<<
>>

Aktivity | Novinky 2012


udialo sa u nás | 14.2.2012
Životný rebríček hodnôt
Opäť k nám prišla Zuzana z centra Environmentálnej a etickej výchovy – Živica. Zaujímavou aktivitou nám otvorila cestu k sebapoznaniu, k poznaniu iných ľudí. Hovorili sme o hodnotách, ktoré robia človeka šťastným. Robili sme spoločné rozhodnutia a odôvodnenia dôležitosti hodnôt. V ďalšej časti sme sa venovali zaujímavým obrázkom, ktoré charakterizovali životný štýl ľudí z rôznych krajín. Uvedomili sme si rôznorodosť kultúr, prírodných podmienok, spoločenskú situáciu v ktorej žijú. Na záver nám Zuzana prečítala príbeh o rybárovi a obchodníkovi, ktorý nás zaviedol k uvedomeniu si životných hodnôt. Rozlúčili sme sa s príjemným pocitom, keď každý z nás si premietol chvíľu, kedy bol šťastný. Čo vy? Kedy ste boli naposledy šťastný?  
>>> viac

udialo sa u nás | 14.2.2012
Pečenie šišiek a fánok
Dňa 14. 02. 2012 sa na pôde DSS pre deti a RS ROSA na bratislavskej Patrónke konalo stretnutie klientov z DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, aby si zmerali sily v pečení fánok a šišiek. Bolo vytvorených šesť družstiev z jednotlivých zariadení. Cesto rýchlo nakyslo, šikovné ruky našich klientov povykrajovali šišky a fánky, tie sa následne vypražili do zlatista. Príjemnú hudbu osviežila harmonika pána Jožka z Rače. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si s ním zaspievali. K príjemnej atmosfére prispel, pochopiteľne, moderátor stretnutia – riaditeľ hostiteľov PhDr. Miroslav Kuric, predstavitelia BSK na čele s riaditeľkou odboru sociálnych služieb Mgr. Michaelou Šopovou a riaditelia a zamestnanci zúčastnených DSS, ale aj babičky z račianskeho DSS a majstri a žiaci Odborného učilišťa, ktorí pripravili cesto a pomohli s pečením. Všetci zúčastnení dostali „fašiangový certifikát“ za „fantastické výkony – hodvábnu kvalitu cesta, omamné vône šišiek a fánok a trvalé sliniek zbiehanie“. Tešíme sa na ďalšie takéto vydarené stretnutia.  
>>> viac