<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 35 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 35 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha – detský autizmus. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás |
Priateľské adventné stretnutie s gymnazistami

Postupom času sa stáva tradíciou naša adventná návšteva u študentov z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.

Tento rok sme k nim zavítali na priateľské stretnutie dňa 28.11.2019. Navštívili sme, teraz už štvrtákov zo IV. B., ktorým je triednou profesorkou pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová.

Pripravili sme si pre nich adventný veniec, ktorý bude zdobiť ich stôl až do Vianoc. Tiež náramky a vianočné pozdravy vlastnej výroby. Po príchode a milom privítaní, nás naši kamaráti usadili. Naši speváci Andrej Hoffmann a Ján Mordavský zaspievali a hudobník Ján Kolenič zahral koledy, ku ktorým sa všetci pripojili a spoločným spevom sme si vytvorili tú pravú predvianočnú atmosféru.

Naši kamaráti nám na oplátku zahrali hudobné časti z ich programu, ktorý predviedli na svojej stužkovej. Nastala chvíľka na občerstvenie a spoločné rozhovory. Milým prekvapením bol návrh gymnazistov na vytvorenie spoločných obrazov, ktoré by pripomínali naše priateľstvo. Na jednom obrázku je nakreslený ihličnatý strom a na druhom listnatý. Zaujímavosťou týchto stromov však je, že na ihličnatom sú odtlačky našich palcov a na listnatom zase odtlačky palcov gymnazistov. Obrázok listnatého stromu si ponecháme my a obrázok ihličnatého stromu zase gymnazisti. Budú milou spomienkou.

Spoločné stretnutie pokračovalo spevom hitov od Elánu a Mira Žbirku. Na gitare sprevádzal gymnazista Gorazd.

Naše príjemne strávené predpoludnie sa nám veľmi vydarilo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi, kamarátmi z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v budúcom roku. Ako nám prisľúbila pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová, budú to noví kamaráti, keďže štvrtáci svoje Gymnázium opúšťajú.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Viete kto je hudobný skladateľ ?

Slovenská filharmónia otvorila už svoju 71. koncertnú sezónu 2019/2020. V rámci cyklu Hudobná akadémia sme sa mali dňa 29.11.2019 možnosť zúčastniť na prvom koncerte s názvom Skladateľ. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

            Viete kto je hudobný skladateľ? Viete, alebo len tušíte? Aj my sme pri tejto otázke moderátora Martina Vaneka zachmúrili tváre a tuho rozmýšľali. Pýtali sme sa v duchu: „Ako vyzerá?“, „Koľko már rokov?„ No naše odpovede boli rôzne a každý z nás má o hudobnom skladateľovi rôzne predstavy.

            Moderátor Martin Vanek nám však pomohol. Postupne nám predstavil niektorých hudobných skladateľov. Prvým bol Juraj Jartim. Je to súčasný skladateľ a skomponoval skladbu Električkou cez Dunaj. Slovenský komorný orchester pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela zahral túto skladbu v premiére. Pri počúvaní sme mali možnosť na plátne vidieť cestu električkou č. 1 až do Petržalky.

Druhým hudobným skladateľom bol Martin Petrík. Tento hudobný skladateľ je členom Slovenského komorného orchestra. Martin Petrík vystúpil s violou v ruke. Videli sme naživo skutočného hudobného skladateľa.  Moderátor ho vyspovedal. Ako tvorí, kedy tvorí, čo k tomu potrebuje. Keď sme sa už všetko dozvedeli Slovenský komorný orchester zahral jeho skladbu s názvom Leto.

            Posledným dnes predstaveným hudobným skladateľom bol Marián Kittner. Marián Kittner bol tiež prítomný a tiež ho Martin Vanek vyspovedal. Skomponoval hudobnú skladbu Sinfonietta. Aj táto skladba mala dnes premiéru.

Už vieme k to je hudobný skladateľ. Vieme si ho aj predstaviť. Dnešné hudobné stretnutie nám ho predstavilo, čo sa nám veľmi páčilo. Náš úžasný kultúrny zážitok nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Socha „Vítanie“ nás privítala v Národnej rade Slovenskej republiky

            Dňa 21.11.2019 (štvrtok) sme mali možnosť navštíviť budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Nachádza sa pri Bratislavskom hrade a z jej terasy je krásny výhľad na Petržalku a most Slovenského národného povstania so známou kaviarňou Ufo.

