<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |
Mesto Piešťany - naša cieľová stanica

Klienti z DSS ROSA, v rámci spolupráce terapeutických a výchovných skupín,  dňa 16.marca 2017 opätovne navštívili mesto Piešťany... Samozrejme, že sme si museli najskôr všetko dôsledne naplánovať a zosúladiť. Cestovalo sa vlakom, kde sme si zopakovali všetko, čo s tým súvisí.. ( ako je zakúpenie cestovného lístku so zľavou, nástup do vlaku, výstup, sledovanie staníc a  správanie sa na verejnosti). Na stanici v Piešťanoch nás už čakal a privítal Wiliam  B. Nedosrost, bývalý klient nášho zariadenia. Spoločne sme  navštívili Kongregáciu Školských  sestier de Notre Dame. Okrem toho, že nás rehoľné sestry srdečne privítali a pripravili nám aj sladké občerstvenie, premietli nám  fotografie z ich činnosti a našej poslednej návštevy. Tiež sme si spoločne zaspievali a niektorí z nás - si skúsili zahrať aj na gitare. Popoludní sme navštívili expozíciu  Balneologického múzea v Piešťanoch, kde nás pracovníčka múzea oboznámila s archeológiou piešťanského regiónu, s históriou mesta a kúpeľov a tiež sme sa dozvedeli viac o minerálnych vodách na Slovensku. V rámci národopisu sme si pozreli originálny ľudový dom s pôvodným zariadením, aj s keramikou. Veľmi pekná bola aj časť vystaveného sakrálneho umenia. Keďže bolo veľmi pekné počasie, tak sme to využili a prešli sme sa popri Váhu až do mesta. Samozrejme, že sme nevynechali ani nákup tradičných kúpeľných oblátok, či malých darčekov. Do Bratislavy sme sa vrátili síce unavení, ale s pocitom krásne prežitého dňa.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | marec 2017
"Čo ma robí šťastným"

V pondelok 14.3.2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže, ktorá sa niesla v znamení témy "Čo ma robí šťastným". Výtvarné práce boli rôznorodé a pestrofarebné. 

Víťazmi sa stali: 

1. miesto: Marieta Kováčová

2. miesto: Danka Kapráliková

3. miesto: Sofia Kovačovičová

4. miesto: Kristína Nosková.

Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

Nezabudlo sa samozrejme ani na ostatných účastníkov. Každý jeden z nich bol odmenený cenou útechy v podobe sladkej odmeny.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február 2017
Príjemné prijatie v Primaciálnom paláci

 Dňa 08.03.2017 sme mali možnosť navštíviť Magistrát hlavného mesta Bratislavy a zúčastniť sa prijatia v Primaciálnom paláci. V historickej budove Primaciálneho paláca nás prijala a privítala pani námestníčka primátora hlavného mesta. Súčasťou prijatia bol aj prípitok – pre nás džúsom. Nasledoval výklad pani sprievodkyne, ktorá nám porozprávala o historických gobelínoch, ktoré zdobia steny miestností tohto paláca. Rozprávala tiež o histórii budovy a vtedajšej dobe. Po prehliadke gobelínov sme mali možnosť nahliadnuť do kaplnky, ktorá je vysoká ako samotná budova Primaciálneho paláca. Nasledovala prehliadka Zrkadlovej siene, zdobenej zrkadlami, ktoré ju skrášľujú, ale aj opticky rozširujú. Dnes slúži pri príležitosti uzatvárania manželstva a na usporadúvanie rôznych koncertov. Keď sme si prezreli historickú budovu Primaciálneho paláca, presunuli sme sa oproti - do budovy Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Tu nám pracovníčky ukázali miesto prvého kontaktu, kde si občania môžu vybaviť niektoré záležitosti. Dostanú tu aj radu ako postupovať, keď si ich problém vyžaduje náročnejšie riešenie. Prehliadka a príjemné prijatie spolu s odpoveďami na naše otázky boli pre nás veľkým zážitkom.

 
>>> viac