<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 11.3.2019
Turnaj v hádzaní šípok na terč

            V našej telocvični sme dňa 19.02.2019 (utorok) zorganizovali „Turnaj v hádzaní šípok na terč“. Na tento turnaj sme pozvali klientov z bratislavských zariadení. Pozvanie prijali súťažné družstvá z DSS Kampino a DSS Javorinská. Z DSS Kampino prišli aj diváci, ktorí spolu s našimi klientami výdatne povzbudzovali súťažiacich.

DSS ROSA postavilo štyri družstvá – ROSA 1 (Mário Keló, Milan Šimek, Ján Mordavský), ROSA 2 (Michaela Broczká, Lukáš Vosátko, Ľubomír Kollár), ROSA 3 (Nick Lang, Silvester Kulov, Oliver Csonka), a ROSA 4 (Andrej Hoffmann, Jana Kucharíková, Darina Krihová).

Súťažné družstvá mali troch členov. Každý z hráčov každého družstva mal desať hodov a body sa mu spočítavali. Nakoniec sa spočítali body celého družstva. Turnaj mal príjemnú, priateľskú atmosféru. Po dohádzaní každého hráča a družstva sa jednotlivé družstvá presunuli do našej Zelenej kaviarničky na malé občerstvenie s koláčikom, kávičkou, čajíkom a malinovkou. Rozhodcovia zatiaľ spočítali body a prišli vyhlásiť výsledky.

Na I. mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 1 s počtom bodov 1 273. Na II. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z DSS Javorinská s počtom bodov 1 141. Na III. mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 4 s počtom bodov 828. Štvrté miesto obsadilo družstvo ROSA 2 s počtom bodov 796. Na piatom mieste sa umiestnilo družstvo ROSA 3, ktoré nahádzalo 718 bodov a na šiestom mieste družstvo DSS Kampino s počtom bodov 708.

Každé družstvo získalo pohár a všetci súťažiaci obdržali diplom. Ocenenia odovzdávali a súťažiacim srdečne zagratulovali pán riaditeľ Mgr. Pavol Orlovský a vedúca VTSP Mgr. Edita Murgašová.

Náš turnaj sme ukončili poďakovaním za účasť všetkým súťažným družstvám a každému jednotlivcovi. Veríme, že sa na turnaji v hádzaní šípok určite stretneme aj niekedy nabudúce.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2019
Domovským štadiónom HC Slovan je Zimný štadión Ondreja Nepelu

Domovským štadiónom HC Slovan je Zimný štadión Ondreja Nepelu

            Hokejovým dňom bol pre našich klientov 12.február 2019. Vďaka hokejovému klubu HC Slovan Bratislava sme mali možnosť nahliadnuť do útrob zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Zimný štadión Ondreja Nepelu je domovským štadiónom tohto hokejového klubu. Tu prebiehajú prípravné tréningy aj rehabilitácia hokejistov. Útroby zimného štadióna ukrývajú okrem šatne hokejového klubu, dôležitého zázemia a troch hokejových plôch aj reprezentačné priestory. Jenou z nich je „Sieň slávy slovenského hokeja“. Na tabuli sú tu vyryté mená všetkých úspešných hokejistov a tiež ich fotografie.

Prehliadka začala na chodbách pred hlavnou halou. Tu sú vystavené fotografie zobrazujúce minulosť zimného štadióna podľa rokov. Prešli sme pri turniketoch aj pri hydraulických schodoch, ktoré sa pred zápasmi sklápajú. Vyfotografovali sme sa vo fotokútiku s maketami hokejistov. Prešli sme do hlavnej haly kde prebiehal tréning. Mohli sme si sadnúť na striedačku a zblízka pozorovať tréning. Nad hokejovou plochou visia fotografie s číslami našich najslávnejších hokejistov. S veľkým záujmom sme nazreli do hokejovej šatne HC Slovan, kde majú hokejisti k dispozícii všetko potrebné. Tréningové stacionárne bicykle, oddychový kútik aj práčovňu.

Našu exkurziu sme ukončili v „press kútiku“ kde hokejisti dávajú rozhovory novinárom, bezprostredne po zápase. Exkurzia sa nám veľmi páčila a držíme palce našim hokejistom na nastávajúcich Majstrovstvách sveta, ktoré budú prebiehať aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 18.2.2019
Vernisáž

Po celomesačnej mravčej práci našich klientov nad výtvarnými prácami sme včera 7.2.2019 mohli zúročiť ich snahu...

Prostredníctvom výstavky, malej vernisáže a vyhodnotenia nám naši žiaci a klienti dokázali, že výtvarné umenie im nie je cudzie. Pod vedením terapeutov, vychovávateľov vznikli krásne diela na tému: „Kde sa vzal, tu sa vzal.“

Našu výstavku si môžete pozrieť vo veľkej jedálni do konca februára...

Blahoželáme všetkým víťazom!!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 29.1.2019
100 rokov lodiarstva v Československu v Múzeu dopravy

Dňa 22.01.2019 sme navštívili Múzeum dopravy, ktoré sa nachádza v areáli Hlavnej železničnej stanice.

Aktuálne je tam expozícia s názvom 100 rokov lodiarstva v Československu. Je to zaujímavá výstava o lodiach, stavbe lodí, lodnej prevádzke, námorných školách a námorníkoch v bývalom Československu. Mohli sme vidieť makety lodí z flotily Československej plavby Dunajskej, ukážku kancelárie lodných pracovníkov. Autori výstavy tu vystavili aj skutočné lodné kormidlo a lodný zvon.