Na hlavnom schodisku pred vstupom do budovy nás privítala socha „Vítanie“. Je to socha mladej ženy, ktorá má v náručí kyticu kvetov. Po vstupe do budovy sme prešli bezpečnostnou kontrolou.

Náš sprievodca p. Adamišin, nám priblížil históriu národných rád v Slovenskej republike. Videli sme bustu prvého predsedu národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, tiež Milana Rastislava Štefánika v uniforme československých légií. Vo vitrínach sme si prezreli kópiu Ústavy slovenskej republiky, súčasné aj historické pečatidlá. Videli sme pôvodný text národnej hymny vyrytý do kovovej platne.

Vo vzdialenejšej časti vestibulu je inštalovaná aktuálna výstava pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie s dobovými písomnosťami, fotografiami, preukazmi a tiež zapožičanou čiapkou „budajkou“.

Na prvom medziposchodí sme mali možnosť vidieť sedem unikátnych obrazov od autora Albína Brunovského na drevených doskách. Naša exkurzia pokračovala do rokovacej sály, kde sme mali množstvo otázok. Pôvodný luster bol nahradený novou svetelnou technológiou imitujúcou denné svetlo. Z rokovacej sály sme odišli po opačnom schodisku a vo vestibule sa naša exkurzia skončila. Návšteva Národnej rady sa nám veľmi páčila a bol to pre nás poučný zážitok.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Úrad vlády

Dňa 05.11.2019 sme mali možnosť navštíviť Úrad vlády. Exkurzia v jeho priestoroch je možná len v čase, keď vláda nerokuje.

Naším sprievodcom bol p. Ján Matis z tlačového odboru Úradu vlády. Po absolvovaní bezpečnostnej prehliadky sme v jeho sprievode prešli do kaplnky, ktorá jediná sa zachovala v pôvodnom stave.

Tu nám porozprával o histórii budovy Úradu vlády. Podľa dochovaných archívnych zdrojov bol pôvodne sídlom arcibiskupov a v čase vojny aj nemocnicou. V súčasnosti má Úrad vlády dve budovy. Jednu historickú a druhú novšiu, postavenú v 70. rokoch 20. storočia.

Po prehliadke kaplnky sme sa vrátili do vstupného foyer. Po širokom schodisku sme prešli na I. poschodie. Tu sa nachádza veľká zasadacia sála. Uskutočňujú sa tu rôzne stretnutia predstaviteľov vlády a prijatých návštev. Na I. poschodí sa tiež nachádza žltý salónik. Historickými zrekonštruovanými dverami sme prešli do zeleného salónika a ďalej do ružového salónika. Svoje mená dostali podľa farebného ladenia stien a zariadenia. Každý salónik má svoje konkrétne využitie. Prešli sme na chodbu ku pracovni predsedu vlády p. Petra Pellegirniho. Mohli sme sa vyfotografovať pri jeho menovke na stene. Znova sme sa vrátili do vstupnej haly.

Cez park sme prešli sme do novšej budovy. Na I. poschodí sme si prezreli zrekonštruované priestory zasadacej miestnosti vlády. Mohli sme sa posadiť do kresla predsedu vlády aj jednotlivých ministrov. Vo vstupnej hale sme sa mohli odfotografovať pri fotografiách všetkých doterajších predsedov vlády. Na prízemí sme si prezreli tiež vynovenú miestnosť Press centra, kde sa konajú tlačové konferencie. Tu naša exkurzia skončila.

Návšteva na úrade vlády sa nám veľmi páčila a dozvedeli sme sa nové informácie o práci našej vlády.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Slovenský folklór v obrazoch

Dňa 29.10.2019 sme sa vybrali pozrieť si výstavu „Slovenský folklór v obrazoch“ v Nákupnom centre Centrál.

            Výstava je inštalovaná od 7.10. do 3.11.2019 v pasážach nákupného centra. Videli sme jedinečnú výstavu umenia, ktorá vznikla v spolupráci s projektom „Party v 21. storočí“. Parta bola ozdobná čelenka, znak dospelého slobodného dievčaťa. Základ party tvoril pás lepenky, stočený do kruhu, ktorý bol obšitý textilom, najčastejšie zamatom, ktorý bol doplnený našitými korálkami, bortňami a kovovými čipkami.

