<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám vo veku 6 – 40 rokov života, s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom vo veku 6 -18 rokov života s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 26.1.2023
Milé Mikulášske darčeky od firmy Microsoft

Každý rok na nás myslí aj Mikuláš v Microsofte. A v stredu 21.12.2022 nám tieto darčeky priniesli jeho pomocníci – pracovníci firmy Microsoft.

Krásne darčeky tento rok dostali všetci naši prijímatelia, ktorí by možno mali pod stromčekom málo darčekov. Darčeky, všetky do jedného, vyčarili na našich tvárach široké úsmevy a úprimnú radosť. Veľmi sme sa tešili z drobností a hračiek.

Úprimne ďakujeme všetkým pracovníkom firmy Microsoft, ktorí na nás so svojimi darčekmi každý rok myslia. Ďakujeme !!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.1.2023
Vianočné poďakovanie klientov zamestnancom

Vo štvrtok 15. decembra 2022 klienti z liečebného oddelenia a z pracovných skupín prekvapili zamestnancov hudobným darčekom. Predviedli im hudobnú fantáziu na koledu „Búvaj dieťa krásne“ z mikulášskeho programu a poňali to ako  poďakovanie za ich celoročnú prácu. Hostí si pozývali naprieč oddeleniami, zvlášť z úsekov, ktoré zvyčajne nemajú priamy kontakt s klientmi. Zvlášť potešujúca je skutočnosť, že nápad, zahrať a zaspievať ľuďom z ich okolia, a konkrétnu predstavu realizácie si vymysleli klienti z liečebného oddelenia sami.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.1.2023
Dopravná výchova

 Dňa  8. 12.2022 Nás navštívil z PZ BA preventista, ktorý našim poberateľom sociálnych služieb hravou formou priblížil základy dopravnej výchovy. Boli im ukázané základné dopravné značky a bezpečnostné prvky a pravidlá pri chodcoch, cyklistov a kolo bežkárov. Preventista interaktívne zapojil všetkých poberateľov sociálnych služieb do rôznych dopravných aktivít a diskusiu. Nakoľko to našich PSS mimoriadne zaujalo, dohodli sme si ďalšie spoločné stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 8.12.2022
Mikuláš

6.12.2022 nás v zariadení sociálnych služieb ROSA navštívili vzácni hostia. Mikuláš s anjelom, ktorí rozdávali sladkosti aj vitamíny bohatou nádielkou. Sprevádzal ich aj čert, ktorý rozdával pohladenia a úsmevy, lebo naši klienti boli po celý rok milí a poslušní. Až na niektoré výnimky, no tým čert odpustil, lebo všetky neplechy vždy napravili. Spoločne sme im zaspievali koledy a naši koledníci ich sprevádzali po ostatných oddeleniach. Klienti sa z návštevy tešili a poďakovali za dary. Veríme, že aj na budúci rok sa takto spoločne stretneme a obdaríme sa navzájom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 3.12.2022
Župné vianočné trhy

Neoddeliteľnou súčasťou adventu sú vianočné trhy. Tento rok sa tým inšpiroval aj Bratislavský samosprávny kraj a pripravil netradičné podujetie. V stánkoch si mohli návštevníci nájsť výrobky klientov župných zariadení sociálnych služieb a žiakov stredných odborných škôl. Na týchto trhoch sme odprezentovali aj naše zariadenie. 

 

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
návšteva gymnazistov z Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa.

Dnes, 24.11.2022 k nám do zariadenia prišli na návštevu študenti z Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa. Pripravili si pre nás jednoduchý tanečný program. Naši klienti spoločne s týmito študentami hrali spoločenské hry, kartovú hru UNO, človeče nehnevaj sa, dámu, stolný hokej a futbal. Strávili spolu príjemné popoludnie a nadobudli nové priateľstvá. Veríme, že spolupráca medzi ZSS ROSA a študentami z tohto gymnázia bude aj naďalej pokračovať v tak priateľskej atmosfére, ako dnešné stretnutie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
Katarína na blate a Vianoce na ľade

Na svätú Katarínu, schovajme sa pod perinu...

Na svätú Katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú svoju domovinu...

Takéto, aj iné pranostiky sa vzťahujú na deň svätej Kataríny....takisto týmto dňom končí obdobie zábav a nastáva obdobie adventu, čas pokoja a rozjímania...

Preto sme sa rozhodli, že sa ešte " zabavíme" ...A tak sme si v stredu 23.11.2022 užili vo veľkej jedálni

" Katarínsku zábavu"...

Tancovali mladí, starí, malí, aj veľkí v rytme známych retro, aj moderných melódií...všetci veselí zo spoločného stretnutia...ďakujeme za krásny zážitok...

Článok napísali dospelí klienti z 2.p., Z. Sabršúlová

Prajeme pokojný advent...

 
>>> viac

udialo sa u nás | 30.11.2022
Vianočné stretnutie u gymnazistov

Dnes, 22.11.2022 sme navštívili gymnazistov z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Priniesli sme im adventný veniec, mafiny, ktoré sme sami vyrobili a plný košík sladkostí. Privítali nás a ponúkli nám malé občerstvenie. Gymnazisti nám zaspievali a spoločne s našimi klientami vyrábali dekoračné vianočné stromčeky. Spoločne sme si zatancovali a niektorí naši klienti mali veľmi úspešné sóla. Spoločné stretnutie sme si veľmi užili a veríme, že naša dlhoročná spolupráca bude aj naďalej pokračovať. Gymnazisti nás pozvali aj na budúci rok a my ich tiež radi privítame. Klienti odchádzali s výbornou náladou a nadobudli nové priateľstvá. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.11.2022
Slovenský rozhlas

Dnes, 15.11.2022 sme boli na exkurzii v Rozhlase a televízii Slovenska – v obrátenej pyramíde. Pani soprievodkyňa nás povodila po budove a zaviedla nás aj so suterénu – špicu obrátenej pyramídy. Videli sme živé vysielanie a vnútornú pyramídu. Budovu navrhol architekt Štefan Svetko a v súčastnosti má 37 rokov. Boli sme aj v koncertnej sále a počúvali sme ticho. Videli sme výhľady z 10.poschodia a dozvedeli sme sa, že takúto budovu nemajú nikde vo svete, kde je aj vnútorná pyramída. Obrátenú pyramídu majú tiež v Amerike a Číne. Exkurzia sa nám veľmi páčila. 

 
>>> viac