<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 10.2.2015
Na zámku v Smoleniciach

V Smoleniciach bolo super. Bola som tam ja, Kika, sestričky Lenka a Katka. Boli sme tam od 29. 12. 2014 do 05. 01. 2015. Prechádzali sme sa po zámku, chodievali sme na prechádzky a aj sa sánkovať. Mali sme tam samé dobré jedlá. Na Silvestra som bola vo veži, odkiaľ som sa pozerala na ohňostroj. Po večeroch sme pozerali televízor, ležali v posteli a jedli sladkosti. Veľmi sa nám tam páčilo. Veľmi radi by sme tam išli aj cez leto... Ďakujeme.

Nikola Žigová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.1.2015
Vianočné prekvapenie

Aj tohto roku nás prekvapili priatelia z IT firiem Microsoft a Millennium množstvom darčekov ktoré prišli osobne odovzdať naším klientom. Milé stretnutie sa už tradične uskutočnilo v našej kinosále. Prítomných privítal riaditeľ DSS ROSA Miroslav Kuric a klienti domova. Následne sa nám prihovorili riaditelia oboch spoločností, p. Markus Breyer a Miroslav Krempaský. Obaja s dojatím konštatovali, že sa vo svojej práci stretávajú s množstvom ľudí, nikde však nie s takou bezprostrednosťou a pozitívnou emóciou ako tu. Ocenili pokoj a obetavosť zamestnancov a zaželali klientom radostné Vianoce i nový rok 2015. Rozdávanie darčekov potom už len umocnilo príchuť blížiacich sa sviatkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 19.12.2014
Vianočné zdobenie medovníkov

Dňa 11.12.2014 sme v našom zariadení pod záštitou našej pracovnej terapeutky pani Danky Šimkovej usporiadali tvorivé dielne pod názvom „Vianočné zdobenie medovníkov“. V tomto predvianočnom čase sa na ňom zúčastnili klienti z DSS pre deti a dospelých na Javorinskej ulici v Bratislave a z DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých na Lipského ulici v Bratislave. V príjemnej komornej atmosfére sa klienti naučili ako správne vymiešať bielko s cukrom, ako si vytvoriť kornútok na zdobenie z papiera na pečenie. Pani Šimková všetkým ukázala techniku zdobenia. Každému sa zdala náročná, no prezradila nám, že je treba začať jednoduchými bodkami, z ktorých si tiež vieme vytvoriť krásne ornamenty. Každý z účastníkov si potom sám vyskúšal zdobenie vlastnoručne. Vytvorené, ozdobené medovníčky si každý mohol zobrať zo sebou. Po príjemnom rozhovore pri káve, čaji a koláčikoch sa pozvaní klienti s doprovodom rozišli do svojich zariadení. Tvorivé dielne sa vydarili a prebehli v príjemnej tvorivej a priateľskej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.12.2014
Mikuláš

Začiatok decembra sa neodmysliteľne spája aj s príchodom Mikuláša ku deťom, ktoré celý rok poslúchali. Aj naše deti sa nevedeli dočkať, kedy konečne zaznie anjelská hudba a príde medzi nich vytúžený Mikuláš. A ten veru prišiel aj so svojimi pomocníkmi anjelmi a pre istotu aj s čertom, keby sa medzi deťmi našli také, ktoré neposlúchali. Deti si pre Mikuláša a jeho pomocníkov pripravili veľmi milý hudobno-tanečný program a potom nasledovalo už len odmeňovanie tých poslušných detí. A že ich máme veru veľa, môžete sa presvedčiť z fotiek.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.12.2014
Aj my vieme rozdávať radosť

Vo štvrtok 4.12.2014 sme boli s klientmi pracovných skupín na návšteve u našich kamarátov - študentov gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Počas novembra sa naši klienti zriekali sladkostí, z ktorých sme potom spoločne spravili jeden veľký Mikulášsky balíček. Tiež sme s klientmi vlastnoručne vyrobili pohľadnice, do ktorých sme vpísali osobné priania pre našich kamarátov. Rovnako sme si pripravili Mikulášske a vianočné básničky a takto vyzbrojení sme prišli na návštevu ku gymnazistom. Tí nás prijali veľmi srdečne, porozprávali sme sa spolu, zaspievali si, zasmiali sa...

