<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 25.9.2019
Divadelné predstavenie „Who am I?“

Divadlo Ticho a spol., ktoré sídli v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej ulici 14, nás pozvalo na minifestival pod názvom „Stopy snov“ - „Uhol pohľadu“, ktorý predstavuje tému zdravotného znevýhodnenia v divadelnom a filmovom podaní.

Vo štvrtok 19.09.2019 sa naši klienti zúčastnili jedného z uvádzaných predstavení pod názvom „Who am I?“ Pripravili ho herci s Downovým syndrómom i bez neho z Divadla Aldente z Brna, Česká republika pod režijným vedením Jitky Vrbkovej.

Predstavenie nám ukázalo aký je dnešný svet uponáhľaný, kričiaci, strachujúci sa a takmer nezrozumiteľný – akoby ani nehovoril našou rečou. Herci nás pozvali a vravia: Tak poďte! Vezmeme vás za ruku, zatvorte oči a snívajte, pretože teraz ste tu, vo svete, kde sa môže ... byť tým, kým chcem.

Hlučný úvod nás trocha ohúril, no postupne nás to čo sme videli, vťahovalo stále viac a viac do deja. Náš ostych, konvencie a zábrany sa rozplývali a stávali sme sa súčasťou príbehu a scény. Najprv to boli len niektorí naši klienti, ktorí mali odvahu vstúpiť na „pľac“, kde sa divadelná hra odohrávala. No postupne protagonisti zapájali aj ostatné publikum. Bolo to nečakané, ale nové a zábavné. Páčilo sa nám to.

Súčasťou zhliadnutého predstavenia bol aj workshop v podaní všetkých hercov. Oslovili každého, aby sa k nim pridal, pýtal sa, alebo si s nimi kreslil. Pre chlapcov bolo zaujímavé zmerať si sily v pretláčaní sa rukou s jedným hercom Divadla Aldente.

Toto akčné, do deja vťahujúce, aktivizujúce a ľahko pochopiteľné divadelné predstavenie sa nám veľmi páčilo a naplnilo nás príjemnými zážitkami.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Nový druh poskytovanej sociálnej služby v ZSS ROSA

Dňa 2.9.2019 zástupcovia bratislavského samosprávneho kraja spolu so zamestnancami ZSS ROSA, s rodičmi klientov a samotnými klientmi otvorili Špecializované zariadenie, ktoré je určené deťom vo veku 6 – 18 rokov s diagnózou detský autizmus. Služba je realizovaná ambulantnou formou a bude poskytovaná 8. klientom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Pomoc dobrovoľníkov

6. a 20.8.2019 naše zariadenie navštívili dobrovoľníci - zamestnanci Poštovej banky, aby nám pomohli pri sťahovaní nábytku, maľovaní hracích prvkov či revitalizácii zelene, aby sme mohli našich klientov po prázdninách privítať v krajších, útulnejších priestoroch. Aj touto cestou im chceme naozaj veľmi poďakovať, lebo bez ich pomoci, by sme to len veľmi ťažko stihli.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 6.9.2019
Ozdravno-relaxačný pobyt klientov Igea Marina, Taliansko 2019

            Každoročne sa máme možnosť - naši klienti, ich rodičia, súrodenci a zamestnanci DSS a RS ROSA zúčastniť úžasného ozdravno-relaxačného pobytu pri mori. Tento rok sme mali možnosť zúčastniť sa ho v  termíne 14. až 23. júna. Navštívili sme Taliansko, letovisko Bellaria Igea Marina, ktoré sa nachádza neďaleko mesta Rimini.

Ubytovaní sme boli v v hoteli Paper Moon, ktorý vedie milá rodina hotelierov, ktorí nám vyvárali talianske špeciality vo forme plnej penzie.

Okrem ozdravného plávania a šantenia v mori sme sa zúčastnili príjemných fakultatívnych výletov do okolia. Navštívili sme mini štát San Marino, kde je krásny výhľad na okolité vrchy aj časť Talianska. Tiež to bola plavba loďou, kde sa podávali smažené morské príšery a drobné rybičky s pohárom vína alebo minerálky. Ďalej to bol výlet do Italia in miniatura. Čo je prírodné múzeum miniatúrnych stavieb, ktoré sa nachádzajú po celom Taliansku. Naši klienti tiež využili aj štvorkolesové bicykle a vláčik, aby sa povozili po celom mestečku. Príjemné zážitky prežívali v krásnej rodinnej atmosfére, ktorá ich obklopovala počas celého pobytu.

