<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 24.1.2013
Potulky po Slovensku
Kamarát neznámy, obuj sa, poď s nami, na druhú dedinu, navštíviť rodinu.... S takouto veselou pesničkou sme sa zišli všetci, ktorých oslovila zábavno-vzdelávacia súťaž „Potulky po Slovensku.“ Naši klienti mali za úlohu prezentovať svoj región, kraj, domov, mesto, z ktorého pochádzajú. Keďže máme klientov z rôznych kútov Slovenska, o pestrosť bolo postarané. Marek Lomen si pripravil záhorácky jazykový slovníček i rázovitú pieseň „Išiel Macek do Malacek.“ Jurko Bolya vyrozprával zaujímavú povesť o vzniku Banskej Štiavnice. Dominik Markovič prezentoval Senicu z pohľadu šoféra autobusu. Mišo Brindzák nám rozpovedal o stĺpe hanby, ktorý sa nachádza v Bernolákove. Ondrej Mach nás prostredníctvom internetových máp povodil krížom – krážom po Skalici. Použil fotografie aj prospekty, ktorými nás nalákal na návštevu mesta typického výrobou trdelníkov. Milým nesúťažným príspevkom bola prezentácia Spišsej Starej Vsi, Pienín a Dunajca pánom vychovávateľom Koňuchom. Porotcovia nakoniec rozhodli, že víťazom sa stal Ondrík Mach a jeho potulky Záhorím. Hlavná cena , kufor na kolieskach, sa mu určite pri cestovaní do rodného mesta zíde.  
>>> viac

udialo sa u nás | 24.1.2013
Kŕmenie vtáčikov
Po inšpiráciu k výrobe pochúťok pre vtáky sme nemuseli chodiť ďaleko. Pri prechádzke po našom zasneženom areáli, ktorý vyzeral akoby ho Perinbaba zakryla svojou perinou, sme zbadali na konáriku stromu sýkorku. Vytŕčala svoje žlté bruško, zasneženú hlavičku. Zrazu nazrela do kŕmidla a hľadala čosi pod zub. Hneď sme vedeli, že je hladná. Pripravili sme pre ňu malé prekvapenie. Kúpili sme bravčovú masť, slnečnicové semienka, ovos a proso. Zohnali sme šišky, ktoré sme nechali v teple, aby sa otvorili. Zo zmesi masti a slnečnicových semienok sme vyrobili dobrotu, ktorou sme šišky naplnili. Aby bol vtáčí jedálny lístok pestrejší, ušili sme vrecká z juty, do ktorých sme dali zmes ostatných surovín. Najväčšími pomocníkmi boli Dominik Studienka, Miška Izakovičová, Peter Noga, Marek Lomen ale zapojili sa aj ďalší. Podvečer sme pochúťky rozvešali. Brodili sme sa snehom, no hrial nás dobrý pocit, že sme pre vtáčiky spravili niečo užitočné.  
>>> viac

udialo sa u nás | 16.1.2013
Prevencia kriminality mládeže
V utorok 15. 1. 2013 sa v našom DSS pre deti a RS ROSA uskutočnila beseda s npor. PaedDr. Martinou Kočišovou z OR PZ Bratislava IV na tému trestno-právnej zodpovednosti. Jej postrehy ako aj sprostredkované skúsenosti jej kolegov si klienti vypočuli s veľkým záujmom. Dozvedeli sa, za aké priestupky či trestné činy je páchateľ zodpovedný a akú rolu pri posudzovaní zohráva vek. Keďže veľa našich klientov ešte nie je plnoletých, téma ich mimoriadne zaujala, čoho dôkazom bolo aj množstvo kladených otázok.  
>>> viac

udialo sa u nás | 7.1.2013
Burza kníh
Okrem už tradičnej burzy odevov a obuvi zavádzame pomerne novú tradíciu burzu kníh. Po prvom ročníku, ktorý mal veľký ohlas, sme sa rozhodli akciu po roku zopakovať. Okrem kníh a časopisov si mohli deti odniesť veľa milých drobností pre potešenie seba, kamarátov či rodičov. Knihy poskytla Mestská knižnica ale do burzy mohol prispieť ktokoľvek či už knihami alebo vecami, ktoré chcú darovať. Samozrejme, tak ako pri oblečení a obuvi, aj veci na tejto burze boli darmi a obdarovanými boli naši klienti.  
>>> viac

udialo sa u nás | 28.11.2012
Exkurzia PS na Okresnom súde Bratislava 1, sídliaceho v Justičnom paláci
Dňa 12.11.2012 sa klienti pracovných skupín mali možnosť zúčastniť exkurzie na Okresnom súde Bratislava 1 sídliaceho v Justičnom paláci na Záhradníckej ulici. Exkurzia sa uskutočnila v rámci prevencie kriminality a nadobudnutia informácií v trestnoprávnej oblasti. Pri našej návšteve sa nám v príjemnej atmosfére naplno venovali, okrem povereného pána hovorcu Mgr. Pavla Adamčiaka, aj pani predsedníčka Okresného súdu Bratislava 1 JUDr. Anna Kaššajová a pani sudkyňa Okresného súdu Bratislava 1 JUDr. Otília Doláková, ktoré nám odovzdali svoje praktické skúsenosti k téme zneužitia osobných dokladov, šikany a rád ako sa v podobných situáciách správať, alebo s kým sa poradiť, aby sa predišlo zneužitiu alebo poškodeniu našich klientov. Klienti mali momoriadnu možnosť, ktorá im umožnila načerpať dôležité informácie v priamom rozhovore a nezabudnuteľnú skúsenosť z návštevy súdnej siene.  
>>> viac

