<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 11.4.2024

2. apríl – Svetový deň povedomia o autizme

   Diagnóza autizmus je spektrom rôznych prejavov, ktoré zasahujú do viacerých funkčných oblastí života. To platí aj o klientoch nášho Špecializovaného zariadenia. 2. apríla sme si pripomenuli deň všetkých týchto jedinečných ľudí, ale i rodičov a všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí im venujú svoj čas a pomáhajú napredovať.

Tento deň sme si pripomenuli aj my v našom zariadení výzvou „ príď oblečený v modrom“, ale tiež aj so zamestnancami a klientmi Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktorí nás už tradične pozývajú pri tejto príležitosti na spoločne strávený čas.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2024

Veľkonočná zvyky a tradície, veľkonočná tvorba

          Východné Slovensko? Stred? Západ? Šunka, hrudka, pečený baranček, či jahňa? Korbáč, voda, potok, dovolenka mimo Slovenska...Všetko vieme...prešli sme si zvyky jednotlivých kútov Slovenska, podelili sme sa o osobné zážitky, o minulosť i súčasnosť... a nechýbala ani veľkonočná tvorba našich šikovných prijímateľov sociálnych služieb. Nemysleli sme však iba na seba, veľkonočné pozdravy i malé vlastnoručne vyrobené darčeky sme osobne odovzdali aj Domovu sociálnych služieb a zariadeniu pre seniorov v Stupave, veríme, že potešili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 4.4.2024

Spoločná rýmovačka...

... marec je známy nielen tým, že je mesiacom knihy, ale v tomto mesiaci sa oslavuje aj Svetový deň poézie... v Rose sme sa teda otvorili rýmom, nádherným myšlienkam, slovám a vetám, ktoré pošteklili naše zmysly a precvičili našu pamäť... literárne dopoludnie bolo venované našim šikovným klientom, ich prednesu poézie, pripomenuli sme si mená slovenských i svetových velikánov, ktorí sa podpísali pod nami recitované diela... a všetci sme v tichu nechali poéziu pôsobiť na nás ako balzam na dušu...úsmevy, prednes, verše s hĺbkou a povzbudzujúci, či odmeňujúci potlesk...aj toto sme my, aj toto je Rosa.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

Svetový deň spánku – spolu v pyžamách

... netradičný a príjemný ... taký bol Svetový deň spánku v Rose J... spoločne sme v rámci podpory zručností  upiekli 7 druhov báboviek, navarili si kakao, obliekli sa do pyžama a strávili spolu bláznivý a príjemný čas J... aj takto sa dá poukázať na to, že spánok je nevyhnutnou súčasťou nášho života, je „výživný“, potrebný, pomáha nám byť a žiť,  a my všetci ho máme radi... tak ako i zábavu, príjemnú spoločnosť a pohodlie, ktoré nás tento deň sprevádzali J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

Ponožková výzva – Svetový deň Downovho syndrómu v Rose

          Svetový deň Downovho syndrómu, 21.3.,  je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri diagnóze Downovho syndrómu ide o trizómiu 21. chromozómu.... v ZSS Rosa sa práve z tohto dôvodu  dňa 21.3.2024 mihotali pestré a odlišné ponožky... klienti, zamestnanci, ale i niektorí rodičia - všetci sme vyjadrili podporu a sympatie osobám s týmto genetickým ochorením. Práve tento deň nám pripomína dôležitosť uznania a inklúzie ľudí s týmto syndrómom.  S radosťou sme sa spojili v ponožkovej výzve, a vo viditeľnej forme sme sa stali podporou  posolstva o tom, že každý jednotlivec, bez ohľadu na svoje schopnosti či obmedzenia, má právo na dôstojný a plnohodnotný život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.3.2024

TVORIÁDA

          19. marca 2024 sme svoje dvere s radosťou a úctou otvorili i pre priateľov z iných zariadení sociálnych služieb a spoločne sme strávili tvorivé dopoludnie. Tvoriáda v Rose, jej druhý ročník, sa opäť spájal s kreativitou, podporou zručností a zmyslov, či estetického cítenia.

