<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 17.4.2019
Ocenenie v sociálnej oblasti BSK

Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje ľudí pracujúcich v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani tento rok. 16.4.2019 sa v reštauráciu Biviou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie už deviateho ročníka Ocenení v sociálnej oblasti za rok 2018, počas ktorého bolo ocenení aj zamestnaci DSS a RS Rosa. Ocenenie nominovaným odovzdal predseda BSK Mgr. Juraj Droba.

V kategórii zamestnanec v sociálnych službách boli ocenené aj zamestnankyne DSS a RS Rosa: Mgr. Eva Kľučovská a Mgr. Eva Picková za dlhoročnú prácu, osobný prínos a rozvoj sociálnych služieb.

V Kategórii dobrovoľníctvo a filantropia bola ocenená Nadácia poštovej banky, s ktorou DSS a RS Rosa dlhoronče spolupracuje.

Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme aj do ďalšej činnosti veľa osbných i pracovných úspechov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
„Aprílové tanečky“ už po druhýkrát

Už po druhýkrát sa nám v našej jedálni podarilo dňa 10.04.2019 zorganizovať tanečné predpoludnie s už príznačným názvom „Aprílové tanečky“. Na toto príjemné tanečno-spoločenské stretnutie prijali pozvanie aj naši kamaráti z DSS prof. K. Matulaya, DSS Kampino, Gaudeamus – zariadenia komunitnej rehabilitácie, DSS Rozsutec a DSS a zariadenia pre seniorov Kaštieľ, Stupava. No a pridali sa k nim tiež tancachtiví klienti z našej ROSY.

V úvode vystúpili členovia tanečného krúžku pod vedením Mgr. Zuzany Cagáňovej, ktorí nacvičili a predviedli nám veselý tanec, ktorý bol inšpirovaný českým extravagantným umelcom Danom Nekonečným. Samozrejme k nášmu tanečnému predpoludniu bola potrebná aj hudba. O túto sa staral dídžej Mgr. Tomáš Kollár, ktorý sa púšťal staré dobré hity, na ktoré sa výborne tancovalo. Po úvodnom tanci boli na parket pozvaní všetci tanečníci, ktorí si s chuťou zatancovali.

Na našom stretnutí nemohli chýbať ani staré známe hry. Záujem o Stoličkový tanec bol veľký, ale stoličiek bolo len toľko, aby hra bola zábavná. Toľko smiechu naša jedáleň už dávno nepočula. Ďalším tancom bol Metlový tanec, ktorý prilákal do tanca staré aj nové tanečné páry. Hra prebehla pri veselej hudbe a smiechu akosi veľmi rýchlo. Mgr. Cagáňová mala pripravený ešte jeden tanec – tanec s balónikmi. Tanečné páry mali medzi čelami balónik a tancovali, pokým im balónik nevypadol.

Všetkých tanečníkov i netancujúcich sme pozvali do Zelenej kaviarne na kávičku, minerálku a príjemné posedenie pri rozhovore. Každý si objednal svoju obľúbenú kávu, či už to bolo presso, cappuccino, latte alebo čaj či čokoláda. Kávičky pomáhala pripravovať Mgr. Edita Murgašová, p. Dana Šimková a Mgr. Stanislav Vajda s pomocníkmi. Ku každej kávičke sme ponúkli našim hosťom aj koláčik. Bolo ich viac druhov a napiekli ich klientky v spolupráci s p. Danou Šimkovou, Mgr. Katarínou Korčekovou a Mgr. Silviou Vráblovou.

Po príjemnom posedení sme tanečníkov pozvali do ďalšieho tanečného kola. Zábava bola v plnom prúde, no čas sa naplnil. A tak Mgr. Zuzana Cagáňová uviedla posledný tanec a to Kačací tanec. Tento pozná snáď každý z nás. Všetci sme si ho s radosťou zatancovali. Týmto tancom sa naše predpoludnie ukončilo a naši hostia pomaly odchádzali do svojich zariadení.

Veríme, že sa tanečno-spoločenské predpoludnie „Aprílové tanečky“ všetkým zúčastneným páčilo a možno sa stretneme znova o rok.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 17.4.2019
Veľkonočné trhy na SŠ Novohradská

V priestoroch Spojenej školy Novohradská sa aj tento rok dňa 10. apríla konali trhy, kde sa prezentoval  DSS a RS Rosa výrobkami našich klientov. Pohľadnice, kraslice, sviečky, ozdoby na dvere i do kvetináčov... Bolo si z čoho vyberať. Touto cestou sa chceme poďakovať Spojenej škole Novohradská za možnosť priblíženia sa aj touto formou k študentom a širokej verejnosti.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Maľovanie vajíčok s rodičmi

Už sa blíži, už sa blíži

Veľkonočný pondelok,

už sa vajcia obliekajú,

do farebných košieľok...

