<<
>>

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 4.12.2014
Aj my vieme rozdávať radosť

Vo štvrtok 4.12.2014 sme boli s klientmi pracovných skupín na návšteve u našich kamarátov - študentov gymnázia Matky Alexie v Bratislave. Počas novembra sa naši klienti zriekali sladkostí, z ktorých sme potom spoločne spravili jeden veľký Mikulášsky balíček. Tiež sme s klientmi vlastnoručne vyrobili pohľadnice, do ktorých sme vpísali osobné priania pre našich kamarátov. Rovnako sme si pripravili Mikulášske a vianočné básničky a takto vyzbrojení sme prišli na návštevu ku gymnazistom. Tí nás prijali veľmi srdečne, porozprávali sme sa spolu, zaspievali si, zasmiali sa...

Ďakujeme milí gymnazisti, že nás prijímate. Ste u nás v Rose kedykoľvek vítaní.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 02. 12. 2014
Pečenie medovníkov

Predvianočný čas sa nám na oddelení imobilných klientov neodmysliteľne spája s vôňou medovníkov. Pri ich pečení a zdobení sa čo-to naučíme a vždy dobre zabavíme. Hoci nie sú dokonalé, pre nás sú najkrajšie a najchutnejšie na svete, pretože sú robené s láskou!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.11.2014
Deň zdravej výživy

Každý rok si na jeseň pripomíname Deň zdravej výživy. Dňa 6.11.2014 sme prichystali milé, tvorivé a chutné popoludnie plné dobrôt a umeleckých výtvorov. Chlapci a dievčatá mali možnosť ochutnať výborné šalátiky a jednohubky s novými nátierkami, ktoré nám ponúkli a zaradili do jedálneho lístka tety kuchárky. Po nich sme sa mohli občerstviť zdravými čajíkmi v „Katkinej čajovni“ či ovocnými šťavami a kokteilmi, ktoré vyrábal pán vychovávateľ Martin. V ponuke boli aj výborné jablkové a mrkvovo-cviklové koláčiky a muffinky od pani vychovávateľky Marty. Deti si mohli cvičiť zručnosť prštekov v súťaži o najdlhšie odkrojenú jablkovú šupku u pani Zdenky, vyrobiť strukovinové mozaiky s pani Beátkou, vykúzliť ovocné obrázky s pani Majkou a Luckou či pocvičiť zmysly v ochutnávke sušeného ovocia a zeleniny u pani Janky. Potrápili sme aj hlávky našich zverencov -  lúštili osemsmerovky s pánom Mariánom a precvičovali si mozgové závity u pani Janky pri tvorivých otázkach s témou dňa. Náladu celého popoludnia dotvoril pán Tomáš nezabudnuteľnými piesňovými šlágrami. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 20. 11. 2014
Slávnostný koncert vo Veľkej koncertenej sále Slovenského rozhlasu

 Dňa 20.11.2014 sme sa na pozvanie pani riaditeľky Bulharského kultúrneho inštitútu Vanie Radevy zúčastnili Slávnostného koncertu venovaného 100. výročiu narodenia bulharského operného speváka Borisa Christova, ktorý sa konal vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu pod záštitou Jej excelencie pani Margarity Ganevej veľvyslankyne Bulharskej republiky a Ing. Václava Miku, generálneho riaditeľa RTVS. Koncert bol venovaný opernému umeniu. Odzneli árie z diel starých talianskych majstrov Rossiniho, Pucciniho, Verdiho, ale aj Čajkovského, Khrennikova, Rachmaninoffa a Hadijeva. Na záver sme si vypočuli pieseň „Mnogaja leta“ bohoslužobný text, ktorého pôvod sa datuje do 10. storočia. Veľkolepý koncert sa nám veľmi páčil, a sme radi, že aj naši klienti venovali pozornosť aj takému vážnemu umeniu ako je umenie operné, z ktorého si odniesli príjemný umelecký zážitok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 24.09.2014
Návšteva výstavy „TUTANCHAMON – JEHO HROBKA A POKLADY“

Dňa 24.09.2014 sa naše pracovné skupiny pod vedením pracovných terapeutov Bc. Anny Bednárikovej a Vladimíra Horeckého navštívili krásnu výstavu egyptského faraóna Tutanchamona v bratislavskej Inchebe. Táto výstava je pripomienkou egyptologickej expedície Howarda Cartera v roku 1922. Na výstave sme mohli vidieť verné repliky posvätných predmetov, sošiek, šperkov, aj sarkofágov, tak ako boli kedysi nájdené. Najpútavejším exponátom celej výstavy bol ohromný sarkofág a svetoznáma zlatá posmrtná maska faraóna Tutanchamona. Pre našich klientov bolo zaujímavé používanie individuálneho sprievodcu – formou prehrávača so slúchadlami, ktorý mohli samostatne obsluhovať. Mohli si podľa čísla exponátu spustiť hovorené slovo, ktoré informovalo o jeho histórii. Bolo to veľmi užitočné, nové a poučné.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 02.10.2014
Výlet do Hainburgu