Viac ako 70 účastníkov v doprovode pracovníkov absolvovalo rôzne aktivity – strúhanie či čistenie ovocia a zeleniny, tvorba z papiera, hliny, či podpora predstavivosti pri hádaní predmetov v štýle mačky vo vreci, športovej disciplíny, ktorá preverila zručnosti pri využívaní hokejky. Bonusovou aktivitou bola skúška odvahy, ktorá preverila odvahu skonzumovať chilli, ale i dať ruku do čierneho vreca s neznámou nepríjemnou hmotou a nájsť v nej loptičku.  Všetci účastníci boli veľmi šikovní a tvoriví a poctivo absolvovali pripravené disciplíny. Malý priestor vznikol aj na tanec, či občerstvenie a nakoniec sme spoločne vyhodnotili a odmenili tých, pre ktorých toto dopoludnie bolo pripravené. Ďakujeme kolegom, spoločnosti Unilever – za sponzorské balíčky, Neinvestičnému fondu Rosa za občerstvenie a sladké odmeny a všetkým účastníkom za energiu a chuť...

Tešíme sa na tvorivé spoločné chvíle opäť o rok J

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.3.2024

Cirkusový workshop

          Nikto z nás nevyrástol bez rozprávok a rozprávkových príbehov. Spontánne sa k nim vraciame a oživujeme si ich v pamäti. Tak to bolo aj v stredu popoludní, keď interaktívnou formou si naši prijímatelia pripomenuli nezabudnuteľný príbeh ,,O psíčkovi a mačičke”. Pri tvorení deja sa všetci iniciatívne zapájali a prejavovali spontánnu radosť počas celého vystúpenia, ktoré realizovala skvelá animátorka.

Čas príbehu ubehol veľmi rýchlo a tváre našich klientov žiarili úsmevom a spokojnosťou. O túto skvelú pohodu sa opäť postarala koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Lucia. Srdečná vďaka.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13.3.2024

Jarné prázdniny v ROSE

          Jarné prázdniny v Rose boli tento rok opäť plné zážitkov. Naši klienti - deti navštívili kino v Bory Mall, kde si pozreli krásny film o dvoch líštičkách a ich nekonečnej láske a oddanosti. Taktiež sme s nimi navštívili  ich obľúbený  McDonald´s, spojili sme prechádzku s návštevou   cukrárne. Posledným deň jarných prázdnin sme vyplnili pohybovými  aktivitami spojené s   výletom  na Železnú Studničku, kde sa deti do sýtosti vybláznili na ihrisku a tým zakončili jarné prázdniny plné radosti, spokojnosti a oddychu...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2024

Česká a slovenská architektúra na Bratislavskom hrade

          Bratislavský hrad ponúka vo svojich krásnych priestoroch aktuálne i stále výstavy.  Tentoraz, 6. marca 2024, sme sa na Bratislavský hrad vybrali za umením, krásou a výhľadom. Aktuálnou výstavou je zbierka modelov a makiet architektonických počinov českých a slovenských architektov v období od roku 1938 po súčasnosť. Videli sme miniatúry budov, ktoré už stoja a môžeme ich vidieť aj naživo, aj u nás v Bratislave.

Okrem výstavy architektúry sme si na Bratislavskom hrade pozreli zbierku barokových sakrálnych umeleckých diel, ktoré v nás evokujú pokoru.

Pre krásny výhľad sme neváhali vyjsť po schodoch do jednej z prístupných veží Bratislavského hradu. Bolo to náročné, no výhľad stál za to. Petržalka, Dunaj...

Prezreli sme si aj obrazy najvýznamnejšej panovníčky Rakúsko – Uhorska Márie Terézie a jej rodiny.

Všetky krásy, ktoré Bratislavský hrad ukrýva nás potešili a ukryli sa nám do pamäti. Tešíme sa na ďalšie návštevy nášho – Bratislavského hradu.

 
>>> viac