<<
>>

Zariadenie sociálnych služieb Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť prijímateľom sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby osobám s mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Špecializované zariadenie poskytuje sociálne služby deťom s diagnózou pervazívna vývojová porucha. Služby sa poskytujú ambulantnou formou.

 

Aktivity | Novinky

udialo sa u nás | 11.2.2020
Viete, že máme Múzeum obchodu ?

Áno, a nachádza sa priamo v Bratislave – Podunajských Biskupiciach. Nájdete ho na Linzbothovej ulici 16, v dome na rohu.

Aj nás zaujímalo čo by tam mohlo byť vystavené. Preto sme sa tam dňa 06.02.2020 vybrali. Mali sme možnosť mať aj výklad k vystaveným exponátom. Videli sme expozíciu obchodného zariadenia z konca 19. až začiatku 20. storočia. Dobovo zariadený obchodík – krám, kde boli všetky súčasti od regálov, cez zásuvky na koreniny a liečivé bylinky, stojan na šunku, váhy až po pokladnicu.

V expozícii sú tiež vo vitrínach vystavené zásobníky na kávu, pivo, petrolej. Sú tu vystavené krásne plechové dózy na čaj a rôzne obaly na tovar. Dobové pokladnice, z ktorých má múzeum najbohatšiu zbierku v Európe, sú dodnes funkčné. Videli sme tiež vtedajšie reklamné tabule zo smaltovaného plechu a kartónu. V rohu stojí ešte stále funkčný orchestrión.

Súčasťou Múzea obchodu je aj Múzejný pivovar, ktorý je umiestnený v samostatnej budove. Je zariadený v secesnom štýle a na stene visí obraz vtedajšieho panovníka Františka Jozefa. Funguje ako hostinec pre verejnosť od 17:00 do 22:00 hod. a podáva sa tu dovážané pivo z Plzne.

Múzeum obchodu aj Múzejný pivovar sa nám veľmi páčili. Zaspomínali sme si na časy minulé, ktoré máme možnosť vidieť už len vo filmoch pre pamätníkov.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.2.2020
Obrázky z výstavy v Redute

Dňa 24.01.2020 sme mali možnosť zúčastniť sa druhého koncertu v rámci cyklu Hudobná akadémia v budove Slovenskej filharmónie – Redute. Nový kultúrny zážitok nám opäť sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

Obrázky z výstavy však neboli skutočné obrazy či už kreslené alebo maľované. Boli to hudobné dielka. Skomponoval ich ruský hudobný skladateľa Modest Petrovič Musorgskij ako spomienku na svojho priateľa, ruského architekta a výtvarníka Viktora Hartmanna. Bolo to v roku 1874, kedy sa v Petrohrade uskutočnila pamätná výstava jeho prác.

Modest Petrovič Musorgskij ich pôvodne skomponoval ako miniatúry pre klavír. No my sme mali možnosť si vypočuť ich orchestrálnu verziu. Celý cyklus spája motív Promenády, ktorý spája jednotlivé skladby, ako prechádzku od obrazu k obrazu. Obrázky z výstavy, v inštrumentálnej verzii od francúzskeho skladateľa Muricea Ravela, nám predniesol orchester Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Lukáša Pohůnka.

Jednotlivými skladbami nás sprevádzal moderátor Martin Vanek. Vypočuli sme si skladby Škriatok, Starý hrad, Park v Tuilleries, Bydlo, Samuel Goldenberg a Schmuyle, Trh v Limoges, Katakomby, Cum Mortuis In Lingua Mortua, Baba – Jaga a Veľká brána kyjevská. Každú skladbu dotvorili kresbou, ktorú mali nakresliť počas trvania skladby na pódiu, deti – diváci vyvolaní z hľadiska.

Aj dnešné hudobné stretnutie sa nám veľmi páčilo. Náš úžasný kultúrny zážitok nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 11.2.2020
Kam možno zájsť, keď nám počasie nepraje??

Tento týždeň navštívili klienti DSS USK ROSA v Bibiane  interaktívnu výstavu s názvom Šperkopríbeh...

Výstava  skutočne predstaví príbeh ako šperky uzrú svetlo sveta tak, ako ich poznáme.

Je v tom trochu zemepisu, geológie, aj histórie...Skúste sa ísť pozrieť...

