<<
>>

Aktivity | Novinky 2013


udialo sa u nás | 15. 01. 2013
Prevencia kriminality mládeže
V utorok 15. 1. 2013 sa v našom DSS pre deti a RS ROSA uskutočnila beseda s npor. PaedDr. Martinou Kočišovou z OR PZ Bratislava IV na tému trestno-právnej zodpovednosti. Jej postrehy ako aj sprostredkované skúsenosti jej kolegov si klienti vypočuli s veľkým záujmom. Dozvedeli sa, za aké priestupky či trestné činy je páchateľ zodpovedný a akú rolu pri posudzovaní zohráva vek. Keďže veľa našich klientov ešte nie je plnoletých, téma ich mimoriadne zaujala, čoho dôkazom bolo aj množstvo kladených otázok.  
>>> viac

udialo sa u nás | 17. 12. 2012
Burza kníh
Okrem už tradičnej burzy odevov a obuvi zavádzame pomerne novú tradíciu burzu kníh. Po prvom ročníku, ktorý mal veľký ohlas, sme sa rozhodli akciu po roku zopakovať. Okrem kníh a časopisov si mohli deti odniesť veľa milých drobností pre potešenie seba, kamarátov či rodičov. Knihy poskytla Mestská knižnica ale do burzy mohol prispieť ktokoľvek či už knihami alebo vecami, ktoré chcú darovať. Samozrejme, tak ako pri oblečení a obuvi, aj veci na tejto burze boli darmi a obdarovanými boli naši klienti.  
>>> viac