradiť, aby sa predišlo zneužitiu alebo poškodeniu našich klientov. Klienti mali momoriadnu možnosť, ktorá im umožnila načerpať dôležité informácie v priamom rozhovore a nezabudnuteľnú skúsenosť z návštevy súdnej siene.  
>>> viac

udialo sa u nás | 18.10.2012
Stretnutie bývalých zamestnancov
Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa poobede stretli bývalí dlhoroční zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA a Odborného učilišťa, aby si zaspomínali na staré časy a aby sa dozvedeli, čo nového sa u nás deje. Prítomným sa prihovoril riaditeľ PhDr. M. Kuric. A aby nezostalo iba pri slovách, naše deti pod vedením T. Kollára pripravili dôchodcom skvelý hudobno-recitačný program a v priebehu občerstvenia si naši bývalí zamestnanci mohli pozrieť prezentácie o súčasných aktivitách oboch kooperujúcich inštitúcií.  
>>> viac

udialo sa u nás | 17.10.2012
Výlet k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle pri Brezovej pod Bradlom
Dňa 17.10.2012, v tento slnečný októbrový deň sme si pripravili krásny celodenný výlet k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle pri Brezovej pod Bradlom. Výletu sa zúčastnili klienti z pracovných skupín. Trasa výletu prechádzala cez Šaštín – Stráže, kde sme sa zastavili a prezreli si krásnu baziliku a múzeum. Prehliadkou nás sprevádzal don Jozef Zachar. Po prehliadke a desiatej v slnkom zaliatom parku sme už pokračovali až k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle. Výstup k Mohyle sme zvládli pešo. Videli sme kde je M. R. Štefánik pochovaný a z Bradla sme mali krásny výhľad na okolitú jesennú prírodu Brezovej pod Bradlom. Na spiatočnej ceste sme navštívili Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, jeho rodnej dedine. Múzeum sa nám veľmi páčilo a tiež poučný a bohatý výklad o živote a práci M. R. Štefánika. Poučný výlet sa skončil s množstvom krásnych zážitkov a novými poznatkami.  
>>> viac