<<
>>Hipoterapia

Hippoterapia predstavuje fyzioterapeutickú formu, ktorá využíva pôsobenie koňa na človeka.  Kôň je použitý ako prostriedok, prostredníctvom ktorého dosiahneme zlepšenie motorických schopností - najmä u klientov s centrálnymi poruchami hybnosti.

Teplo a energia koňa má kladný vplyv na psychiku a sebavedomie klienta 

Využíva tri základné zložky:

  • hiporehabilitáciu
  • pedagogicko-psychologické jazdenie
  • športové jazdenie postihnutých

Pri hipoterapii klient reaguje na trojdimenzionálny pohyb konského chrbta. Tento pohyb je prenášaný na panvu a trup. Ide o rotáciu, lateroflexiu, flexiu a extenziu.

Hipoterapia sa u nás vykonáva na hipodrome, ktorý je čiastočne zastrešený (ale nie je to jazdiareň). Povrch hipodromu je zvlnený, preto musí klient reagovať aktívnejšie na zmeny ťažiska.

Jedna hipoterapeutická jednotka trvá 15 minút v závislosti od diagnózy a stavu klienta a iných individuálnych faktorov.