V stálej expozícii sme si mohli prezrieť historické modely áut z 30.-tych rokov dvadsiateho storočia spolu s dobovými reklamnými plagátmi. Tiež sú tu vystavené motorky od československých aj zahraničných výrobcov. V ďalších miestnostiach stálej expozície sú zase vystavené železničné zariadenia, ktoré boli umiestnené v miestnosti výpravcu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Hudobný „Karneval zvierat“

Už druhé stretnutie v poradí, z cyklu Hudobná akadémia, sa  rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie konalo v historickej budove Reduty, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť dňa 18.01.2019 vďaka našej kultúrnej patrónke pani Anne ŠalgovičovejObčianskemu združeniu Nádej na život. Tentoraz s názvom „Karneval zvierat“.

Karneval zvierat je hudobným dielom francúzskeho skladateľa Camille Saint-Saens. V podaní komorného zoskupenia Quasars Ensemble s umeleckým vedúcim Ivanom Buffom, sme si mohli vypočuť ako vníma zvuky zvierat francúzsky skladateľ. Bol to napríklad Kráľovský leví pochod, Sliepky a kohúty, Divoké somáre, Korytnačky, Slon, ktoré nám predniesli rôzne hudobné nástroje.

Moderátor Martin Vanek nás pred každou skladbou básničkou uviedol do hudobného zážitku – zvukov zvieraťa, ktoré budeme počuť. Všetky hudobné ukážky boli výstižné a hneď sme spoznali koho nám majú pripomenúť.

„Zvierací koncert“ – Karneval zvierat sa nám veľmi páčil. Ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život, ktorí nám umožnili návštevu Slovenskej filharmónie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Vianočná atmosféra v Rose

Vďaka Nadácii Poštovej banky tento rok mali možnosť naši klienti si užiť pravú vianočnú atmosféru. Vianočné stromčeky, nová výzdoba, veľa svetielok to všetko ich sprevádzalo nie len počas vianočných večierkov, ale aj na jednotlivých oddeleniach v priestoroch, kde každodenne trávia veľa času.

Ale mohlo by byť vianočné posedenie bez občerstvenia? Nemohlo! A ani nebolo: kapustnica, oblátky, koláče, pagáče, čaj, punč, nealko nápoje... to všetko sa nachádzalo na našich vianočných stoloch. K tomu sme si spolu zaspievali, zakoledovali ba i zatancovali.

Preto aj touto cestou sa chceme poďakovať zamestnancom Poštovej banky ako aj celej Nadácii Poštovej banky za ich priateľskosť a štedrosť.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Ďakujeme

Naše veľké ďakujeme patrí zamestnancom Železničných telekomunikácii, ktorí zorganizovali internú zbierku financií. Vďaka nej DSS a RS Rosa dostal finančný dar vo výške 1 111,-€. Tieto financie využijeme v najbližšom čase na zabezpečenie voľnočasových aktivít pre našich klientov ako sú karneval, fašiangy či deň priateľstva.

Milí zamestnanci Železničných telekomunikácii, ďakujeme vám, že máte veľké srdcia, ktoré myslia aj na ľudí, ako sú naši klienti a aj v ich mene vám všetkým ešte raz ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Ďakujeme za darčeky

Aj tento rok spoločnosť Microsoft potešila 30 našich klientov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii alebo pochádzajú zo sociálne slabého prostredia. Zamestnanci spoločnosti Microsoft pre nich zaobstarali, krásne pobalili a priniesli darčeky, po ktorých naši klienti túžili. Či už to boli slúchatká k PC, myška k PC, čapica, šál, hračky, farbičky, hygiena...

Ďakujeme, že aj vďaka vám a vašej štedrosti, milí zamestnanci Microsoftu, mohli sa tieto Vianoce rozžiariť oči aj našich klientov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 21.1.2019
Bizón víťazí

Vo štvrtok 20.12.2018 nás prišli navštíviť skautky zo 70. zboru „Bizón víťazí!“ z Bratislavy – Karlovej Vsi pod vedením svojej vedúcej, t. j. radkyne družiny „líšky“ (10-12 ročné dievčatá).

V úvode besedy nám postupne predstavili skautskú šatku a skautské rovnošaty so všetkými nášivkami (napr. názov zboru, štátna príslušnosť, znak svetového skautingu...). Potom nám mladé skautky zanietene porozprávali o svojom programe: stretávajú sa 1x týždenne (toto stretnutie sa volá „družinovka“), o víkendových výletoch a letnom tábore, kde spávajú v karimatkách v  „podsade“ – v špeciálnom stane s dreveným podstavcom. Na spoločných stretnutiach plnia rôzne náročné úlohy, aby stali sa odborníkmi v určitej oblasti (napr. bylinkár, hvezdár, atlét...) a ako odmenu získali nášivku – tzv. „odborku“, ktorú nosia na pravom rukáve skautskej košele.

Všetci sme pozorne počúvali tieto zaujímavosti, ktoré nám spríjemnili štvrtkové predvianočné popoludnie. Na záver nám skautky podarovali doma upečené vianočné pečivo a my sme im na pamiatku venovali spoločne namaľovaný obrázok. Prisľúbili nám návštevu aj v novom roku, kedy by nás chceli naučiť zábavnú skautskú hru. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.

 

 
>>> viac