Ďakujeme milí gymnazisti, že nás prijímate. Ste u nás v Rose kedykoľvek vítaní.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.12.2014
Pečenie medovníkov

Predvianočný čas sa nám na oddelení imobilných klientov neodmysliteľne spája s vôňou medovníkov. Pri ich pečení a zdobení sa čo-to naučíme a vždy dobre zabavíme. Hoci nie sú dokonalé, pre nás sú najkrajšie a najchutnejšie na svete, pretože sú robené s láskou!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 5.12.2014
Deň zdravej výživy

Každý rok si na jeseň pripomíname Deň zdravej výživy. Dňa 6.11.2014 sme prichystali milé, tvorivé a chutné popoludnie plné dobrôt a umeleckých výtvorov. Chlapci a dievčatá mali možnosť ochutnať výborné šalátiky a jednohubky s novými nátierkami, ktoré nám ponúkli a zaradili do jedálneho lístka tety kuchárky. Po nich sme sa mohli občerstviť zdravými čajíkmi v „Katkinej čajovni“ či ovocnými šťavami a kokteilmi, ktoré vyrábal pán vychovávateľ Martin. V ponuke boli aj výborné jablkové a mrkvovo-cviklové koláčiky a muffinky od pani vychovávateľky Marty. Deti si mohli cvičiť zručnosť prštekov v súťaži o najdlhšie odkrojenú jablkovú šupku u pani Zdenky, vyrobiť strukovinové mozaiky s pani Beátkou, vykúzliť ovocné obrázky s pani Majkou a Luckou či pocvičiť zmysly v ochutnávke sušeného ovocia a zeleniny u pani Janky. Potrápili sme aj hlávky našich zverencov -  lúštili osemsmerovky s pánom Mariánom a precvičovali si mozgové závity u pani Janky pri tvorivých otázkach s témou dňa. Náladu celého popoludnia dotvoril pán Tomáš nezabudnuteľnými piesňovými šlágrami. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.11.2014
Slávnostný koncert vo Veľkej koncertenej sále Slovenského rozhlasu

 Dňa 20.11.2014 sme sa na pozvanie pani riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu Vanie Radevy zúčastnili Slávnostného koncertu venovaného 100. výročiu narodenia bulharského operného speváka Borisa Christova, ktorý sa konal vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu pod záštitou Jej excelencie pani Margarity Ganevej veľvyslankyne Bulharskej republiky a Ing. Václava Miku, generálneho riaditeľa RTVS. Koncert bol venovaný opernému umeniu. Odzneli árie z diel starých talianskych majstrov Rossiniho, Pucciniho, Verdiho, ale aj Čajkovského, Khrennikova, Rachmaninoffa a Hadijeva. Na záver sme si vypočuli pieseň „Mnogaja leta“ bohoslužobný text, ktorého pôvod sa datuje do 10. storočia. Veľkolepý koncert sa nám veľmi páčil, a sme radi, že aj naši klienti venovali pozornosť aj takému vážnemu umeniu ako je umenie operné, z ktorého si odniesli príjemný umelecký zážitok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.9.2014
Návšteva výstavy „TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY“

Dňa 24.09.2014 sa naše pracovné skupiny pod vedením pracovných terapeutov Bc. Anny Bednárikovej a Vladimíra Horeckého navštívili krásnu výstavu egyptského faraóna Tutanchamona v bratislavskej Inchebe. Táto výstava je pripomienkou egyptologickej expedície Howarda Cartera v roku 1922. Na výstave sme mohli vidieť verné repliky posvätných predmetov, sošiek, šperkov, aj sarkofágov, tak ako boli kedysi nájdené. Najpútavejším exponátom celej výstavy bol ohromný sarkofág a svetoznáma zlatá posmrtná maska faraóna Tutanchamona. Pre našich klientov bolo zaujímavé používanie individuálneho sprievodcu – formou prehrávača so slúchadlami, ktorý mohli samostatne obsluhovať. Mohli si podľa čísla exponátu spustiť hovorené slovo, ktoré informovalo o jeho histórii. Bolo to veľmi užitočné, nové a poučné.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 7.10.2014
Výlet do Hainburgu

Dňa 02.10.2014 sme si s našimi klientmi spravili výlet do Hainburgu. Využili sme možnosť mestskej hromadnej dopravy, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik, Bratislava. Pod Mostom SNP sme nastúpili na spoj č. 901, ktorý nás priamo zaviezol do centra mestečka Hainburg. Všetci sme si samostatne označili cestovné lístky v označovači pri šoférovi. Vysvetlili sme si ako správne zasunúť a ako dlho podržať lístok, kým sa neoznačí pečiatkou z prístroja. V Hainburgu sme si pozreli krásne nábrežie Dunaja a výhľad ďalej smerom na Viedeň. Prešli sme sa po mestečku a nakúpili sme si drobnosti v nákupnom centre. Späť sme išli rovnakým spojom pod Most SNP a odtiaľ do DSS. Výlet sa nám veľmi páčil. Naučili sme sa nové sociálne zručnosti spojené s cestovaním v MHD. 

 
>>> viac