            V interiéri nákupného centra sme mali možnosť vidieť tradičné slovenské party zapracované do nádherných umeleckých obrazov. Limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt je veľkolepým spoločným projektom fotografov Ľubomíra Saba a Zuzany Sénašiovej a etnologičky Kataríny Chabrečekovej, ktorí si prizvali do tímu spoluautorov obrazov dve umelecké maliarky Sarah Avni a Ivanu Mintálovú a facepainterov Andreu Ľubockú a Patrika Raga. Zámerom tohto projektu je pomocou moderného umenia reprezentovať a spájať kultúru, tradičné hodnoty a históriu Slovákov a atraktívnym spracovaním ich priblížiť aj súčasnej generácii. Výsledkom sú originálne obrazy, ktoré unikátnym spôsobom spájajú fotografiu, facepainting a umeleckú maľbu. Doposiaľ autori vytvorili 50 originálnych obrazov a zároveň „vzkriesili“ a zdokumentovali 44 párt zo všetkých regiónov Slovenska, ako aj 6 párt zahraničných Slovákov zo srbskej Vojvodiny.

Zároveň sme mohli vidieť aj oblečené figuríny v ženských svadobných krojoch.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Deň zdravej výživy

23. 10. sme sa po roku opäť stretli na našej obľúbenej akcii : „DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY“.

Čakali nás zaujímavé aktivity zamerané na ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL a pomaškrtili sme si na ZDRAVÝCH DOBROTÁCH.

Chute a zmysly sa premiešali, my sme boli bohatší o ďalšie zážitky a vedomosti. Obrázky v galérii vypovedajú o vynikajúcej atmosfére.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Návšteva príslušníkov Mestskej polície Bratislava

Dňa 22.10.2019 nás do areálu nášho zariadenia prišli navštíviť príslušníci Mestskej polície Bratislava.

Priviezli so sebou aj služobných psov. Po krátkom úvode, kedy nám porozprávali o tom ako sa starajú o bezpečnosť občanov v Bratislave. Rozprávali tiež o tom ako prebiehajú rôzne zásahy pri trestných činoch alebo záchranných akciách. Ako riešia rôzne podnety občanov a aká je úloha Mestskej polície.

Nasledovala ukážka výcviku služobných psov. Príslušníci so sebou priviezli mladú sučku plemena Belgický ovčiak, ktorá je práve vo výcviku. Mohli sme vidieť ako pomáha príslušníkovi pri zadržaní páchateľa. Ďalej nám ukázali aj jej útok na rukáv, ktorý mal oblečený figurant. Pri výcviku mladého psa je dôležité, aby to bola pre neho hra a neskôr sa z hry vyvinie ochota pomáhať.

Nakoniec sme mohli pohladiť nemeckého ovčiaka, už vo výslužbe. Teraz je na dôchodku, a dôstojne sa o neho starajú na stanici Mestskej polície.

Návšteva príslušníkov Mestskej polície aj spolu s ich služobnými psami sa nám veľmi páčila. Stretnutie bolo pre nás poučné a videli sme praktickú činnosť Mestskej polície.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Vernisáž výstavy "Deti Patrónky"

V stredu 09. 10. 2019 vo výstavnej sieni Domu Quo Vadis na Hodžovom námestí sa konala vernisáž výstavy Deti Patrónky. Fotografie nafotili študenti VŠVU pod vedením doc. Jozefa Sedláka v priebehu 10 rokov spolupráce so Zariadením sociálnych služieb ROSA a Odborným učilišťom. Súčasťou vernisáže bolo aj predstavenia rovnomennej knihy. Projekt výstavy a knižná publikácia vyšiel vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Rady rodičov pri Odbornom učilišti. Výstava potrvá do 31. októbra.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Spievajme na ľudovú nôtu (Sološnica)

9. októbra sa v kultúrnom dome v Sološnici konalo medzinárodné hudobné podujatie „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na pozvánku zúčastniť sa speváckej súťaže zareagovali naši poberatelia soc. služieb Andrej Hofmann a Ján Kolenič. Ľudovými piesňami „Hájičku zelený...“ a  „Keď mi prišla karta narukovať“ prispeli k bohatému celodennému programu. Organizátor podujatia DSS Plavecké Podhradie vytvoril jedinečný priestor pre stretnutie milovníkov ľudovej piesne z okolitých DSS, pozval hostí z Čiech a Poľska. Čísla programu -  spevácka súťaž, koncert folkovej skupiny „Kabrňáci“ z Tloskova, diskotéka, hojné pohostenie a stretnutia – zanechali hlboký dojem a zážitok ku ktorému sa Andrej a Ján radi vracajú a tešia sa do budúcnosti na podobné podujatia.

 
>>> viac