<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás | október
Deň otvorených dverí v DSS a RS pre deti ROSA

 

Deň otvorených dverív Domove sociálnych služieb a Rehabilitačnom stredisku pre deti ROSA sa v tomto roku uskutočnil 20. októbra 2016. Aj tento sa uskutočnil v spolupráci s Odborným učilišťom, ktoré sídli v areáli a prezentovalo svoje učebné odbory.

            V pekne pripravenej expozícii sme predstavili výrobky našich klientov. Naše propagačné materiály boli pripravené pre záujemcov o pobyt v našom zariadení so všetkými dôležitými informáciami.

            Náš Deň otvorených dverí navštívili žiaci základných škôl so svojimi paniami učiteľkami, ktorí sa rozhodujú akú si vyberú ďalšiu cestu, podľa ich potrieb a možností. Tiež sa na naše zariadenie prišli pozrieť rodičia so svojimi deťmi, aby mali informácie priamo od pracovníkov.

            Odpovedali sme na všetky ich otázky, ktoré sa týkali sociálno-právnych služieb, ošetrovateľskej starostlivosti, psychologických služieb, sociálnej rehabilitácie, pracovnej terapie, fyzioterapie, hipoterapie, muzikoterapie, arteterapie, terapie práce s hlinou, animoterapie. Ďalej boli častými otázkami možnosti ubytovania a poobedných aktivít a záujmovej činnosti. A nemenej dôležité otázky ohľadne stravovania a prispôsobenia sa zdravotnému stavu vo forme diétnej stravy. Tieto služby sme pripravení našim novým klientom v plnom rozsahu poskytnúť.

            Deň otvorených dverí bol plný zvedavých otázok, príjemnej atmosféry, rozhovorov, informácií a pozitívnej nálady. Veríme, že sa nám podarilo zodpovedne prezentovať naše zariadenie.

 
>>> viac

udialo sa u nás | otóber
Burza šatstva

V dňoch 19. – 20. 10. 2016 sa konala jesenná burza šatstva. Naši klienti našli mnoho vhodných vecí na prichádzajúce chladné dni ako aj na príležitostné slávnostné podujatia. Naša veľká vďaka patrí zamestnancom Poštovej banky, ktorí opätovne zorganizovali zbierku a tak nám umožnili uskutočniť aj tohtoročnú burzu.

 
>>> viac

udialo sa u nás | október 2016
Svetová výstava o kozmonautike „COSMOS DISCOVERY“

Dňa 11.10.2016 sme s klientmi pracovných skupín navštívili Svetovú výstavu o kozmonautike „COSMOS DISCOVERY“ na výstavisku Incheba Expo. Pri vstupe každý z nás dostal zvukového sprievodcu so slúchadlami, kde sme si mohli navoliť číslo exponátu a počúvať o ňom podrobnosti. Na úvod sme si pozreli krátky film vzniku, vývoji a budúcnosti kozmonautiky. Výstava mapuje vývoj kozmických letov od prvých pokusov až po súčasné misie na Mars. Mali sme možnosť vidieť originálne exponáty zo Spojených štátov amerických aj Sovietskeho zväzu. Pozreli sme si reálne modely rakiet a raketoplánov, Sputnik, Apollo, Lunochod. Ako unikát boli vystavené milióny rokov staré meteority. Tiež sme sa dozvedeli o „prvom kozmickom turistovi“, ktorým bol Dennis Anthony TITO, ktorý si svoj let do vesmíru zaplatil zo svojich zdrojov. Táto výstava bola veľmi zaujímavá a poučná. Dozvedeli sme sa niečo čo sme ešte nevedeli a zopakovali sme si čo sme už vedeli.

 
>>> viac

udialo sa u nás | september 2016
Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 29.09.2016 klienti pracovných skupín navštívili Národnú radu Slovenskej republiky v budove pri Bratisalvskom hrade. Náš sprievodca nám priblížil históriu národných rád v Slovenskej republike. Videli sme bustu prvého predsedu národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana, tiež Milana Rastislava Štefánika v uniforme československých légií. Vo vitrínach sme si prezreli kópiu Ústavy slovenskej republiky, súčasné aj historické pečatidlá. Videli sme pôvodný text národnej hymny vyrytý do kovovej platne. Mali sme možnosť vidieť unikátne obrazy Albína Brunovského na drevených doskách. V závere našej prehliadky sme nazreli do rokovacej sály, kde sme mali množstvo otázok. Dostala sa nám pochvala za široký rozhľad v slovenskom politickom dianí. Ešte sme si urobili pár spoločných fotografií a našu návštevu sme ukončili.

 
>>> viac

udialo sa u nás | september 2016
Sociálna rehabilitácia - aj cez osobné priateľstvá....a nové zážitky...