 

A preto sme sa rozhodli pozvať mamičky, oteckov na tvorivé dielne, aby sme si „vajíčka“ vyobliekali, vyzdobili „ voskovou technikou“, bavlnkami, samolepkami a skrášlili nimi naše príbytky...

Utorkové popoludnie bolo veľmi milé, tvorivé, nápadité a veselé!

Šťastné sviatky všetkým....

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
FLÓRA 2019

Aj tento rok sme sa zúčastnili výstavy FLÓRA na výstavisku Incheba. Táto výstava plná kvetov nám zase priniesla plno pekných dojmov.

Expozície rôznych vystavovateľov boli plné kvetov no i moderných záhradníckych kompozícií. Mali sme možnosť vidieť veľa inšpirácií ako by záhradná úprava mala vyzerať. Zaujali nás nielen jednotlivé stánky, ale aj materiály, ktoré sme si mohli vziať so sebou.

            Výstava sa nám veľmi páčila a určite ju navštívime aj v budúcom roku.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Tvorivé dielne s gymnazistami

V stredu 3. apríla 2019 nás navštívili šudenti Spojenej školy sv. Františka, ktorí si pre našich klientov pripravili jarné tvorivé dielne. Spolu sme sa nasmiali, porozprávali, zabavili a pravdaže j vyrobili krásne výtvory. Ďakujeme.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Exkurzia vo Vojenskom útvare Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 02.04.2019 sme mali možnosť navštíviť Vojenský útvar Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky.

Tento vojenský útvar sídli v priestoroch Dukelských kasární na ulici Za kasárňou. Sem sme sa dostali MHD. Po príchode sme sa museli zahlásiť na vrátnici a boli sme ohlásení našej sprievodkyni kpt. Ing. Andrei Šantorovej. Pani kapitánka nás zaviedla na parkovisko, kde mali vojaci pripravený program, výzbroj, výstroj, oblečenie a rádiovú techniku. Vojaci Čestnej stráže v slávnostnej uniforme nám predviedli nacvičený program – pochodové cvičenie so zbraňou a hudbou. Toto vystúpenie sa nám veľmi páčilo.

Vojaci pri stolíkoch nám predviedli výzbroj Čestnej stráže. Mali sme možnosť podržať si samopal a meč. Vyskúšali sme si maskovacie oblečenie a klobúk slávnostnej uniformy s perom. Radisti nám predviedli ako vojaci komunikujú pomocou vysielačky. Mohli sme si to sami vyskúšať.

Pani kapitánka nás zaviedla aj do veľkého hangáru, ktorý bol pôvodne ustajnením pre vojenské kone. Práve tam vojaci nacvičovali pochodové cvičenie, ktoré predvedú na inaugurácii našej novej prezidentky. Prešli sme do budovy, kde sú kancelárie vojenského útvaru a tiež Izba úspechov. Tu sme si prezreli makety Bratislavského hradu, Prezidentského paláca a letiska pri oficiálnej návšteve hláv štátov, ktoré vytvorili vojaci vo svojom voľnom čase. Vojaci tu majú množstvo pohárov, medailí, ocenení za športové aj vojenské úspechy. Tiež sú tu vystavené uniformy čestnej stráže, ktoré sa používali v minulosti a aj tie, ktoré používajú v súčasnosti. Na stenách viseli fotografie všetkých veliteľov Vojenského útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Prezreli sme si tiež pamätnú knihu Vojenského útvaru Čestnej stráže prezidenta SR.

Našu exkurziu sme ukončili v garáži vojenského útvaru. Prezreli sme si autopark, ktorý využívajú. Videli sme aj autobus, ktorým sa vojaci každé ráno a večer presúvajú do a z prezidentského paláca, aby plnili svoje čestné povinnosti pri ochrane hlavy štátu a prezidentského paláca.

Návšteva vo vojenskom útvare sa nám veľmi páčila a zanechala v nás neoceniteľné zážitky.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Návšteva u hasičov v Dúbravke

            Dňa 26.03.2019 sme mali možnosť navštíviť Hasičský a záchranný zbor Dúbravka, Bratislava. V Dúbravke je sústredené aj pracovisko chemikov HaZZ v Bratislave.

            Hasiči, ktorí boli práve v službe, nám poukazovali svoju technickú výbavu a hasičské autá zvnútra aj zvonka. Klienti mali možnosť vyskúšať si aký ťažký je vzduchový zásobník, ktorý používajú pri zásahu na dýchanie. Po prehliadke zásahového vozidla si mohli vyskúšať aj hasičské ohňovzdorné prilby. Jeden z našich sprievodcov si obliekol nehorľavý oblek, aby nám ukázal ako zasahujú v horiacich objektoch.

