<<
>>

Aktivity | Novinky 2014


udialo sa u nás |

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko Rosa je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré poskytuje všestrannú starostlivosť klientom s telesným a mentálnym postihnutím.

 

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby telesne a mentálne postihnutým deťom a mladým dospelým vo veku 6 – 25 rokov. Služby sa poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo osobám odkázaným na pomoc inej osoby do veku 35 rokov. Služby sa tiež poskytujú ambulantnou alebo pobytovou formou.

 
>>> viac

udialo sa u nás |
Mesto Piešťany - naša cieľová stanica

Klienti z DSS ROSA, v rámci spolupráce terapeutických a výchovných skupín,  dňa 16.marca 2017 opätovne navštívili mesto Piešťany... Samozrejme, že sme si museli najskôr všetko dôsledne naplánovať a zosúladiť. Cestovalo sa vlakom, kde sme si zopakovali všetko, čo s tým súvisí.. ( ako je zakúpenie cestovného lístku so zľavou, nástup do vlaku, výstup, sledovanie staníc a  správanie sa na verejnosti). Na stanici v Piešťanoch nás už čakal a privítal Wiliam  B. Nedosrost, bývalý klient nášho zariadenia. Spoločne sme  navštívili Kongregáciu Školských  sestier de Notre Dame. Okrem toho, že nás rehoľné sestry srdečne privítali a pripravili nám aj sladké občerstvenie, premietli nám  fotografie z ich činnosti a našej poslednej návštevy. Tiež sme si spoločne zaspievali a niektorí z nás - si skúsili zahrať aj na gitare. Popoludní sme navštívili expozíciu  Balneologického múzea v Piešťanoch, kde nás pracovníčka múzea oboznámila s archeológiou piešťanského regiónu, s históriou mesta a kúpeľov a tiež sme sa dozvedeli viac o minerálnych vodách na Slovensku. V rámci národopisu sme si pozreli originálny ľudový dom s pôvodným zariadením, aj s keramikou. Veľmi pekná bola aj časť vystaveného sakrálneho umenia. Keďže bolo veľmi pekné počasie, tak sme to využili a prešli sme sa popri Váhu až do mesta. Samozrejme, že sme nevynechali ani nákup tradičných kúpeľných oblátok, či malých darčekov. Do Bratislavy sme sa vrátili síce unavení, ale s pocitom krásne prežitého dňa.

 

 
>>> viac

udialo sa u nás | február 2017
...pohľad na voľnočasové aktivity aj cez sociálne zručnosti....

V rámci svojich voľnočasových aktivít navštívil klienti DSS ROSA filmové predstavenie „Psia duša“ v Auparku. Okrem toho, že si pritom precvičili  sociálne zručnosti, ktoré sú potrebné pri cestovaní MHD, orientácii  a komunikácii v neznámom prostredí, vhodné správanie,  filmový príbeh  psa Baileyho  bol nielen dojemný ale aj  plný humoru. Film nás dokázal niekoľkokrát rozosmiať i rozplakať. Ale teraz bližšie k filmu: V citlivom príbehu „ Psia duša“ (slovenský preklad) je sfilmovaný knižný bestseller spisovateľa W. Bruce Camerona “Psie poslanie”. Film prináša oduševnený a dojemný príbeh oddaného psa, ktorý nachádza zmysel svojej  existencie prostredníctvom životov ľudí, ktorých učí sa smiať a milovať. Je to príbeh o tom, aké puto môže vzniknúť medzi človekom a psom. Celý film má aj iné poslanie. Poslanie o zmysle života. Môže ovplyvniť mnoho generácií aj deti, ukázať im správny smer a vybudovať vzťah k zvieratám a ich ochrane. 

 
>>> viac

udialo sa u nás | február 2017
Príjemné prijatie v Primaciálnom paláci

 Dňa 08.03.2017 sme mali možnosť navštíviť Magistrát hlavného mesta Bratislavy a zúčastniť sa prijatia v Primaciálnom paláci. V historickej budove Primaciálneho paláca nás prijala a privítala pani námestníčka primátora hlavného mesta. Súčasťou prijatia bol aj prípitok – pre nás džúsom. Nasledoval výklad pani sprievodkyne, ktorá nám porozprávala o historických gobelínoch, ktoré zdobia steny miestností tohto paláca. Rozprávala tiež o histórii budovy a vtedajšej dobe. Po prehliadke gobelínov sme mali možnosť nahliadnuť do kaplnky, ktorá je vysoká ako samotná budova Primaciálneho paláca. Nasledovala prehliadka Zrkadlovej siene, zdobenej zrkadlami, ktoré ju skrášľujú, ale aj opticky rozširujú. Dnes slúži pri príležitosti uzatvárania manželstva a na usporadúvanie rôznych koncertov. Keď sme si prezreli historickú budovu Primaciálneho paláca, presunuli sme sa oproti - do budovy Magistrátu hlavného mesta Bratislavy. Tu nám pracovníčky ukázali miesto prvého kontaktu, kde si občania môžu vybaviť niektoré záležitosti. Dostanú tu aj radu ako postupovať, keď si ich problém vyžaduje náročnejšie riešenie. Prehliadka a príjemné prijatie spolu s odpoveďami na naše otázky boli pre nás veľkým zážitkom.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február 2017
Prvá pomoc – môže zachrániť ľudský život

 Dňa 07.03.2017 sme sa zúčastnili prednášky o prvej pomoci, ktorú nám pripravili žiaci odborného učilišťa – odbor opatrovateľ s pani majsterkou Mgr. Ivanou Povinecovou. Mohli sme vidieť krátke filmy o najbežnejších úrazoch, ktoré sa môžu prihodiť, ako sú popáleniny, zlomeniny, epileptický záchvat. Videli sme ako správne reagovať a čo urobiť ak sme sami pri skutočnom úraze. Po premietnutí filmov nám žiaci ukázali prakticky ako obviazať jednotlivé úrazy. Naši ochotní figuranti statočne vydržali predvádzanie obväzovania. Niektorí klienti si sami vyskúšali ako sa správne obväzuje, ktoré zranenie. Na záver nám pani majsterka predviedla ako sa používa termofólia, ktorá má zabrániť podchladeniu pacienta. Opakovanie ako poskytovať prvú pomoc je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali, všetko to čo už si pamätáme zo školy, alebo televíznych programov a prakticky si to ukázali, vtedy, keď ešte nikto nie je naozaj zranený. Potom budeme vedieť primerane reagovať v reálnych situáciách.

 
>>> viac

udialo sa u nás | február 2017
„Giganty ľadovej doby“ v Prírodovednom múzeu SNM

Dňa 02.03.2017 sme navštívili Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja, kde sú vystavené giganty ľadovej doby. Výstava nás zaviedla do obdobia pred desiatkami až stovkami tisíc rokov, keď sa na našej planéte periodicky striedali výrazne drsné, chladné, suché obdobia – ľadové doby s teplými, vlhšími obdobiami. Vo výstavných sieňach sme mali možnosť pozrieť si osemnásť modelov vtedy žijúcich dominantných živočíchov v skutočnej veľkosti z rôznych častí našej planéty. Ako sme sa dozvedeli, prezentované modely živočíchov boli vytvorené v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

 
>>> viac