<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 25.3.2021
Maľovaný obraz pre Cambridge

Začiatok roka v našom zariadení sa niesol v znamení plnenia snov. Naši klienti si vďaka priateľom z Cambridgu splnili svoje tajné priania a dostali darčeky, po ktorých túžili. Radosť bola obrovská a nás mrzelo, že sme sa s týmto šťastím nevedeli podeliť aj naživo. Snažili sme sa vymyslieť spôsob, ako preniesť aspoň trochu radosti z ROSY priamo do Cambridgu. 

A preto sme vytvorili ručne maľovaný obraz doplnený fotkami klientov, ktoré zachytávali ich radosť pri otváraní darčekov. Okrem toho, sme každému žiakovi, študentovi, učiteľovi, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa do projektu zapojili urobili ručne zdobený medovník v tvare srdca. S krátkym, no o to výstižnejším odkazom: Ďakujeme.

Aj týmto spôsobom sme chceli vyjadriť ako veľmi sme vďační, za ochotu a obrovské odhodlanie pri realizácií projektu, vďaka ktorému sa nám podarilo vyčarovať toľko úsmevov! 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.3.2021
Veľká vďaka Cambridge!

Uplynulý rok 2020 bol azda najnáročnejším rokom pre každého jedného z nás. V období, kedy sme si od svojich priateľov a známych museli držať odstup,  podarilo sa nám, naopak jedného nového priateľa získať. Ešte koncom minulého roku sme nadviazali spoluprácu s Cambridge International School v Bratislave, ktorá si v jeho závere pripravila pre našich klientov obrovské prekvapenie.

Koniec roka tradične patrí jednému z najkrajších a najočakávanejších sviatkov. Tieto Vianoce sa Cambridge zahral na Ježiška a rozhodol sa splniť najtajnejšie priania našich klientov. A veru mu to aj vyšlo! Zapojili sa všetci - žiaci, študenti, rodičia, ale aj učitelia, či zamestnanci školy. Každý jeden klient nášho zariadenia si našiel pod stromčekom to, čo si najviac prial. Obrovská radosť a šťastie sa len ťažko dajú opísať slovami.

Milí priatelia z CIS, aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za neuveriteľnú dávku ľudskosti a veľkorysosti, ktorú ste aj napriek ťažkým časom prejavili a rovnako aj  za radosť, ktorú sme mohli spoločne vďaka Vám prežiť.

 

Takže ešte raz,  ĎAKUJEME Cambridge a čoskoro sa vidíme!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 22.2.2021
Čarovné Vianoce

V mesiaci november bola  v rámci ZSS ROSA vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čarovné Vianoce“, ktorej cieľom bolo zachytiť tradície a vnímanie Vianoc očami prijímateľov sociálnej služby. Výtvarné práce boli zaujímavé a pestré.Do súťaže sa zapojilo 39 prijímateľov sociálnej služby. Každý účastník súťaže dostal sladkú odmenu.  Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Kategória A: 1. miesto: Andrej Hoffmann

                      2. miesto: Lukáš Vosátko

                      3. miesto: Ester Szabóová

 Kategória B: 1. miesto: Barbora Tóthová

                      2. miesto: Mária Baránková

                      3. miesto: Sára Madarászová

 
>>> viac

udialo sa u nás | 16.9.2020
Zvýšenie kapacity Špecializovaného zariadenia

Od 1.9.2020 sme v našom zariadeí rozšírili kapacitu špecializovaného zariadenia pre deti s poruchou autistického spektra. K jeho rozšíreniu došlo podľa pôvodného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, po roku jeho fungovania. Aktuálna kapacita bola teda zvýšená z pôvodných 8, na 16 miest. Sociálna služba je aj naďalej poskytovaná ambulantnou formou pre deti od 6 do 18 rokov. V rámci rozšírenia kapacaty došlo aj k rozšíreniu priestorov, v ktorých sa špecializované zariadenia nachádza. Pribudli k nemu ďalšie miestnosti, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a boli na novo materiálovo vybavené, presne podľa špecifických potrieb našich klientov. 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.7.2020
opekačka