Ozdravno-relaxačný pobyt výrazne napomáha regenerácii, oddychu a načerpaniu nových síl po celoročnom vyťažení a povinnostiach. Všetci si pobyt vychutnávali a oceňovali jeho pohodu a atmosféru.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.6.2019
Celoročný florbalový turnaj

Tak ako po iné školské roky aj tento školský rok 2018/2019 sme zorganizovali florbalové zápasy medzi športovými tímami zo školského internátu a DSS. Zahrali sa tri florbalové zápasy, na jeseň vonku pri tenisovom ihrisku a v zime jeden a na jar ďalší zápas v telocvični.

Školský internát reprezentovali: David Máhr, David Rácz, Eduard Panáček, Patrik Rigo, Richard  Červenka, Ľudovít Novák.

DSS a RS reprezentovali: Marietka Kováčová, Nick Lang, Silvester Kulov, Filip Raffaj, Ján Mordavský, Mário Kello.

Športovci hrajú s radosťou, využívajú každú príležitosť aby mohli športovať so seberovnými športovcami. Zápas vonku vyhrali športovi zo školského internátu, ale obidva zápasy v telocvični vyhrali športovci z DSS a RS. Na záver v mesiaci jún sme vyhodnotili túto súťaž a pohostili sladkou odmenou a vlažným čajom všetkých športovcov. Tešíme sa na ďalšie športové podujatia.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.6.2019
BESEDA O VESMÍRE : “NA NEBI SÚ HVIEZDY“

Dňa 21.6.2019 medzi nás zavítal Ing. Pavol Letko, PhD., vysokoškolský pedagóg  zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý sa zaoberá skúmaním vesmíru.

Počas besedy nám pán Letko  prostredníctvom rozhovoru, prezentácie, videí a špeciálneho modulu rakety priblížil vesmír a život astronautov vo vesmíre. Hlavnou témou besedy bolo pristátie misie Apollo 11 na Mesiaci 20. júla 1969, ktorého 50. výročie si pripomenieme teraz v júli.  Pán Letko priniesol so sebou špeciálnu, zmenšenú repliku modelu  rakety a veľmi detailne a názorne nám vysvetlil a ukázal jej štart do vesmíru, let aj pristátie. Na príprave misie Apollo 11 spolupracovalo cca 400 tisíc vedcov z celého sveta, od tých čias nebol v histórii ľudstva projekt, ktorý by takto „zjednotil“ takmer celý svet.

Dozvedeli sme sa aj ďalšie zaujímavé informácie o vesmíre, hviezdach, planétach, meteoritoch, a slnečnej sústave..

Niektorí klienti nás milo prekvapili svojimi vedomosti o vesmíre a konkrétnymi otázkami, ktoré nášmu hosťovi kládli. Zaujímali ich možnosti života vo vesmíre, cestovanie do kozmu, život na jednotlivých planétach, mimozemské civilizácie...

Veríme , že všetci sa dozvedeli niečo nové o vesmíre. Pre všetkých to bol zaujímavý vedecký zážitok.

Ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 26.6.2019
Beseda „Deň Afriky“

            Dňa 18.júna 2019 zavítali medzi nás dve milé dámy – predsedníčka o. z. Dobrota pre Afriku, PhDr. Mária Gáliková a aktívna účastníčka našej besedy - vysokoškolská pedagogička Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD., ktorá nás na chvíľu preniesla do Afriky, kde nejaký čas žila, s túžbou prispieť svojou prítomnosťou a odovzdávaním svojich schopností k dôstojnému životu tamojších ľudí. Jej misia zahŕňala zdravotnú starostlivosť a oblasti ďalších základných potrieb – živobytie, hygienu, oblečenie, gramotnosť.

            Všetko sme si mohli pozrieť prostredníctvom prezentácie a naviac sme ochutnali aj typické africké jedlá pre chudobných, ktoré pre nás pripravila PhDr. Mária Gáliková: kukurično-fazuľkovo-zemiakovú kašu a „náhradu“ afrického jedla – rajčinovo-špenátovú zmes s tortillou. Neodolali sme ani výbornej vôni a chuti africkej kávy a čaju.