            Na záver nám hasiči predviedli vyhlásenie požiarneho poplachu. Po hlásení sa rozbehli k nehorľavým oblekom, rýchlo sa obliekli a nastúpili do hasičského auta, ktoré už medzitým vyšlo z garáže a bolo pripravené vyraziť k požiaru.

            Ešte sme si zopakovali na aké telefónne číslo treba volať v prípade požiaru – 150 alebo 112, že je potrebné zachovať pokoj a rozvahu.

Exkurzia sa nám veľmi páčila a odniesli sme si zážitky z videného, vyskúšaného a tiež pripomenutie si ako reagovať pri vzniku požiaru.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 15.4.2019
Medzinárodný „Týždeň mozgu“ v DSS Stupava

Dňa 12.03.2019 sa naši klienti mali možnosť zúčastniť spoločného trénovania pamäti pri príležitosti medzinárodného „Týždňa mozgu“, ktorý zorganizovali v DSS a zariadení pre seniorov KAŠTIEĽ v Stupave.

Stretli sme sa v príjemnom prostredí spoločenskej miestnosti, kde okrem nás boli aj klienti z iných zariadení. Po príjemnom osviežení kapučínom a koláčikom sme si posadali do pohodlných kresielok a rozcvičili sa. Mozog totiž potrebuje pre svoju činnosť prekrvenie, preto pár cvikov. Tiež potrebuje dostatok kyslíka, preto pár dýchacích cvikov.

Každý dostal niekoľko písomných pracovných listov a ceruzku, aby mohol pracovať. V doplňovačkách si klienti mohli osviežiť vedomosti z oblasti poznania zákuskov, hercov, zeleniny, značiek áut. Každý pracoval samostatne no pri ťažkých úlohách sme sa na ne vrhli spoločne.

Toto stretnutie v rámci medzinárodného „Týždňa mozgu“ sa nám veľmi páčilo. Bolo zaujímavé vyskúšať si našu pamäť, ktorá vekom stráca niektoré informácie. Povzbudilo nás to k ďalšiemu cvičeniu nášho mozgu, aby bol stále fit a v pohotovosti. JČ

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.3.2019
Ako sa dopĺňa klasická hudba a folklór?

Dňa 08.03.2019 sa uskutočnil tretí koncert z cyklu Hudobná akadémia v rámci 70. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, ktorého sme sa mali možnosť zúčastniť vďaka našej kultúrnej patrónke pani Anne ŠalgovičovejObčianskemu združeniu Nádej na život. V historickej budove Reduty sme si tentoraz mohli vypočuť nezvyčajné hudobné spojenie Klasickej hudby a folklóru.

Tak ako sa dopĺňala klasická hudba v podaní Slovenského komorného orchestra, pod vedením Ewalda Danela a folklórna hudba a piesne v podaní Nebeskej muziky z Terchovej? Veľmi príjemne a zaujímavo. Tento umelecký zážitok bol naozaj plný rytmov, nápadu a ľudovej vášne.

Mali sme možnosť vypočuť si autentickú ľudovú hudbu a následne ľudovú hudbu v spracovaní hudobných skladateľov. Boli to diela Johanna Sigismunda Kussera – Ouvertúra C dur – Marche, Marca-Antoine Charpentiera – Te Deum – Preludium in D, Witolda Lutoslawského – Päť ľudových melódií, Bélu Bartóka – Rumunské ľudové tance tiež Wojciecha Kilara – Orawa a nakoniec slovenského autora Ilju Zelienku – Musica slovaca, ktoré predniesol Slovenský komorný orchester. A tradičné ľudové piesne z Terchovej, ktoré nám zahrala Nebeská muzika. Celým ľudovo – klasickým programom nás sprevádzal moderátor Martin Vanek, ktorý nás sprievodným slovom naladil na tú ktorú počúvanú skladbu. Zaujímavou bola prednesená pieseň Kopala studienku, ktorá je základom našej slovenskej štátnej hymny, oboma orchestrami vo svojom podaní.

I tento koncert bo pre nás veľkým hudobným a umeleckým zážitkom. Za možnosť vypočuť si ho ďakujeme našej kultúrnej patrónke pani Anne Šalgovičovej a Občianskemu združeniu Nádej na život. Zároveň sa naši klienti svojimi obrázkami zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Slovenskou filharmóniou pod názvom „Šeherezáda a humor v hudbe“.

 
>>> viac