udialo sa u nás | 25.10.2012
Stretnutie bývalých zamestnancov
Vo štvrtok 18. októbra 2012 sa poobede stretli bývalí dlhoroční zamestnanci Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA a Odborného učilišťa, aby si zaspomínali na staré časy a aby sa dozvedeli, čo nového sa u nás deje. Prítomným sa prihovoril riaditeľ PhDr. M. Kuric. A aby nezostalo iba pri slovách, naše deti pod vedením T. Kollára pripravili dôchodcom skvelý hudobno-recitačný program a v priebehu občerstvenia si naši bývalí zamestnanci mohli pozrieť prezentácie o súčasných aktivitách oboch kooperujúcich inštitúcií.  
>>> viac

udialo sa u nás | 22.10.2012
Výlet k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle pri Brezovej pod Bradlom
Dňa 17.10.2012, v tento slnečný októbrový deň sme si pripravili krásny celodenný výlet k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle pri Brezovej pod Bradlom. Výletu sa zúčastnili klienti z pracovných skupín. Trasa výletu prechádzala cez Šaštín – Stráže, kde sme sa zastavili a prezreli si krásnu baziliku a múzeum. Prehliadkou nás sprevádzal don Jozef Zachar. Po prehliadke a desiatej v slnkom zaliatom parku sme už pokračovali až k Mohyle M. R. Štefánika na Bradle. Výstup k Mohyle sme zvládli pešo. Videli sme kde je M. R. Štefánik pochovaný a z Bradla sme mali krásny výhľad na okolitú jesennú prírodu Brezovej pod Bradlom. Na spiatočnej ceste sme navštívili Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách, jeho rodnej dedine. Múzeum sa nám veľmi páčilo a tiež poučný a bohatý výklad o živote a práci M. R. Štefánika. Poučný výlet sa skončil s množstvom krásnych zážitkov a novými poznatkami.  
>>> viac

udialo sa u nás | 22.10.2012
Deň zdravej výživy
V stredu 16.10.2012 sme sa už po tretí krát za sebou rozhodli pripraviť deň plný zdravia. Niežeby sme inokedy zdravo nežili, v tento deň však na nás striehli vitamíny skutočne všade. Pre našich klientov sa odšťavovalo, pieklo z ovocia aj zeleniny, hlasovalo sa za nové nátierky na desiate a olovranty a to nebolo zďaleka všetko. Vitamíny skryté v ovocí a zelenine mali aj iné ako „papkacie“ využitie. Detičky zistili, že si z nich môžu vyrobiť milých, aj keď len dočasných, „ovocníčkov“, vydlabať tekvicové strašidlá, či použiť ich na skrášlenie pleti ako výborné prírodné masky. Nemohli chýbať ani poučné hádanky či tvorivé dielne. Ak nás rýchlo navštívite, na dvore ešte nájdete strašidelných tekvičiakov! Ponáhľajte sa!  
>>> viac

udialo sa u nás | 22.10.2012
Exkurzia v Slovenskej televízii v Mlynskej doline
Dňa 04.10.2012 sa klienti pracovných zúčastnili exkurzie v Slovenskej televízii v Mlynskej doline. Sprievodcom nám bola pani Barbora Ružová. Sprevádzala nás pri prehliadke skladu historických kostýmov, virtuálneho spravodajského štúdia, štúdia Dámskeho magazínu, ktoré je ladené do ružova. Po prehliadke štúdia kde STV nakrúca Legendy popu a štúdia relácie O 5 minút 12 sa nám podarilo na pamiatku sa vyfotografovať s Ivetou Mlachovskou. Exkurzia sa nám veľmi páčila a mala u nás veľkú odozvu.  
>>> viac

udialo sa u nás | 3.10.2012
C.M.C. Indians v ROSE
Dňa 02. októbra nás navštívili členovia klubu „Cruiser Moto Club Indians“. Ako o sebe sami hovoria, motocykle triedy Cruiser im dávajú hlavne pocit nezávislosti a ich precízne spracovanie im dáva zabudnúť na všetky starosti. Ide o životný štýl a pocit slobody, z ktorého mohli ochutnať aj naši klienti, keďže sa už niekoľko rokov venujú aj charitatívnym akciám pre hendicapované deti a u nás boli už aj v roku 2008. Pripravili si pre nich rôzne zaujímavé súťaže, pri ktorých si mohli zmerať svoje sily. Všetci výhercovia boli odmenení krásnymi cenami. Najviac ich však oslovoval pocit voľnosti pri jazde na mohutných motorkách. Týmto sa chceme poďakovať nielen za ceny, pekné zážitky z jázd ale aj zato, že si našli čas a navštívili náš domov.  
>>> viac