 Tento školský rok bol poznačený pandémiou koronavirusu COVID – 19, od 10. marca sa v škole nevyučovalo až do 22. júna . V danom čase prebiehalo vyučovanie online prostredníctvom e- mailovej korešpondencie a internetu v domovoch našich PSS.  Brány zariadenia sociálnych služieb sa otvorili pre prijímateľov sociálnych služieb 4. júna. Naši študenti po dňoch strávených v školských laviciach s osobitým vyučovacím procesom sa dopracovali k odovzdaniu vysvedčení 30. júna a to bol podnet k zorganizovaniu „opekačky“ pri tejto príležitosti.

Prvým krokom bola príprava dreva, ktoré sme ponachádzali v priestoroch areálu nášho zariadenia. Schopné drevo  sme popílili  a popresúvali ku krbu. Druhý deň sme si zadovážili suroviny na opekanie: klobásky, špekačky, slaninu, chleba, cibuľu a samozrejme aj pitný režim sme dodržali. Kečup a horčicu zasponzoroval Nick Lang (poslala jeho mama). Potom nastal deň „D“  založili sme oheň a chlapci si opekali na ražni v ohnisku podľa svojho výberu. Filipovi Raffajovi sa podarilo prepáliť ražeň a vzácne suroviny skončili v ohnisku. Užili sme si pekné a teplé popoludnie. Po konzumácii týchto dobrôt sme aj poupratovali a zanechali priestor v naprostom poriadku. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.6.2020

Vážení rodičia/opatrovníci,

týmto Vám oznamujem, že dňom 29.5.2020 sa v našom zariadení rušia
karanténne miesta a po dôkladnej dezinfekcii sa opätovne budú
poskytovať sociálne služby pre celoročný a týždenný pobyt PSS od 1. 6.
2020
podľa nariadenie Vlády SR zo dňa 7. mája 2020.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.3.2020
PRERUŠENIE PREVÁDZKY V ZSS ROSA

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby  od 11.03.2020 do odvolania.

 

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.  

 

Sledujte webové sídlo ZSS ROSA www.domovrosa.sk , kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe. Informácie môžete získať aj na telefónnom čísle  0903 242 048 - Pavol Orlovský

 
>>> viac

udialo sa u nás | 2.6.2020

"Milí klienti/prijímatelia sociálnych služieb, milí rodičia, príbuzní, priatelia, kolegovia. Situácia nám momentálne neumožňuje byť spolu tak, ako sme zvyknutí. Osobný kontakt je veľmi cenný, avšak v týchto časoch sa nám vynárajú alternatívne možnosti, ako byť spolu a prejsť si spoločne týmto obdobím. Chcem, aby ste vedeli, že na Vás myslím a že v tejto situácii nie ste, nie sme sami. Môžete ma kontaktovať priamo tu: https://www.facebook.com/Psychol%C3%B3g-Rosa-106551741007906/   , cez messenger, prípadne na mailovej adrese: gabarikova.veronika@gmail.com.

Pokiaľ vás niečo trápi, cítite sa smutní, nahnevaní, vystrašení, prekvapení, či preťažení, nemusíte v tom zostať sami. Smelo sa na mňa obrátte. Zároveň by som Vám na stránke https://www.facebook.com/Psychol%C3%B3g-Rosa-106551741007906/ rada sprístupnila užitočné tipy, rady, nápady a možno i vtipné momentky na odľahčenie, aby sa nám spolu ľahšie kráčalo týmto obdobím.

Vaša psychologička, Veronika Gabaríková"

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.3.2020
Karneval

25-február sa v zariadení niesol v duchu dobrej zábavy a nálady. Pre klientov zariadenia sa zorganizoval ako každý rok karneval. V rámci neho klienti predviedli aj svoje umenie a schopnosti čo sa týka tanečného, hudobného či divadelného vystúpenia. Nápaditosť, pestrosť a rôznorodosť masiek bola odmenená sladkým prezentom pre všetkých.

 
>>> viac