Na záver  vychádzky sme si ešte posedeli v známom zariadení a porozprávali sa o nielen výstave, ale aj o tom, že náš dlhoročný kamarát Ľubko budúci týždeň už z nášho zariadenia odchádza.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2020
Priateľské adventné stretnutie s gymnazistami

Postupom času sa stáva tradíciou naša adventná návšteva u študentov z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.

Tento rok sme k nim zavítali na priateľské stretnutie dňa 28.11.2019. Navštívili sme, teraz už štvrtákov zo IV. B., ktorým je triednou profesorkou pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová.

Pripravili sme si pre nich adventný veniec, ktorý bude zdobiť ich stôl až do Vianoc. Tiež náramky a vianočné pozdravy vlastnej výroby. Po príchode a milom privítaní, nás naši kamaráti usadili. Naši speváci Andrej Hoffmann a Ján Mordavský zaspievali a hudobník Ján Kolenič zahral koledy, ku ktorým sa všetci pripojili a spoločným spevom sme si vytvorili tú pravú predvianočnú atmosféru.

Naši kamaráti nám na oplátku zahrali hudobné časti z ich programu, ktorý predviedli na svojej stužkovej. Nastala chvíľka na občerstvenie a spoločné rozhovory. Milým prekvapením bol návrh gymnazistov na vytvorenie spoločných obrazov, ktoré by pripomínali naše priateľstvo. Na jednom obrázku je nakreslený ihličnatý strom a na druhom listnatý. Zaujímavosťou týchto stromov však je, že na ihličnatom sú odtlačky našich palcov a na listnatom zase odtlačky palcov gymnazistov. Obrázok listnatého stromu si ponecháme my a obrázok ihličnatého stromu zase gymnazisti. Budú milou spomienkou.

Spoločné stretnutie pokračovalo spevom hitov od Elánu a Mira Žbirku. Na gitare sprevádzal gymnazista Gorazd.

Naše príjemne strávené predpoludnie sa nám veľmi vydarilo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s našimi, kamarátmi z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave v budúcom roku. Ako nám prisľúbila pani Mgr. Ľubica Szedláková – Gažovičová, budú to noví kamaráti, keďže štvrtáci svoje Gymnázium opúšťajú.

 
>>> viac

udialo sa u nás | 10.1.2020
Viete kto je hudobný skladateľ ?

Slovenská filharmónia otvorila už svoju 71. koncertnú sezónu 2019/2020. V rámci cyklu Hudobná akadémia sme sa mali dňa 29.11.2019 možnosť zúčastniť na prvom koncerte s názvom Skladateľ. Aj tentoraz nám náš úžasný kultúrny zážitok sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna ŠalgovičováObčianske združenie Nádej na život.

            Viete kto je hudobný skladateľ? Viete, alebo len tušíte? Aj my sme pri tejto otázke moderátora Martina Vaneka zachmúrili tváre a tuho rozmýšľali. Pýtali sme sa v duchu: „Ako vyzerá?“, „Koľko már rokov?„ No naše odpovede boli rôzne a každý z nás má o hudobnom skladateľovi rôzne predstavy.

            Moderátor Martin Vanek nám však pomohol. Postupne nám predstavil niektorých hudobných skladateľov. Prvým bol Juraj Jartim. Je to súčasný skladateľ a skomponoval skladbu Električkou cez Dunaj. Slovenský komorný orchester pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela zahral túto skladbu v premiére. Pri počúvaní sme mali možnosť na plátne vidieť cestu električkou č. 1 až do Petržalky.

Druhým hudobným skladateľom bol Martin Petrík. Tento hudobný skladateľ je členom Slovenského komorného orchestra. Martin Petrík vystúpil s violou v ruke. Videli sme naživo skutočného hudobného skladateľa.  Moderátor ho vyspovedal. Ako tvorí, kedy tvorí, čo k tomu potrebuje. Keď sme sa už všetko dozvedeli Slovenský komorný orchester zahral jeho skladbu s názvom Leto.

            Posledným dnes predstaveným hudobným skladateľom bol Marián Kittner. Marián Kittner bol tiež prítomný a tiež ho Martin Vanek vyspovedal. Skomponoval hudobnú skladbu Sinfonietta. Aj táto skladba mala dnes premiéru.

Už vieme k to je hudobný skladateľ. Vieme si ho aj predstaviť. Dnešné hudobné stretnutie nám ho predstavilo, čo sa nám veľmi páčilo. Náš úžasný kultúrny zážitok nám sprostredkovala naša kultúrna patrónka pani Anna Šalgovičová a Občianske združenie Nádej na život.

 
>>> viac