Klienti terapeutickej skupiny z DSS ROSA dňa 22.9.2016 navštívili mesto Pezinok, nielen preto, aby spoznali jeho históriu a súčasnosť, ale predovšetkým preto, aby sa stretli  so svojím kamarátom a bývalým klientom nášho zariadenia, s Ľubkom Kollárom. Cestovali sme vlakom. Hneď na úvod treba poznamenať, že na stretnutí má veľkú zásluhu aj jeho mama, ktorá k sprevádzaniu  pridala aj výklad o meste, jeho pamiatkach, či sprostredkovala nám návštevu banskej expozície. Z histórie mesta sme sa dozvedeli,   že toto sa postupne zmenilo z banskej osady na vinohradnícke mestečko. V 17. - 18. storočí zažíval Pezinok svoj najväčší rozkvet a patril medzi najbohatšie mestá Uhorska. Jeho sláva a bohatstvo bolo založené hlavne  na produkcii kvalitných vín. Z výkladu  v banskej expozícii zase vieme, že Pezinok má takmer 700 ročnú banícku históriu. Ťažilo sa tu zlato, pyrit aj antimón. Dnes je Pezinok moderným okresným mestom s vybudovaným priemyslom (najmä drevospracujúca, tehliarska a stavebná výroba), kvalitnou vinohradníckou a vinárskou produkciou a zaujímavými historickými pamiatkami. Pre mesto je charakteristické historické centrum s typickými meštianskymi domami  a zvyškami pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, 4 historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica. Na záver stretnutia nechýbalo ani spoločné posedenie v cukrárni, ( ďakujeme za pozvanie Ľubkovi a jeho mame), rozhovory a výborná atmosféra. Pri rozlúčke na železničnej stanici sme si uvedomili, že osobné priateľstvá a spoločné zážitky sú pre  život každého človeka veľmi dôležité a obohacujúce.

 

 

 

   

 
>>> viac

udialo sa u nás | september 2016

V rámci prevencie úrazov v domácnosti sa naši klienti OU Janko Kolenič a Diana Klčová rozhodli, že svojich kamarátov z PS oboznámia s najčastejšími úrazmi v domácnosti a hlavne, ako si máme pomôcť v takýchto situáciách. Rozoberali sme rôzne drobné úrazy - odreniny, popáleniny, porezania, pády či epileptický záchvat....Všetci sa zapájali, či už otázkami alebo odpoveďami. Je to prevencia na pokračovanie. Zatiaľ bola teoretická a do budúcna chystáme aj s praktickými ukážkami. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | júl
„Princezna z dlouhým nosem“
Divadielko „Princezna z dlouhým nosem“ v Medickej záhrade V krásne letné predpoludnie 25.07.2016 sme si zašli do Medickej záhrady kde herci z Brnenského divadielka Divadlo Koráb hrali rozprávku o princenej s dlhým nosom. Predstavenie sa uskutočnilo v rámci Staromestského kultúrneho leta 2016. Bol to príbeh o stále nahnevanej princeznej, ktorá každému len nadávala a preto jej naráslti najprv veľké uši, potom parohy a nakoniec dlhý nos. Predstavenie sa nám veľmi páčilo a bolo príjemným spestrením našich letných aktivít. Po predstavení sme sa tiež prešli po Starom meste, kde bolo príjemne v tieni starých budov.
 
>>> viac

udialo sa u nás | júl
Poklady klenotnice Dómu svätého Martina
Poklady klenotnice Dómu svätého Martina Aj leto nám prináša príjemné zážitky a návštevy expozícií v Starom meste Bratislavy. Dňa 19.07.2016 sme sa vybrali na príjemnú prechádzku po starých uliciach Kapitulská, Kapucínska a zašli sme aj do Dómu svätého Martina. Práve tam bola expozícia sakrálnych predmetov využívaných pri bohoslužbách a slávnostných kňazských rúch. Sakrálne monštrancie a kalichy sú krásne vykladané drahými kameňmi a sú ukážkou precíznej zlatníckej práce. Rúcha sú vyšívané zlatými niťami a zdobené perlami. Expozíciu sme si so záujmom prezreli a ďalej sme pokračovali v prehliadke Starého mesta. Príjemný výlet sme zakončili v Sade Janka Kráľa.
 
>>> viac

udialo sa u nás | jún
Ozdravno-relaxačný pobyt klientov 2016

Každoročne sa naši klienti, ich rodičia, súrodenci a zamestnanci DSS a RS ROSA zúčastňujú úžasného ozdravno-relaxačného pobytu pri mori. Tento rok sme v termíne 17. až 26. júna navštívili Taliansko, letovisko Bellaria Igea Marina, ktoré sa nachádza v blízkosti mesta Rimini. Zájazd na ozdravno-relaxačný pobyt sa uskutočnil už po dvanásty krát.

Príjemne strávených osem dní sme boli ubytovaní v hoteli Paper Moon, ktorí vedie milá rodina hotelierov, ktorí nám vyvárali talianske špeciality vo forme  plnej penzie.

Okrem ozdravného plávania a šantenia v mori sme sa zúčastnili príjemných fakultatívnych výletov do okolia. Navštívili sme miništát San Marino, kde sme mali krásny výhľad na okolité vrchy aj časť Talianska. Tiež sme sa súčastnili plavby loďou, kde sa podávali smažené morské príšery a drobné rybičky s pohárom vína. Naši klienti využili aj štvorkolesové bicykle a vláčik, aby sa povozili po celom mestečku. Príjemné zážitky sme prežívali v krásnej rodinnej atmosfére, ktorá nás obklopovala počas celého pobytu.

Ozdravno-relaxačný pobyt výrazne napomáha regenerácii, oddychu a načerpaniu nových síl po celoročnom vyťažení a povinnostiach. Všetci si pobyt vychutnávali a oceňovali jeho pohodu a atmosféru.

 
>>> viac