Dňa 02.10.2014 sme si s našimi klientmi spravili výlet do Hainburgu. Využili sme možnosť mestskej hromadnej dopravy, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik, Bratislava. Pod Mostom SNP sme nastúpili na spoj č. 901, ktorý nás priamo zaviezol do centra mestečka Hainburg. Všetci sme si samostatne označili cestovné lístky v označovači pri šoférovi. Vysvetlili sme si ako správne zasunúť a ako dlho podržať lístok, kým sa neoznačí pečiatkou z prístroja. V Hainburgu sme si pozreli krásne nábrežie Dunaja a výhľad ďalej smerom na Viedeň. Prešli sme sa po mestečku a nakúpili sme si drobnosti v nákupnom centre. Späť sme išli rovnakým spojom pod Most SNP a odtiaľ do DSS. Výlet sa nám veľmi páčil. Naučili sme sa nové sociálne zručnosti spojené s cestovaním v MHD. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 28.5.2014
Aj od nás sa môžete veľa naučiť

V stredu sme mali u nás v Rose návštevu. Boli to deti zo Spojenej školy sv. Františka. Spolupráca s touto školou nie je pre nás nič nové, nakoľko sme už mali niekoľko spoločných aktivít (futbalový či flórbalový turnaj, kultúrne vystúpenia na MDD, tvorivé dielne). Tentoraz však bolo toto stretnutie zamerané inak. Teraz si aj naši klienti mohli právom povedať: “Aj my vás vieme niečo naučiť.“

Po úvodnom stretnutí a zhliadnutí dokumentu o živote našich klientov, deti mali možnosť vyskúšať si činnosti, ktoré sa našim klientom daria veľmi dobre. A síce výrobu ručného papiera a prácu s hlinou. Popri tom ich sprevádzali naši klienti, ktorí im rozprávali a učili ich to, čo sa už sami naučili.

Veríme, že aj vďaka tomuto peknému dopoludniu sa nie len že deti zo školy sv. Františka naučili, ako sa vyrába ručný papier, či ako najlepšie spraviť darček z hliny, ale že sa naučili, že aj deti z Rosy sú obdarené mnohými darmi, ktoré veríme, že budeme ešte môcť spolu rozvíjať. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 03.06.2014
MDD u nás...

Medzinárodný deň detí je jedným z najkrajších dní v roku, ktorý môžu spolu prežiť klienti DSS a RS Rosa, bývalí klienti, ich rodinní príslušníci, priatelia, zamestnanci s rodinami. Tento rok sa tento sviatok v DSS a RS Rosa oslavoval v utorok 3.6.2014.

Pred štrnástou hodinou sa začali v areáli zhromažďovať klienti v doprovode so zamestnancami či rodinnými príslušníkmi. Všetkých nás privítali moderátori z radov klientov, následne vystúpili klienti v pripravených tanečných číslach. Tancom nás prišli pozdraviť, tak ako každý rok, aj deti zo ZUŠ Jozefa Kresánka.

Po kultúrnom programe sa klienti rozpŕchli súťažiť na pripravené stanovištia a pokiaľ ich úspešne zvládli (čo sa podarilo snáď každému J), mohli si vybrať z pripravených odmien: z hračiek, papierenských odmien, ale aj zo športových či hygienických potrieb.

Bolo tiež pripravené množstvo atrakcií ako kolotoče, skákací hrad, nafukovací kopec, vozenie na koníkoch či na motorkách, diskotéka. Nechýbalo ani dobré občerstvenie v podobe hot-dogu, nanukov, sladkostí, malinoviek...

Počas celého popoludnia sa celým areálom rozliehala veselá hudba. Bolo vidieť množstvo rozprávajúcich sa ľudí, ktorým nechýbal na tvárach úsmev a dobrá nálada. Veď tento deň, bol na smiech, spomienky, zážitky i na nové plány ako stvorený. Len škoda, že MDD je len raz za rok....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18. 02. 2014
Fašiangová veselica

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude... Touto najznámejšou slovenskou fašiangovou pesničkou sme začali fašiangovú zábavu. Fašiangy sa od dávnej minulosti na Slovensku spájali s veselosťou, ľudovými zvykmi, hrami, zábavami... My sme v našom programe tiež pokračovali humorom, o ktorý sa postarali Michal Blaho, Juraj Bólya, Martin Buzalka, Patrik Havlík a Lukáš Nový originálnymi vtipmi. Pripomenuli sme si niekoľko pranostík a ľudových múdrostí, Lenka Pivolusková a náš spevácky Big Band zaspievali pesničky a ozajstná fašiangová zábava sa mohla začať. Samozrejme, počas nej nechýbali ani fašiangové dobroty, o ktoré sa postarali naše pani vychovávateľky. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 13. 01. 2014
Tvorivé dielne v PaSA v Bratislave

13. 1. 2014 sme sa v rámci Dňa otvorených dverí Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici v Dúbravke zúčastnili tvorivých dielní, ktoré si pripravili študenti 1. až 3. ročníka akadémie. Tí mali pre našich klientov pripravených 13 stanovíšť s rôznymi aktivitami zameranými na zmyslové poznávanie, rozvoj jemnej motoriky, fantázie a kreativity. Na dielňach sa modelovalo zo slaného cesta, vyrábali sa pozdravy z darov našej kuchyne a všemožné darčeky či dekorácie. Čo však zožalo u našich klientov najväčší úspech, bola práca s jedlým materiálom. Dobrote, ktorú si pripravoval každý sám a podľa svojej chuti, málokto odolal. Na dielňach vládla príjemná atmosféra a naši klienti spoločne s mladými budúcimi pedagogičkami a menšími deťmi zo ZŠ Pri Kríži a ZŠ Beňovského spolu na chvíľu vytvorili krásny príklad integrácie v praxi.  

 
>>> viac