            Ťažko sa nám počúvalo o hlade a podvýžive detí, o ťažkom údele ich detstva v slumoch, o tom, ako sú zneužívané ako lacné pracovné sily a o tom, ako dieťa v ich spoločnosti nemá takmer žiadnu hodnotu, lebo ich je tam veľa... Dokonca je bežné, ak zastrelia dieťa, ktoré ukradne jedlo, aby si zachránilo život pred hladom. Zaujímavé bolo počuť aj zistenie, že v hodnotách života na svojej misii viac dostala, ako mohla dať.

            Veríme, že s príchodom obetavých ľudí do Afriky prichádza nielen dobro, ale aj nová nádej do chudobných častí Afriky. S vďakou za posolstvo z ďalekej Afriky sme sa rozlúčili a obdarovali naše hosťky kresbami o Afrike.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.6.2019
Naše mesto

Aj tento rok sme sa mohli tešiť pomoci dobrovoľníkov, ktorí prostredníctvom Nadácie Pontis sa zapojili do dobrovoľníckeho podujatia Naše mesto. Aj touto formou sa chceme poďakovať zamestnancom firiem:

IBM International Services Centre s.r.o.,

BNP Paribas PF,

Adient Slovakia s.r.o.

Dňa 7.6.2019 zamestnanci zo spomínaných firiem venovali svoj čas a námahu pri upratovaní a vysádzaní terás, ktoré slúžia našim klientom. Tiež sa nám v tento deň podarilo zrevitalizovať staré pieskovisko na krásnu oddychovú zónu.

Ďakujeme za pomoc.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.6.2019
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí spojený s oslavou MDD prebiehal v krásnom, slnečnom počasí 4.júna 2019 v exteriéri nášho zariadenia....

Program bol atraktívny, klienti nám pripravili kultúrne vystúpenia, vychovávatelia rôzne zábavné súťaže, pri ktorých pomáhali študenti, dobrovoľníci, po absolvovaní súťaží si deti prevzali darčekové odmeny, pre deti boli pripravené atrakcie, kolotoče, skákací hrad, mäkký kopec, maľovanie na tvár, penová show, vozenie na motorkách...

Počas horúceho popoludnia sa mohli všetci občerstviť nápojmi, nanukmi, hot- dogmi, aj sladkými maškrtami, výbornými zákuskami a večer voňavými rezňami....

Hostia, rodičia, bývalí klienti mohli nahliadnuť do priestorov nášho zariadenia, posedieť si v areáli v oddychových zónach, stretnúť sa so známymi a priateľmi....

Záver dňa bol veľmi aktívny, klienti sa zišli na super diskotéke, nadviazali ďaľšie kamarátstva....

Krásny deň, veselé zážitky, selfie na pamiatku!!!!

Ďakujeme!!!!!!

 
>>> viac

udialo sa u nás | 12.6.2019
výlet

Vďaka finančnej podpore v podobe dotácie od Mestskej časti Bratoslava Karlova Ves sme mohli pre klientov DSS a RS Rosa zorganizovať celodenný výlet. Konal sa 29.5.2019 a naše cesty viedli do obce Valaská Belá v okrese Prievidza. Navštívili sme sklársky skanzem Sklený sen. Sklár - Peter Dolinaj nám predviedol jedno z tradičných remesiel - výrobu sklenárskych výrobkov pomocou tvarovania a fúkania skla. Videli sme originálnu sklársku pec rozpálenú na 1200°C. Pri takejto teplote bolo sklo tekuté a tieklo ako med. A v šikovných majstrových rukách sa takéto sklo priamo pred našimi očami menilo na krásne výrobky: srdiečko, kvet, cukrík či rybu.  džbánik....krásne sklenené drobnosti sme pre blízkych nakúpili v malej predajni...na záver sme urobili foto s pánom Peťom.....

Druhou zastávkou nášho výletu bola malebná dedinka Čičmany v okrese Žilina, ktorá je známa svojou zachovalou ľudovou architektúrou. Obdivovali sme zrubové domčeky ozdobené čičmianskymi vzormi inšpirovanými výšivkou.

Napriek nepriazni počasia nás na ceste späť do Bratislavy hriali neskutočné zážitky z týchto doteraz neznámych miest.

Slovensko je tak krásne a my sa tešíme na ďaľšie objavovanie....

 
>>> viac